onsdag 30 september 2009

Sverige bäst i klassen

Försörjningskrav för flyktingar splittrar

Migrationsminster Tobias Billström anser att krav måste ställas på flyktingar som kommer hit att de skall kunna försörja sig. På vad undrar nog de flesta svenskar med den arbetslöshet som nu råder och särskilt bland unga människor.

Läs om hur svenska barn och ungdomar behandlas av de sociala myndigheterna. Det är skillnad på folk och folk.

Förslaget om försörjningskrav för flyktingar har blivit en besvärlig fråga för alliansregeringen. Både inom Folkpartiet och Kristdemokraterna finns det en stark opposition mot förslaget.

Folkhälsominister Maria Larsson

Försörjningskravet skulle innebära att den som kommer till Sverige måste ha både jobb och bostad innan han eller hon får ta hit sin familj. Precis som andra kristdemokrater är folkhälsominister Maria Larsson missnöjd med förslaget.

– Jag tycker att det är problematiskt när man skiljer familjer åt, när inte barn och föräldrar kan leva tillsammans. Det är i praktiken vad det här förslaget innebär, det är också vad många myndigheter och barnrättsorganisationer som har lämnat remissvar haft invändning mot. Jag ser det som oerhört svårt att kunna lägga ett sådant förslag, säger Maria Larsson.

Fyra nej-röster är allt som krävs för att fälla förslaget i riksdagen, så liten är nämligen skillnaden mellan blocken. Nu gäller det därför att hitta en kompromiss som alla kan acceptera.

Folkpartiets riksdagsgrupp ska diskutera frågan på ett extrainsatt möte i dag och enligt uppgifter till Ekot är frågan så känslig att den kommer att avgöras av partiledarna. För Folkpartiets och Kristdemokraternas ledare handlar det om en svår balansgång. Ingen av dem vill kommentera försörjningskravet i dag.

Inte heller Migrationsminister Tobias Billström vill i dag kommentera vilka krav som ska ställas i framtiden på att flyktingar kan försörja sig innan resten av familjen får följa efter till Sverige.

När regeringen nyligen presenterade en lista på alla förslag som ska klaras av under resten av mandatperioden fanns inte försörjningskravet med. Ändå låter Tobias Billström hälsa, via sin pressekreterare, att förslaget kommer att läggas fram som planerat i november. Men det är ett besked som Kristdemokraternas Inger Davidson tvivlar på.

– Han påstår det, men det finns inte med på propositionslistan och jag har inte sett något förslag till utkast.

Vad skulle krävas av förslaget för att det skulle ha stor chans att gå igenom tror du?
– Jag tror att det behöver omarbetas ganska rejält. Min förhoppning är att det inte kommer att läggas fram, säger Inger Davidson.

Men redan i mars i år slog migrationsminister Tobias Billström fast att det inte finns några alternativ. Såhär sa han då om förslaget att den som kommer till Sverige ska kunna försörja sin familj:

– Det här förslaget kommer att genomföras. Vi har från regeringens sida sagt att ett försörjningskrav ska komma på plats.

Vi kan inte vara det enda landet i den Europeiska unionen som inte har något som helst krav på de människor som kommer som anhöriginvandrare.

I den här frågan står alltså allianspartierna långt ifrån varandra. Men många folkpartister och kristdemokrater skulle ändå kunna acceptera förslaget, om barn undantas från de nya reglerna.

– Barn behöver sina föräldrar och barn som har genomgått traumatiska upplevelser behöver dem mer än någonsin. Det handlar inte bara om bostad och mat utan det handlar faktiskt om den trygghet som bara föräldrarna kan ge, säger Inger Davidson.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se

tisdag 29 september 2009

Vaclav Klaus kan fälla EU:s grundlag (Lissabonfördraget)

Den gröna ön

Osäkra irländare avgör EU:s framtid.

På fredag den 1 oktober röstar irländarna på Lissabonfördraget. Det talar för att det blir ett ja beroende på den ekonomiska krisen och att stödet från bönderna har ökat starkt.

Kampanjen är i full gång. ”Ja till jobb” eller ”Nej till superstat.
Det kanske är lite som ett äktenskap, man måste fortsätta vara delaktig, tycker någon.

De flesta bönder är positiva till fördraget. Någon menar att informationen är bättre denna gång.

Citat:
– Lissabonfördraget gör EU mer demokratiskt, rättigheter för medborgare och konsumenter skrivs in och principer kring fred målas upp. Dessutom är det viktigt att det finns en stark känsla av att Irland är en del av EU. Vi kastas inte ut vid ett nej, men vårt rykte kan skadas.

Men det är för tidigt att jubla för Europas regeringar. Det finns en man som kan stoppa fördraget – Tjeckiens president Vaclav Klaus.

Vaclav Klaus har ännu inte skrivit under fördraget. Idag lämnar 17 Vaclav Klaus-trogna senatorer in en ny protest till författningsdomstolen. Det kan dröja ett halvår innan denna ger besked.

Enligt skribenten Ingrid Hedström är Vaclav Klaus en thatcheristisk EU-skeptiker!

b sds

måndag 28 september 2009

Bli EU-kommissionär och miljonär

EU:s skattebetalare förenen eder mot den politiska adeln!

Frihet, jämlikhet, broderskap, franska liberté, égalité, fraternité,
slagord präglat 1793, under franska revolutionen.
Frihet, jämlikhet, broderskap blev från tredje republiken (1870–1940) en officiell devis.

Nu tar Margot Wallström tankepaus. – Det har varit arbetsamt och slitigt många gånger, men framför allt ett rent privilegium att få ha så viktiga, roliga och spännande arbetsuppgifter säger Margot Wallström om sina tio år i EU-kommissionen.

I ÖC den 28 september kan man på Familjesidan läsa att socialdemokraternas egen kelgris Margot Wallström fyller 55 år. Det är ingenting att fira tycker hon.
Inrikespolitiken lockar inte Margot Wallström utan nu vill hon fundera på vad hon vill med sitt liv.

Det är ett inrutat liv Margot Wallström har levt sedan hon blev ungdomsminister vid 21 års ålder.

Nu skall hon motionera mera, ta jägarexamen, åka tjejvasan och resa med maken.
Hon skäms inte över sina tio år i Bryssel. Hon har känt att hon befunnit sig i viktigt skeende där hon fått vara med och påverka. Hon anser att hon varit med ooch utr’ttat mycket på miljöområdet, som kemikaliepolitiken och Kyotoprotokollet.

Hon är populär Margot Wallström. Det går att hitta mycket på henne om man letar på nätet.

Bl.a. har hon fått årets Mappie-pris.
Förkortningen mappie betyder mogna, attraktiva pionjärer och betecknar enligt Amelia Adamo en ny samhällsgrupp 50-plussare som har både tid och pengar och vet vad de vill.

