torsdag 30 april 2009

EU-domare kräver att shariah används i domstolar !?

Domare kan tvingas böja sig för sharia i vissa äktenskapsmål i Storbritannien.

En EU-plan vill att familjedomstolar i HELA EUROPA ska pröva fall med hjälp av olika lagar beroende på vilket land de inblandade har en nära koppling till.

Det skulle kunna innebära att en domstol i England tillämpar lagstiftningen i Saudiarabien på en man och hustru som lever i Storbritannien.

Daily Mail via Hodja


Bild: Saudibritannien har fått en muslimsk justitieminister

onsdag 29 april 2009

EURABIA = Europeiska unionen?

BESEGRA EURABIA

En av många internetsajter som är verkligt intressant att läsa är Gates of Vienna.

I november 2008 kunde man ta del av Fjordmans synpunkter på EU och de tio anledningar som han ansåg var viktiga för att inte vara med i EU. EU-granskning

Den 27 april 2009 skriver Fjordman på brusselsjournal:

Jag är trött på människor som är upptagna med att förlora det pågående världskriget, därför att de fortfarande är besatta av det föregående, det som avslutades för generationer sedan.

Anti-nazismen har muterat till en permanent häxjakt på en tänkt fiende. Föreställningen att nynazister utgör en betydande grupp i dagens samhälle är nonsens. De avgjort farligaste individerna är de som leder och administrerar den Europeiska Unionen, som är engagerat upptagna med att nedmontera den europeiska civilisationen och utvidga EU:s gränser till att omfatta Mellanöstern och norra Afrika och som utan att konsultera de egna befolkningarna öppnar sina hemländer för en störtflod av tiotals miljoner muslimer och andra fientligt inställda främlingar.

Detta gör EU till den största kriminella aktören på planeten, idogt sysselsatt med att förstöra en hel kontinent och med att demontera den största civilisationen som någonsin funnits och att byta ut inhemska och infödda befolkningar mot etniskt främmande befolkningselement.

Jag har skildrat detta i min bok Defeating Eurabia/Besegra Eurabia som finns tillgänglig på nätet.
[...]

Den franske filosofen Alain Finkielkraut anser att "Europa inte älskar sig själv." Han säger att det inte är krafter utifrån som hotar Europa så mycket som den frivilliga avsägelsen av europeisk identitet, sin önskan att befria sig från sin egen historia och traditioner, bara ersättas med mänskliga rättigheter.

Näst efter EU i farlighet kommer vänsteretablissemangen över hela västvärlden som utkämpar ett jihad för att förstöra den egna civilisationen och som samarbetar med muslimerna för att nå detta mål. Till skillnad från neo-nazisterna är till antalet dessa vänstermänniskor så väldigt många fler, men de är även socialt accepterade och oproportionellt väl representerade inom media och utbildningssystemen, där de med hjälp av rasiststämpeln systematiskt tystar oliktänkande genom att förstöra deras försörjningsmöjligheter och anseende. De använder ett påhittat högerextremistiskt hot för att krossa sina motståndare.
[...]
- - - - -


Läs mer: gatesofvienna

tisdag 28 april 2009

Bara var tionde svensk vill ha turkiskt medlemskap av EU

"Svenskarna är nu mer positiva än någonsin till EU, enligt SOM-institutets årliga mätning. 48 procent är för svenskt medlemskap och för första gången svarar en majoritet nej på frågan om Sverige bör lämna EU.

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte nyligen Turkiet och både den nuvarande och förra svenska regeringen har stött ett Turkiskt medlemskap av EU. Men bara var tionde svensk tycker det är bra, så där har politikerna inget stöd." Sveriges Radio - Ekot

Muslimska friskolan skriver:

"Riksdag och Departement som 27/4 2009 berättar om rapporten utelämnar helt svenskarnas syn på Turkiet i ett utvidgat EU.
Inga dagstidningar berättar heller om att svenskarna inte vill se Turkiet i EU. Varför vågar svensk press inte rapportera om det?"

Svenskarna klagar inte utan lyder sin överhet, dit journalisterna kan räknas.

sds svd hd hd d dn smp smp

torsdag 23 april 2009

EU - demokratins högborg och jämlikhetens

DE KAN HA MER MAKT ÄN EN MINISTER

I DN Sverige skriver Henrik Brors om den makt som EU-parlamentarikerna har. Det är Finlands utrikesminister Alexander Stubb som anser detta.

Enligt Junilistan röstar parlamentarikerna lika i 97 procent.


SKATTEBETALARE TVINGAS GE EU-POLITIKER HÖJD PENSION

Svenskarnas pensioner sänks men nu ska skattebetalarna bidra med 1,3 miljarder kronor till EU-parlamentarikernas pensionsfond.

