måndag 30 november 2009

Svenska folket byts ut

Kritik mot plan för integration

Ifrågasatta Arbetsförmedlingen ska få ett större ansvar


Arbetsförmedlingen, nu totalt antisvensk.


Maud och svenskarna- det var faktiskt inte vi som byggde upp Sverige, det var människor som kom utifrån!

Centern vill ge nyanlända praktik

Centerpartiet vill ge nyanlända till Sverige praktik i sex månader mot en ersättning på 15.000-20.000 kronor i månaden. Förslaget presenterades i en rapport på fredagen.

Ett kontrakt ska tecknas mellan kommunen och den nyanlände. Invandrare som skriver på får större krav på sig men också högre ersättning. Praktik ska ordnas på arbetsplatser som matchar mot yrkesbakgrund och intressen.

Syftet med förslaget är att invandrare snabbt ska komma in på arbetsmarknaden och komma bort från bidragsberoende. Förslaget är ett av flera i rapporten.


Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd
Prop. 2009/10:60

Sammanfattning
I propositionen föreslås en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och följdändringar i ett antal lagar. Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare föreslås innehålla regler om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets-och samhällslivet. Syftet med etableringsinsatserna är att ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Vidare föreslås att det statliga ansvaret för etableringsinsatserna regleras i lagen. En ny aktör - etableringslots - ska underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbetslivet. Den nya lagen och övriga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2010.


……Är det så att svenska unga män och kvinnor skall bli kanonmat i bl.a. Afghanistan och de ensamkommande ”flyktingbarnen” är en del av den trojanska trähästen?

Samtidigt som de ensamkommande "flyktingbarnen" måste få särskild undervisning enligt artikel i ÖC idag så skall svenskar stämplas ut från försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller gå på A-kassa och arbeta. När kommer arbetslägren för svenskar?


Öppet brev till Sveriges samtliga journalister

Man-at-the-crossroads


Nya flyktingbarn som idogt tränar på den nya helsvenska folksporten för att kvalificera sig till en säkrad framtid i Sverige.

Några nedbrända skolor så är dom antagna!

Islam versus västvärlden

Vad kännetecknar ett världskrig

söndag 29 november 2009

"Varning för folkpartister"

av författaren Anders Johansson.


Inget kan väl vara mer passande att publicera efter att vi igår fick beskedet att folkpartisten Cecilia Malmström får posten som EU-kommissionär över migration, gränskontroll, asyl och polisarbete. En katastrof!

Godhet och högmod

En berättelse om folkpartiet


Folkpartisten Inger Hillmansson är oppositionspolitiker i Kalmar kommun. Min vän, den frejdade bloggaren Kurt Lundgren, beskrev henne en gång som en ”arg liten snärta”, på sitt ibland farbroderliga sätt. Andra har helt enkelt kallat henne tjatmoster.

Från säkert håll har jag också fått höra att hon vägrar att hälsa på meningsmotståndare som hon ogillar.

Nu har hon i ett inlägg på sin blogg på ett lika osportsligt som diffust sätt antytt, utan att nämna våra namn, att docent Lars Berglund och undertecknad påminner om de ”bruna”, d v s vi skulle ha likheter med nazister. Om detta finns en del att säga. Själv har jag i bok efter bok brännmärkt nazismen och ska inte orda vidare om detta. Lars Berglund är mycket kunnig person, specialist på kinesisk konst och utrustad med något så ovanligt som ett hederligt intellekt som skär genom all dumhet. En ärlig och sanningssökande människa, som jag lärt känna i hans texter.

Vårt brott? Ja, det började med att jag skrev en debattartikel som ifrågasätter den extremt dyrbara svenska invandringspolitiken. Utan att jag visste om det skrev sedan Berglund en artikel som mera i detalj redogjorde för kostnaderna. Båda artiklarna publicerades.

Sådant är debattklimatet, att man förknippas med nazism om man företräder en åsikt som inte är politiskt korrekt. Hillmanssons koppling till de bruna är emellertid det vidrigaste invektiv jag blivit utsatt för under decennier av debatt i olika ämne. Om hon hade varit man hade jag tveklöst kallat henne en intellektuell skitstövel.

Nu emellertid till saken, FOLKPARTIET. Med risk för att låta tjatig ska jag berätta om min farfar, Henning i Segelsberga, på sin tid folkpartistisk politiker och folkskollärare med sex barn. Han var ”idealist”, vilket i hans fall innebar att han hellre stoppade delar av sin usla lön i fattigbössan än gav sina båda äldsta söner ordentligt med mat. Den ena av dessa råkade vara min pappa, en mycket bra sådan dessutom. Men hela livet igenom fick han kämpa med en förstörd mage, säkerligen ett resultat av barndomens halvsvält. Det här har bidragit till att ge mig ett visst förakt för personer som är goda på andras bekostnad.