Margot Wallström tycker att det känns hedrande och glädjande.

Tid kommer hon att ha. Men framför allt pengar. Hon får fem miljoner i avgångsvederlag och 1,2 miljoner om året efter 65 år. Man kan lugnt säga att hon kan skratta hela vägen till banken.

De ca 800.000 svenska fattigpensionärerna kan hålla sig för skratt och även alla pensionärer som får 100 kronor mindre i månaden nästa år. Det är svårt att förstå varför inte pensionärerna säger ifrån och förstår hur grundlurade det svenska folket är.

De som har Den socialistiska framtidsstaten kan läsa följande:

”- Det är sålunda icke fattigdomen, man vill avskaffa, utan i stället varje slag av rikedom, oavsett dess gagn och betydelse för alla”.

… "Hellre uselt för alla än ett välbärgat folk med enskilda så kallade kapitalister."

dn dn

Vaclav Klaus kritisk till EU:s grundlag (Lissabonfördraget)

Tjeckiens president ifrågasätter ett fördjupat EU-samarbete.

Enligt Tjeckiens president Václav Klaus skulle Lissabonfördraget förvärra det "demokratiska underskottet" för EU, Så uttryckte sig Vaclav Klaus i sitt tal och ifrågasatte även Europaparlamentets roll.

Hans-Gert Pöttering, parlamentets talman, menar att presidentens anförande var ett uttryck för mångfalden i Europa men underströk att i en demokrati är det majoritetens åsikt som räknas.

Pöttering lämnade också beskedet om att Lissabonfördraget nu godkänts i Tjeckiens deputerade kammare och uttryckte förhoppningen om ett godkännande även i den tjeckiske senaten.

Vaclav Klaus ifrågasatte Lissabonfördraget och anser att det finns en ambition att stärka EU:s institutioner på bekostnad av medlemsländernas inflytande.

Hittills har EU varit framgångsrikt, mycket tack vare att varje land haft en röst och inte kunnat ignoreras, menade presidenten.

Vaclav Klaus anser att EU har ett system med centralt styrda ekonomier.
.
Trots att historien visat på att den leder till en återvändsgränd befinner vi oss på samma väg igen, hävdade presidenten och menade på att den fria marknaden felaktigt tillskrivits skulden för den aktuella finanskrisen.

Flera ledamöter lämnade salen när presidenten ifrågasatte ambitionen att stärka Europaparlamentet. Det stora flertalet av ledamöterna som fanns kvar i salen applåderade talmannens ord.

För att lyssna på eller läsa en engelsk tolkning/översättning av President Václav Klaus tal klicka på nedan länkar. För en svensk tolkning av talet sök på talarens namn via länken nedan.

Läs mer om Vaclav Klaus som häcklar EU-toppen. Vaclav Klaus är en statsman med integritet.

sv.wordpress finns mer att läsa om den tjeckiske presidenten och hans synpunkter på EU :s grundlag (Lissabonfördraget).

Sveriges EU—minister Cecilia Malmström framför på sin blogg att EU:s grundlag (Lissabonfördraget) är två steg framåt och ett steg tillbaka!

b

söndag 27 september 2009

Irland hjärntvättas för att ge upp demokratin

Från bloggen Euro-med:

"Irlands folkomröstning om Lissabonfördraget kommer troligen att avgöra Europas öde. Efter falsk skrämselpropaganda verkar irländarna vara rädda för sitt eget mod och röstar nog för fördraget. Om det händer, kommer bara en enda modig, anständig, klarseende man kunna rädda oss från diktatur: den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus.

I denna diktatur kan det korrupta EUs grundlag ändras över huvudet på medborgarna. Rätten till angreppskrig skrivs in, pedofili tillåts i praktiken, grundlagen leder till gemensam flyktingpolitik och möjliggör utvidgning av EU, och dödsstraffet - bland annat för oroligheter och upplopp - återinförs. Ländernas konstitutionella domstolar omyndigförklaras av en EG-domstol som saknar legitimitet."

Läs mer här på danska, engelska eller tyska

ex dn b

fredag 25 september 2009

Avgående EU-parlamentariker rik och lycklig pensionär

På Familjesidan i DN den 25 september kan man läsa om EU-parlamentsledamoten Charlotte Cederschiöld, som fyller 65 år och som lämnar samtliga politiska uppdrag.

Charlotte är så nöjd med sina år i EU-parlamentet. Nu skall hon ta det lugnt och bara umgås med familjen. Men först skall hon tillbringa en tid i sin lilla lägenhet i en stad i Provence. Hon har råd att ta det lugnt. Ingen lämnar EU-utfattig. Med den pension hon får som EU-parlamentariker kan hon leva gott resten av livet på svenska skattebetalares bekostnad.

Fattigpensionärerna
, som är ca 800.000. får däremot en sänkning av pensionen med 100 kr per månad.

Alla är vi jämlika, somliga är mer jämlika!

Det hon tycker är viktigast och som politiskt betytt mest för henne är att som ledamot av konventet vara med och utforma EU:s stadga för grundläggande rättigheter. Den har kommit med i EU:s nya grundlag (Lissabonfördraget). Hon har varit med om att Sverige som är ett av de äldsta nationerna i Europa förlorar rätten till att bestämma över sitt eget land. Med EU:s grundlag får våra grundlagar allt mindre betydelse. Över detta är hon stolt!

Läs vad den brittiska filosofen Roger Scruton skriver om attackerna mot nationalstaterna.

Kurt Lundgren, som var den bäste journalist Sverige kunde ha,men som tyvärr avled i mars detta år, har skrivit om svenskarnas pensioner och den politiska adelns.

torsdag 24 september 2009

Marit Paulsen - hur seriös är hon?

Europabloggen kommenterar Marit Paulsen de första veckorna i jordbruksutskottet i EU-parlamentet sålunda:

” Europaparlamentets jordbruksutskott framstår närmast som en intressegrupp i vilken det tycks vara en förutsättning att man är bonde för att få vara med. En förändring av EU:s jordbrukspolitik måste uppenbarligen komma från ett annat håll...”

Hon har nu ”kavlat upp ärmarna” och har tagit tag i det som ligger henne varmt om hjärtat – att reformera jordbrukspolitiken inom EU.

Hon menar att förändringen måste komma från andra än bönderna. Nya forum och nätverk måste skapas.

” Oväntade allianser måste bildas, om vi ska lyckas att befria bonden! Det är ett arbete som jag verkligen ser fram emot...”

Hon ser fram emot detta. Det återstår att se.

Hon har svarat på en del av kommentarerna och dem bör man också läsa.

