måndag 15 juni 2009

Svenska pensionärer och politikerfrälsets förmåner och pensioner

De svenska pensionärerna får det sämre och sämre men vi skall kanske glädja oss åt att det politiska frälset får det bätttre och bättre eller….!

Här ett brev till vår statsminister Fredrik Reinfeldt från Inger Siv Mattsson.
Statsrådsberedningen v g diarieför och meddela dnr tack
Statsminister Fredrik Reinfeldt

Ämne: Borg(arna)s hutlösa beskattning av pensionärerna

Vid en utfrågning nyligen fick Ni frågan ”varför regeringen inte sänker skatten för pensionär så att den blir lika låg som för dem som jobbar?” Ni svarade raljerande att ”Jag är glad när folk börjar kräva skattesänkningar.”

De skattesänkningar Ni gläds över gäller enbart dem som tillhör överklassens och andra välbeställda t ex det politiska frälset här hemma och i Bryssel.

Enligt uppgift lär 1 400 miljarder kr ha gömts undan i diverse skatteparadis. Se till att få hem dessa miljarder så kanske pensionärerna kan få en rimlig levnadsstandard.

Ni har vid något tillfälle uttalat Er om att Ni minsann ”vet hur bra pensionärerna har det – de behöver varken högre pensioner eller lägre skatter.”

Det vore intressant att veta vilka pensionärer Ni syftade på. Den miljon gamla som har 7 453 – 10 000 kr/månaden? Eller Anitra Steen och andra välavlönade statliga generaldirekörer och vd:ar och avdankade politiker, som uppbär gigantiska pensioner enligt principen ”Gärna medalj men först en rejäl pension.”3)

Inga pengar till skattesänkningar för pensionärerna

När det gäller pensionärerna finns det som vanligt inga pengar. ”Regeringen har inte de 23 miljarder kr en sänkning av pensionärernas skatter skulle kosta.”
Det är ju märkligt eftersom Ni tycks ha en sedelpress i Kanslihuset som spottar fram miljard efter miljard till så mycket annat.

Det finns t ex 30 miljarder kr att årligen skänka bort i s k bistånd till ett antal mer eller mindre korrupta skurkstater i Tredje världen.

Vid ett möte 2007 på Utrikespolitiska institutet konstaterade utrikesminister Bildt att ”Sveriges befolkning utgör 0,15 procent av världens och vår ekonomi 1,2 procent av världens.” Mot denna bakgrund förefaller det minst sagt obegripligt att Sverige skall betala en procent av BNI till Tredje världen för regimernas krigföring – stamkrig, terrorism] - och för att fylla korrupta ledares feta bankkonton i diverse skatteparadis. För att inte tala om alla misslyckade och havererade s k biståndsprojekt, som inte på något sätt lindrat fattigdomen i mottagarländerna.

Er generösa biståndsminister Gunilla Carlsson meddelade den 13 september 2006 att ”biståndet t o m kan komma att kosta mer än en procent av BNI.” Detta trots att FN:s rekommenderade nivå för bistånd till Tredje världen ligger på 0,7 procent av BNI och övriga EU-länder förbundit sig att först 2015 nå upp till FN:s biståndsnivå på 0.7 procent!

Enligt Peter Wolodarski (DN den 12 oktober 2006) ”innebär den biståndsexplosion som den svenska regeringen inledde 1998 att statens utgifter för u-hjälp kommer att öka med 256 procent fram till 2008.”

Varifrån får Ni och Borg/arna pengar till detta, när Ni inte har 23 miljarder till skattesänkningar för Sveriges pensionärer?

U-hjälpen är ett gigantiskt och oacceptabelt slöseri med våra skattemedel. Dessa miljarder skulle uppenbarligen behövas här hemma. Jag föreslår att Ni och Borg/arna drar ner på biståndet till en rimlig nivå och omfördelar ett antal miljarder – förslagsvis 23 miljarder - till pensionärerna.

Den svenska biståndsverksamheten på hemmaplan
Sverige är världens största socialkontor för utlänningar. Enligt olika nationalekonomiska experter uppgick kostnaden för den till sista kronan skattefinansierade invandringen redan 1999 till 40 respektive 100 och 247 miljarder per år. Kostnaderna för invandrings- och integrationspolitiken torde sedan dess ha ökat väsentligt.

Varifrån får Ni och Borg/arna pengar till detta när Ni inte har 23 miljarder till skattesänkningar för Sveriges pensionärer?

Invandringen är ett gigantiskt och oacceptabelt slöseri med våra skattemedel. Dessa miljarder borde satsas på skattesänkningar för dem som byggt upp Sverige.

