tisdag 5 januari 2010

Bloggen har fått ny adress

EU-granskning har fått nytt namn och ny adress och flyttat till

VÅR STUND I SVERIGE

http://varstundisverige.blogspot.com

måndag 4 januari 2010

Hur ser Sverige ut om femtio år?

EU-granskning har bytt namn till ”Vår stund i Sverige”. Vi fick idén precis då det gamla året gått upp i det nya. Mer och mer känner nog svenska folket att enpartie- och konsensuspartiet som består av våra sju riksdagspartier v, s, mp, de nya moderaterna, c, fp och kd inte längre för folkets talan.


Storstarken med folkviseögon

Vi gjorde en travestering på Vilhelm Mobergs bok ”Din stund på jorden” som handlar om Albert Carlsson som är en svensk utvandrare som lever sina sista dagar på ett hotell i Laguna Beach i Kalifornien vid Stilla Havets kust.

"Du ska alltid tänka: Jag är här på jorden denna enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! Och detsamma sa Sigfrid till sig själv: Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din stund på jorden!" (109).

De berömda orden kommer från en nittonårig pojke, som snart ska dö. På ålderns höst kommer minnena av familjen ikapp Albert Carlsson. Om hur han utvandrade från Småland, till ett nytt land i Amerika och byggde upp ett annat liv. Stillsam och vacker roman, om en man som ser tillbaka på sitt liv. Den ger också en fin inblick i bondlivet och hur familjerna levde i början av 1900.

Kommer den minoritet av svenskar som finns kvar i Sverige om 50 år att fråga sig varför vi som lever nu lät folkvalda politiker skänka bort vårt land och upplåta det till kulturer som inte har något egentligt intresse för vårt land utan det är andra kriterier som gäller för de människor som nu invandrar."Svenskarna kan vrida och vända sig, det finns inte en enda medlem av det mentala gäng av drömmare som har ockuperat riksdagen, som inte kommer att ge bort landet i bitar. Och le i förvissning om att vara på rätt sida av historien.

Sverigedemokraterna är optimister, men loppet är kört för länge sedan och "Ge oss Sverige tillbaka" låter onödigt orealistiskt. Sverige går från broderfolk mot ett härbärge för 200 hemlösa nationaliteter, för vilka landet och historien är en ren fiktion, och det är ideologiskt motiverat uppifrån.

Befolkningens rädsla är att historien visar att det öppnar för möjligheten till våld i stor skala. Vem får rätt, ideologerna eller folk, erfarenheter och historia? Nuvarande tendenser lämnar föga tvivel i mitt sinne. Det är helt på sin plats att knyta de två liberalisternas uttalanden med en enastående arrogans gentemot verkligheten, och överklassens förakt för de lägre klasserna.”

söndag 3 januari 2010

Klimatjippot i Köpenhamn

192 länder är medlemmar i FN. Enligt FN-stadgan är FN öppet för alla stater som vill arbeta för fred. De måste åta sig de skyldigheter som stadgan ålägger medlemmarna och vara villiga och kapabla att uppfylla skyldigheterna. Stater antas som medlemmar i Förenta Nationerna genom beslut i generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet.

FN:s medlemsländer markerade i blått

Vatikanstaten är inte medlem i FN eftersom den deklarerat att den vill vara neutral i vissa politiska sammanhang. Vatikanstaten har dock permanent observatörsstatus i FN.

Ytterligare stater som inte är medlemmar är Cooköarna och Niue, som endast har begränsad självständighet.

Palestina, Taiwan, Västsahara och Kosovo är ännu inte internationellt erkända som självständiga stater och kan därför ej heller bli medlemmar i FN. Palestina har dock permanent observatörsstatus i FN

Från sign. ”Utlandssvensk” har följande inlägg kommit.