Läs mer om Marit Paulsen på Småbrukarens hemsida och Värmlands Folkblad.

tisdag 22 september 2009

Sverige saknar politiker och opinionsbildare med civilkurage

ETT ROP PÅ HJÄLP

Världen idag publicerar på debattplats ett nödrop från Officerförbundets ordförande Lars Fresker som frågar varför svenska medier och beslutsfattare lagt locket, på då det gäller de ryska storövningar som pågår just nu vid Finska gränsen, i Vitryssland, i Kaliningrad och på Östersjön.

Officersförbundet är det fackförbund som organiserar den militära personalen i Försvarsmakten.

Så här skriver Lars Fresker:

”Ointresset för övningarna speglar ett övergripande svenskt ointresse för att analysera förändringar i omvärldsutvecklingen och låta säkerhetspolitiken påverkas därav. Våra medlemmar riskerar att drabbas av följderna av att försvarets uppgifter och resurser inte är i balans”.

I slutet av augusti beslutade Sverige att det militära samarbetet med Ryssland skulle återupptas.

Ryssland är nu irriterat på Sverige som meddelades i Rapport för någon tid sedan. Anledningen till irritationen är bland annat tingeling-sketchen i Sveriges Television i samband med Melodifestivalen:

”Man får aldrig driva med landets nationalsymboler”, sade ambassadör Alexander Kadakin till sin utfrågare.

Den ryske ambassadören tog även upp utrikesminister Carl Bildts jämförelse mellan Rysslands agerande under Georgienkriget och Tysklands agerande under 1930-talet som oförsvarlig:

”Det finns ingen värre förolämpning mot varje rysk familj”, sade ambassadör Kadakin och betonade vid två tillfällen att agerandet är oförlåtligt, eftersom 27 miljoner ryssar dog i kriget mot Nazi-tyskland.

I september kallades ambassadör Kadakin hem, Detta kanske inte betyder någonting men politiker och medier kanske inte skulle blunda som nu är fallet.

Så här slutar artikeln:

"Sverige är i akut behov av politiker och opinionsbildare som tycker civilkurage är viktigare än att försvara sin prestige genom att vägra erkänna att man gjort en felaktig säkerhetspolitisk analys",

måndag 21 september 2009

Den politiska adeln roar sig

Dyra flickor på "mallis"
Till Mona Sahlin,


Nyamko Sabuni,

och Lena Adelsohn

Jag hoppas ni haft det trevligt på "mallis”

Här i Sverige har det hänt många spännande saker. Statsministern har lovat 100 kronor i ökad pension till fattigpensionärerna medan jobbavdraget till de i jobb ökat med flera hundralappar, Anders Borg dementerar att han vill sänka lönerna för de sämst ställda och under söndagen hade vi kyrkoval där SD gick fram kraftigt medan ni solade och drack champagne. Tänk så olika det är.

För att få den champagne som ni inmundigat på ”mallis ” måste en fattig pensionär spara minst sex månader. Ja jag vet vad ni tycker. Den som väntar på något gott väntar inte förgäves. De fattiga skall känna just den sötman.

Ja att ni firade Bindefeldt har jag inget att erinra. Men det kunde ni gjort i en bygdegård utanför Stockholm eller varför inte i ett Folkets Hus. Träffat honom en utomordentligt trevlig person. Mycket artig och belevad, en festfixare av guds nåde.

Men kära systrar vi lever i en tid då fattiga, pensionärer, lågavlönade, sjuka och arbetslösa inte vet hur de skall lösa morgondagen problem. Kronofogden jagar dem för de ligger efter med räntor och amorteringar.

I denna tid så saboterar bankerna sysselsättning och småföretagarpolitiken genom att minska utlåningen till företagen och späda på lånekarusellen till hus och konsumtion. Sedan bussar man kronofogden på dem när de inte kan betala….

Ja flickor gå på party är väldigt trevligt. Jag fyllde sextio härförleden, hade hundra gäster. Lagade maten själv. Det var ett påvert smörgåsbord. På kvällen dansade vi på min loge. Men flickor det är ännu värre för många de har inte råd att bjuda ens på hemlagad mat. Har inte pengar till kläder och mat. Soppköken dyker upp lite varstans och uteliggarna blir fler.

Det är kyrkoval denna helg. Ett val som partierna engagerar sig i och är huvudmän för. Den ansvariga ministern, ledaren för största partiet och kvinnornas förkämpe de åker till ”Mallis” och smörjer kråset.

Ni har inte bromsar, inte omdöme för fem öre. Samma vecka som ni delar ut allmosor till pensionärerna då åker ni på överklassnöjen som ingen av i varje fall de första femhundratusen människorna i utanförskap kommer ha råd med i hela sitt liv.

Vilka osunda demokratiska förebilder skapar ni inte (Är ni inte)? Det är er som människorna i utanförskap skall rösta på? Smaka på champagnen på Mallis och jämför den med lätt nattstånden mjölk och matpaket som våra pensionärer får.

Skäms!

Lars-Håkan Halldin (c)
Seniorkandidat till riksdagen i Jönköpings län
Eksjö
-----

Tillåtelse har inhämtats att få publicera denna insändare.

svd ex svd ab dn ab svd svd svd dn sds

söndag 20 september 2009

Svininfluensan kom av sig eller...!

Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden.Pandemitåget tuggar på. Så lyder rubriken i SvD fredagen
den 18 september. Det är Inger Atterstam, medicinreporter på tidningen, som skriver detta. Beskedet från regeringens senaste sammanträde var klart. Trots att smittspridningen kommit av sig så påverkar inte detta Sverige pandemiplanering.

Citat:
Tåget har startat och det är en politisk omöjlighet att ändra det, vad som än händer.
------
Det som svenska folket bäst kommer minnas är folkhälsominister Maria Larsson beskäftiga uttalande om att vi blivit så duktiga på att tvätta händerna.

GOTT HÄLSOARBETE, tycker hon -

Influensan kommer men den är bara försenad. Så löd budskapet vid presskonferensen på torsdagen från Maria Larsson, folkhälsominister, Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen och Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting.
Hoppas de på att svininfluensan kommer så att all vaccination går åt. Man undrar.

Inger Atterstam menar att de ansvariga har målat in sig i ett hörn och nu är det politiken som helst bestämmer. Det får kosta vad det kostar.

Läs mer om svininfluensan

Befolkningsbomben under Europa

Översatt från Snaphanen:

På bara 35 år har arabvärlden mer än fördubblat sin befolkning:

Normalt är vi inte så mycket för rapporter på 270 sidor som The Arab Human Development Report 2009, men det var två historier i dag som ändå fick oss att beta av rapporten: Can Britain cope?, kan vi skaffa tillräckligt många hus för alla dessa människor, och den i det närmaste förebrående historien från SVT, att övervakningsflyg skulle ner och hjälpa de grekiska myndigheterna: Svenskar ska spana efter båtflyktingar.