Christoffer Fjellner (M) tycker att det är milt sagt en skandal.

Den konservativa gruppen som Fjellner tillhör har röstat för förslaget. Trots detta så är han mycket kritisk.

DN

onsdag 22 april 2009

EU och våra alerta EU-parlamentariker

Små avtryck trots fem år i parlamentet

I DN under Sverige och inför EU-valet tar man upp aktiviteten hos våra EU-parlamentariker.

Lars Wohlin och Maria Robsahm (tidigare Carlshamre) har inte varit särskilt flitiga.
Det gör ingenting om de inte säger så mycket, de får bra betalt ändå!!

DN

Parlamentarikerna får chockhöjd lön

Efter valet får EU-parlamentarikerna höjd lön med 49 procent, från 54.500 kronor i månaden till cirka 81.000 kronor (7.400 euro).

Men parlamentarikerna har också förmåner värda flera miljoner kronor per år:

• Pengar för att anställa en eller flera assistenter (max 2,3 miljoner kronor per år).

• Traktamente, exempelvis när parlamentet sammanträder (3.278 kronor per dag).

• Ersättning för ”allmänna utgifter” (drygt 550.000 kronor per år. Halva denna ersättning fortsätter att betalas tre månader efter mandattiden.)

• Reseersättning för deltagande i parlamentets arbete. (Inget maxbelopp).

• Reseersättning för arbetsresor i länder utanför Sverige (max 45.600 kr per år).

• Ersättning för språk- och datakurser (max 55.000 kr).

• Olycksfallsförsäkring (täcker läkarkostnader upp till 82.500 kronor per tillfälle).

• Livförsäkring (faller ut vid dödsfall eller vid 60 års ålder, om man suttit minst tio år som ledamot).

• Ålderspension: För varje år som parlamentariker får man 3,5 procent av lönen i pension från 63 års ålder (max pension är 70 procent av lönen).

Alla är vi jämlika, somliga är mer jämlika!

Tillhör Turkiet Europa?

EU-ledning sökes

I DN på ledarsidan framgår det att tjeckerna i praktiken lämnat EU ledarlöst.Sveriges statsminister och blivande EU-ordföranden Reinfeldt gästar ett av EU:s vikigaste kontaktländer, d.v.s. Turkiet. Sverige är ett av få EU-länder som inte har invändningar mot ett turkiskt medlemskap. I flera länder som Frankrike och Tyskland är man avvaktande. Fredrik Reinfeldt gjorde klart vid besöket att Sverige välkomnar Turkiet som medlemsland.

sds sds

tisdag 21 april 2009

FN-konferensen om rasism bröt samman

EU i samordnad protest mot Iran på konferens om rasism.

FN-konferensen i Genève urartade fullständigt. Det blev ett diplomatiskt kaos redan innan konferensen hade börjat enligt DN i Bryssel. President Mahmoud Ahmadinejads tal då han kallade Israel för en rasistisk stat väckte kraftiga protester och samtliga EU-delegater tågade ut.

Läs vidare på DN

lördag 18 april 2009

EU och konsumenterna inom den Europeiska Unionen

Ställ konsumentkrav på EU

Så lyder en artikel i SvD/Brännpunkt.

Det är Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter och Monique Goyens, direktör i BEUC = The European Consumers´Organisation som nu uppmanar alla kandidater till det nya parlamentet att ansluta sig till den ”konsumentpakt” som lanseras inför valet den 7 juni.

1. Lagliga rättigheter
2. Energi och hållbar utveckling.
3. Finansiella tjänster
4. Livsmedel
5. Säkerhet
6. Hälsa
7. Digitala tjänster
8. Grupptalan

fredag 17 april 2009

Är vår svenska kultur en fråga för EU?

Är konst- och kulturutbildning en fråga för EU?

Det frågar sig Heléne Goudin, EU-parlamentariker och vice ordförande Junilistan.
Den 24 mars röstade EU-parlamentet ja till konst- och kulturutbildning inom EU? Heléne anser att det är en viktig fråga men det är fel att det skall styras genom EU utan frågan skall vara medlemsstaternas politiska ansvar.

Läs vidare på magentanews

Finns det någonting som inte EU bryr sig i?

I väntan på våren kommer här en dikt av en av våra fina nationalskalder.

Erik Axel Karlfeldt , poet och författare , död 8 april 1931.
Ledamot av Svenska Akademien från år 1904, nobelpristagare i litteratur år 1931 (postumt).

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån, som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.

Intet är som längtanstider,
väntansår, trolovningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgård vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

onsdag 15 april 2009

Är EU nationernas nya fängelse?


Detta är porten till det europeiska fängelset, tillbommas snart för alltid. Kommer vi ut?