Re: FN:s medlemsländer

Klimatjippots syften? Det har samma syften för de lokala politikerna som exercis har för värnpliktiga. Ni som gjort lumpen, tänk tillbaks på alla rop om "vänster om", "höger om", "givvkt", "manöver", "framåt - - marsch", "avdelning -- halt" som ni har lystrat till och ögonblickligen hörsammat. Ni fattade redan då att excercis inte har med strid att göra. Det handlar om att vänja hjärnan vid att omedelbart, utan reflektion eller ifrågasättande lyda den här rösten. Och syftet är förstås att man utan att tänka skall lyda den ropande rösten även i en annan situation, i ett läge där det inte finns tid för eftertanke eller diskussion och då rösten ryter att man skall göra någonting livsfarligt.

1. Första syftet är alltså att vänja världens politiker och väljare vid det normala i politiska åtgärder som initierats utifrån. Den nya typen av internationella åtgärder består av att politiker träffas på överstatlig nivå och återvänder till sina folk och genomför åtgärderna utan att rådfråga folket. Man skriver under några avtal och sedan "måste" det hela genomföras. Tågordningen är ny - hittills har makten utgått från respektive folk/nation. När skäl har funnits har nationerna sänt sina politiker utomlands med fullmakt att avhandla saker och ting med representanter för andra nationer. Så har exempelvis kol- och stålunionen, NATO och FN uppstått.

I fortsättningen blir det annorlunda. Internationella spelare tar initiativet, samlar ihop provinsiella politiker från klotets alla avkrokar i en stor sal och får dem att skriva under saker som de inte begriper. Sedan åker alla hem igen och genomför det som "vi" har åtagit oss. Initiativet kommer numera uppifrån. Makten utgår från det internationella kapitalets internationella politiker. Detta är effektivare och billigare än att muta politiker på lokalnivån - det blir helt enkelt färre att muta. De lokala småpolitikerna, som imponeras av den internaionella glansen och enigheten begriper vad som ligger i deras personliga intresse - att säga ja. Den som säger nej utesluter sig själv från karriärmöjligheter i den nya överstatliga politikernomenklaturan. Bäst att säga ja och sköta sin uppgift som distributör av order. Även om varje tillfälle till nya skatter och förbud alltid är bra för den klass som vill demonstrera sin makt är själva klimatet inte väsentligt.

Det är om framtidens frågor som de stora slagen kommer att stå. Om mångkultur och globalisering, om etnisk utträngning av vita, om överstatlighet och internationell överhöghet, om internationell rätt ovanpå nationell. Motståndet mot dessa trender skall kväsas och det är inför dessa slag som den politiska excercisen behövs.

2. Andra syftet är att blåsa upp en konflikt mellan de mellanstora fårskocksstaterna och Kina. Kina är det enda snabbväxande industriland som det internationella kapitalet inte har någon form av kontroll över. Men luftföroreningar och t.o.m. kärnkraftsolyckor drabbar ju väsentligen bara det egna landet. Därför kan och skall normalt internationellt miljöarbete bara ta formen av rekommendationer. Men nu, när man nu hittat på att varenda liten bil som en kines kör omkring i skulle bidra till att polerna smälter och Europas hamnstäder sätts under vatten, har man hittat stoffet till konflikt. Något krig är inte målet men klimatpaniken skall sprida antipati mot Kina, en antipati kommer att behövas i framtida politiska och militära utmaningar mot Kinas självständighet.

3. Det tredje syftet känner vi igen från de traditionella miljöpolitiska övertonerna. Det handlar om existentiellt skuldbeläggande av den samvetsömme europén som skall göra honom mindre benägen att kräva rättvisa och respekt för sina egna intressen. En europé som har uppfattningen att han själv och hans barn mest är en belastning för världsalltet har goda förutsättningar att bli en underdånig och självspäkande skatteslav som lämnar politiken åt de självutnämnda politiska "eliterna".