Även om födelseöverskottet i Arabvärlden har avtagit, är det fortfarande stort, och det ser ut som om arabländerna inte så mycket är på väg mot ett sammanbrott, som att de redan varit varit i färd med det länge. De har inte arbete till sina befolkningar, och de har länge varit tvungna att importera livsmedel för att hålla dem vid liv. (Bojkott av danska livsmedel är ett fullständigt ihåligt hot.) Vad allt detta kommer att innebära för Europa kommer EU och FN säkert att ha några idéer om, men kommer de i jämnhöjd med européernas egna? Man behöver knappast gissa länge på hur lätt eurokrater i gated communities med minimum 1,3 miljoner i lön kommer att ha för medkänsla för världens lidande. Redan i dag kommer minst en halv miljon in i EU illegalt varje år.

Europa tycker kanske att det har tagit emot många flyktingar från kaosländer, men mängden är inget att räkna med jämfört med de miljoner som väntar. Vilka politiker omtalar överhuvud denna omedelbara, explosiva framtid? Mest akut är Egypten, som "hoppas att kunna stabilisera sig på 100 miljoner människor", men utan någon idé om hur det ska gå till. Kort sagt: Kommer Europa att överleva som europeiskt måste det bland annat försvara sig militärt, like it or not. Att lyfta DDR:s 19 miljoner människor var en formidabel uppgift för Tyskland. Att lyfta 385 miljoner araber ur elände... ? För att inte tala om 170 miljoner pakistanier, eller 147 miljoner från Bangladesh, "Befolkningen är bland de största i världen och uppskattas till 147 miljoner. Befolkningstätheten motsvarar till att hela den danska befolkningen flyttade norr om Limfjorden."

Hur långt in i självförstörelse kommer vår kristna etik att driva oss, "att det är ädelt att dö för att andra ska överleva"? Sveriges självförstörelse blir begriplig sett ur detta perspektiv. De som minns landet från 50- och 60-talen, minns ett långt mindre sekulariserat land än Danmark. Det är rimligt att anta att den starka tron lever vidare där det inte borde - i den svenska politiken, som är så moraliskt präglad över hela linjen. Norge har starka inslag av det också, en sentimental gryta av protestantism och socialism, som varken kan eller vill försvara deras samhälle mot upplösning eller deras barns framtid i fred och frihet.

b d sds sds d gp

onsdag 16 september 2009

Europas Förenta Stater - en utopisk dröm?

Den svenska regeringen lägger ner flera viktiga ambassader. Varför? Enligt skribenten har det att göra med EU:s utbyggnad till Europas Förenta Stater.

Presentation av Jan-Ola Gustafsson

Medias uppgifter i nyheterna idag (9 april 2009) angående nedläggningar av diverse svenska beskickningar utomlands är ingen nyhet, utan en logisk följd av EU:s utbyggnad som överstatlig enhet. Carl Bildt är helt medveten om detta, och flera andra länder kommer att göra likadant.

Det finns en bok som inte är tillgänglig för folk i allmänhet i Sverige, men som är en "intern instruktionsbok för EU-personal och unionsförespråkare" Den kom ut för ett par år sedan och heter The United States of Europe - Författare är Guy Verhofstadt som har varit premiärminister i Belgien sedan 1999 och återvaldes 2003.

Sedan 1999 har han varit medlem av Europarådet och anses som en av de mest glödande förespråkarna för ett Europaimperium med bl a enhetlig rättsordning, ekonomi och krigsmakt. Boken är på engelska men mycket lättläst.

Tyvärr har moderna svenskar - även "högutbildade" - dålig förmåga att följa och analysera internationella skeenden, som ofta presenteras på andra språk innan de senare presenteras för svenskarna i filtrerad form.

I boken beskriver han den s k europadrömmen som minst 200-årig och anger bl a Jean-Jacques Rousseau och Napoleon Bonaparte var tidigt ute och försökte bygga en enhet från Atlanten till Ural. Samma ide som f ö Hitler och hans geopolitik försökte sig på under förra seklet. Verhofstadt nämner också flera andra kända politiker, filosofer och författare som ivriga anhängare av iden, bland annat Victor Hugo, Winston Churchill och Jean Monnet.

Filosofen Immanuel Kant har bland annat hävdat att "sammanslagningen av Europas stater är bara ett steg på vägen mot en världsrepublik".

Vidare säger Verhofstadt att "Man har hittills bara talat om ekonomiska fördelar med EU, men de politiska följderna har man aldrig avslöjat offentligt".

Det är väl lika bra att vara ärlig och upplysa europeerna om att man nu enligt boken håller på att skapa ett maktblock som avses utgöra en motvikt till bl a Kina, Indien m fl som från tidigare kolonialt slaveri nu snabbt växer till hotfulla konkurrenter till den anglosaxiska världen som under senare historisk period dominerat större delen av världen. Inte minst är den upplysningen viktig såvida inte vår s k "demokrati" skall fungera som en slöja, bakom vilken man skapar ett nytt imperium som redan i nuläget visar obehagliga tendenser till att kunna bli totalitär, likt för övrigt de flesta kända imperier i historien.

Läs utdrag ur The Federal Trust for Education and Research 2006, och distribueras av I.B. Tauris,

Huruvida Winston Churchill var för en europeisk union är tveksamt. I en artikel på Global Politician kan man läsa en intressant artikel med rubriken:
Churchill Never Meant For Britain To Be In The European Union

ex d dn

tisdag 15 september 2009

EU - Charles de Gaulle rasist?

Fransk minister anklagas för rasism

Till

Ingrid Hedström, Dagens Nyheters korrespondent i Paris, ingrid.hedstrom@dn.se

Den 12 september citerade Ni den franske inrikesministern Brice Hortefeux kloka uttalande: "Bra, bra. Det behövs alltid en. När det är en är det bra. Det är när det är många som det blir problem" Ni kommenterade Hortefeux uttalande med orden: "Att säga att många araber är ett problem är nu ingen lyckad replik av en minister." och citerar bl a "De gröna" som talar om en "banal, dum och elak rasim."

Jag vill i detta sammanhang erinra om generalen, presidenten och statsmannen Charles de Gaulles ord: "Det är bra att det finns gula fransmän , bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser under förutsättning att de inte blir för många. Ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Förstår man inte det har man en hjärna som en kolibri Detta citat återfinns i Alian Peyrefittes bok "C'était de Gaulle."

Var de Gaulle rasist? Enligt "De gröna"? Enligt Er?

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

EU:s Afrikapolitik

EU ger efter för tidigt i Zimbabwe

En visit för mycket. Så lyder ledaren i DN med anledning av EU:s regeringschefers besök i Zimbabwe. Besöket är ett led i den klart uttalade ambitionen att prata ihop sig inför klimatmötet i Köpenhamn.