Från den nyligen bortgångne journalisten Kurt Lundgren, Östra Ölands fria horisont, hämtar jag följande text.

"Nationernas nya fängelse

EU kallas nationernas nya fängelse, som den gamla Habsburgmonarkin, som Sovjetimperiet, som Napoleons försök att med eld och svärd skapa ett nytt Europa från Paris till Ural - aldrig har det lyckats, nationerna har slagit sig fria. Det nya nu är väl att politikerna på frivillig väg valt att avskaffa nationsbegreppet - kvar kommer att finnas någon sorts regionala styrelser utan makt, nationella parlament är det inte utan snarare länsstyrelser, som har att verkställa order från Bryssel, där en klick på ca 1 000 personer styr, själva regeringen där är icke vald av folken och parlamentsledamöterna har ingen som helst legitimitet eftersom de utsetts i val med valdeltagande nedåt 20 procent.

Världen har aldrig tidigare skådat en dylik statshybrid, en blandning av demokrati och massiv byråkrati.

Det nya fördraget innebär att det bildas en ny stat i Europa med en enorm makt över de underlydande nationerna/regionerna.Förra året utfärdade EU 177 nya lagar, 2 033 nya regler och förordningar samt därutöver 1045 beslut som på ett eller annat sätt berör nationernas liv - i själva verket är redan 80 procent av all lagstiftning förlagd till Bryssel och de nationella parlamenten behövs inte längre.

Allt detta har påtvingats nationerna, vilka uppträder som om de vore hypnotiserade.

Jag såg en gång en film av den fantastiske naturfilmaren Jan Lindblad. Filmen visade en lite kapivar, närmast en liten gris som lever i Amazonas. Den lille kapivaren hade gått ner till floden och där plaskade den omkring. En jättelik anaconda närmade sig nu den lilla grisen, som blev stel av skräck, den rörde sig inte och gav inte ett pip ifrån sig när den slukades av den 12 meter långa anacondan med en käft så stor att den skulle kunna svälja en Volkswagen.

Så slukas vi av Brysselanacondan. Alla djungelns djur tittar fascinerat på under stor tystnad.

Korruptionen inom EU

Det blir värre och värre med EU och korruptionen. Enligt en artikel i Expressen så anmärker revisorerna årligen på kommissionen som betalar ut ca 30-35 miljarder till projekt som vilar på lösa grunder.

Det är EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson som skriver detta.

” EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson. "Flytta makten över EU:s budgetutgifter till medlemsländerna. Då skulle de nationella parlamenten kunna ställa regeringarna till ansvar vid de allmänna valen."

Läs mer om EU och korruptionen som blir värre och värre på Open Europé.

Läs även på eutext om parlamentsledamöternas fusk och på eutext hur korrumperade och slösaktiga de är.

tisdag 14 april 2009

EU:s politiska adel och dess arvingar

Margot Wallströms son fick EU-jobb. Så lyder rubriken i Expressen. Det finns ord för sådant ”nepotism”.

Men vid Sveriges EU-representation var det ingen som regerade förrän tjänsten var tillsatt. Samtidigt går varannan ung svensk man i Sverige arbetslös enligt färska siffror.

Mona Sahlins dotter fick toppjobb vid ambassaden i Washington, då hon så att säga i förbigående nämnde att ”Mona Sahlin är förresten min mamma”.

Så kan det bli. Elitens barn går före andra ambitiösa svenska ungdomar utan socialistkontakter.

Viktor Wallström ser sig själv som ett viktigt smörjmedel för att ta hans egna ord.

"Beslutsfattarna inom EU förväntar sig input och kommentarer från olika aktörer som kan komma att påverkas av framtida lagstiftning." Expressen

Han framhåller: ”Det är klart att det är trist att det finns människor som tror att allt jag tar mig för eller åstadkommer har att göra med min mamma. Men nu byter vi roller. För henne väntar Sverige och Värmland - som hon saknat under åren i Bryssel - och jag blir klar med studierna i Uppsala och slår ner pålarna mer permanent i Bryssel och ser fram emot nya mål.”

Visst kan hans mamma se fram emot Värmland. Med den pensionen som hon får av EU:s skattebetalare så kan hon nog köpa Värmlands dyraste herrgård.

Margot Wallström kan kvittera ut 1,8 miljoner pund - cirka 21 miljoner kronor. Sveriges Television uppger att det rör sig om ett avgångsvederlag på fem miljoner kronor kombinerat med 1,2 miljoner per år från att hon fyllt 65 år. Ment

måndag 13 april 2009

Framtidens EU-parti?