Men finns det inte någon kärna av idealism i dessa ansträngningar? Nej. Anledningen till att vi kan utesluta legitima bevekelsegrunder bakom klimatkampanjen är att det faktiskt finns verkliga internationella miljöhot som de internationella politikerna lätt kunde göra någonting åt, men där ingenting görs. Jag tänker på dels på rovfisket, där en viss sorts tonfisk är under utrotning mitt framför ögonen på "det internationella samfundet". (Med exemplet Japan och tonfiskarna skulle hotet om bara en lindrig internationell bojkott mot Japan direkt leda till att det aktuella ofoget reglerades. Men ingenting görs). Jag tänker på regnskogsskövlingen i Latinamerika. Eftersom regnskogen har en väsentlig betydelse för nybildningen av syre som hela jordens befolkning behöver vore det förmodligen tillåtligt enligt befintlig internationell rätt att sätta in attackflyg mot de skogsavverkningar som de lokala regeringarna borde ha förbjudit. Detta kunde ha gjorts för 20 år sedan och sedan hade problemet varit ur världen. Ingen finansierar en gambasodling(jätteräkor) eller ett sågverksprojekt i regnskogen om detta när som helst kan komma att raseras av ett enda attackflygplan. Den internationella politikerklubben vill inte lösa problem. Den vill skapa problem och dra nytta av dem.

I en artikel från 2008 kan man bl.a. läsa om FN och den omfattande korruptionen. Det är svenska Inga-Britt Ahlenius, chef för FN:s interna revisionsbyrå, som skriver att svindleriet inom FN är överraskande omfattande.

lördag 2 januari 2010

Varning för folkpartisten Birgitta Ohlsson

I Corren kunde man den 29 december 2009 läsa en krönika av Birgitta Ohlsson med rubriken:

Tillåt böneutrop från svenska minareter

Birgitta Ohlsson anser att det är främlingsfientligt och vulgärt att människor i Schweiz fick folkomrösta om en viktigt angelägenhet för landet.

Hon menar att eftersom islam är vårt lands andra stora religion så borde det vara självklart att de får ha böneutrop. Det visar att de känner sig hemma i vårt land.

Birgitta Ohlsson talar sig varm för böneutrop, moskébyggen och islams utbredning i Sverige.

Vidare skriver hon:

”Vi är många som besökt muslimska länder och kan intyga att böneutropen inte är mer störande, starkare eller speciella än ringande kyrkklockor om söndagarna. Stökiga grannar torde vara ett större problem är religiösa ljud. ”
------
Vidare:
”Att muslimer vill bygga gudstjänstlokaler är ett tecken på att man känner sig hemma i Sverige. Moskébyggande bör uppmuntras och inte bekämpas. Muslimer brukar kalla sig för Sveriges största undergroundrörelse med tanke på alla moskélokaler som finns i källare runt om i vårt land. Tack vare moskébyggen, i Malmö, Uppsala och Stockholm och andra städer, har vackra moskéer blivit synliga i det offentliga rummet. De utgör en omistlig del av Sveriges religiösa, kulturella och arkitektoniska mångfald. Birgitta Ohlsson (Fp)”

The Worst Threats to Mankind skriver man följande:

”Jag undrar vad din agenda är egentligen? Förstår du innebörden med moskéer minareter och islam och böneutrop? Förstår du islam och muslimers agenda när det gäller just dessa krav? Tror du inte på att islam är i allra högsta grad en teokratisk/politisk rörelse och ett hot mot vår demokrati? Du borde verkligen fördjupa dig rejält i vad du verkar vilja tillåta för detta är hårresande med kommentarer du gjort angående detta. Du har ingen koll! Du tycker det ser vackert ut!??! Skulle du sagt samma sak om nazisterna ville hissa sin hakkors-flagga utanför sina möteslokaler?

Den dagen när tokliberaler som du inser sitt misstag och sveket till landet ni valdes att beskydda och bygga upp och ta ansvar för, ja då är det försent och det kommer att drabba dina barn och barnbarn också. Var så säker!

Du vill avveckla kungahuset men uppmuntra att islam breder ut sig i ett av de mest sekulära länderna i världen – Sverige!? Valet är lätt, vi byter ut dig i nästa val!

