fredag 26 juni 2009

EU - ett demokratiskt projekt?

Fjordman är en välkänd norsk bloggare som har skrivit för många konservativa webbplatser. Han brukade ha en egen Fjordman Blogg tidigare, men den är inte längre aktiv. Denna artikel är från den 27 juli 2007 och kan läsas i original på engelska på Globalpolitician ” Why the European Union Must Go”.

Därför måste Europeiska unionen avvecklas

Fjordman

På EU Observer, noterar Anthony Coughlan, en docent vid Trinity College i Dublin, Irland att i varje medlemsstat i EU kommer för närvarande de flesta lagar från Bryssel. Varför accepterar nationella politiker och representanter denna situation? Han föreslår en rimlig förklaring:

"På nationell nivå när en minister vill få någonting gjort, måste han eller hon ha stöd av statsministern och, måste ha samtycke från finansministern om det innebär att spendera pengar. Framför allt måste han ha majoritet i det nationella parlamentet och underförstått bland väljarna i landet. ¨Ändras politikområdet i fråga till överstatlig nivå i Bryssel , där lagar i första hand görs av 27-medlemmar i ministerrådet, blir ministern ifråga medlem i en oligarki, en kommitté bestående av lagstiftare, den mäktigaste i historien, som stiftar lagar för 500 miljoner européer och som ej går att avsätta som en grupp oberoende av vad den gör.

De nationella parlamenten och medborgarna förlorar makten med alla EU-fördrag, eftersom de inte längre har sista ordet i de politikområden som berörs. Enskilda ministrar å andra sidan får en berusande ökning av personlig makt, eftersom de omvandlas från medlemmar i verkställande organ av regeringen på nationell nivå, underställd nationell lagstiftning, till EU-omfattande lagstiftare på överstatlig nivå”.


EU-ministrarna ser sig själva som politiska arkitekter för en supermakt i vardande. Genom att delta i EU kan de också frigöra sig från granskning av deras agerande av valda nationella parlamenten.

Enligt Coughlan, diskuteras "den stora merparten av EU-lagar aldrig på ministerrådets nivå, men är formellt gummi-stämplad om en överenskommelse har träffats längre ner bland de offentligt anställda på 300-rådets sub-kommittéer eller de ca 3000 kommittéer som är knutna till kommissionen."

EU-integrationen utgör "en gradvis kupp av statliga befattningshavare mot lagstiftarna och av politiker mot medborgare som väljer dem." Denna process suger nu ut den verkliga makten från traditionella statliga institutioner, medan dessa fortfarande formellt är intakt. De har fortfarande kvar sina gamla namn - parlamentet, regeringen, Högsta domstolen - så att medborgarna inte blir alltför skrämda, men deras klassiska funktioner har omvandlats."


TONY BLAIR – REGERINGEN BEHÖVER INTE TA HÄNSYN TILL FOLKETS ÖNSKEMÅL
Tony Blair, uppgav i en av sina sista intervjuer som brittisk premiärminister, att "britterna är förnuftiga nog att veta att även om de har vissa fördomar om Europa, förväntar de sig inte att regeringen nödvändigtvis delar dessa och agerar utifrån detta " Med andra ord: det brittiska folket bör vara förnuftiga nog att veta att deras regering ignorerar deras önskemål och intressen, om den anser det lämpligt, eftersom den ofta gör så i sin invandringspolitik.

EU – ”FRÄMJA FRED” - EN URSÄKT FÖR ATT LURA MÄNNISKORNA
Den europeiska unionen är i grunden ett försök - ganska framgångsrikt hittills - av eliten i de europeiska nationalstaterna att samarbeta för att tillskansa sig makten, kringgå och på sikt avskaffa det demokratiska systemet, en långsam kupp. Idéer som "främja fred" används som en ursäkt för detta, ett ben för att lura den lättlurade massan och dölja vad som i grunden är ett oförställt maktövertagande. Det fungerar eftersom de nationella parlamenten fortfarande förefaller att fungera som tidigare.

Detta är kanske den farligaste aspekten av EU: Den är alltmer diktatorisk, men det är en smyg- diktatur, vars mest farliga delar är i stort sett osynliga i vardagen. Vad den genomsnittliga personen ser är att EU gör det lättare för honom att resa till andra länder utan pass, och använda samma eurovaluta från nordligaste delen i Finland till Spanien och Kanarieöarna utanför den afrikanska kusten.

Detta verkar bekvämt, och på viss nivå är det så.. Men till priset av att kraften i valda institutioner urholkas och placeras i händerna på en icke vald oligarki som konspirerar för att tillskansa sig allt mer makt och ordna livet för en halv miljard människor utan deras samtycke. Det är ett högt pris att betala för en gemensam valuta. Men folk ser inte detta tydligt i sin vardag och att se är att tro. Fienden som tydligt identifierar sig själv som en sådan är ibland mindre farlig än fienden som är diffus och oklar, eftersom du inte kan samla (uppbringa) något mot honom.

Alexander Boot, en ryss från födseln, hoppade av till Väst under 1970-talet, bara för att upptäcka att Västvärlden han söker inte längre finns. Boot anser att demokrati, eller för att citera Abraham Lincoln, regeringen för folket, av folket och för folket, har ersatts av glossocracy , regeringen för ordet, med ordet och för ordet.

GLOSSOCRAZYFÖRVRÄNGNING AV ORD OCH VILSELEDANDE AV ORDENS INNEBÖRD
Glossocracy kan spåras åtminstone tillbaka till den Franska revolutionens slogan i 1789, "Frihet, jämlikhet, broderskap". Som det visade sig innebar detta massterror, undantagstillstånd och auktoritärt styre. Ju mer meningslös ordet är, desto mer användbart är det för glossocrats. Det är därför som begreppet Multiculturalism har varit så användbart, eftersom det låter vagt positivt, men tvetydigt och kan användas för att täcka upp så att stora förändringar kan genomföras med liten offentlig debatt. Effekterna med politisk korrekthet består av att förvränga det språk vi använder, genomföra nya ord eller ändra innebörden av gamla, att göra dem till "vapen för hantering av folksamlingar" av att demonisera dem som inte uppfyller de nya definitionerna. Den Europeiska unionen, ett fransk-lett företag, är för närvarande världens mest framstående och mest oförfalskade glossocracy.

Enligt Boot, är en diktator, vars makt bygger på kulor, rädd för kulor. En glossocrat, vars makt bygger på ord ,är rädd för orden. EU har utarbetat riktlinjer i rådgivning till regeringens talesmän att använda "icke-kränkande" fraser när man talar om terrorism. Ordet Jihad bör helst inte användas alls, eller bör förklaras som en missförstådd term som innebär fredlig kamp mot sig själv. Dessa rekommendationer håller på att genomföras.

I ett försök att undvika att kränka muslimer förbjöd Storbritanniens premiärminister Gordon Brown under sommaren 2007 sina ministrar att använda "muslim" och "terrorism" i samma andetag, efter försök till terrorattacker iscensatt av muslimer - däribland flera läkare - i Glasgow och London.

JIHAD I VÄST
För att citera Paul Fregosis bok Jihad i Väst: "The Jihad, Islamiska s.k. heliga kriget, har varit ett faktum i Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern för över 1300 år, men detta är första historien om det muslimska kriget i Europa som någonsin kommer att publiceras. Hundratals böcker har dock dykt upp i sin kristna motsvarighet, korstågen, som Jihad ofta jämförs med trots att de varade mindre än tvåhundra år, och till skillnad från Jihad, som är universella, var till stor del men inte helt begränsad till det heliga landet. Dessutom har korstågen varit över mer än 700 år, medan ett Jihad fortfarande pågår i världen. Jihad har varit den minst upptecknade och beaktade större händelsen i historien. I själva verket har det till stor del ignorerats. Till exempel, ger Encyclo-paedia Britannica korstågen åttio gånger mer utrymme än Jihad. "

Samtidigt som minnet av 1300 års nästan oavbruten Jihad krigföring och islamisk aggression gradvis utplånas från Västs skolböcker, skall "islamofobi" tas fram som en allvarlig utmaning. Genom att ersätta "jihad" mot "islamofobi", flyttas betoningen från européer som försvarar sig mot islamiska våld till oskyldiga muslimer som drabbas av fördomar och rasism. Ett alternativt ordet skapar därmed en alternativ verklighet.

EUROSKEPTIKERNA ÄR ”PSYKOLOGISKA TERRORISTER”!
Italienska presidenten Giorgio Napolitano, uppenbarligen rädd för vad han uppfattar som växande motstånd mot EU-projektet, anser att euroskeptikerna är "psykologiska terrorister." Så europeiska ledare kommer inte att använda ordet "terrorist" om muslimer som stöder självmordsbombare, men de har äntligen hittat någon som förtjänar etiketten: européer som motsätter sig EU.

I ett öppenhjärtig ögonblick, beskrev Jean-Claude Juncker, Luxemburgs premiärminister, en gång EU: s "system" på detta sätt: "Vi beslutar om något, låter det ligga ett tag, väntar och ser vad som händer. Om ingen gör något väsen av det , eftersom de flesta människor inte förstår vad som har beslutats, fortsätter vi steg för steg tills det inte finns någon återvändo."

MARGARET THATCHER UPPSKATTADE INTE HELT KONSEKVENSERNA AV ANSLUTNINGEN TILL EU

" I The Economist, skriver krönikör Charlemagne: "Vad Jean-Claude Juncker och de som tycker som han försöker göra är i huvudsak att döva motståndet mot europeisk federation i en massa tekniska detaljer, för att tråka ut folk till underkastelse. Som en strategi, har det gått en lång väg. Största enskilda överföringen av suveränitet från Europas nationer till Europeiska unionen ägde rum 1985, som en del av projektet att skapa en gemensam europeisk marknad. Även [brittiska konservativa PM] Margaret Thatcher, som vanligtvis inte är långsam att upptäcka en list, hävdade senare att hon inte helt uppskattade konsekvenserna av vad hon då anslöt sig till. "

Under 2005 (och på nytt 2006), vägrade EU: s finansiella vakthund att godkänna EU: s räkenskaper för det 11: e året i rad, eftersom de var så fulla av bedrägerier. Europeiska revisionsrätten vägrade att ge en revisionsförklaring om EU: s $ 160,3 miljarder budget för 2004. "Det mesta av betalningsbudgeten var återigen behäftat med fel vad beträffar laglighet och korrekthet", sas det. Det vägrade speciellt att godkänna budgeten för EU: s utrikespolitik och biståndsprogram, av vilka många är inriktade på arabiska och muslimska länder. Hälften av projektest budgetar. som godkänts av Europeiska kommissionen, var otillräckligt övervakade.