Det är inte helt lätt att närma sig det fattiga Afrika för såren finns kvar efter kolonialtiden. Undantaget är Sydafrika som är ett starkt land trots kriminalitet, ekonomiska klyftor och politiska motsättningar. Den sydafrikanska regeringen har emellertid meddelat att den inte är beredd till ytterligare åtaganden i klimatfrågan.

Den del av EU som har hand om biståndet reser till grannlandet Zimbabwe. Robert Mugabe håller sig med våld kvar vid makten och har fört en politik som är helt förödande för människorna som har blivit allt fattigare och svälter.

EU har försökt att hålla Mugabe utanför Europa men nu shoppar paret Mugabe i Hongkong istället.

Valet som ägde rum förra året fördömdes starkt av EU och den svenska regeringen. Men nu är biståndsminister Gunilla Carlsson på besök i Zimbabwe. Mänskliga rättigheter togs upp enligt biståndsministern.

Citat: Det måste ha varit som att tala till en vägg – Robert Mugabe förstod över huvud taget inte vad ämnet hade med honom och Zimbabwe att göra. Däremot kunde han notera en omsvängning hos EU: inte bara så att de kom och besökte honom, EU skruvar också upp biståndskranen. Genom FN:s jordbruksorganisation FAO ska utsäde, gödsel och rådgivning fördelas till utsatta jordbrukare, så att de ska kunna bidra till att hålla svälten borta. Det svenska statsrådet antydde också att det kan bli aktuellt med svenska insatser på utbildningsområdet.

Sällan har väl en diktator blivit så väl belönad och sällan har en organisation eller stat så utan rimliga skäl avhänt sig maktmedel. EU:s och den svenska regeringens Afrikaresa är en besvikelse och en pinsamhet. EU:s uppträdande gentemot Robert Mugabe noteras säkert av andra auktoritära härskare och undergräver därmed EU:s möjligheter att utöva påtryckningar mot likartade regimer i framtiden.


Det är en intressant ledare och visar på EU:s och vår regerings dåliga omdöme. Så här slutar Barbro Hedvall:

Tack vare EU:s dåliga omdöme får några zimbabwier möjligen mat i magen den här vintern, medan utplundringen av deras land fortgår.Kommer kanske några ihåg från den tiden då Robert Mugabe var den som Per Wästberg, författaren, alltid talade så varmt om. Det fanns inga ord för denne statsman enligt Wästberg. Nu hör man aldrig Per Wästberg. Då på 60-70-talet intervjuades han ständigt och jämt om Afrika och Robert Mugabe bl.a.

måndag 14 september 2009

Det mångkulturella samhället på gott och ont

Nacka den 14 september 2009

Jordbruksdepartementet v g diarieför och meddela dnr tack
Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Den svenska djurskyddslagens portalparagraf anpassas till mångkulturen

Märkliga tankegångar
Med anledning av att ordföranden för Sveriges mjölkbönder sagt att han vill slopa kornas rätt att gå utomhus om somrarna skall den svenska djurskyddslagen nu ses över för första gången på 20 år. Han menar att svenska kor inte skall få gå ute eftersom danska kor inte får det.

En översyn av djurskyddslagen är i och för sig bra med tanke på den nya – och för oss främmande - syn på djur som den mångkulturella berikningen fört med sig. En skärpning av lagen har sedan länge varit nödvändig bl a på grund av sådana berikande företeelser som halalslakt, uppfödning av kamphundar, arrangerade hundslagsmål, bruket av igelkottar som fotbollar, katter som plågas till döds och stympas, sexuellt utnyttjande av djur.

Även EU:s inhumana syn på djuren - industriell djuruppfödning, industriell slakt, långa och plågsamma djurtransporter, onödiga och grymma djurförsök mm mm – gör en skärpning av den svenska djurskyddslagen nödvändig.

Dock skriver Isabella Lövin [1] i nr 16:2009 av Allt om mat att översynen är oroande eftersom även en av djurskyddslagens portalparagrafer ska ses över. I denna portalparagraf står Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre än sex månader skall sommartid hållas på bete.

Detta för att djuren ska få utöva sitt naturliga beteende, något som alltså finns instiftat i lagen som en portalparagraf och som givetvis bör vara en självklarhet i ett samhälle som kallar sig civiliserat.

Enligt jordbruksministern måste även denna portalparagraf ses över - dvs tas bort - eftersom man inte kan skapa en miljö som ligger nära den naturliga för exempelvis strutsar, lamor, ödlor och sköldpaddor.(DN den 16 augusti 2009).

Jag kan inte tolka jordbruksministerns uttalande på annat sätt än att Ni menar att lagarna måste anpassas till de djur som importerats och att våra svenska djurs hälsa och omvårdnad därmed måste försämras.

Har inte hänsynen och anpassningen till den mångkulturella berikningen gått väl långt nu? Hur långt skall vi gå i anpassning?

Jag vill att Ni förklarar vad Ni menar med Ert uttalande.

Lövin skriver att Det här resonemanget låter ihåligt. I tjugo år har vi haft djurskyddslagen med sin portalparagraf , och längre än så har vi haft exotiska djur i landet. Börjar man tumma på den viktiga princip som hittills lett till att svenska kor får gå ute några månader om året, höns ska ha sittpinne och rede och grisar ska ha halmstrån att buffa på – då öppnar man en diskussion om hur man mäter djurhälsa som kan leda riktigt snett.

Jag föreslår att jordbruksministern et consortes begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord.

Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka

Ty det är just till en avgrund denna och tidigare regeringars invandrings- och integrationspolitik fört er. Det är fullständigt oacceptabelt att denna misslyckade anpassningspolitik lagstiftningsvägen nu även skall drabba våra oskyldiga, försvarslösa och redan så utsatta djur.

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

Apropå det mångkulturella samhället och halalslakt och djurplågeri.

Barbariska kulturer

Katter nerstoppade i rör
Galen katthatare

Igelkottar brända

Slaktare om halalslakt

Igelkottar uppeldade

Spelar fotboll med igelkottar,igelkottar dödade med tegelsten, polisman med hund attackerad,igelkottar spetsades på pålar, hund sköts ihjäl under kravallerna och hund bunden och torterad i flera dygn. Listan kan göras längre.

gp sds

söndag 13 september 2009

Vägen bär utför för de etniska svenskarna

Det är inte bara Folkpartiet som vill spendera pengar på nyanlända flyktingar utan Alliansen är överens.
Centern är också villigt att spendera pengar på flyktingarna som snabbt blir invandrare i den allmänna terminologin, då de väl kommit hit.

Citat från SvD lördag 12 september 2009-09-13

Vi har inte sett några skandalrubriker om detta.

Leif Pagrotsky, S,
om att näringsdepartementet
renoverat sina lokaler för 700 miljoner
samtidigt som regeringen säger nej till att renovera
Nationalmuseum för 775 miljoner.


Vem är näringsminister i Sverige? Jo, Maud Olofsson.
KOM IHÅG hennes uttalande:
- Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.