Så här skriver den flitiga skribenten ISM

Till

DN ang "Minareter" f v b till Johannes Åman tack
Dagens Nyheters redaktion
Johannes Åman

Ni har nyligen i DN skrivit om ordet och företeelsen minaret. Bl a skriver Ni att ja-kampanjen för det schweiziska förbudet mot minareter hävdade att ”tornen uttrycker maktanspråk” och att minareterna avbildades ”som hotfulla skogar av missiler.”

”Vad minareterna betyder för muslimerna var förbudets förespråkare däremot inte intresserade av. Tornen var bara intressanta som projektionsyta för fördomar och rädsla.”

SVP:s affisch har kallats ”rasistisk, främlingsfientlig och islamofobisk .” Med anledning av detta vill jag förmedla ett citat från EU-kandidatlandet Turkiets statschef Erdogan: ”Moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra stålhjälmar, minareterna våra bajonetter, de troende våra soldater.”

Är Erdogan rasistisk? Främlingsfientlig? Islamofob? Eller bara ”fördomsfull och rädd”?

Beträffande ”betydelsen av minareter för muslimerna” och underförstått deras självklara rätt till dessa i religionsfrihetens namn undrar jag om Ni möjligen vet hur höga klocktornen på den kristna katedralen i Mecka är?? Jag utgår nämligen från att det i religionsfrihetens namn finns en sådan!

För inte är det väl så illa att religionsfriheten bara gäller i en riktning?
M a o som den franske filosofen, författaren och vetenskapsmannen Blaise Pascal konstaterade i ett eller annat religiöst sammanhang: ”Ni kräver, i våra principers namn, de rättigheter som ni, i era principers namn, förvägrar oss. ”

Avslutningsvis föreslår jag att Ni begrundar Salman Rushdies kloka ord: ” ”Om 25 år kommer vi att undra varför vi i toleransens och acceptansens namn bakband våra händer, slet upp våra strupar och gav upp det västerländska samhället. ”
-------

Från Snaphanen dk

"Svenskarna kan vrida och vända sig, det finns inte en enda medlem av det mentala gäng av drömmare som har ockuperat riksdagen, som inte kommer att ge bort landet i bitar. Och le i förvissning om att vara på rätt sida av historien.

Sverigedemokraterna är optimister, men loppet är kört för länge sedan och "Ge oss Sverige tillbaka" låter onödigt orealistiskt. Sverige går från broderfolk mot ett härbärge för 200 hemlösa nationaliteter, för vilka landet och historien är en ren fiktion, och det är ideologiskt motiverat uppifrån.

Befolkningens rädsla är att historien visar att det öppnar för möjligheten till våld i stor skala. Vem får rätt, ideologerna eller folk, erfarenheter och historia? Nuvarande tendenser lämnar föga tvivel i mitt sinne. Det är helt på sin plats att knyta de två liberalisternas uttalanden med en enastående arrogans gentemot verkligheten, och överklassens förakt för de lägre klasserna."

Vem är Birgitta Ohlsson?
Hon är riksdagsman och representerar Folkpartiet. Då hon valdes till ordförande i Liberala ungddomsförbundet var hon mycket snabb med att propagera för att alla gränser skulle bort. Det skulle inte finnas nationer. Hon är en varm förespråkare för internationalismen och för fri abort men emot dödsstraff. Däremot har jag aldrig hört henne uttala sig om muslimers behandling av kvinnor, t.ex. stening och sharialagar.


"Aldrig kunde våra förfäder föreställa sig att detta utbyte av vår kultur och vår etnicitet skulle komma att ske på frivillig grund."

fredag 1 januari 2010

”Hjärtat skall gro av drömmar, annars är hjärtat armt”

Citat från en dikt av en svensk skald, Bo Bergman

Från signaturen ”XX” har det inkommit något att tänka på för oss svenskar.

Inför det nya året

Låt ingen ta dina drömmar ifrån dig

Ett citat av Shakespeare dyker upp i mina tankar ibland: We are such stuff as dreams are made on, and our little life Is rounded with a sleep.

