söndag 13 september 2009

Skillnad på folk och folk

Vi satsar 920 miljoner på nyanlända flyktingar.

Så lyder rubriken på en debattartikel i DN. Nytt förslag från integrationsminister Nyamko Sabuni, folkpartist.

Enligt denna minister behövs det en genomgripande reform för att nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande skall integreras i det svenska samhället.

Tanken är att de nyanlända skall komma in på arbetsmarknaden snabbt och s.k. etableringslotsar skall skaffa fram jobb mot en prestationsbaserad ersättning.

Nyamko Sabuni lär komma från Burundi eller Kongo som är helvetet på jorden. Kanske kunde man föreslå henne att åka tillbaka till det land hon kommer ifrån och ta itu med problemen där. För där finns problem.

Andra halvåret 2010 inför regeringen aktivitetsbonus för den som deltar i praktik eller sysselsättning.

Bonusen ingår i ett paket för stärkt arbetslinje i mottagandet av asylsökande som regeringen lägger fram för riksdagen nästa vår. De nya lagarna ska träda i kraft andra halvåret 2010.


Tusentals sjukskrivna förlorar sin sjukpenning.

Under första halvåret fick närmare 4 400 personer sjukpenningen indragen. Det är mer än under hela 2008, visar siffror som försäkringskassan har tagit fram åt DN.

Detta beror på att arbetsförmågan skall prövas efter 180 dagar.

För arbetslösa gäller den här prövningen redan från första dagen av sjukskrivningen. Oavsett vad läkaren anser om arbetsförmågan bedömer försäkringskassan att den sjukskrivna har kapacitet att ta någon form av arbete.

Christina Husmark Pehrsson, tidigare sjuksköterska anser inte att reglerna är för hårda. Läs vidare

ALLA SKALL MED men gäller inte etniska svenskar som mister A-kassa och sjukersättning i de nya reglerna.


1 kommentar:

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.