Ur Bondeförbundets partiprogram 1933

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.


I det politiska programmet idealiserades den svenska bondeklassen som man ansåg var en källa både till det förflutna och till framtidens modernisering. År 1959 bytte man namn till Centerpartiet.

Maud Olofsson och hennes parti har hamnat långt bort från sina rötter. Med den nedlåtande och obehagliga uppfattning hon har om det svenska folket så känns det som om inte bara landsbygden i Sverige är förlorad utan hela vår nation. Med sådana politiker som vänner behöver svenska folket inga fiender.

Våra svenskfientliga politiker stakar ut vägen för det svenska folket.

Skillnad på folk och folk

Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar.

Så lyder rubriken på en debattartikel i DN. Nytt förslag från integrationsminister Nyamko Sabuni, folkpartist.

Enligt denna minister behövs det en genomgripande reform för att nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande skall integreras i det svenska samhället.

Tanken är att de nyanlända skall komma in på arbetsmarknaden snabbt och s.k. etableringslotsar skall skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning.

Nyamko Sabuni lär komma från Burundi eller Kongo som är helvetet på jorden. Kanske kunde man föreslå henne att åka tillbaka till det land hon kommer ifrån och ta itu med problemen där. För där finns problem.

Andra halvåret 2010 inför regeringen aktivitetsbonus för den som deltar i praktik eller sysselsättning.

Bonusen ingår i ett paket för stärkt arbetslinje i mottagandet av asylsökande som regeringen lägger fram för riksdagen nästa vår. De nya lagarna ska träda i kraft andra halvåret 2010.


Tusentals sjukskrivna förlorar sin sjukpenning.

Under första halvåret fick närmare 4 400 personer sjukpenningen indragen. Det är mer än under hela 2008, visar siffror som försäkringskassan har tagit fram åt DN.

Detta beror på att arbetsförmågan skall prövas efter 180 dagar.

För arbetslösa gäller den här prövningen redan från första dagen av sjukskrivningen. Oavsett vad läkaren anser om arbetsförmågan bedömer försäkringskassan att den sjukskrivna har kapacitet att ta någon form av arbete.

Christina Husmark Pehrsson, tidigare sjuksköterska anser inte att reglerna är för hårda. Läs vidare

ALLA SKALL MED men gäller inte etniska svenskar som mister A-kassa och sjukersättning i de nya reglerna.


lördag 12 september 2009

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso - blir han omvald?

EU kan få kommissionär för integritetsfrågor


EU-kommissionen kan i framtiden få en särskild kommissionär för mänskliga rättigheter och integritetsfrågor.

Det löftet gav José Manuel Barroso under en träff med den liberala gruppen igår.

Men för att planen ska bli verklighet måste Barroso få parlamentets stöd nästa onsdag. DN

Det förutsätter emellertid att Barroso blir omvald som EU-kommissionens ordförande ytterligare fem år. De olika grupperna i EU-parlamentet har enats om att sätta upp Barroso på agendan för omval inför mötet i Strasbourg nästa vecka. DN

Självklart vill Barroso vara kvar. Med de löner och förmåner som EU:s skattebetalare får betala väljer man inte självmant att avgå.

torsdag 10 september 2009

Eurabia - The Euro-Arab Axis I

I en artikel i Samtiden den 11 september 2008 frågar sig Gisele Littman aka Bat Ye'or varför man år 1990 hade tre moskéer i Tyskland och det idag finns 159 stycken. Vad beror denna ökning på? På en kontinent som är präglad av många århundradens kristendom så finns det idag 20 miljoner muslimer i Europa.

Skribenten frågar sig också varför det finns en tolerant och överslätande attityd till palestinsk terrorism samtidigt som kritiken mot Israel är så påfallande hård och intolerant.

Många intressanta frågor ställs i artikeln som handlar om Eurabia.

En fråga handlar om varför inte EU mera framhöll kristendomens betydelse då justeringen av det s.k. Lissabonfördraget gjordes och som i själva verket är EU:s grundlag.

Gisele Littman menar att hon har svaret på varför Europa har gått från ett samhälle som hyllar liberala värden till en kvasitotalitär, mångkulturell geopolitisk realitet- Eurabia.

Läs hela artikeln som är nummer 1 i en serie på tre.

Citat:
Det första numret av tidskriften Eurabia utkom i mitten av 70-talet och var strikt proarabisk och Littmans analys av det geopolitiska Eurabias framväxt tar sin avstamp i tidskriften och de idéer som den gjorde sig till språkrör för.

Littman är pessimistisk om Europas framtid:
Eurabia is the future of Europe. ... France and the rest of Western Europe cannot change their policy anymore. Their future is Eurabia. Period. ... The question is not how to save Europe, but how to save America.

måndag 7 september 2009

På marsch mot Eurabia

Så lyder rubriken på en intressant artikel från den 6 januari 2009 i Samtiden.

Det är en intressant artikel och för den som ifrågasätter och kallar de som skriver om Eurabia för konspirationsteoretiker föreslår jag att man läser denna artikel och en del andra artiklar på denna hemsida.

Oriana Fallaci, numera bortgången journalist, har skrivit en hel del om Eurabia – d.v.s. den utbredning av islam som skedde då hon levde och fortfarande sker men som skrivs om som främjande av arabisk kultur.

Oriana var en lysande journalist och vågade skriva om det som andra journalister tiger om.

Det finns en hel del att läsa om denna fascinerande kvinna. Hon gav ut flera böcker om invandringen av muslimer till Europa men tyvärr så finns ingen av dem översatta till svenska.

I den sista boken skriver hon om ett intressant tal som hölls inför FN:s generalförsamling 1974. Den algeriske presidenten Hourari Boumdienne uttalade utan några omskrivningar.

En dag kommer miljontals män att lämna den södra hemisfären för att ta sig till den nordliga. Men inte som vänner. De kommer att komma som erövrare och de kommer att erövra era länder genom att uppfylla dem med sina egna barn. Segern skall komma genom deras kvinnors livmödrar.

söndag 6 september 2009

Eurabia är idag en realitet

Gertrud Johnsen skriver:

En Niklas Orrenius har i Sydsvenskan skrivit en artikel, där han avvisar "Eurabia-projektet" som ren konspirationsteori gripen ur blå luften. Han gör det väl antingen utifrån sin tro och överbevisning eller sämre: han ljuger medvetet för at sprida desinformation.
Hade han skrivit sin artikel för tio år sedan, kunde man ha tagit honom för att vara i god tro.