Hur kommer det sig att Borg/arna har råd med ett skattefritt s k äldreförsörjningsstöd på drygt 11 000 kr/mån till alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige och som - i motsats till in i döden högbeskattade svenska pensionärer - inte genom arbete kvalificerat sig för pension. Genom att likställa äfs med socialbidrag i stället för med pension - som ju ses som en inkomst - har dessa snyltare på vår välfärd dessutom fri läkarvård och fria mediciner från första läkarbesöket respektive medicinuttaget.

Vi pensionärer får som bekant betala upp till 800 kr respektive 1 800 kr för vård och mediciner. Tycker Ni det är rättvist? Jag vill gärna ha en förklaring tack. Enligt uppgift lär M:s ungdomsförbund ha föreslagit att gränsen för fri medicin skall höjas till 5 000 kr. Stämmer det? Hur förklarar Ni och Borg/arna i så fall detta förslag? Ingen, som vet vad Ni går för, skulle bli förvånad om även denna vansinnighet genomförs.

Jag ber att i detta sammanhang få erinra om att Ni i boken ”Det sovande folket” jämförde välfärden ”med en dödlig epidemi fullt jämförbar med pest, smittkoppor och aids.” [2]

Minns Ni det? Förmodligen har Ni drabbats av den vanliga politikersjukan – partiell minnesförlust? Men huvudsaken är att vi - dvs väljarna – minns!

Det kostsamma EU-medlemskapet
Det ”rika” Sverige är givetvis nettoinbetalare till EU-projektet. Något annat vore givetvis otänkbart. De 23 miljarder Ni säger Er inte ha för en skattesänkning för pensionärerna motsvarar i stort sett medlemsavgiften i EU. Till detta kommer alla andra kostnader detta kostsamma och odemokratiska projekt medför – bl a en löneökning till 80 000 kr/månaden för parlamentarikerna, skattefria kostnadsersättningar på 45 000 kr/mån, förmånliga pensionsvillkor etc etc.

En stor del av skattebetalarnas pengar slukas av den omfattande korruptionen i EU.
Listan på makthavarnas slöseri med våra skattemedel kan göras lång.

Konfiskeringen av pensionärerna pengar

När skall ATP-pensionärerna få tillbaka de miljarder som den förra regeringen i den flerparti-överenskommelse - där även de borgerliga partierna ingick - i strid med grundlagen stal från pensionärerna i samband med den finanskris ni skapat vid ert förra regeringsinnehav?

Jag föreslår att Borg/arna i god tid före nästa riksdagsval betalar tillbaka dessa ca 260 miljarder krona för krona till pensionärerna.

I stället för en pension det går att leva på får Sveriges pensionärer inse den gamla sanningen att ”otack är världens lön.”

Men vad annat kan man vänta sig av en regering, som leds av en man som jämför välfärden med ”en dödlig epidemi fullt jämför med pest, smittkoppor och aids.”?

Inger-Siv Mattson, pensionerad statsanställd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka


1) Loretta Napoleoni: Oheligt krig. Den moderna terrorismens ekonomiska rötter
2) Kapitlet ”Sovhjärnorna, sid 11

3) Bakgrund: Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens! Bgf.nu

Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:

Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens!

Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:

"Anitra Steen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder, år 2009. Hon kommer då att ha suttit på sin post i tio år. Och totalkostnaden ör Systembolaget och skattebetalarna kan bli hög. Det tidigare pensionsavtalet ger henne alltså rätt till 70 procent av slutlönen från år 2001, 1 660 000 kronor.

Beloppet är indexerat, det vill säga det räknas upp med inflationen. Sedan början av 2001 och fram till idag har konsumentprisindex KPI, stigit med cirka 7 procent. Räknat på en ökning på totalt 10 procent från 2001 till 2009 kommer den pensionsmedförande lönen ha stigit till drygt 1,8 miljoner. Det betyder att Anitra Steen får ut 1,3 miljoner om året eller totalt 28 miljoner om hon når medellivslängden 82 år."

"Totalkostnaden för Anitra Steens lön, förmåner, pensionspremier under vd-tiden samt pensionsbetalningar livet ut hamnar på minst 55 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden. beräkningar. Det ger en totalkostnad för skattebetalarna på 5,5 miljoner varje år hon varit vd."

Anitra Steens otroliga pension inte bara kostar mycket för skattebetalarna skadar arbetsmoralen medborgare i allmänhet. Den bryter dessutom gällande regler.

Affärsvärlden:

"Avtalet strider mot statens riktlinjer på flera punkter. Där anges att pensionsåldern ska vara mellan 62 och 65 år. Högsta för förmånsbestämda pensioner är satt till 32,5% inkomster över 20 basbelopp."

Ändå godkändes pensionen för statsministerfrun.


Läs mer om politikerfrälset och
Svenskarnas pensioner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.