Denna berättelse om bedräglighet ignorerades till stor del av media. EU-kommissionen är regering för en halv miljard människor från Ungern till Storbritannien och från Finland till Spanien, men den kan fortlöpande frigöra konton med stora brister i över ett decennium. En sådan brist på tillsyn skulle ha varit otänkbar i USA. EU kommer undan med det eftersom den verkar avlägsen i människors vardag och inte är föremål för någon verklig maktfördelning.

EU-kommissionen, utbreder sig ofta genom ett komplicerat nät av oskyldigt klingande organisationer, skapar avtal med araber och sedan tysthet genomföra dem såsom federal EU-politik. Detta sker eftersom miljarder euro flyter runt i ett system med lite kontroll utifrån, och med några få starka individer och grupper som drar i trådarna. Européerna finansierar således sin kontinents sammanslagning, i själva verket med kolonisation, av den muslimska världen utan deras vetskap och utan deras samtycke. Det måste vara första gången i människans historia, där en hel kontinent kulturellt utrotas med byråkratisk noggrannhet. Detta är kanske det största sveket i historien om Västs civilisation, men ignoreras fortfarande till stor del av mainstream media (politiskt korrekta) i de flesta Västerländska länder.

MARGOT WALLSTRÖM - NATIONELL SUVERÄNITET KAN RISKERA ÅTERGÅNG TILL 1930-TALETS OCH 1940-TALETS NAZISTISK FASOR
EU-kommissionär Margot Wallström hävdade 2005 att politiker som motsatt sig att samla nationell suveränitet riskerade en återgång till 1930-talet och 1940-talets nazistiska fasor. Hennes kolleger utfärdade också ett gemensamt uttalande i vilket de förklarade att EU-medborgare bör hedra de döda i andra världskriget genom att rösta ja till EU-konstitutionen. De tillskrev att EU gjorde slut på det kalla kriget, och nämnde ingenting om den roll som Nato eller USA spelat.

Detta är absurt. Den europeiska unionen har i själva verket mycket mer gemensamt med totalitära regimer som nazi-Tyskland - och Sovjetunionen - än de förment onda stater som den är avsedd att ersätta, särskilt tendensen att undertrycka yttrandefriheten, indoktrinera skolbarn med uppenbart falsk information och införa beslut på dess individer utan deras samtycke.

En konferens om rasism, främlingsfientlighet och medier i Wien i maj 2006 samordnades av EU. I slutet av 2006, hade det nätverk av medierna som deltar i dialogen mellan Europa och arabländerna vuxit till över 500 (pdf). Dessa inkluderade människor, medier och organisationer från alla 37 länder i Europa-Medelhavsområdet. Europeiska och arabiska journalister producerade dussintals rekommendationer om hur man kan förbättra sitt samarbete och främja "ömsesidig förståelse" mellan kulturer och religioner i media.

BENITO FERRERO-WALDNER – HATE SPEECH ÄR ALLTID MOTBJUDANDE
Benita Ferrero-Waldner, kommissionär med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken (läs: Eurabian-frågor), vände sig till de samlade journalisterna. Enligt henne, "vi tror inte att medierna bör regleras utifrån, utan snarare att ni själva hittar ett sätt att reglera er själva. (...) 2008 är Europeiska året för interkulturell dialog, och jag är fast besluten att vi då kommer har gjort betydande förbättringar i fråga om ömsesidig respekt och förståelse för varandras samhällen. Under de kommande månaderna och åren måste vi nå bortom eliten till mannen och kvinnan på gatan. Det är en viktig del av kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Och ni kommer att vara nyckeln för att uppnå detta. "

Detta dokument finns på Internet, men jag tvivlar på att de flesta européer har hört talas om det. Ferrero-Waldner uppgav också att "Yttrandefrihet är inte frihet att förolämpa eller förnedra. Hate speech är alltid motbjudande." EU har i ett flertal avtal med muslimska länder klargjort att islamofobi är en form av rasism.

År 2007 gjorde EU uppvigling till rasism och främlingsfientlighet till ett brott i samtliga 27 nationer. Enligt den nya lagen kommer brottslingar att möta upp till tre års fängelse för "offentlig uppmaning till våld eller hat riktat mot en grupp personer eller en medlem av en sådan grupp som definieras med hänvisning till ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. " Begreppet "anstiftan till hat" mot "religion" kan användas för att tysta kritikerna av islam och muslimsk invandring, särskilt eftersom Europarådet tidigare har beslutat att betrakta islamofobi som lika med antisemitism. Samtidigt som EU skriver under avtal som ökar samarbetet med araber och muslimer, inkluderande immigration, förbjuder de motstånd mot detta och uppmuntrar media att följa partiets agenda och främja den officiella eurabiska ideologin. Den Europeiska Unionen visar därför upp många av den totalitära statens kännetecken, en pan-europeiskt diktatur.

SAMIZDAT
Som Robert Spencer kommenterade vid Jihad Watch, "Snart kommer Eurabia att likna det gamla Sovjetunionen, där oliktänkande i hemlighet distribuerade samizdat litteratur och fick höga böter om myndigheterna upptäckte vad de gjorde. Européer som bryr sig om vad som händer med dem måste resa till Väst, köpa böcker som berättar sanningen om Islamiska jihad, och distribuera dem hemma från vakande ögon från EU-byråkrater. "

Det Eurabiska nätverket har skapats mot bakgrund av arabiska Jihad terrorism. En rad hijackings och angrepp, många av dem godkändes av PLO ledaren Yasser Arafat, som senare fick Nobels fredspris från mitt land, har genomförts under 1970. Arafat belönades för detta genom att tillåtas tala i FN: s generalförsamling. Under den palestinska kapningen av italienska kryssningsfartyget Achille Lauro 1985, motarbetades amerikanska planer för en räddning av italienska regeringen vars "utrikespolitik kräver att nära förbindelser upprätthålls med arabländerna och PLO," enligt Philip Heymann, USA: s tidigare biträdande riksåklagare.

Som Harvard professor Alan Dershowitz säger: "Det internationella samfundet reagerade på terrorism mellan 1968 och 2001 genom att belöna och legitimera den, snarare än att straffa och fördöma den. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att vi var tvungna att genomlida fasorna den 11 september , 2001. De som gav dessa förmåner till palestinierna efter deras terrorism, i synnerhet våra europeiska allierade och FN, gjorde den 11 september oundvikligt. "

Jag måste ifrågasätta Mr Dershowitz här: Jag har hört amerikaner påstå att muslimer borde tycka om USA, eftersom amerikaner har tenderat att ställa sig på muslimernas sida i många konflikter runt om i världen under de senaste årtiondena. Det är faktiskt sant, och det är inte något som amerikanerna skulle skryta om. Den islamiska revolutionen i Iran 1979 var grovt misskött av Västs ledare, från USA: s president Jimmy Carter till franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing, liksom vänstersympatiserande intellektuella och media i Väst. Likaså var reaktionerna på dödshot som gjordes från samma regim ett decennium senare mot Salman Rushdie dämpade. Oslo-fredsprocessen på 1990-talet samt på Balkan krig, där USA och Nato aktivt ingripit för muslimer, grundlade intrycket i muslimska sinnen att en dekadent civilisation inte längre ville eller kunde försvara sig.

Det var uppenbart att det var Västs svaghet, inte aggression, som ledde till terrorattacken den 11 september och amerikanerna själva bidrag i hög grad till detta. Även andra bra presidenter som Ronald Reagan har aldrig riktigt förstått hur man skall handskas med muslimer. Fortfarande, trots att amerikanerna lämnat bidrag till detta problem också, vilket de gjorde, är det obestridligt att Västerländska eftergifter för muslimer började med Västeuropeiska överlämnandet till arabfysiskt- och finansiellt (oljeembargo) terrorism på 1970-talet och blev institutionaliserad genom Europa - arabiska dialogen. Dessa eftergifter har bidragit till återkomsten av Jihad som nu spänner över flera kontinenter.

EURO-ARABISKA SAMARBETET HOT MOT VÄRLDSFREDEN
Den Europeiska unionen presenteras av sina förespråkare som en organisation som arbetar med att främja ”fred”. EU har aldrig haft något att göra med fred, det var och är ett öppet maktövertagande av den europeiska eliten som har använt makten för att föra ett kulturellt och demografiskt krig mot de folk och de nationer de var tänkta att representera. Deras eftergifter mot muslimer utgör inte bara ett hot mot överlevnaden av Europa, som det faktiskt är, det har destabiliserat situationen långt utanför Europas gränser. Det Euro-Arabiska samarbetet utgör därmed ett hot mot världsfreden. Och eftersom detta samarbete har blivit ett djupt förankrat inslag i EU, leder detta till bara en möjlig slutsats: Den europeiska unionen måste avvecklas så snart som möjligt.

F.D.SOVJETISK DISSIDENT ANSER ATT EU ÄR PÅ VÄG ATT BLI ETT NYTT SOVJETUNIONEN
PS: Den fd sovjetiske dissidenten Vladimir Bukovksy befarar att Europeiska unionen är på väg att bli ett nytt Sovjetunionen. I ett tal kallade han EU ett "monster" som måste förstöras: "Ju förr vi avslutar EU, desto bättre. Ju förr det kollapsar desto mindre skada har det gjort för oss och andra länder. Men vi måste vara snabba eftersom eurokraterna arbetar mycket snabbt. Det kommer att bli svårt att besegra dem. Idag är det fortfarande enkelt. Om en miljon människor marscherar mot Bryssel i dag kommer de här killarna att smita iväg till Bahamas. "

Organisationen Stoppa islamisering av Europa (SIOE) har fått tillstånd att ha en demonstration i Bryssel mot islamisering av Europa den 11 september (2007). Huruvida det kommer att bli en miljon demonstranter är tveksamt, men det bör vara möjligt att samla tillräckligt med folk för att det skall märkas. Medborgare i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Belgien, Tyskland, Sverige, Italien eller någon annan EU-stat som berörs av islamiska inbrytningar i deras land borde ställa upp och protestera.