Mycket kan tas ifrån oss männniskor utan att vi tappar livsmodet och slutar kämpa för ett bättre liv. Men om någon tar våra drömmar ifrån oss, så tar de även vår livsglädje. Då ger många upp, blir likgiltiga, bittra och åldras i förtid.
Den som tar våra drömmar från oss kan vara staten/politikerna, makan/maken eller någon annan. När detta är på väg att hända så måste vi handla. Låt ingen ta dina drömmar från dig. Du har bara ett liv och det är kort. Låt heller inte rädsla vara din rådgivare. Rädslan är en dålig rådgivare. Det är bättre att göra en kraftansamling, kämpa, lida en kort tid och sedan återfå livsglädjen och drömmarna.

På det politiska planet så lever vi i en tid då den totalitära, socialistiska, parlamentariska demokratin har tagit livsglädjen från hundratusentals, kanske miljoner, svenskar. Den livsglädje och de drömmar som folk hade på 1950-1960-talet är bortblåsta. Vi som var unga då och kommit ut i arbetslivet upplevde en positivitet som genomsyrade hela samhället; vi ansåg allt vara möjligt, folk gladdes åt minsta lilla förbättring, skatterna var låga, musiken var glad och positiv, brottsligheten var låg, politikerna såg till svenskarnas bästa och vi kände att vi var ett folk som tillsammans skulle skapa världens bästa land.


I dag har vi politiker som effektivt tagit från oss all vi-känsla och gemensam glädje. De har vänt sig mot den egna befolkningen och behandlar främlingar från jordens alla hörn som första klassens medborgare som ska ha större förmåner och rättigheter än svenskarna. Svenskar bestraffas om de på något sätt kritiserar främlingarna, men främlingarna får ostraffat förolämpa svenskarna. Vi måste betala extremt höga skatter och får allt lägre pensioner eftersom vi tvingas försörja en halv miljon objudna snyltgäster som tagit sig till Sverige från jordens alla hörn.

Främlingarnas förtryckande våldskulturer sprids över hela landet och brottsligheten har tiodubblats i takt med invandringen. Invandrarområdena liknar förorter till Helvetet. Till råga på allt förbjuder politikerna (och deras hantlangare) oss svenskar att kritisera detta förhållande och straffar oss med fängelse, bötesstraff, avsked från arbete, uthängning i pressen eller social utfrysning när vi öppet framför kritik mot mångkulturen.

Folk som tappat allt hopp om ett lyckligt Sverige, som förlorat sina drömmar och upplever makthavarna som personliga fiender – är tickande bomber. Det finns ingen farligare motståndare än den som inte har något att förlora. Det är inte fråga om, utan när bristningsgränsen blir nådd bland dessa tickande bomber. Då kommer, abstrakt uttryckt, den första bomben troligen att utlösa ett omfattande politiskt våld i syd- och mellansverige. Detta våld tror jag inte kommer att riktas mot invandrare i första hand, utan mot etablissemangets mångkulturförespråkare; politiker, journalister och offentliga tjänstemän.


Om dessa mångkulturförespråkare, som frenetiskt motarbetar Sverigedemokraterna och andra nationella grupper, hade en gnutta intelligens parad med självbevarelsedrift så skulle de i stället underlätta för Sverigedemokraterna att komma in i riksdagen och landets kommuner. Därmed så kanske de tickande bomberna desarmeras av sig själva. Denna insikt har emellertid inte etablissemanget. Därför blir verkligheten sannolikt en ångestfylld mardröm för vissa mångkulturförespråkare när den första tickande bomben briserat.

Under det gångna året har jag utsatts för mordförsök/mordbrand, bomber och skadegörelse samt blivit uthängd och förföljd i dagspressen för att jag offentligt kritiserat massinvandringen och mångkulturens skadeverkningar i Sverige. En redaktionschef som jag och Justitiekanslern fick åtalad för tryckfrihetsbrott mot mig, blev frikänd av en politisk tingsrätt eftersom jag är motståndare till mångkulturen. Polisen har inte utrett vem/vilka som utfört mordbranden och inte ens förhört misstänkta, av polisen identifierade och kända AFA-iter.