Libertas heter ett parti som började som en folkrörelse mot Lissabonfördraget i folkomröstningen på Irland 2008. Nu siktar Libertas på att bli ett paneuropeiskt parti och ställer upp med en svensk lista i Europaparlamentsvalet i juni.

SvD skriver att Europaparlamentets talman, Hans-Gert Pöttering är märkbart irriterad över det nya partiet. Pöttering är en arrogant typ som som tidigare krävt att Tjeckiens president Klaus skulle hissa EU-flaggan över sitt residens i Prag. Läs mer

Det är lönsamt att tillhöra EU:s elit


I Atl denna vecka kan man läsa att EU:s jordbruksminister förmodligen sitter kvar. Hon har blivit ombedd att stanna kvar.Skulle hon avgå så behöver hon inte tänka på sin ”försörjning”. Med EU-skattebetalares pengar får hon runt 2,8 miljoner kronor som följs av en årlig pension på över 450000 kronor.

Alla är vi jämlika, somliga är mer jämlika.

fredag 10 april 2009

Eskil Erlandsson, en man för EU men inte för svenska bönder


Vems intressen företräder Eskil Erlandsson? Det verkar inte som att det är böndernas.

Hela Lantbrukssverige riktar nu allvarlig kritik mot jordbruksministern. Han anklagas för att ha brutit vallöften och fatta direkt bondefientliga beslut.
Atl.nu

Vad gör då Eskil Erlandsson? Jo, han ber bönderna ha tålamod. Atl.nu

EU-processerna tar tid och att många beslut som rör jordbruksfrågorna sker på EU-nivå, menar jordbruksministern. Kanske det är detta som är felet. Varför skall EU ha något överhuvudtaget att säga till om då det gäller vårt svenska jordbruk, frågar sig en gräsrot? Då invänder någon att det är klart med alla dessa EU-stöd så måste EU bestämma. Ja, varför måste bönderna ha EU-stöd? Bönderna skulle klara sig bättre utan alla klåfingriga politiker som styr och ställer. EU lägger sig i alldeles för mycket i människors liv och leverne.

torsdag 9 april 2009

S och M röstar likadant vid omröstningar i EU

Konsensus mellan svenska vänster- och högerpolitiker i EU-parlamentet.

Sören Wibe och Nis Lundgren skriver i DN idag att i omröstningar i EU-parlamentet röstar S och M lika i nio fall av tio.

Vidare skriver de:

”Det politiska etablissemanget vill bygga ett enat, slagkraftigt EU som talar med en röst på världsscenen. Därför är valen till EU-parlamentet en skrämmande historia ur demokratisk synpunkt.

I juni i år är det val igen, men det vet bara 8 procent av medborgarna i EU-länderna. 76 procent vet inte ens att det är EU-val i år och valdeltagandet har sjunkit kontinuerligt i varje val sedan 1979. I Slovakien röstade bara 17 procent i det senaste valet (2004) och över hälften av EU-medborgarna (54 procent) säger att de är ointresserade av årets val. Allt enligt EU:s egen statistikbyrå, Eurostat.
Både borgerliga och socialdemokrater är överens om att de politiska besluten i allt större omfattning skall flyttas från de nationella parlamenten till EU-parlamentet.
I Sverige liksom i andra länder har Socialdemokraterna och de borgerliga i stor enighet röstat först för medlemskap och sedan successivt för alla de fördrag som driver på denna politiska maktkoncentration; Maastricht, Amsterdam, Nice och nu senast Lissabon. Det är denna politiska samsyn som manifesteras i det gemensamma röstmönstret.

I den svenska parlamentarikergruppen finns egentligen endast en märkbar skiljelinje i röstbeteendet. Den går mellan de EU-kritiska partierna och de EU-entusiastiska.”

Läs hela artikeln. Den säger en hel del om samsynen mellan partierna på att Sverige som nationalstat skall uppgå i någon sorts norra region av EU. Är det inte egendomligt att S och M möts i denna fråga om bevarandet av Sverige som självständig motion. I själva verket är Gunnar Hökmark rädd för nationalism eutext

VÅR SVENSKA FLAGGA

Som några kanske lagt märke till så har den svenska flaggan vajande i vinden lagts in på denna blogg.

Starka krafter i vårt land vill att vårt land mer eller mindre skall upphöra som nation och förflytta det mesta av riksdagsbeslut som fattas av demokratiskt valda människor till Bryssel. Detta trots det faktum att Sverige är en av de äldsta nationerna i Europa.

Varför skall vårt land inte få vara en självständig nation?
Svenska flaggan Sv.wikipedia.org

Början i medeltiden

Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157. Han såg detta som ett tecken från Gud och gjorde det till sin fana. Problemet med den legenden är dels att det saknas samtida belägg för detta korståg, dels att det inte finns några bilder eller beskrivningar av den blå-gula fanan förrän på mitten av 1500-talet, dvs 400 år senare. De blå-gula färgerna hade däremot under lång tid använts som svenska färger, bland annat i folkungaättens vapen som blev Magnus Ladulås kungavapen 1275, samt i tre kronor-vapnet.