Det kan man knappast nu. För Eurabia är inte längre en tanke, som skall fullbordas i framtiden, men den är handgripligen under full uppbyggnad, vilket varje lite mer noggrann journalist kan övertyga sig om. Men eftersom Orrenius verkar vara på bar botten utan större kunskaper, så bör han kanske börja 60-70 år tillbaka i tiden. Om detta är för stort arbete, så måste han i alla fall börja med EU´s avtal med araberna år 1978 efter oljekrisen ("Den arabisk-europeiska dialogen"). Avtalet var ödesdigert för Europa, eftersom EU lovade att ta hand om all överskjutande arbetskraft från Mellanöstern, censurera våra skolböcker och främja arabisk kultur (läs: islam). Allt detta finns det naturligvis dokumentation för och resultat av!

Man arbetade intensivt, men tyst i EU och utvigade avtalet från 1978 till att också gälla alla nordafrikanska stater längs Medelhavets kust, som man knöt tätare förbindelse med genom den så kallade Barcelona-processen 1995 och stödde ekonomiskt. Anna Lindh-fonden ingick i projektet med ett center i Alexandria i Egypten.

I 2005 höll Gerlach Hansen, ledare för en kulturavdelning under danska utrikesministeriet ett tal i Rabat i Marocko med ett program för hur man skulle komme vidare och få alla tidigare avtal med de islamiska länderna genomförda. Det gällde till ex. censurering av skolböckerna (utifrån islamisk syn) samt gästbesök av arabiska skollärare, utställningar om de islamiska länderna etc. - ett stort propagandaprogram.
Allt detta är naturligvis också dokumenterat och upplevt av danskar.fredag 4 september 2009

EU:s utrikesministrar möts i Stockholm - Vår store och allvetande Carl Bildt får visa framfötterna

EU:s utrikesministrar möts på Moderna museet 4-5 september. Det framhålls att mötet är helt informellt. Det har spekulerats om att Carl Bildt är EU:s blivande utrikesminister.

Från den utmärkte numera bortgångne Kurt Lundgrens blogg hämtar jag följande:

Formalism i tunn luft, det är Carl Bildts utrikespolitik.
Som utrikesminister är han en stor besvikelse.

Jag uppskattar verkligheten att utrikesminister Carl Bildt har en blogg, ty då kan var och en av oss, som är intresserade av politik, se hur totalt tom och innehållslös den mannens utrikespolitik är.

I går var han på middag med Jan Eliasson; där var det glam och stoj; gamle diplomatnestor Leifland tillstötte; än mer glam. Babbel, babbel.

Utrikespolitiskt finner jag hos Bildt en slags formalistisk inställning, som saknar själ.

När terrorister/gangsters tar över makten i Gaza från andra gangster till ackompanjemang av mord, tortyr och våldsdåd mot civilia har han inte ett ord av fördömande, och som man kan se av det som kommer här nedan är alltihop egentligen vårt fel, en tes som dagligen framförs av SvT och statsradion: genom att inte vräka pengar över Hamas framkallar vi desperation, särskilt Sverige, så att när Hamassoldaterna sätter kulsvärmarna i ansiktet på sina motståndare säger de enhälligt:

- Om inte Sverige undanhållit pengar till Hamas skulle jag inte ha skjutit dig, din hund.

- Alla akbar, det är Sveriges fel.

Så tycker också Carl Bildt, men han lägger skulden på Israel, läs här:

- Och det blir då också mycket viktigt att Israel omedelbart återbetalar de palestinska skatte- och tullmedel som man hållit inne. För det finns nu mekanismer. Också åtgärder för att snabbt och synligt förbättra rörligheten på de ockuperade områdena måste vidtas.

- Med den regeringen bör vi då snabbt ta upp en dialog om förutsättningarna för de val som president Abbas nu talar om. Den oberoende palestinska valkommissionen måste få säga sitt.

Frågan om Hamas inställning till valen kommer att vara viktig. Vi har ingen som helst anledning att bidraga till en politik som driver dem ut ur det palestinska politiska systemet.

Parallellt med detta måste det omedelbart tas upp en dialog om hur inte minst den ekonomiska och sociala situationen i Gaza skall hanteras.

Som ni ser, formalism, juridik, innehållslöst babbel.

Vilken eländig svensk utrikespolitik; den är sämre än under Laila Freivalds.

Kommentarer från Östra Ölands fria horisont i detta ärende ang. Bildt.

Bert Karlsson blev någon gång under vårvintern intervjuad om sin tid i riksdagen av SVT. Reportern frågade vid ett tillfälle om inte Bert tyckte att Carl Bildt var en skicklig statminister? Han sade Bert han var den dummaste i hela riksdagen! Den karlen är så dum i huvudet att han inte ens skulle kunna sköta korvkiosken nedanför Rosenbad utan att konka efter 14 dagar. Men han döljer sin dumhet med sin arrogans som nästan är lika stor som just hans låga intillegensnivå. Men bara nästan! Ridå.
......

Kanske är det en fördel att vara korkad som politiker i Sverige!

ab svd svd sds

torsdag 3 september 2009

G20 ministermöte i London 4-5 september

G20-ländernas finansministrar möts i London den 4-5 september. Det kan bli ett intressant möte.

Den tidigare finansministern i Storbritannien Gordon Brown, numera premiärminister, har gjort ett gediget arbete för att förstöra sitt land i gott samarbete med Tony Blair.

Det spekuleras om att Tony Blair är EU:s kommande president. Det är lönsamt att förstöra sitt land.

Trivs britterna i sitt eget land?
Rudyard Kipling,
engelsk poet 1865-1936, född i Bombay, Indien, död i Burwash, East Essex.
Erhöll Nobelpriset i litteratur 1907. Han är den yngste av nobelpristagare i litteratur någonsin. Hans mest kända verk är Djungelboken.The Stranger within my gate,
He may be true or kind,
But he does not talk my talk--
I cannot feel his mind.
I see the face and the eyes and the mouth,
But not the soul behind.

The men of my own stock,
They may do ill or well,
But they tell the lies I am wanted to,
They are used to the lies I tell;
And we do not need interpreters
When we go to buy or sell.

The Stranger within my gates,
He may be evil or good,
But I cannot tell what powers control--
What reasons sway his mood;
Nor when the Gods of his far-off land
Shall repossess his blood.

The men of my own stock,
Bitter bad they may be,
But, at least, they hear the things I hear,
And see the things I see;
And whatever I think of them and their likes
They think of the likes of me.

This was my father's belief
And this is also mine:
Let the corn be all one sheaf--
And the grapes be all one vine,
Ere our children's teeth are set on edge
By bitter bread and wine.

Propagandan för influensavaccinet Pandemix mot svininfluensan

Skrämmande många biverkningar av influensansavaccinet Pandemix


Nedanstående svar fick Rune Lanestrand, chefredaktör för tidningen Småbrukaren, den 2 september från Läkemedelsverket. Han ställer sig frågande till varför de stora medierna inte berättar dessa allvarliga biverkningar.

......