De onda krafternas syfte var att tysta mig och skrämma andra invandringskritiska till tystnad.

Men, de lyckades varken skrämma mig eller ta ifrån mig mina drömmar. I stället blev jag inspirerad att arbeta ännu mer för att sprida det nationella ljuset och få nordbor att vakna ur sin politiska törnrosasömn. Jag drömmer om ett nytt Sverige - befolkat av ett lyckligt, välmående, moraliskt högtstående nordiskt folk - som i framtiden kommer att försvara sin egenart och sitt hemland mot inre och yttre fiender.

Nyårsdagen 2010

”nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat
den här kontinenten”.

Maud Olofsson:
Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige

torsdag 31 december 2009

Det eviga av svenske nationalskalden Esaias Tegnér

På årets sista dag kan det vara värt att påminna om en våra stora svenska skalder som nu inte längre läses i våra skolor.
Esaias Tegnér
, 1782-1846, svensk skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Det var inte bara förlusten av Finland 1809 utan även de övriga omvälvningarna i Europa som påverkade de svenska författarna i deras syn på det nationella. Napoleon var en gestalt som både beundrades och avskyddes.

Tegnér hade först en positiv bild av denna krigarhjälte, efter 1809 svängde han dock om.

I sin dikt "Det eviga" gör Tegnér upp med sin positiva bild av Napoleon

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever, bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande panna.
Hon leder igenom den nattliga värld,
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt; kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: ej rotas därut
från jorden dess trampande lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.


Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom likt Gud och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
och färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft
och åldern dess anlete förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt
och bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt
och till dem från tiden vi vädje
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

onsdag 30 december 2009

Den osanna julsagan om flyktingpojkarna

Den historia som presenterades av Aftonbladet och även en pastor Nyström har visat sig vara osann från början till slut.

I människosmugglarnas "biljettpris" till Sverige ingår instruktioner på vad ömmande ord "barnen" skall säga.

Man kan undra varifrån de fått pengar till resan? Har de rest i första klass hela vägen?

Det är frågor som svenska folket kommer att ställa inför valet 2010.

När det står klart att flera av landets journalister gjort bort sig har man istället inlett en hetsjakt mot SJ som inte lät de asylsökande fortsätta åka gratis. Presschefen på SJ, Dag Rosander, informerar att media har gett en felaktig beskrivning. Personalen handlade helt enligt regelboken när de bad de asylsökande att lämna tåget, vilket de också gjorde lugnt och stilla. SJ informerade dessutom polisen om att man släppt av dem.

Det har visat sig att tågpersonal kommunicerade med pojkarna och hade inga problem med att prata med dem och förklara att de måste betala biljetterna för färden annars var de tvungna att kliva av i Sävsjö. Då gick det alldeles utmärkt att kommunicera.

Frikyrkan, som trodde på att de asylsökande dumpades av från en containerbil utanför Sävsjö, har skyllt på kommunikationssvårigheter och översättningsprogrammet de använde på internet.

Flyktingarna tros komma från Calais. Där har de blivit nekade att komma till England.. Många tror inte att de är från Afghanistan. Kan vi förvänta oss att det kommer ännu flera små ”flyktingpojkar” och deras föräldrar, syskon, kusiner, far- och morföräldrar m.fl.?

Människosmuggling som affärsidé

Enligt rikskrim kostar det 100 000 – 200 000 kr för att bli smugglad till Sverige, vilket skulle ge upp till fyra miljarder till de 20 olika ligor som står för människosmugglingen, skriver Under de senaste 11 månaderna har 19 000 personer sökt asyl och 95 procent bedöms ha blivit insmugglade.

..........