Den svenska flaggan har sitt ursprung i de medeltida korsbanéren, som på kontinenten började användas i samband med det tredje korståget i slutet av 1100-talet. Korsbanéren fördes parallellt med de så kallade vapenbanéren, med den skillnaden att vapenbanéren endast fick användas av härskaren själv, medan korsbanerén även kunde användas av dem som stod i härskarens tjänst.[1] Det är dock okänt när den svenska flaggan (korsbanéret) började användas och när den fick sin nuvarande utformning. Flaggan finns inte belagd förrän på 1500-talet.

Historikern Alf Åberg har framlagt teorin att den svenska flaggan uppkom som en motståndsflagga mot den danska unionen vid mitten av 1400-talet, det vill säga man ändrade färgerna på den korsflagga som danskarna hade haft sedan 1219. Enligt Åberg var det upprorsmakaren Karl Knutsson (Bonde) som låg bakom detta. Han skapade 1448 Stora riksvapnet, som var en kombination av det vapen som Albrekt av Mecklenburg antog 1364 och folkungaättens kungavapen från 1275. Vapnets fyra blå fält åtskiljdes av ett gult kors, och detta kan ha varit förlagan till flaggan.

En annan teori, som historikern Carl-Gustav Liljenberg framfört, är att Erik XIV anammade staden Rigas blågula korsvapen år 1562 för att inkorporera Rigas betydelsefulla handelssystem i det svenska, dvs samma år som den första officiella beskrivningen av flaggan dök upp (se nedan).

De första bilderna av en blå duk med gult kors som en svensk flagga är ett landskapsvapen för södra Finland från 1550-talet och ett för Gotland i Gustav Vasas liktåg från 1562. Två blågula flaggor finns fortfarande i Egentliga från tiden då Johan III var hertig i Åbo 1556-1569. Den första officiella beskrivningen av Sveriges nationalflagga finns i ett kungligt brev från 19 april1562, där det sägs att den skall ha "gult udi korssvijs fördeelt påå blott". Denna flagga verkar huvudsakligen ha använts som "kungsflagga", "kronoflagga" eller "fälttecken till sjöss", dvs som örlogsflagga och var som sådan till en början försedd med två "tungor" eller "spetsar".

”Flamma stolt mot dunkla skyar” – så skaldade K G Ossiannilsson till den första Svenska flaggans dag den 6 juni 1916.

Flamma stolt mot dunkla skyar,
likt en glimt av sommarens sol
över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol.
Du som sjunger, när du bredes,
som vår gamla lyckas tolk:
solen lyser! Solen lyser!
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk.
Flamma högt, vårt kärlekstecken,
värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken,
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtidstolk.
Gud är med oss, Gud är med oss
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.

onsdag 8 april 2009

EU-valet den 7 juni - slutet för Sverige som nationalstat?

LISSABONFÖRDRAGET
Den 7 juni kommer det viktigaste valet för Sverige som nation och svenska folket någonsin i modern tid, vågar jag påstå. Hur mycket får vi läsa om Lissabonfördraget och vad detta betyder för Sverige? Anar man inte ugglor i mossen. Om det vore bra för vårt land borde det kanske skrivas mer om det. Nu tigs det mer eller mindre ihjäl. VARFÖR?

I en artikel på europarl skriver Hans Linde (v) bl.a.följande:

” Lissabonfördraget försvagar den svenska demokratin

Debatt: Om Lissabonfördraget går igenom sker det en kraftig maktförskjutning från riksdagen till EU. Därmed kommer värdet på de svenska valsedlarna inför riksdagsvalet 2010 kraftigt devalveras. Kinberg Batras retorik om demokrati klingar onekligen falsk så länge som hon säger nej till en folkomröstning. Det skriver Hans Linde (v) i replik till Anna Kinberg Batra.”annakinbergbatra

Läs mer om superstaten EU på eutext

Beträffande svenska politiker och demokratin så kan man läsa en del om detta på eutext

I sitt tal i Brügge 1988 talade Margaret Thatcher om hur viktigt det var att bevara varje nations egenart och dess kultur m.m. Läs mer på eutext och eutext


Folkrörelsen Nej till EU har en intressant hemsida om Lissabonfördraget som är väl värd att gå in på. Där får man en hel del viktig information om fördraget.
nej till eu

sds sds

måndag 6 april 2009

EU - kommunismen och EU-parlamentarikernas deklaration

STALIN BEGICK SVÄLTMORD I UKRAINA

Så lyder rubriken på en artikel i SvD. Det är Claes Arvidsson, ledarskribent på SvD, som intervjuar Ukrainas first lady Kateryna Jusjtenko. Kateryna Jusjtenko är född i Amerika men hennes föräldrar kom från Ukraina. Hon är också ordförande för stiftelsen Ukraina 3000.

