torsdag 4 juni 2009

I draksåddens tid

Sven Delblanc (1931 – 1992) Delblancsällskapet

Han föddes i Swan River i Canada. Fadern var lantbrukare. Han växte upp i Södermanland och läste litteraturhistoria i Uppsala där han blev docent. Sven Delblanc framstår som en av de största författarna i den svenska efterkrigslitteraturen.

Vid sidan av sitt skönlitterära författarskap var Sven Delblanc också en betydande kritiker, essäist och litteraturforskare, engagerad, egensinnig, skarp och lärd. Han var dessutom en lysande stilist.

Han började sin kritiska verksamhet som mycket flitig litteraturanmälare i Arbetarbladet redan under slutet av 1950-talet och fortsatte i lugnare tempo – efter att hans egen litterära karriär startat – i Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Han skrev också essäer och vetenskapliga uppsatser i litterära tidskrifter som Ord och Bild, BLM och Artes. Delblancsällskapet

Nedan är hämtat från boken I draksåddens tid

Bgf.nu

Ur bok av Sven Delblanc:

Sidan 19:
"...den som inte vill slåss för sitt eget land får slutligen dö för ett annat land..."

Sidan 66:
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

Sidan 104:
"Ett paternalistiskt samhälle var det nog, med en sorts enfaldig välvilja i grunden. Men särskilt från 60-talet blev synen på medborgarna alltmer färgad av förakt. Vi betraktades som barn, vi skulle ständigt förmanas till det rätta och förbjudas det onda, vi blev slutligen hjälplösa när vi aldrig tilltroddes annat än hjälplöshet.
Intellektuella och ämbetsmän började vid samma tid övergå till den statsbärande vänstern. Det var en anpassning de själva kunde uppfatta som farofylld och heroisk.

Det hände mycket den tiden.

Man byggde en väldig kontrollapparat för att övervaka och styra dessa hjälplösa barn, kanske av faderlig välvilja, men denna apparat skulle falla i hårdare händer, som du kanske borde veta, min son. Det var en tid då vår draksådd började spira.
Då vidtog den utsugning av arbetande och skapande människor, som nu har antagit groteska proportioner, nu, då den härskande klassen som en metallisk rovstekel suger liv ur det maktlösa folket. Den tidens byråkrati och nomenklatura var ännu liten och förmodligen driven av de ädlaste motiv.

Härskarna trodde på sin godhet och välvilja. De skulle ha protesterat med vrede och sorg, om jag då hade talat om utsugning, ty sådant kunde man bara förknippa med ett övervunnet ekonomiskt system.

Denna överklass utsög folket för folkets eget bästa. Som varje ny överklass genom tiderna såg de sitt samhälle som historiens slutmål. Och som varje överklass i historien byggde de sig en vacker ideologi och hyrde professorer att försvara den och poeter att besjunga den.

Och dessa lysande diktare och tänkare bespottade ett samhälle som inte längre fanns, för att därmed känna sig tappra. Och de beskyllde det nya samhället för att alltför långsamt hasta mot ett fulländat system av förtryck, och de kände sig därmed tappra. Och de blev rikt belönade.

Detta hände under den tid, då vår draksådd började spira."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.