Eftersom islamiseringen av Europa aktivt och avsiktligt drivs av EU varje dag är det från min synvinkel omöjligt att separera kampen mot islamiseringen från kampen mot själva EU. Demonstranter ska åtminstone bära banderoller som förespråkar avskaffandet av Euro-Arab Dialogen, nedmontering av Europa-Medelhavsavtalets parlamentariska församling, Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturerna samt alla andra instrument för Europa-Medelhavsområdet och Eurabiansamarbete .

EU bör bannlysa all direkt eller indirekt hjälp till palestinierna och istället använda den till att försvara vår civilisations kusin Israel. EU bör upphöra att främja en uppenbart falsk bild av Islamiska jihad under 1300 år i europeiska skolor och det bör omedelbart stoppa alla samtal med Turkiet om EU-medlemskap. Nog är nog.

Läs mer om Eurabia och Fjordmans artikel Eu-granskning

onsdag 24 juni 2009

EU-kritisk partigrupp bildad i parlamentet

sr.se

Maktbalansen i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden förskjuts åt ett mer EU-skeptiskt håll sedan de brittiska konservativa samlat tillräckligt många ledamöter från andra länder för att bilda en egen partigrupp, rapporterar vår korrespondent.

Europaparlamentet får nu en ny, EU-skeptisk partigrupp. Det är de brittiska konservativa, de så kallade Tories, som lämnar parlamentets största grupp EPP-gruppen där de flesta konservativa och kristdemokratiska partierna i EU-länderna ingår, däribland de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna.

Tillsammans med partierna Lag och Rättvisa från Polen och ODS från Tjeckien bildar de en, vad de kallar för en antifederalistisk, partigrupp.

De brittiska konservativa har länge tyckt att EPP-gruppen är alldeles för positiv till att fördjupa samarbetet inom EU. De är själva väldigt mycket för frihandel och avskaffande av handelshinder på den gemensamma inre marknaden inom EU, men tycker i alla andra frågor att samarbetet ska hållas på en så låg nivå som möjligt.

Förutom de tre partierna från Storbritannien, Tjeckien och Polen har också ledamöter från Belgien, Finland, Nederländerna, Ungern och Lettland anslutit sig.

Fortfarande är de traditionella partigrupperna, där partierna är med utifrån ideologisk samhörighet, större inom Europaparlamentet.

Det anmärkningsvärda i det här är att det inte längre är mindre partier på de politiska ytterkanterna eller enfrågepartier som ensamma står emot en i övrigt EU-vänlig majoritet inom Europaparlamentet, utan att det är ett stort parti med brett folkligt stöd i ett av EU:s största medlemsländer som tydligt tar ställning emot fortsatt integration inom EU.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.s

måndag 22 juni 2009

Politiska nomenklaturan får högre löner

ALLA ÄR VI JÄMLIKA SOMLIGA ÄR MER JÄMLIKA

Nu kan svenska folket glädja sig åt att våra statsråd får löneförhöjning. Samtidigt vet alla att nästa år får de som redan har mindre i plånboken ännu mindre. Det handlar bl.a.om de svenska pensionärerna och inte de med äldreförsörjningsbidrag.

Nästa år slår den .s.k. bromsen in och det blir ännu mindre. Samtidigt ökar arbetslösheten ytterligare enligt de prognoser man kan ta del av.

Vi skall inte vara missunsamma. Våra politiker gör väl ett bra jobb. Får bra betalt för att de föraktar det svenska folket och den svenska kulturen. Kom ihåg Reinfeldts ord "allt ursvenskt är barbari" och Maud Olofssons "det var inte svenskar som byggde Sverige, det var folk som kom utifrån". Så visst förtjänar de en löneförhöjning!

Expressen
Statsrådens löner höjs


Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) får lönen höjd med 4 000 kronor i månaden från den 1 juli, till 135 000 kronor.

Maud och Mercedes Benz

De övriga statsråden i regeringen får en något mindre lönehöjning, 3 000 kronor, och en ny lön på 108 000 kronor.

Det har Statsrådsarvodesnämnden beslutat.

Enligt ordföranden i nämnden, Ove Nilsson, har den i första hand grundat sitt beslut på hur lönerna har utvecklats i den statliga sektorn sedan förra sommaren.
- Det var ganska stora höjningar 2008 och något mindre höjningar 2009, säger Ove Nilsson till TT.

I procent innebär påslagen att statsministerns arvode höjs med omkring 3 procent, för statsråden något mindre.

Höjdes för ett år sedan

Senast lönerna höjdes var för ett år sedan.

I våras, i skenet av den ekonomiska krisen och den växande arbetslösheten, väcktes en del krav på att regeringen, riksdagsledamöterna och andra politiker borde frysa lönerna.

Näringsminister Maud Olofsson var en av förespråkarna för frysning, medan statsministern talade om försök att ta "lättköpta poänger". Han påminde om att riksdagen bestämt att frågan om rikspolitikernas arvoden ska avgöras av nämnder, utan påverkan från politikerna själva.

söndag 21 juni 2009

Svenskar - väl förankrade i sitt land


I en intervju i Östgöta Correspondenten med Linda Olsson, som gjorde sådan succédebut med boken”Nu vill jag sjunga dig milda sånger”, svarar hon på frågan

”Vilken är den största skillnaden på Nya Zeeland och Sverige?

- Alla mina svenska vänner som hälsat på i Nya Zeeland har blivit frälsta och många har kommit tillbaka flera gånger. Och mina nyzeeländska vänner som besökt Sverige har känt likadant. Så det måste väl finnas någon sorts gemenskap, trots olikheterna.

- Jag tror att den största skillnaden ligger i invånarnas perspektiv på sig själva. Svenskar är så oerhört väl förankrade i sitt land, och i landets placering i världen. Nyzeeländare känner inte så. Alla säger om sitt hemland att "det ligger så långt bort". Det gör aldrig vi svenskar. Vi säger att andra platser ligger långt bort. Men Sverige, det är universums medelpunkt för oss. Kanske har det att göra med ländernas historia och ålder.”

Hon skriver att svenskarna är väl förankrade i sitt land. Är det kanske därför som det är så viktigt att vi upphör som nation och blir en del i Europas Förenta Stater? Sverige är en av de äldsta nationerna i Europa och även vårt språk. Vi skall inte känna oss trygga.

Läs hela artikeln i Corren.

Boken: Nu vill jag sjunga Dig milda sånger" är mer än läsvärd. Det är en fantastisk bok, tycker jag

lördag 20 juni 2009

Svenskfientligheten tar priset i Aftonbladet

Thoralfs blogg

AFTONBLADET HÅNAR DET SVENSKA FOLKET

I sin iver över att håna Sverigedemokraterna lyckas idag Aftonbladet med konststycket att håna hela svenska folket.

Uppenbarligen tar man till alla till buds stående medel för att ingen på midsommarafton skall komma ihåg Mona Sahlins uttalande om "midsommar och sådana töntiga saker"

Läs den urbota löjliga artikeln i Aftonbladet.

Fira en (höger)extrem midsommarEvert Taube, partiledarens kulturfavorit. Foto:sandrews

Goda - trots att de är röda.


Barnen i Bullerbyn.Foto: SF

Selma Lagerlöf, SD:are om hon levt?


Midsommar! Finns det något svenskare än midsommar? Det är den svenska kulturens högtidsdag!

Men hur firar man egentligen en hundraprocentigt svensk midsommar?
För att hjälpa dig i midsommarbryderierna presenterar Aftonbladet idag en komplett guide till den svenska kulturen.

Vi har konsulterat de främsta experterna på området – partiet Sverigedemokraterna – som länge kämpat för att skydda den svenska kulturen mot utländskt inflytande. Enligt partiets principprogram är de nämligen "nationalister" och menar att nationen Sverige definieras just "i termer av en gemensam kultur".

Eftersom partiets kulturpolitiska program kommer först 2010, har vi dammsugit alla texter och intervjuer där någon representant för SD:s högsta ledning definierat vad de menar med "svensk kultur". Listan har sammanställts ur intervjuer, partiets egna skrifter och andra medier.

Håll till godo! Din guide till den svenska kulturen. Och en garanterat sverigedemokratisk midsommar.