I helgen visades filmer på den internationella dokumentärfestivalen i Stockholm. En film som visades är The Living, som handlar om svältkatastrofen i Ukraina 1932-1933.

Festivalen anknyter till EU-parlamentets deklaration om det europeiska samvetet och diktaturen. Läs mer om det europeiska samvetet och diktaturen på europarl

lördag 4 april 2009

EU: Turkiet har skjutit sig i foten

Det var bra att Danmarks statsminister Anders Fogh Ramussen fick jobbet som chef för Nato. Han är hederlig och dessutom tuff. Ingen vanlig smilfink som vänder kappan efter vinden. En man som inte kan ljuga, eller rättare sagt om han tvingas till det så syns det på honom. Han är rättfram och ingen psykologisk gåta, som han ofta framställs som. Förmodligen sätter han myror i huvudet på alla dem som indoktrinerats med socialistiska idéer och USA-hat.

Men vilken dålig eftersmak Turkiets agerande lämnade! Efter detta kan Turkiet ALDRIG komma på fråga som EU-medlem. Skillnaden i mentalitet är för stor. För att gå med på valet av Fogh krävde turkarna att Fogh skulle be om ursäkt för Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten! Vilket han vägrade att göra. Tack ska du ha, än så länge är Danmark och övriga EU-länder demokratier.

Foghs rakryggade uppträdande när han vägrade träffa de arabiska ambassadörerna under Muhammed-krisen är en extra merit för honom som Nato-chef. Om det blir skarpt läge kan han vara den som gör skillnad.

EU:s utvidgningskommissarie Olli Rehn ifrågasätter "om Turkiet har tillägnat sig sådana europeiska värden som yttrandefrihet". Elmar Brok, som är medlem av Europaparlamentet för det tyska CDU, säger att "Turkiet slutgiltigt diskvalificerar sig till medlemskap i EU. Om vi låter dem bli medlemmar kan vi lika bra stänga hela butiken". tv2.dk

Vem ordnade så att Fogh fick jobbet, Obama eller Berlusconi? Läs mer: Silvio bättre än sitt rykte.

hd dn sds d

fredag 3 april 2009

EU och den galna jordbrukspolitiken

Idag begravdes Kurt Lundgren.För att hedra honom finns här två inlägg om jordbrukspolitiken inom EU. Det fanns inget område som var främmande för honom att reflektera över och ifrågasätta. Vi skulle behöva fler Kurt Lundgren bland våra journalister i Sverige idag. Inte de journalister som idag sjunger i samma kör och tonläge. För den som inte vet så kallade Kurt Lundgren Margot Wallström för Krösa-Maja.

”EU:s galna jordbrukspolitik fortsätter med oförminskad kraft - det satsas drygt 2.6 miljarder kronor på att bygga upp ett smörberg på 30 000 ton. Till detta berg lägger vi de andra:

- mjölkpulverberget på 109 000 ton

- sockerberget på 317 853 ton

- majsberget på 16 000 ton.

Jag skulle personligen, rent fysiskt, vilja se detta sockerberg och fotografera det - vart ligger det, i ett stort skjul i Bryssel, vem vaktar det mot sockersnattare?

Går Krösa-Maja dit och tittar?

- Åh, jösses, säger Krösa-Maja, tocke stort bärg, ä dä socker alltihop?

- Ja tror en skulle kunne elde med sockre för å spare olje och gas.

- Dä gör fäll inge om en tar mä säj ett par teskeer te kaffet.

Nu går ju EU in i en recession - med valutan fixerad utan hänsyn till 27 olika nationella variationer kommer det, självklart, att sluta med en ekonomisk härdsmälta av gigantiska mått.

Att låna och spendera sig ur en kris, är sade Churchill, lika klokt av en regering som när en man som står i en hink försöker lyfta sig själv och hinken genom att dra i handtaget."

Östra Ölands fria horisont


"CAP kostar de euroepiska konsumenterna 1 000 miljarder kr om året i ökade matpriser.

CAP har åstadkommit en ocean av dåligt vin - i lager finns på grund av överproduktion 17.8 miljarder liter, vilket skulle räcka till att ge varje invånare på jorden fyra flaskor vin, men av extremt dåligt kvalitet.

CAP garanterar de franska bönderna, som till antal utgör 10 procent av Europas bönder, 25 procent av EU:s jordbruksbidrag.

