fredag 25 december 2009

Svenska kyrkans kristna budskap i jultid - mångfald

I ÖstgötaCorrespondenten på julaftonen var det en artikel som handlade om Gerda Antti och hennes synpunkter på Etiska rådet.
Rubriken var ”Gerda Antti missförstår både sin och rådets roll”

Den förste som uttalar sig om Gerda Anttis ”missförstånd” är Svenska kyrkans representant i Linköpings stift, nämligen biskop Martin Lind.

” Martin Lind efterlyser i stället mer mångfald i rådet, speciellt med tanke på att de frågor som behandlas ofta rör människor med olika härkomst och trosuppfattningar.

Stor glädje

- Jag skulle med stor glädje hälsa en imam välkommen till etiska rådet, säger han.”

Peo Hansen, som är forskare vid Institutet för Migration, Etnicitet och Samhälle, vid Linköpings universitet säger så här:

”- Texten är typisk. Jag har studerat det här sedan början av 1980-talet och det sägs samma sak nu som då. Det är en retorik där man framställer sig själv som ett offer som inte får komma till tals, trots att det inte alls är så, säger han.
Genom att påstå att ens åsikt är nedtystad får den mer tillåtelse, enligt Peo Hansen.
Det leder i förlängningen till att debatten blir allt grövre.”

Vidare säger han beträffande Gerda Anttis sätt att beskriva svenskar kontra muslimer.

”- Det är en annan typisk sak att prata om vi svenskar som ett kollektiv enhet, trots att en överväldigande majoritet av de svenska medborgarna inte tycker som hon och inte heller är någon enhet, säger Peo Hansen.”

I DN:s förteckning över julaftonens olika evenemang i kyrkorna i Stockholm var följande infört mot en dyster svart bakgrund:

Välkommen
att fira jul
• I hopp om att krigen tar slut
• i glädje över mångfalden i vårt land
• I tro på att alla har lika värde
• I bön om att det nya året bär gott med sig

Berättelse om hur Gud blev ett barn i Marias armar vill vi gärna dela med dig. Den börjar i julen och fortsättning följer..

En riktigt god jul!

Eva Brunne
biskop

Vem är då Eva Brunne som är biskop i Stockholms stift?

Från tidningen Dagen hämtar jag följande information.

”Reaktionerna på att Eva Brunne blev vald till ny biskop i Stockholms stift är blandade. I Svenska kyrkan är många försiktiga med att ge någon kommentar, medan RFSL i ett pressmeddelande skriver att de gläds över en öppet homosexuell biskop.

- Det är positivt för alla hbt-personer inom Svenska kyrkan att de kan se att kyrkan förändras, säger Anna Söderström på RFSL Stockholm.
- Men egentligen handlar det ju inte om just biskopsposten utan att htb-personer syns och verkar på betydelsefulla positioner, och det påverkar folks attityder.”

------

Det viktigaste för svenska kyrkan är mångfald och att homosexuella och lesbiska kommer in och verkar i de svenska församlingarna.

Biskop Hammar , den tidigare ärkebiskopen, deklarerade öppet att han var socialist och inte var säker på om Gud fanns! Han menade också att de som gick ur den svenska kyrkan efter hans uttalanden var sådana som man kunde vara utan.

Bland kommentarerna till artikeln om Gerda Antti och att hon inte förstår etiska rådet så skriver en läsare följande:

”Men Gerda Antti har inte fått någonting om bakfoten. Hon har utmärkt väl förstått och formulerat frågor som hon delar med många och som kräver ärliga svar.

Företrädaren för svenska kyrkan biskop Martin Lind borde bekymra sig mer för kyrkans innehåll och sviktande medlemsunderlag än för islams välgång i Sverige. Det åligger inte svenska kyrkan att agera politiskt genom att göra sig till megafon för det statligt påbjudna mångkulturella samhället eller vara lobbyorganisation för sexuella särintressen inom HBT-rörelsen. Om det är vad dagens kyrka uppfattar som sin roll är det inte förvånande att kyrkbänkarna står tomma.”


Våra journalister är inte längre objektiva journalister utan lärare som skall undervisa och tala om för ”det enkla folket” de rätta lärorna.

1 kommentar:

  1. Jag är glad att jag ej längre är medlem av denna mångfalds- och islamkramar-kyrka.

    SvaraRadera

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.