• Härjedalsdialekt
Olle Larsson, sverigedemokrat i Härjedalen, har krävt vägskyltar på Härjedalsdialekt eftersom det finns skyltar på samiska.
• Faluröda stugor
Partiledare Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju 080503.
• Evert Taubes visor
Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju.
• Astrid Lindgrens berättelser
Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju.
• Stelt kroppsspråk
SD:s presschef Mattias Karlsson förklarar i SD-kuriren nr 72 varför inte Zlatan kan räknas som riktigt svensk. Han hänvisar till etnologen Åke Daun kommer han fram till att stelt kroppspråk är viktigt för att uppfattas som svensk.
• Trillslagning
Mattias Karlsson skriver i SD-kuriren nr 77 om utdöda svenska idrotter som skulle varit populära idag om inte utländska idrotter tagit över på grund av vårt kulturella självförakt.
• Pärk
En annan idrott som lyfts fram av Mattias Karlsson i SD-kuriren nr 77.
• Varpa
Mattias Karlsson i SD-kuriren nr 77.
• Den svenska krag- och byxtagsbrottningen
Mattias Karlsson i SD-kuriren nr 77.
• Syntmusik
SD-kurirens chefredaktör Richard Jomshof spelar i Elegant Machinery, ett av sveriges mest kända syntpopband.
• Dragspel
Runar Filper, distriktsordförande i Värmland skriver i sin blogg på SD:s hemsida att dragspel är svensk kultur.
• Gammeldans
Filper har både bloggat och motionerat om att gammeldansundervisning ska införas i de kommunala kulturskolorna.
• Vikingarock
Linus Bylund i Sverigedemokraternas valberedning spelar i vikingarockbandet Korpöga och har gjort SD:s kampanjsång.
• Kräftor
Mattias Karlsson lyfter fram kräftätning som exempel på svensk kultur i SD-kuriren nr 78.
• Nyckelharpa och fiol
Mattias Karlsson efterlyser musikaliska sverigedemokrater som kan lyfta fram det svenska kulturarvet i SD Kuriren nr 77
• Sturehofs slott
Robert Stenkvist skriver om ett besök på Sturehofs slott på SD-kurirens kultursida nr 80.
• Firandet av tranafton
Mattias Karlsson skriver i SD-Kuriren nr 76 att firandet av Tranafton ”är tyvärr en utdöende tradition”.
• Brudmak
Mattias Karlsson skriver i SD-kuriren nr 71 om andra utdöende eller utdöda traditioner han tycker är svensk kultur. ”Brudmak” är en sådan.
• Björkdragning
Ännu en tradition som lyfts fram av Mattias Karlsson i SD-kuriren nr 71.
• Kryckeståt
Mattias Karlsson i SD-kuriren nr 71.
• Johan Ludvig Runebergs dikt ”Sveaborg”
Citeras på Mattias Karlssons blogg i berömmande ordalag.
• Jämställdhets¬lagstiftningen
Partistyrelseledamoten Johnny Skalin skriver i sin blogg att jämställdhetslagen är svensk kultur.
• Griskött
Även att äta griskött är svensk kultur enligt Johnny Skalins blogg.
• Sommarhagar
SD driver kampanjen ”Bevara det svenska kulturlandskapet” för att rädda svenska sommarhagar.
• Motstånd mot 68:or
”Vill se en kulturrevolution. Ut med 68:orna och deras idéer” skriver ordförande i Sverigedemokratisk ungdom Erik Almquist på sin Twitter 10 april.
• Selma Lagerlöf
SD:s partisekreterare Björn Söder sade i sitt tal till SD:s partikongress 2008 att Selma Lagerlöf skulle ha stöttat partiet, om hon varit vid liv.

Martin Aagård

“Nästa gång säger Irland ja”


Det var i juni förra året som de irländska väljarna chockade EU genom att rösta nej till fördraget, men från toppmötet igår fick den irländske premiärministern Cowen med sig garantier.

Dessa ska “lugna” de irländska väljarna och röja undan deras oro för att fördraget skulle kunna påverka den irländska konstitutionen, rätt att bestämma skatter, abort- och familjepolitik och neutralitet.

Ett ja är beställt.

- Jag är förvissad om att vi nu har en solid grund för att återigen gå till det irländska folket och be dem godkänna fördraget så att Europa kan gå vidare, sade Cowen till journalister efter toppmötet. svt

"Om det var någon som trodde att EU är ett demokratiskt projekt skall ni nog tänka om," skriver Varjager. "EU visar att ett nej är alltid ett nej enbart tills valet kan göras om."

sds sds dn

fredag 19 juni 2009

Röda Korset och idealiteten

Det kan finnas anledning att påminna om vad Kurt Lundgren, skrev i januari 2009 om Röda Korset nu när det har visat sig att en högt uppsatt chef på Röda Korset förskingrat ca 3 miljoner kronor.

Inte en krona,
inte ett öre
till Röda Korset


Jag har visat detta förut, här kommer det igen. Nu skrivet av Kjell Ek i en debattartikel i Aftonbladet, citat:

"Mer än en miljard kronor skänkte svenska folket under 2008 till Röda Korset. Pengarna strömmar inte bara in till behövande, utan även till dem som leder arbetet. Topparnas löner de sista åren har rusat i några av de största svenska ideella biståndsorganisationerna. Röda Korset är löneledande, där tjänar generalsekreteraren Christer Zettergren 1 086 129 kronor om året.

Det är en rimlig lön för en chef, säger Bengt Westerberg.

I en så här stor organisation måste vi ha kompetenta människor anställda.

Bengt Westerberg, tidigare vice statsminister och folkpartiledare som själv har ett arvode på 822 000 kronor om året i ersättning som ordförande i svenska Röda Korset och som vice ordförande i internationella Röda Korset och halvmånefederationen. Det är vad medelstora börsföretagens styrelseersättningar är om året."


Det är helt enkelt oanständigt.
2009-01-26 @ 08:46:25 Permalink

Den totala kostnaden för Bengt Westerberg är 1.5 miljoner kronor om året. Läs Eu-granskning

Henrik Dunant, mannen som grundade Röda Korset, var kristen och uppfostrad i ett kalvinistiskt samhälle där sparsamhet och kristen fromhet var betydelsefullt. Han var en verklig idealist. Läs mer om honom på Sv.wikipedia.

svd ab dn ps ab fn

torsdag 18 juni 2009

EU kan bestämma om halalslakt

I Land Lantbruk idag kan man läsa följande:

"Strid om den religösa slakten

Ett ödesbeslut för svensk slakt står på dagordningen då EUs jordbruksministrar på måndag möts i Luxemburg. På spel står svensk djuromsorg och totalförbudet mot att slakta djur utan bedövning - ett förbud som i Sverige även gäller vid religiös slakt."
Läs hela artikeln i Land Lantbruk

Djuromsorgschef Karin Jonsson uttalar sig sålunda:

Läs hela artikeln i Land Lantbruk


Från Regeringskansliet kommer följande uttalande av jordbruksminister Eskil Erlandsson:

Som förslaget ser ut nu, får vi behålla våra hårdare regler för skydd av djur, säger Eskil Erlandsson.
Läs hela artikeln i Land Lantbruk

Halalslakt är oerhört plågsamt för djuren och är något som vi helt borde ta avstånd ifrån. Läs mer på EU-granskning om halalslakt och EU-granskning .
Det är oerhört beklämmande att vi har riksdagsmän som förordar en sådan grym metod. Bl.a förordade Barbro Westerholm detta på sin tid som riksdagsman och nu Fredrik Malm i Folkpartiet.

Svenskarnas pensioner och den politiska adelns


Här är hela artikeln i Aftonbladet . Men läs gärna kommentarerna.


54 586 kr – i månaden

Anna Hedborg. 54 846 kronor/månad (37 962 kronor statlig pension + 4 984 kronor ITP-försäkringar + 11 900 kronor statlig pension).

Pensionerna sänks men hjärnorna bakom systemet lever gott.

Nästa år sänks pensionerna.

Och året efter det.

Anna Hedborg – en av hjärnorna bakom det nya pensionssystemet – får själv en jättepension när hon fyller 65 år.

Aftonbladet har kartlagt pensionerna för de elva män och kvinnor som var med och arbetade fram det nya pensionssystemet.

Anna Hedborg, nu generaldirektör i regeringskansliet, är det mest kända namnet av arkitekterna.
När hon själv blir ålderspensionär i höst behöver hon varken äta hundmat eller vända på slantarna.

Omfattas av gamla systemet

Enligt statens pensionsverk, SPV, får hon 37 962 i statlig pension. Till det kommer två tilläggsförsäkringar som totalt ger 4 984 kronor och den allmänna pensionen som lägst ger 11 900 kronor.

Totalt kan Hedborg kvittera ut minst 54 846 kronor som pensionär varje månad.
Socialdemokraten Ingela Thalén har redan gått i pension. Vid sidan av den allmänna pensionen har hon även riksdagsmannapension och chefspension. Totalt kvitterar hon ut minimum 47 191 kronor i månaden.

Folkpartisten Bo Könberg, numera landshövding, var en annan i pensionsgruppen. När han fyller 65 år nästa höst får man minst 19 389 kronor i riksdagsmannapension. Med den allmänna pensionen kvitterar han ut som lägst 31 289 kr varje månad.
De flesta av dem omfattas helt eller till betydande del av det gamla och mer förmånliga systemet.

Då baserades pensionen på de 15 år man haft högst inkomst.
För dem som är födda efter 1954 är det hela livsinkomsten som räknas. Man måste jobba hela livet för att få en bra pension.

Anna Hedborg ångrar sig inte.
– Det är väldigt tråkigt att balanseffekterna blir så stora, säger hon.
Speglar utvecklingen
Men pensionssystemet fungerar som det är tänkt. Det speglar den ekonomiska utvecklingen.

Du var med och fattade beslut som innebär sämre pension för många, men själv får du en väldigt stor pension. Hur ser du på det?

– Min tjänstepension har inte ett dugg med pensionssystemet att göra. Min allmänna pension påverkas som för alla andra.

Före detta riksdagskvinnan Ingela Thalén (S) medger att hon har en hög pension, men menar att en ändring av pensionssystemet var oundviklig.

– Man kan alltid önska sig mer eller bättre. Men det gamla systemet hade aldrig stått sig. Det hade blivit väldigt dyrt.

Wolfgang Hansson

tisdag 16 juni 2009

Baltikum bankrutt

SKALL SVENSKA FOLKET BETALA BANKDIREKTÖRERNAS VETTLÖSA UTLÅNING TILL BALTIKUM?

Bankstödet ett svart hål i statskassan
”- Nu väntar vi på folkets vrede, säger Thage G. Peterson, tidigare riksdagens talman och minister i flera socialdemokratiska regeringar.”

Thage G. Peterson vill inte vara efterklok men han varnade tidigt Swedbank och förstod vartåt det skulle sluta med de stora lån som gavs till Baltikum.

Vidare säger han: ” - Jag hade besökt dessa länder under Sovjettiden, jag kunde deras historia och jag hade haft långa samtal med företrädare för deras nya regeringar och parlament. Det var gröna demokratier utan närmare erfarenheter av marknadsekonomin. De hade inte kunskaper nog att möta invasionen från de svenska bankerna.”

Thage G Peterson växte upp med sparbanksrörelserna och kontakterna var bra med cheferna i det som nu är Swedsbank.

Över 400 miljarder kronor lånades ut till de baltiska länderna. Skulderna till de utländska bankerna är nästan bara svenska - till över 100 procent av Estland och Lettlands bruttonationalprodukter. Krediterna har torkat in och lånen ska betalas med trettioprocentiga lönesänkningar, stängda sjukhus, sänkta pensioner och allmänna försakelser.