CAP har gjort Arla och Danisco till norra Europas största jordbruksparasiter. Arla har mottagit inte mindre än tio miljarder i CAP-stöd och Danisco fem miljarder kr.

Enorma CAP-stöd utgår till de europeiska kungahusen. Kronprinsen av Lichtenstein har fått miljoner i jordbruksstöd fast han är en världens rikaste personer. Baronessan Karin von Ullman i Tyskland, danska kungahuset och det engelska får miljontals kronor. Prins Charles exempelvis mottar fem miljoner kr om året, etc etc.

CAP-miljarderna har lett till en enorm spekulation i jordbruksmark över hela Europa.

Men det värsta med CAP är att det euroepiska subventionsvansinnet slagit ut jordbrukets möjligheter i u-länderna. Det finns inte en chans att u-länderna skall kunna konkurrera med dessa groteska euroepiska subventioner; detta leder till svält för miljoner och hela världsdelar.

På den följande bloggen kan ni följa hur en EU-politiker på nästan daglig basis lägger sig i jordbruket och reglerar det:

europa.eu/fischer-boel

Nu senast återinförs exportstöd för mjölkprodukter. Marknaden får inte utvecklas i frihet utan denna Krösa-Maja från Danmark är inne och fingrar och petar ständigt, vilket inte kan leda till annat än marknadskaos.”

Östra Ölands fria horisont

torsdag 2 april 2009

EU- resolution mot kommunismen

I SvD Ledarredaktionens blogg skriver man idag att EU tar strid mot kommunismen.

”Europaparlamentet har precis avslutat omröstningen om resolution om det europeiska samvetet och totalitära diktaturer. Det blev en bred majoritet för det förslag som stöddes av den konservativa gruppen, liberalerna, de gröna och UEN. Efter stor vånda bestämde sig S-gruppen också för att rösta för att också rösta ja. Hårdvänstern röstade förstås nej.

Lars Ohly lär inte vara glad i dag.

Visst är det trist, tragiskt eller skamligt att det som framkallade beslutsångest i Socialistgruppen (som också är de svenska Socialdemokraternas partigrupp) var att i resolutionen omfattar de totalitära diktaturerna i Europa även de kommunistiska. Men det är just detta som är det nya och viktiga.”

Man blir skeptisk. EU får mer och mer och säga till om och med Lissabonfördraget så försvinner beslutsfattandet från våra riksdagsmän till EU-parlamentarikerna. På sikt är målet att nationalstaterna skall bort.

Läs mer:
Eutext
Eutext
Eutext

onsdag 1 april 2009

EU - parlamentsledamöternas fusk och slöseri med skattemedel


Vad är bra med EU? Får EU:s skattebetalare en bättre tillvaro? Blir de rikare? Knappast.

Läs artikeln här nedan:
Hemlig rapport avslöjar hur Parlamentsledamöter i EU – MEP –
tjänar miljoner. Källa: nyapolitiken

En intern rapport som läckt ut avslöjar systematiskt missbruk av EUs parlamentsledamöters ersättningar som gör det möjligt för dem att stoppa mer än 1 miljon £ i fickan under en enda 5-årsperiod, skriver Jonathan Oliver. Timesonline

Denna konfidentiella rapport, hemlighållen av Bryssels parlament avslöjar de exceptionella bedrägerierna som görs av MEPs (Member of Europeen Parlament) för att suga ut pengar som tas från skattebetalarna. Det visar sig att en del begär ersättning för att betala assistenter som inte existerar, belönar dem med bonusar upptill 1½ gånger den normala lönen och omdirigerar allmänhetens pengar till framstående företag. En undersökning av bedrägerierna med personallöner värda upp till 182 000 £ per år – många är betalda av MEPs till familje-medlemmar – levererades i januari förra året men publicerades inte.

Hur man tjänar 1 miljon – bli en Euro MP timesonline

MEP begär 40 000 £ för ett icke-existerande kontor

En kopia av denna 92-sidiga rapport, gjord av Robert Galvin, parlamentets chef för inre revision, har visats för The Sunday Times och avslöjar:

– Betalningar gjordes till assistenter som inte var anställda inom det Europeiska parlamentet och till företag vars bokföring inte visade på någon aktivitet.

– Årsslutsbonusar värda upp till 19½ gånger den månatliga lönen betalades till assistenter för att tillåta medlemmar att använda upp deras fulla, vanliga löner.

– Betalningar, avsedda för sekreterararbete, gjordes till ett barndaghem vars chef råkade vara en lokal politiker från MEPs politiska parti. Betalningar gjordes rakt in kassakistan hos nationella politiska partier.

