torsdag 18 december 2008

Vad är EU egentligen?.


Artikel 6 är endast en del i ett
Ramavtal om rasism och främlingsfientlighet
RÅDET FÖR DEN EUROPEISKA UNIONEN
Bryssel den 26 februari 2008


Artikel 6
Påföljder för juridiska personer

1:a Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person, ställs till ansvar i enlighet med artikel 5 punkt.1 och kan straffas med sanktioner som är effektiva, i proportion till de brott och avskräckande åtgärder, inklusive bötesstraff eller administrativa böter, som kan innefatta andra påföljder,
t.ex..:

a) fråntagande av offentliga förmåner eller stöd

b) tillfälligt eller permanent förbud att bedriva kommersiell verksamhet

c) rättslig övervakning

d) beslut om att avveckla verksamheten.

2:a Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en juridisk person ställs till ansvar i enlighet med artikel 5 punkt. 2, och kan straffas med sanktioner eller åtgärder, som är effektiva, proportionella till brott och har en avskräckande effekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.