Läs hela artikeln på nyapolitiken.biz

måndag 15 juni 2009

Sverige har 800.000 fattigpensionärer

SVENSKARNA OCH DERAS HÖVDINGAR


Från den bortgångne fritänkaren och journalisten Kurt Lundgrens blogg hämtar jag följande apropå svenskarna och politikerfrälset.

Chocksiffra: Sverige har 800 000 fattigpensionärer!Östra Ölands fria horisont
INTE I MIN VILDASTE
FANTASI HADE JAG TROTT ATT DET
VAR SÅ ILLA - ALLA ÄR GRUNDLURADE


Jag skrev till Skattebetalarna och frågade om antalet fattigpensionärer och hur många de är.

Jag trodde det rörde sig om 30- 40 000.

Chocksiffran kom : Antalet är 800 000!

Vart har våra pengar tagit vägen.

Read my lips: Where is our money, vem har förskingrat dem? Har ett land någonsin sett ett värre bedrägeri?

Jag tackar Nils Bohlin på Skattebetalarna för det upplysande svaret även om det var chockerande:

Skattebetalarna:

“Det finns lite olika definitioner på fattigpensionärer men jag tror att man oftast menar de som tjänat in för lite atp-poäng för att de inte jobbat, jobbat lite eller invandrat som äldre. Dessa har rätt till garantipension (och en del andra stöd) som uppgår till max 6 492 kronor per månad för den som är gift och 7 278 kronor per månad för den som är ogift (beloppen gäller 2008). Man måste ha bott fyrtio år för att få dessa belopp (annars räknas de ned med 1/40 per år).

Beloppen gäller dem som inte har någon allmän pension alls. För de som har en viss atp (eller tilläggspension som det heter nu) så räknas denna av från garantipensionen. Genomsnittsgarantipensionen för dem som är födda 1937 eller tidigare är 27 000 kr per år och 15 000 kr per år för dem som är födda 1938 eller senare enligt statistik från 2006. Detta innebär att de flesta har viss atp men det finns pensionärer som har så låg pension som maxbeloppen ovan (dessa kan dock få något som kallas äldreförsörjningsstöd för att slippa söka socialbidrag).

Det är lite komplicerat att räkna ut hur många som bara har garantipension men ungefär 800 000 pensionärer har viss garantipension vilket innebär att de har mycket låga pensioner.

Merparten av dem med garantipension är kvinnor. Ungefär 80 procent är kvinnor.
Hoppas du fått en viss uppfattning om vad som gäller. För nyare siffror måste du kontakta försäkringskassan eftersom jag bara har tillgång tom 2006.”

Summering av chocksiffrorna:

Det finns 150 000 personer, mestadels kvinnor, som enbart har garantipension.

Denna pension är 7 453 kr per månad. Före skatt.

En gång till: 7 453 kr per månad. Före skatt.

En person skall alltså kunna upprätthålla livet på denna lilla summa. Kläder, läkarräkningar, en kaka till kaffet, etc etc.

775 000 personer har pensioner som ligger mellan 7 500 och 10 000 kr per månad, före skatt - alltså fattigpensionärer de också.

Den som påstår att Sverige är världens rikaste land anbefalles att studera dessa siffror.

Världens rikaste land, det är ju bara struntsnack.

Vi kan säga att en miljon människor lever på fattigdomsnivå.

Att politikerna aldrig vågar tala klarspråk om detta, att antalet fattigpensionärer skall döljas till varje pris beror på att problemet är så gigantiskt att ingenting kan göras åt det.
2008-09-04 @ 14:20:16

Olof Johansson skrattar åt ossÖstra Ölands fria horisont


Bilder fastnar och blir till en del av verklighetsuppfattningen.

Bilder som man ser flimra förbi på TV kanske bara under ett par korta sekunder sätter sig fast i medvetandet och blir en del av verklighetsuppfattningen.

För min personliga del minns jag de korta bildsekvenserna på TV med förre centerledaren Olof Johansson och systembolagschefen Anitra Steen.
Godsägarparet Anitra Steen och Göran Persson

Första bilden : Johansson viftar med sin vänstra hand, viftar, viftar och kallar Anitra sin krydda. Hon röd om sina äppelkinder talar med pipande röst.

Andra bilden : Olof Johansson står bortåt ett hörn, äppelkindade Anitra i förgrunden. Olof Johansson är också eldröd i ansiktet och han skrattar helt hysteriskt.
Jag står i trappan på väg ner till första våningen när jag ser detta på TV; jag hör inte i detalj vad det handlar om, men fattar att det rör sig om Anitras måttlösa pensionsvillkor, som om hon vore chef för ett globalt bolag i stenhård konkurrens med kineser och japaner och inte ett monopolföretag som under en bunt monopollagar lika omfattande som Bibeln säljer sprit till svenska folket.

Det är helt uppenbart vad jag ser: Det är oss de skrattar åt.

CITAT : ”Det politiska subventionssystemets oöverträffade organisation är förstås det euroepiska parlamentet. Här kommer du att finns de mest subventionerade politikerna i den hittills upptäckta världsrymden, var och en av oss kostar ungefär 15 miljoner kr om året. Har denna tsunami av skattepengar gjort oss mer effektiva, mer hänsynsfulla till medborgarnas åsikter eller mer försiktiga med skattepengarna? I helvete heller, förra månaden lanserade eu en plan för att vända medborgarnas fientlighet mot eu-konstitutionen, och det sker med, gissa nu, era pengar.”

Daniel Hannan, MEP, conservative.

Svenska pensionärer och politikerfrälsets förmåner och pensioner

De svenska pensionärerna får det sämre och sämre men vi skall kanske glädja oss åt att det politiska frälset får det bätttre och bättre eller….!

Här ett brev till vår statsminister Fredrik Reinfeldt från Inger Siv Mattsson.
Statsrådsberedningen v g diarieför och meddela dnr tack
Statsminister Fredrik Reinfeldt

Ämne: Borg(arna)s hutlösa beskattning av pensionärerna

Vid en utfrågning nyligen fick Ni frågan ”varför regeringen inte sänker skatten för pensionär så att den blir lika låg som för dem som jobbar?” Ni svarade raljerande att ”Jag är glad när folk börjar kräva skattesänkningar.”

De skattesänkningar Ni gläds över gäller enbart dem som tillhör överklassens och andra välbeställda t ex det politiska frälset här hemma och i Bryssel.

Enligt uppgift lär 1 400 miljarder kr ha gömts undan i diverse skatteparadis. Se till att få hem dessa miljarder så kanske pensionärerna kan få en rimlig levnadsstandard.

Ni har vid något tillfälle uttalat Er om att Ni minsann ”vet hur bra pensionärerna har det – de behöver varken högre pensioner eller lägre skatter.”

Det vore intressant att veta vilka pensionärer Ni syftade på. Den miljon gamla som har 7 453 – 10 000 kr/månaden? Eller Anitra Steen och andra välavlönade statliga generaldirekörer och vd:ar och avdankade politiker, som uppbär gigantiska pensioner enligt principen ”Gärna medalj men först en rejäl pension.”3)

Inga pengar till skattesänkningar för pensionärerna

När det gäller pensionärerna finns det som vanligt inga pengar. ”Regeringen har inte de 23 miljarder kr en sänkning av pensionärernas skatter skulle kosta.”
Det är ju märkligt eftersom Ni tycks ha en sedelpress i Kanslihuset som spottar fram miljard efter miljard till så mycket annat.

Det finns t ex 30 miljarder kr att årligen skänka bort i s k bistånd till ett antal mer eller mindre korrupta skurkstater i Tredje världen.

Vid ett möte 2007 på Utrikespolitiska institutet konstaterade utrikesminister Bildt att ”Sveriges befolkning utgör 0,15 procent av världens och vår ekonomi 1,2 procent av världens.” Mot denna bakgrund förefaller det minst sagt obegripligt att Sverige skall betala en procent av BNI till Tredje världen för regimernas krigföring – stamkrig, terrorism] - och för att fylla korrupta ledares feta bankkonton i diverse skatteparadis. För att inte tala om alla misslyckade och havererade s k biståndsprojekt, som inte på något sätt lindrat fattigdomen i mottagarländerna.

Er generösa biståndsminister Gunilla Carlsson meddelade den 13 september 2006 att ”biståndet t o m kan komma att kosta mer än en procent av BNI.” Detta trots att FN:s rekommenderade nivå för bistånd till Tredje världen ligger på 0,7 procent av BNI och övriga EU-länder förbundit sig att först 2015 nå upp till FN:s biståndsnivå på 0.7 procent!

Enligt Peter Wolodarski (DN den 12 oktober 2006) ”innebär den biståndsexplosion som den svenska regeringen inledde 1998 att statens utgifter för u-hjälp kommer att öka med 256 procent fram till 2008.”

Varifrån får Ni och Borg/arna pengar till detta, när Ni inte har 23 miljarder till skattesänkningar för Sveriges pensionärer?

U-hjälpen är ett gigantiskt och oacceptabelt slöseri med våra skattemedel. Dessa miljarder skulle uppenbarligen behövas här hemma. Jag föreslår att Ni och Borg/arna drar ner på biståndet till en rimlig nivå och omfördelar ett antal miljarder – förslagsvis 23 miljarder - till pensionärerna.

Den svenska biståndsverksamheten på hemmaplan
Sverige är världens största socialkontor för utlänningar. Enligt olika nationalekonomiska experter uppgick kostnaden för den till sista kronan skattefinansierade invandringen redan 1999 till 40 respektive 100 och 247 miljarder per år. Kostnaderna för invandrings- och integrationspolitiken torde sedan dess ha ökat väsentligt.

Varifrån får Ni och Borg/arna pengar till detta när Ni inte har 23 miljarder till skattesänkningar för Sveriges pensionärer?

Invandringen är ett gigantiskt och oacceptabelt slöseri med våra skattemedel. Dessa miljarder borde satsas på skattesänkningar för dem som byggt upp Sverige.