– En del assistenter eller medarbetare dubblade sina pengar genom bankutbetalningar från utgående MEPs samtidigt med mottagandet av löner från inkommande MEPs.

– En MEP påstod sig ha betalat hela 182 000 £ i lön till 1 person, som misstänktes vara en släkting.

Avslöjandena kom när engelska MEPs såg fram mot att inflationen skulle öka det här året och de ville se sin lön ökas med nästan 50 %.

I sin rapport sa Galvin att överbetalningar av lönerna var vanligt och tillade: ”Ersättningen som betalas ut kanske inte alltid är berättigad genom de verkliga kostnaderna för att få parlamentarisk assistans.” Han varnade för att bedrägerier utsätter parlamentet för ”finansiell, rätts- och ryktesrelaterad risk.”
Rapporten var baserad på ett representativt prov på 167 utbetalningar – av totalt 4 686 – som gjordes under oktober 2007. Den antyder att Galvin avslöjade bara en liten del av de många korrupta vanor som används av ungefär 785 medlemmar av 27-nationersparlamentet. Hans analyser av siffrorna från år 2004 tog åratal att få upp till ytan inom den hemlighetsfulla byråkratin i Bryssel.

Nya siffror som fåtts från TaxPayers Alliance avslöjar hur MEPs kan lägga i fickorna mer än 1 miljon £ under fem år genom att utnyttja olika ersättningar. Beräkningarna som gjordes inspirerades av kända brott inom systemet, vilket Bryssels insiders påstår har blivit vardagsmat. Under en full period kan MEPs lätt tillgodogöra sig nästan 450 000 £ i personallöner – även om de har flera verkliga assistenter anställda på fulltid.

Kampanjgruppen beräknar att MEPs kräver maximalt underhåll på 257 £ per dag, medan de bor i billiga bostäder, och kan också lägga i fickorna omkring 105 000 £ från den källan under en 5-årsperiod.

MEPs kunde tjäna 217 800 £ på kontorskostnader genom att hävda att deras hem också var deras valkretskontor. Inga kvitton fordras för att få dessa ersättningar. Bristen på något som helst behov av att visa upp kvitton för att rättfärdiga resekostnader betyder att MEPs kan få en skattefri inkomst på 54 000 £ när de gör reguljära resor mellan Bryssel och sitt hemland.

MEPs har också en slutlig pensionslön som är till och med mer generös än den lön som de får som medlemmar i Westminster Parliament. The TaxPayers Alliance beräknar att värdet av denna förmån blir omkring 350 000 £ under en full parlamentsperiod. Med dagens växlingskurs blir förtjänsten över fem år 1 176 800 £. Den summan inkluderar inte en MEPs lön, vilken kommer att öka efter junis europeiska val, tack vare en ”harmonisering” av MEPs löner.

Brittiska MEPs får 63 291 £ per år, samma som Westminster MPs. Efter juli månad kan deras inkomst efter skatt ökas från omkring 46 835 £ till nästan 69 000 £ per år, beroende på växelkursen och om de kan betala den lägre EU-skatten på 15 %.
Galvins rapport avslöjades först förra året när Chris Davies, en liberaldemokrat MEP som läste dokumentet, vägrade att signera ett konfidentiellt godkännande och avslöjade en del av vad han fann där.

Davies avslöjanden skapade ett stort intresse inom EU för korruptionen inom Bryssels parlament. Trots skammen så röstade MEPs för att behålla rapporten konfidentiell. I november tvingades Den Dover, en brittisk konservativ MEP, att betala tillbaka 500 000 £ efter att The Sunday Times avslöjade att han felaktigt hade betalat sin EU-lön till ett familjeföretag.

Det var det mest skandalösa i en serie av kostnadsskandaler som upptäcktes förra året. Det Europeiska Parlamentet har tillkännagjort ett antal reformer angående kostnadsregler som kommer att presenteras denna sommar. Detta inkluderasr försäkran om att MEPs personal betalas direkt av Parlamentet istället för via medlemmarnas egen ”serviceleverantör”.

Hursomhelst, Davies sa att reformerna inte går tillräckligt långt och insisterar på att många av Galvins rekommendationer i rapporterna ännu inte har godtagits. ”Om fem steg behövs så verkar det som att Parlamentet alltid tar bara två”, sa han. ”Vi är numera bättre än det italienska systemet men det är lång väg kvar till den standard som finns i The House of Common”, tillade han.
En talesman för det Europeiska Parlamentet sa: ”Galvins rapport är en studie i potentiell svaghet i systemet för parlamentariska assistentlöner. Det har gett viktiga konsekvenser. Resultatet har blivit en komplett genomgång av systemet som skall träda i kraft efter juni månads val.”

Här är ytterligare en artikel i samma ämne stockhkolm.cafébabel