Hej

Eftersom det nya vaccinet ännu inte är godkänt kan jag bara tala om vilka biverkningar som man har sett vid testningen av andra influensavacciner. Men med största sannolikhet är det samma biverkningar för det nya vaccinet också.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Pandemrix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna som listas nedan har förekommit de närmaste dagarna eller veckorna efter vaccination med vacciner som ges rutinmässigt varje år för att motverka influensa. Dessa biverkningar kan förekomma med Pandemrix.

Mycket sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 10 000 vaccindoser):
• övergående inflammation i hjärnan och nerverna, vilket kan orsaka smärta, svaghet och
förlamning och som eventuellt kan sprida sig till andra kroppsdelar
• förträngning eller blockad av blodkärl med njurpåverkan som följd.

Sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser):
• allergiska reaktioner som kan leda till allvarlig sänkning av blodtrycket som, om det intebehandlas, kan leda till kollaps, koma och död• kramper• svår stickande eller dunkande smärta utmed en eller flera nervbanor• minskat antal blodplättar, vilket kan orsaka blödning eller blåmärken.Mindre vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 100 vaccindoser):
• generella hudreaktioner inklusive nässelfeber.

Nedan listade biverkningar har förekommit i kliniska studier av Pandemrix:

Mycket vanliga (kan inträffa vid fler än 1 av 10 vaccindoser):
• huvudvärk• trötthet• smärta, rodnad, svullnad eller en lokal förhårdnad vid injektionsstället• feber• muskelvärk, ledvärk.

Vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 10 vaccindoser):
• värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället• ökad svettning, frossa, influensaliknande symtom• svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken.Mindre vanliga (kan inträffa vid upp till 1 av 100 vaccindoser):• stickningar eller domningar i händerna eller fötterna• sömnighet• yrsel
• diarré, kräkningar, magont, sjukdomskänsla• klåda, utslag• allmän sjukdomskänsla
• sömnlöshet.Dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1-2 dagar utan behandling.

Med vänliga hälsningar
Karin Klintberg
Receptarie
Medicinsk information

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 47 50, växel: 018 - 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
karin.klintberg@mpa.se
www.lakemedelsverket.se
kommentar till lanestrand@telia.com

....

Enligt en artikel i Affärsvärlden tjänar läkemedelsbolagen enorma pengar på svininfluensan.

Detta kan man också läsa om i SvD, där Inger Attestam frågar sig vilken roll läkemedelsbolagen spelar i den enorma propaganda som pågår.

Så här skriver hon:

Det har varit en inte alltför väl bevarad hemlighet eller kanske ett illasinnat rykte att den inte för så länge sedan nedkörda vaccinindustrin – främst de sex företag som tillverkar influensavaccin – har spelat en central roll i senaste årens återkommande pandemilarm.

Läs mer om vaccinet och dess biverkningar.

svd svd sds sds dn

EU:s finansministrar besöker Eurabias huvudstad Bryssel


EU:s finansministrar träffades i går i Bryssel och det vore intressant att veta vad de kom överens om. Det får vi veta snart. Kanske handlar det mest om hur man på bästa sätt skall klå EU:s skattebetalare på mer pengar för den invasion av muslimer som väntas de kommande åren.

Så här skriver Thomas Landen om vad han kallar en Eurabian Safari.

Då det blir tid över kanske ministrarna kan besöka troende i den övervägande muslimska stadsdelen Molenbeek.

Icke-muslimska poliser som patrullerar gatorna i Molenbeek i kokheta bilar, får inte heller äta eller dricka. Liksom varje år tidigare under Ramadan, har de fått veta av sin överordnade, Philippe Moureaux, den socialistiska borgmästaren i Molenbeek, att de måste respektera muslimska vanor och att inte "provocera" muslimer genom att bryta mot islamiska begränsningar under Ramadan.

I själva verket tillämpas redan islamiska eller sharialagar - för alla - i de muslimska områdena i Bryssel..... Läs mer om de spännande områdena i Bryssel.

I Sverige har vi också muslimska områden. Glöm inte att göra en kulturberikande resa till Rosengård under semestern! Det gäller att passa på då det inte brinner där. Kanske bör man fråga brandkåren om de har någon uppfattning om när nästa brand skall ske!

Inom femtio år kommer europeerna att vara i minoritet i sina egna länder. Då blir de turistattraktioner möjligen eller...!

Det finns anledning att återigen erinra om vad Winston Churchill skrev redan 1899.

Från Östra Ölands fri horisont hämtas detta:

Churchill om Islam - Från "The River War"
den moderna europeiska civilisationen kommer att falla, såsom den antika Roms civilisation en gång föll.

Hur förfärlig är inte inriktningen som muhammedanismen lägger ut för sina tillbedjare! Förutom fanatismen, vilken är lika farlig för en man som rabies är för en hund, är det den skrämmande handlingsförlamningen inför ett oundvikligt öde.
Effekten är uppenbar i många länder. Slösaktiga vanor, långsamma och efterblivna jordbrukssystem, tröga metoder för handel och kommers, samt osäkerhet rörande ägande och egendom förekommer varhelst tillbedjarna av Profetens principer får gälla.

En degenererad sensualism förtar livet på sin ödmjukhet och förfining; därefter på dess värdighet och okränkbarhet. Faktum är att den muhammedanska lagen säger att varje kvinna måste tillhöra mannen som hans absoluta ägodel – eller som barn, hustru eller älskarinna – vilket måste fördröja utplånandet av slaveriet till dess att tron på Islam har förintats som ett gigantiskt maktmedel för den muslimska mannen.

Föredömliga kvalitéer kan dock förekomma bland enstaka muslimer. Tusentals blev modiga och lojala soldater under den engelska drottningen; alla visste hur de skulle dö; men påverkan från den muslimska religionen paralyserade den sociala utvecklingen hos de som följde den.

Ingen mera bakåtsträvande kraft förekommer i världen såsom Islam. Långt från att vara utdöende, är denna tro militaristisk, hierarkisk och en övertygelse för nyvunna anhängare.

Den muslimska tron har redan spridit sig ut över Centralafrika, frambringande orädda krigare för varje steg; och var det inte för att den kristna civilisationen var skyddad inom det moderna Europa, skulle den falla såsom det antika Roms civilisation en gång föll.


Churchill var en klok politiker.


dn svd ex

onsdag 2 september 2009

Det är inte bara kronprinsessan Victoria som Elisabeth Tarras Wahlberg har svikit.

Det svenska hovets trotjänare Elisabeth Tarras-Wahlberg är tillbaka på svensk mark efter ett år som rådgivare i internationella relationer hos emiren Hamad bin Khalifa Al Thani i Qatar, ett av världens rikaste länder.

Hon kommer inte att återvända till sin gamla arbetsplats, svenska kungahuset ville inte ha henne tillbaka. TV 4 värvade henne inför kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleines bröllop.

Läs hela artikeln på Every Kinda People