Hur kommer det sig att Borg/arna har råd med ett skattefritt s k äldreförsörjningsstöd på drygt 11 000 kr/mån till alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige och som - i motsats till in i döden högbeskattade svenska pensionärer - inte genom arbete kvalificerat sig för pension. Genom att likställa äfs med socialbidrag i stället för med pension - som ju ses som en inkomst - har dessa snyltare på vår välfärd dessutom fri läkarvård och fria mediciner från första läkarbesöket respektive medicinuttaget.

Vi pensionärer får som bekant betala upp till 800 kr respektive 1 800 kr för vård och mediciner. Tycker Ni det är rättvist? Jag vill gärna ha en förklaring tack. Enligt uppgift lär M:s ungdomsförbund ha föreslagit att gränsen för fri medicin skall höjas till 5 000 kr. Stämmer det? Hur förklarar Ni och Borg/arna i så fall detta förslag? Ingen, som vet vad Ni går för, skulle bli förvånad om även denna vansinnighet genomförs.

Jag ber att i detta sammanhang få erinra om att Ni i boken ”Det sovande folket” jämförde välfärden ”med en dödlig epidemi fullt jämförbar med pest, smittkoppor och aids.” [2]

Minns Ni det? Förmodligen har Ni drabbats av den vanliga politikersjukan – partiell minnesförlust? Men huvudsaken är att vi - dvs väljarna – minns!

Det kostsamma EU-medlemskapet
Det ”rika” Sverige är givetvis nettoinbetalare till EU-projektet. Något annat vore givetvis otänkbart. De 23 miljarder Ni säger Er inte ha för en skattesänkning för pensionärerna motsvarar i stort sett medlemsavgiften i EU. Till detta kommer alla andra kostnader detta kostsamma och odemokratiska projekt medför – bl a en löneökning till 80 000 kr/månaden för parlamentarikerna, skattefria kostnadsersättningar på 45 000 kr/mån, förmånliga pensionsvillkor etc etc.

En stor del av skattebetalarnas pengar slukas av den omfattande korruptionen i EU.
Listan på makthavarnas slöseri med våra skattemedel kan göras lång.

Konfiskeringen av pensionärerna pengar

När skall ATP-pensionärerna få tillbaka de miljarder som den förra regeringen i den flerparti-överenskommelse - där även de borgerliga partierna ingick - i strid med grundlagen stal från pensionärerna i samband med den finanskris ni skapat vid ert förra regeringsinnehav?

Jag föreslår att Borg/arna i god tid före nästa riksdagsval betalar tillbaka dessa ca 260 miljarder krona för krona till pensionärerna.

I stället för en pension det går att leva på får Sveriges pensionärer inse den gamla sanningen att ”otack är världens lön.”

Men vad annat kan man vänta sig av en regering, som leds av en man som jämför välfärden med ”en dödlig epidemi fullt jämför med pest, smittkoppor och aids.”?

Inger-Siv Mattson, pensionerad statsanställd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka


1) Loretta Napoleoni: Oheligt krig. Den moderna terrorismens ekonomiska rötter
2) Kapitlet ”Sovhjärnorna, sid 11

3) Bakgrund: Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens! Bgf.nu

Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:

Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens!

Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:

"Anitra Steen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder, år 2009. Hon kommer då att ha suttit på sin post i tio år. Och totalkostnaden ör Systembolaget och skattebetalarna kan bli hög. Det tidigare pensionsavtalet ger henne alltså rätt till 70 procent av slutlönen från år 2001, 1 660 000 kronor.

Beloppet är indexerat, det vill säga det räknas upp med inflationen. Sedan början av 2001 och fram till idag har konsumentprisindex KPI, stigit med cirka 7 procent. Räknat på en ökning på totalt 10 procent från 2001 till 2009 kommer den pensionsmedförande lönen ha stigit till drygt 1,8 miljoner. Det betyder att Anitra Steen får ut 1,3 miljoner om året eller totalt 28 miljoner om hon når medellivslängden 82 år."

"Totalkostnaden för Anitra Steens lön, förmåner, pensionspremier under vd-tiden samt pensionsbetalningar livet ut hamnar på minst 55 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden. beräkningar. Det ger en totalkostnad för skattebetalarna på 5,5 miljoner varje år hon varit vd."

Anitra Steens otroliga pension inte bara kostar mycket för skattebetalarna skadar arbetsmoralen medborgare i allmänhet. Den bryter dessutom gällande regler.

Affärsvärlden:

"Avtalet strider mot statens riktlinjer på flera punkter. Där anges att pensionsåldern ska vara mellan 62 och 65 år. Högsta för förmånsbestämda pensioner är satt till 32,5% inkomster över 20 basbelopp."

Ändå godkändes pensionen för statsministerfrun.


Läs mer om politikerfrälset och
Svenskarnas pensioner

söndag 14 juni 2009

Nationalstaten grunden för framgångsrika demokratier

I SvD den 13 juni finns en intressant ledare.

INTEGRATION ENLIGT CLINT EASTWOOD

Clint Eastwoods Gran Torino är en av årets mer sevärda filmer. Den summerar på ett fint sätt hela hans karriär, och är både rolig och märkligt gripande trots brister i skådespeleri och foto.

Så skriver Per Gudmundson i sin ledare.

Clint Eastwood spelar den pensionerade Koreakrigsveteranen Walt Kowalski, som oroas över att asiatiska invandrare tar över hans kvarter och förefaller helt ointresserade att inlemma sig i Amerika.

Walt Kowalski (Clintan) menar att lag skall upprätthållas och egendom respekteras. Då kan polsk-amerikaner tolerera, men inte nödvändigtvis älska, hmong-amerikaner.

Från artikeln ”I svensk offentlighet diskuteras integration ofta i termer av självutplåning, av antingen svenska eller invandrade vanor. Ett citat som tillskrivs dåvarande integrationsminister Mona Sahlin, till Euroturk 2002, är symptomatiskt:

Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Efter ett drygt decennium med mer än en miljon nya invånare blir det dock allt tydligare att de flesta som flyttar hit vill förtränga sina identiteter lika lite som vi dalkarlar tänker såga ner de ”töntiga” majstängerna. Någon utopisk fantasigemenskap har inte uppstått. Tvärtom anas ghettoisering och fragmentisering.

Hur mycket mångfald tål demokratin? Det är titeln på och frågeställningen i en avhandling (Gleerups, 2009) av Andreas Johansson Heinö, nybliven doktor vid Göteborgs universitets vitala statsvetenskapliga institution. Han tar avstamp i några självklarheter som sällan återspeglas i svensk debatt, exempelvis den att nästan alla framgångsrika demokratier bygger på nationalstatens grund och att det finns en stark korrelation mellan nationell homogenitet och grad av demokrati.

För det tycks tyvärr vara så som Robert Putnam menade i sin föreläsning i Uppsala när han fick det statsvetenskapliga Skytteanska priset (som ledarsidan SvD skrev om 22/6-07). Ju fler etniciteter det finns i ett samhälle, desto större misstro hyser invånarna mot varandra. I heterogena samhällen råder lägre förtroende för lokala politiker och medier, svagare tro på eget inflytande, sämre valdeltagande, samt mindre vilja att delta i gemensamma projekt och välgörenhet.”

Så långt Gudmundson. Det finns all anledning att ifrågasätta EU-projektet och den blivande superstaten EU.

lördag 13 juni 2009

Lars Leijonborg och de övriga godhetsapostlarna

EN LAGSPELARES SORTI

Så lyder rubriken i DN den 12 juni. Det är med anledning av att Lars Leijonborg lämnar regeringen och skall göra något helt annorlunda.

Det sägs bl.a. att Leijonborg ifrågasatte ”snällismen”. I detta ord låg en kritik av tendenserna i det svenska samhället men också självkritik.

Detta kom mest till uttryck i flyktingpolitiken och skolpolitiken.

Det som är intressant är att man jämför Leijonborgs ordförande tid med Bengt Westerbergs. Då framträder både Leijonborgs styrka och svaghet. Westerberg väckte mer entusiasm. Valet 1985 var i mycket en partiledareffekt än valframgången 2002.

Men och detta är intressant. Slutklämmen i ledaren lyder:

Men medan Westerberg med åren blev en alltmer destruktiv kraft både i sitt eget parti och i det borgerliga samarbetet har Leijonborgs insats präglats av lojalitet. Han bidrog till den borgerliga valsegern och förblev en lagspelare i regeringen även sedan han tvingats avgå som partiledare.”

Här en insändare från 1995 från bgf.nu om godhetsaposteln Bengt Westerberg

Jan Fogelbäck

Westerberg stor skurk

Jan Fogelbäck, arbetarförfattare, i tidningen Transportarbetaren hösten -95:"En kväll sitter det tre mediaorakel i TV och förfasar sig över svenskarnas brutalisering. Vart tog alla goda människor vägen? undrar i tur och ordning Göran Rosenberg, Anna-Greta Leijon och Bengt Westerberg.

- Och varför i hela världen föds det så mycket ondska? Går det inte att stoppa grobianernas framfart?


Själva så goda att de snart kommer att kvalificera sig för änglavingar tycks inte kändisarna alls förstå samhällsutvecklingen, att ett hårt samhälle skapar hårda människor. Men så är det ju dessvärre ofta med våra intellektuella. De lever sina liv i elfenbenstorn och behöver inte smutsa ner sig på verkligheten - annat än i teoretiska resonemang.

Fast sanningen är ju den att kvällens TV-personligheter - var och en på sitt sätt - har varit med och format det samhälle man nu spyr sin galla över."

"Jag vet att det kan låta provokativt, men en sån som Bengt Westerberg är faktiskt en stor skurk i dramat. Han bidrog till segregationen, massarbetslösheten och gettobildningen genom sitt idealistiska öppnande av utlänningsslussarna. Detta i ett läge när det inte fanns ett spår av ordnad invandrarpolitik.

Den svåra vardagssolidariteten fick gemene man stå för - allt medan Bengt och kompani drog sig tillbaka i sina reservat.”

fredag 12 juni 2009

EU-platsen ett riktigt klipp för Svensson

En gammal iakttagelse lyder:

”Man kan lura en del av folket hela tiden. Man kan också lura hela folket en kort tid. Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.

RIK BLIR RIKARE

Riksdagspensionen kvar trots EU-lön PressDisplay

Alf Svensson (KD) kan se fram emot en riklig framtida inkomst som EU-parlamentariker. Nya regler kan göra att han samtidigt som han har arvode och ersättningar från EU kan kvittera ut sin riksdagspension.