Hur kan det komma sig att man från bergstrakterna i Afghanistan har pengar att ta sig hit till Sverige? Den företagsamheten vore bättre att de använde för att bygga upp sitt land och förbjuda den religion som håller människorna nere!

Från Östra Ölands fria horisont i november 2007:

”Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.

Lyssna t.ex. på Täppas Fogelberg i Ring P1 så förstår ni vad som menas med journalisten som ett samhällsproblem. Värst är alltså de statskontrollerade TV- och radiokanalerna, då dessa dessutom har mage att i annonskampanjer framställa sig som ?Fri?! Fria att göra vad då? Jo, att i åratal ensidigt kritisera det som inte faller dem på läppen samtidigt som man okritiskt köper det som enligt journalistskollektivet är politiskt korrekt.

Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar. 'Reporter' Lars Hermansson får exemplifiera. Den 20 september gjorde han ett program i P1:s Kulturradion Reporter om just politisk korrekthet, där Sverige och Danmark jämfördes. Förment objektivt men upplagt så att han skulle få möjlighet att runda av med att kalla Dansk Folkepartis ledare, Pia Kjaersgaard, för 'dansk svinehund'. Lättköpt, precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!”
………

Det lär vara den franske författaren Honoré de Balzac som myntade utttrycket ”Andens horor” om journalister”. Då hade han inte träffat svenska journalister för då hade han säkert sagt något ännu värre.

Den svenska hjärnridån och fagert tal om invandringen.

tisdag 29 december 2009

Den vite mannen skuldbeläggs

I en nyutkommen bok” ”White Guilt” skildrar Shelby Steele hur rasfrågan i USA har skiftat och jämför två mord:

• År 1955 mördades en svart yngling i Mississippi, men mördarna gick fria eftersom de var vita.

• 40 år senare, 1995, frikändes O. J. Simpson i en mordrättgång. Det fanns DNA-bevis, men han frikändes – därför att han var svart.

Så här skriver Jan Milld på sin blogg:

”Medborgarrättskampen i USA:s sydstater gav resultat. Segregeringen avskaffades och svarta fick samma rättigheter som vita. Det var en kamp som vanns genom icke-våld och överlägsen moral. Trots provokationer från vita som försökte försvara segregeringen uppträdde unga svarta aktivister exemplariskt disciplinerat.

Efter krigsslutet 1945 skedde också en förändring såtillvida att alltfler svarta flyttade från sydstaterna till andra delstater inom USA.

1965 utmärkte sig svarta däremot inte för något moraliskt överlägset agerande. I Watts, förort till Los Angeles, inträffade då de första större ”raskravallerna”. Stadsdelen blev mer eller mindre nedbränd. Det skulle påföljande år följas av liknande massvandalisering i Detroit och andra större städer i USA.

Detta blev början till ett skeende som fortfarande pågår i USA, med i huvudsak två aktörer:
1. svarta, som kräver mer, genom att spela på vitas skuldkänslor

2. vita, med behov av att manifestera sin godhet, genom att ta avstånd från tidigare oförrätter mot svarta, vilket sker genom ”affirmative action” och inkvoteringar.”

Mer att läsa om denna bok finns på Tänd ett ljus


I sin bok ”Att överleva den kommande kraschen” skriver Fjordman, en välkänd skribent på Gates of Vienna hur framtiden för den vite mannen kan komma att se ut.

”Vi är just nu i mitten av en vit ”guldrushskuld”. Om du är en vit västerlänning kanske du inte helt har förstått detta, men jag kan försäkra dig att resten av världen vet det. Tricket är att hålla den vita mannen på defensiven och vagt skyldig hela tiden så att han kan pressas på pengar. Klimatkvoter för koldioxid utgör en tunt förklädd form av global socialism genom FN-stödd omfördelning av rikedomar.

Lagarna upprätthålls bara gentemot den "rasistiska" vita befolkningen, för att försäkra sig om att de fortsätter att betala skatter till de auktoriteter som inte gör annat än ljuger för dem, förolämpar dem och bidrar till nationens undergång..."


Stödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)