Totalt handlar det om nära 180 000 kronor i månaden som den förre KD-ledaren får in på sitt konto. Alf Svensson har suttit i riksdagen i 21 år och varit statsråd i fyra.

Som EU-parlamentariker får han till att börja med drygt 84 000 kronor i arvode, en lönehöjning på nära 30 000 kronor jämfört med riksdagslönen.

Utöver det betalar parlamentet ut en månatlig kostnadsersättning på cirka 46 000 kronor, samt traktamenten på cirka 30 000 kronor.

ALF SVENSSON SOM HAR FYLLT 65 år har också rätt till en riksdagspension på 19 552 kronor i månaden. Tidigare frystes den för de riksdagsledamöter som blev EU-parlamentariker, men från och med i sommar ska de svenska parlamentarikerna lyda under EU-parlamentets regler. Det är därför osäkert om ersättningen stoppas. Enligt regeringens förslag, som ska behandlas i riksdagen i morgon, ska egenpensionsförmåner inte kunna betalas ut samtidigt som arvode från parlamentet.

– Men det är en tolkningsfråga, det är svenska regler som reglerar vad som gäller här, säger Marianne Bjernbäck, enhetschef på ledamotsservice på riksdagen.

Alf Svensson får däremot ingen statsrådspension, för det krävs 6 år som minister. Men han får en statlig livränta på cirka 2 000 kronor i månaden livet ut från 65 års ålder. Ersättningen betalas ut även om han får arvode från EU-parlamentet. Själv säger Alf Svensson att han kommer att ta ut sin riksdagspension om det går.

– Pension är uppskjuten lön och det vore väl konstigt om jag vid snart 71 års ålder skulle skjuta upp uttaget.

Pengarna tänker han använda för att hans hustru ska kunna resa med honom mellan Bryssel och bostaden i Gränna.

En annan erfaren politiker som skickas till Bryssel är Socialdemokraternas Marita Ulvskog. Hon har förutom partisekreterare varit civilminister och kulturminister i sammanlagt 10 år och (enbart) riksdagsledamot i 5 år.

ULVSKOG HAR SEDAN 2007 rätt till en statsrådspension, men har hittills tjänat för mycket för att få ut något från den. Det gäller också när hon arbetar som EU-parlamentariker.

Om hon väljer att sluta arbeta efter en mandatperiod i EU-parlamentet kan hon vid 62 års ålder ta ut statsrådspensionen på 49 705 kronor och tre år senare också erhålla pension från EU-parlamentet, men den reduceras på grund av hennes pension från hemlandet. Statsrådspensionen betalas ut livet ut, men sänks till drygt 35 000 kronor efter 65-års ålder.

Läs mer om svenska folkets pensioner på EU-granskning

sds

torsdag 11 juni 2009

EU - Europas Förenta Stater kan vi vara utan

Denna artikel skrevs i Expressen den 26 maj och är läsvärd.

Expressen

Under den närmaste tiden ska Sverige - och ytterligare 26 länder - hålla val. Det gäller 736 platser i EU-parlamentet, en kringdrivande cirkus med säte i Strasbourg, Bryssel och Luxemburg, ett idiotiskt arrangemang som kostar miljon efter miljon i onödiga transporter. Samtidigt som det ger parlamentarikerna möjlighet att lyfta ett traktamente på nära tre lappar per sammanträde som man l å t s a s bevista.

Knepet är att skriva in sig och sen genast gå någon annanstans, helt enkelt bluffa eller - låt oss vara stenhårda här - s t j ä l a pengar. Att EU-parlamentarikerna som tjänar nära en svensk miljon per år också har möjlighet att göra stora - jag menar STORA! - utgifter på EU:s bekostnad gör ingenting bättre.

Kontrollen är slapp, kryphålen många; de senaste veckornas enorma skandal i Storbritannien skulle lika gärna ha kunnat inträffa i Bryssel. Ja, om ni missat rapporteringen från London, kan jag berätta att medlemmar av parlamentet där, flera av dem statsråd, fuskade till sig anslag till allt möjligt från sommarhus till porrfilmer. Raseriet bland vanligt folk är så stort att många experter tror att hälften av de män och kvinnor som i dag sitter i "alla parlaments moder" åker ut i nästa val.

Låt mig slå fast en sak här: jag är en övertygad vän till EU. När sex nyckelländer i mars 1957 beslutade att gå samman var det den viktigaste händelsen i Europas historia åtminstone fram till murens fall på hösten 1989.

Att Europas länder aldrig mer ställer till världskrig är underbart.

Att vi alla, liksom varor, tjänster och pengar, i dag kan röra oss fritt över ett område med 500 miljoner invånare, är också underbart, en lysande seger för mänskligheten.

OK, stora ord, men jag står för dem.

Tyvärr råder samtidigt ingen tvekan om att EU, det EU som finns i dag, förvandlats till en födkrok för halvfigurer - och en byråkratisk mardröm.

Parlamentet som givetvis borde sammanträda i Bryssel och b a r a i Bryssel, befolkas i stor utsträckning av folk som partierna i hemländerna vill bli av med. Läs: Ulvskog, läs Hökmark, etc, etc.

Kommissionen, som inte kan bestämma i stora frågor - de är förbehållna ministerrådet, alltså de nationella regeringarna - utreder och bestämmer i stället en irriterande massa detaljer i vardagslivet. 40000 byråkrater - eller är det möjligen 50 000, ingen tycks veta hur man ska räkna - försöker skapa regler som gäller lika bra i Lissabon som Aten som Stockholm, givetvis en omöjlighet.

Till saken hör att kommissionen är överbefolkad. Kommissionärerna plockar in polare från sina hemländer. De får makt och inflytande. Resten, alltså de flesta, får sitta och glo - Franz Kafka kunde ha skrivit scenariot! - och subsidiariteten, den gyllene regeln att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, har hamnat nånstans i yttre rymden. Ja, eller på franska landsbygden. Stöd till bönder, huvudsakligen i Frankrike, tar upp mer än halva EU:s budget, nästan lika mycket som h e l a Sveriges. Skandal!

EU måste reformeras. Organisationen måste bli mindre slapp och slösaktig och mera inriktad på att främja Europas rikedom, som är mångfald, i stället för att lik- rikta och förkväva. Europas Förenta Stater, lika med världens segaste byråkrati, vill vi helst leva utan...

Bli EU-parlamentariker och miljonär

Våra demokratiskt valda representanter blir förmögna medan "pöbeln" blir fattigare och fattigare!

En gammal iakttagelse lyder:

”Man kan lura en del av folket hela tiden. Man kan också lura hela folket en kort tid. Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.


Expressen
Parlamentarikers nya lön klubbad

Riksdagen har slagit fast de nya EU-parlamentarikernas omdebatterade lönelyft.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet var de enda som motsatte sig de nya reglerna.

Som "horribel", karaktäriserade Vänsterpartiets Marianne Berg lönenivån när riksdagen i all korthet debatterade förslaget.

- Nu dröjer det väl inte länge förrän våra arvoden här i riksdagen ska harmoniseras med EU-parlamentarikernas orimligt höga arvoden, sade Berg.

Lönen för nya parlamentariker sätts till motsvarande omkring 85 000 kronor i månaden, en höjning med 58 procent från den nivå som förra mandatperiodens svenskar hade, och som också riksdagsledamöter har.

"En kompromiss"

Men beslutet togs i ett helt paket som under långa förhandlingar mellan medlemsländerna och parlamentet kompromissats fram redan 2005. Där ingår också sådant som regler för parlamentarikernas oberoende, och ökade redovisningskrav.

Huvudpoängen med förslaget är att alla parlamentariker ska tjäna lika mycket, oavsett vilket land de kommer i från. Men öppningar fanns för att skjuta förändringarna på framtiden i en mandatperiod.

- Sverige har inte drivit att vi ska höja arvodena. Detta är en kompromiss, och det var den förra regeringen som genomförde de förhandlingarna. Majoriteten i konstitutionsutskottet står nu bakom detta, försvarade Björn Leivik (M) regeringens och majoritetens inställning.

Förslaget klubbades i riksdagen på torsdagsförmiddagen.

Läs mer på EU-granskning och EU-granskning
EU-granskning

Ekonom spår dyster framtid för svensk ekonomi

Expressen

”Sorry svenskar, alla era pengar är borta

Ekonomen Dmitrijs Smirnovs greps av säkerhetstjänsten när han varnade för bankkollaps i Lettland. Nu trotsar han åter landets myndigheter och spår en mörk framtid för Lettland - och svenska skattebetalare.

"Jag har dåliga nyheter för Sverige. Alla pengar är borta. Det är bara frågan om tid innan Lettlands valuta släpps fri".

Så skriver den lettiske ekonomen Dmitrijs Smirnov idag på sidan 4 Debatt. Han förutsåg den ekonomiska krisen i Lettland redan 2005. Och menade att den enorma ekonomiska tillväxten var ett tecken på överhettning.

Han greps senare av säkerhetspolien och anklagades för att genom olika uttalanden om ekonomin medvetet försökt förstöra Lettlands finansiella system.

Dmiitrijs Smirnov varnar även svenskarna för att det bara är en tidsfråga innan våra pengar är borta.

Vidare skriver han:

” Eftersom många letter har tagit lån i euro kommer de då att få det än svårare att betala tillbaka dem. Svenska banker kommer att drabbas av enorma förluster i Lettland, uppskattningsvis på mellan fyra och fem miljarder euro. Det kan bli svenska skattebetalare som får ta den notan."

Om Lettland inte får mer lån från IMF och EU är det möjligt att vi får gå hungriga i höst. Likt ett afrikanskt land blir vi hänvisade till att be om hjälp med matleveranser.”

Medelhavsunionen - förskönande omskrivning av Eurabia


Barcelonaprocessen eller Medelhavsunionen

I Sydsvenskan skriver Sveriges handelsminister Ewa Björling om frihandelsförhandlingar mellan EU och de arabiska Gulfstaterna, som hon vill föra närmare ett avslut under det svenska EU-ordförandeskapet:

"Den interkulturella dialogen ser jag som särskilt intressant. En stor del av den dialogen förs genom handelsutbytet med GCC-länderna – som faktiskt är några av EU:s närmaste grannar."

Interkulturell dialog är en täckmantel för att göra islam mer aptitlig för västerlänningar och brännmärka kritik av islam. Vad döljer sig bakom detta om inte Medelhavsunionen, fusionen mellan Europa och den muslimska världen, samt ett löfte från EU om “partner-medborgarnas” fria rörlighet! Canuteocean

Dessa nedanstående beaktanden är bara början på en hel del beaktanden om att bilda en Medelhavsunion. europarl.

”Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Barcelonaförklaringen, som antogs vid konferensen för utrikesministrarna i Europa-Medelhavsområdet den 27–28 november 1995 och som upprättade ett partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2008 med titeln "Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet" (KOM(2008)0319), europarl.europa

– med beaktande av att Europeiska rådet vid sitt möte i Bryssel den 13–14 mars 2008 godkände "Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet".

Ett brev från den alltid lika flitiga skribenten Inger-Siv Mattsson angående utvidgningen av EU är alltid intressant att läsa. Bgf.nu

Medelhavsunionen

Var tar det stopp för EU:s geografiska utvidgning?

Inger-Siv Mattsson ställer här nya frågor till regeringen.

Nacka den 29 mars 2008

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Utrikesminister Carl Bildt
EU-minister Cecilia Malmström

Ämne: EU:s sydutvidgning – Medelhavsunionen 3

Eftersom det nu står klart att EU skall bilda en Medelhavsunion omfattande ett tiotal arabstater bl a Maghrebländerna, Egypten, Jordanien, Libanon, Syrien, Palestinska Myndigheten/PLO m fl vill jag ha en förklaring till varför UD:s ämnesråd Lars Bjarme så sent som den 17 maj 2005 (1) skriftligen förnekade att några som helst planer på en sådan utvidgning existerade:

"Någon utvidgning av EU till att omfatta länder i Mellanöstern och Nordafrika är vare sig aktuell eller planerad. En sådan utvidgning är inte heller konstitutionellt möjlig. Endast europeiska stater kan enligt Maastrichtfördragets artikel 49 bli medlemmar av Europeiska Unionen."

Hur kan det som varken var "aktuellt, planerat eller konstitutionellt möjligt" 2005 tre år senare vara en realitet?

Att hr Bjarme ljög mig rakt upp i ansiktet är ingen nyhet för mig men den uppenbara lögnen har nu bekräftats. Denna sydutvidgning av EU har nämligen varit 'aktuell och planerad' sedan den 27-28 november 1995, då det avtal dvs Barcelonadeklarationen - som ersatte den tidigare ”arabisk-europeiska dialogen” från 1970-talet - antogs av EU:s utrikesministrar.

Möjligen stämmer det att EU:s sydutvidgning "inte var konstitutionellt möjlig" 2005, men uppenbarligen har Romfördragets artikel 237 och Maastrichtfördragets artikel 49 dvs EU:s Europaklausul sedan dess upphört att gälla. Jag har i flera brev - såväl till den förra som till den nuvarande regeringen - ifrågasatt huruvida denna utvidgning var konstitutionellt möjlig med tanke på Europaklausulen men givetvis aldrig fått något svar på denna synnerligen relevanta fråga. (2)

Makten och mörkläggningen
Under rubriken Associeringsavtal skriver hr Bjarme i sitt brev: "EU har ingått associeringsavtal med ett antal länder inom Barcelonaprocessen. Dessa avtal syftar inte till EU-medlemskap och ingenting i avtalstexterna kan åberopas för en sådan tolkning."

Hur stämmer detta påstående med att såväl Turkiet som Malta, Cypern hade motsvarande associeringsavtal med EU innan de blev kandidatländer respektive medlemmar i EU? Mot denna bakgrund kan associeringsavtalen med araberna inte tolkas som annat än ett första steg mot ett fullvärdigt EU-medlemskap!

Om hr Bjarmes påstående är korrekt har EU uppenbarligen inte följt sina egna avtalstexter, eftersom man nu bildat en Medelhavsunion.

Planerna för denna utvidgning på andra sidan Medelhavet har hemlighållits för svenskarna. I ja-sidans kampanjande för Sveriges EU-medlemskap sades så vitt jag minns inte ett enda ord om planerna på en Medelhavsunion. Hade dessa planer kommit till vår kännedom i tid hade Sverige förhoppningsvis stått utanför EU idag.

För att få veta sanningen om EU:s sydutvidgning är svenskarna tvungna att söka information utomlands.

Den franske presidentens och den brittiske utrikesministerns uttalanden kan väl knappast ha undgått den svenske utrikesministern. Frågan är varför den annars så talträngde hr Bildt inte nämnt något om dessa uttalanden i sina utrikespolitiska linjetal eller ö h t i något som helst sammanhang andats ett enda ord om en så genomgripande förändring av EU!

Utvidgningen innebär att hundratals miljoner araber får helt fri tillgång till Europa, eftersom den fria rörligheten omfattar även dem. Redan de nuvarande associeringsavtalen stadgar ju långtgående rättigheter för de araber som vill arbeta i valfritt EU-land. (3)

Påstådda konspirationsteorier är idag en realitet
De varningar - som makthavarna regelmässigt avfärdat som konspirationsteorier - har nu visat sig vara en mycket nära förestående verklighet. Detaljutformningen av Medelhavsunionen skall presenteras vid EU-toppmötet i Paris den 13 juli.

Uppenbarligen trodde herrarna Reinfeldt & Bildt m fl att sanningen inte skulle hinna ikapp dem!

För bara några månader sedan - i november föra året - sade den brittiske utrikesministern David Miliband öppet att "the European Union should expand to include the Muslim Middle East and North Africa."

Enligt Herald Tribune talade president Sarkozy redan i maj förra året om att "tiden är här för att bygga en Medelhavsunion mellan Europa och Afrika." Tidigare hade han beskrivit Medelhavsregionen som "en nyckel till vårt inflytande i världen."

Tror herr Sarkozy att ett närmande till araberna skall stärka hans och EU:s inflytande tror han förmodligen också att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att storken kommer med de små barnen och tomten med julklapparna.

Araberna har ofta klagat över att "samarbetet är alltför eurocentrerat'. Särskilt Egypten har reagerat starkt mot vad man uppfattat som försök att pracka på arabländerna västerländska värderingar i paketform. De arabiska regeringarna kräver ständigt "större respekt för och hänsyn till arabiska värderingar och förhållanden." (4)

Frågan är vilka de "arabiska värderingar och förhållanden" är som vi skall visa större respekt för? Full frihet att utöva sin intoleranta och vidskepliga religion - inklusive den grymma halalslakten - har de ju redan liksom rätten att bygga moskéer varhelst det passar dem!

I klartext torde kraven på ”större respekt” därför innebära ”större respekt” för terrorism – t ex s k självmordsbombare, dödsstraff, offentliga avrättningar, inskränkningar i vår demokrati - inte minst i vår yttrande- åsikts- och religionsfrihet samt flagranta övergrepp mot mänskliga rättigheter, kvinnoförtryck t ex stening av kvinnor, könsstympning,tvångs- barn- kusinäktenskap, s k ”heders”mord, våldtäkt inom äktenskapet, gruppvåldtäkter mm mm.

Medelhavsunionen - en förskönande omskrivning för Eurabia
Den judiska historikern och författarinnan Bat Ye’or - född i Kairo - har i sin bok Eurabia - The Euro-Arab Axis avslöjat hur de europeiska ledarna i decennier och under ”största möjliga tystnad” planerat för ett långtgående samröre med araberna och den muslimska världen. ”The transformation of Europe into Eurabia is the result of a deliberate strategy that foolishly was set in motion by French Gaullists who wanted to create a European-Arab counterweight to the United States. Today the European Union is continuing this policy, which aims to create a united Mediterranean continent based on a symbiosis between the Northern and Southern shores of the Mediterranean.”

Bat Ye’or har i sin bok beskrivit hur EU de senaste 35 åren vidareutvecklat denna strategi och att främjandet av en muslimsk invandring till Europa är en viktig del i planen att skapa ett mångkulturellt Eurabia. ”Immigration is part of the whole strategy, which is an ambition to create a new civilizational concept based on multiculturalism, on the dissolution of people´s typical characteristics.”

Bat Ye’or har vidare påpekat att arabstaterna efter EU:s östutvidgning var oroliga för att bidragen till bl a Maghreb-länderna skulle minska. ”They made Europa promise that EU funds to the Southern shores of the Mediterranean would not diminish, but also that immigration from Arab countries would not be stopped in favour of immigration from Eastern Europe. This is the real reason why 'the Polish plumbers' are not welcome while people from the Maghreb still continue to flock in Europe.”

I en intervju i samband med ett internationellt möte i Haag mellan västerländska jihad-experter varnade Bat Ye’or för att ”we will not be able to act responsibly so long as we do not understand the dynamics., the spirit and the functioning of Eurabia, a concept that has been concieved in Europe and by Europeans, and has not been imposed upon us from outside.”

Det är m a o våra egna politiker som förråder sina egna folk vilket måste betecknas som det största förräderiet i Europas historia. Detta förräderi - som många av oss länge varit medvetna om - har i Sverige indignerat avfärdats som ”konspirationsteorier från extremhögern.” Bat Ye’or konstaterar att ”Europeans are fast becoming second class citizans in their own countries.”

Inger-Siv Mattson(1) Brevet från UD och Lars Bjarme saknade av någon anledning dnr!
(2) Skrivelser om Romföredraget: 19 maj 2004 (Göran Persson, Laila Freivalds) ”EU:s sydutvidgning - brott mot Romfördraget?
22 mars 2007 (Carl Bildt) Romfördragets efterlevnad
23 februari 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt) ”En fördjupad dialog med den muslimska världen” – Romfördragets efterlevnad och EU:s sydutvidgning
12 mars 2008 (Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Cecilia Malmström) EU:s sydutvidgning – ”A wider Europe” och Romfördraget

Se vidare:

ANDRA KLASS

EU:s sydutvidgning