Hos folkpartiet tycks detta vara en livsnerv. Vi minns hur Bengt Westerberg under en tv-sändning reste sig upp och gick när Ny Demokrati kom in i riksdagen. Bakom den präktiga fasaden hos folkpartisten Westerberg klappar ett hjärta som ogillar demokratiska rörelser i folkdjupet. Folkpartister tycks sålunda vara demokrater bara ibland, när det passar dem. Men då är de å andra sidan ovanligt rödkindade och goda.

Folkpartiet har starkt bidragit till att de fattigaste pensionärerna i vårt land fått sänkt pension, samtidigt som invandrarna får behålla sina bidrag ograverade. Jag anser att vi ska ha en generös flyktingpolitik i enlighet med FN:s konventioner, men Sverige ska inte påta sig kostnaderna för att försörja migranter från Afrika och Mellanöstern i storleksordningen tiotusentals människor om året.

För ett antal år sedan invaldes jag i Smålands Akademi. Det är ett sällskap som tar sig på stort allvar under mottot ”snille och envishet”, trots att endast den ena komponenten i valspråket var förhanden, därtill parad med ett rejält mått politisk korrekthet. Vid ett tillfälle fick någon för sig att föreslå Kofi Annan till pristagare, en nominering som egentligen endast visar att de småländska granskogssnillena ville in i lite finare salonger. Naturligtvis lämnade jag detta sällskap i vars mitt israelvännen och diktaturhataren Per Ahlmark kunde förtalas i godhetens namn. Nåväl, medlemskapet kittlade väl min fåfänga ett ögonblick och jag höll mitt ”inträdestal”. Samtidigt invaldes folkpartisten Birgit Friggebo. Till min förvåning talade hon om ”det bästa hon hade gjort under sin tid som politiker”. Här håller jag ett ögonblick andan. Jo, det var när hon gav ”amnesti” åt ungefär 70 000 människor på ett bräde efter kriget på Balkan, i stället för att utreda deras behov av skydd. Som folkpartist bortsåg hon givetvis från Sveriges och det egna folkets behov. Bland dessa människor fanns utan tvekan både kriminella element och krigsförbrytare. Men för en folkpartist blir människor goda om de möts av godhet och servilitet. Fast det ska naturligtvis vara den rätta sortens godhet, den folkpartistiska, den som så kongenialt uttrycks i sången ”We hall overcome”. Lysande undantag är förstås Nyamko Sabuni och Jan Björklund, men deras uppfattningar drunknar i såar av godhet.

För en tid sedan skulle den gode och extremt högt arvoderade Bengt Westerberg komma till Kalmar och hålla ett av sina inkännande föredrag. En kväll fick jag ett telefonsamtal från arrangörerna som undrade om jag kunde skänka en bok som skulle överlämnas till Westerberg. Man hade säkert tänkt sig någon av mina bilderböcker om Öland. Emellertid vaknade den trojanska hästen i mig och jag skänkte min bok ”Sanningen är originell”, som är en uppgörelse med just den svenska ”godheten” som bär folkpartiets särskilda kännemärke. Jag är inte övertygad om att det var en uppskattad bok han fick av de snälla arrangörerna.

Folkpartiet har inte sällan gjort sig känt som partiet som önskar sig en oreglerad invandring över öppna gränser. De blivande folkpartisterna i liberala ungdomsförbundet, som är alldeles särskilt goda, uttrycker saken så här: ”Liberala ungdomsförbundet förespråkar fri invandring i en värld där höga röster önskar att den var invandringsfri…Men det är inte bara människor som måste söka trygghet någon annanstans som har rätt till rörligheten. Även de som vill byta jord under fötterna för att de är rastlösa, lycksökare, äventyrslystna eller kärlekskranka borde ha rätt att röra sig fritt.”

Jag är förvånad över att man inte inkluderar brottslingar, som med samma logik säkert skulle bli lika goda som folkpartister bara de fick en chans att börja om.

Det är befogat att utfärda en varning för folkpartiet och alla andra som försöker vara goda på andras bekostnad, inklusive biskopen i Växjö, som tycker att det är skam att vi inte tar emot ”flyktingbarnen”. Han ser inga komplikationer. Han är bara så rasande god. Men dessa unga män har ju ofta skägg! Ibland är de vare sig barn eller flyktingar. Min godhet vill jag i första hand reservera för de gamla tanter och farbröder som byggt upp det här landet och nu är undanskuffade till en vrå där de tvingas försöka klara sig på pensioner som är ungefär hälften så stora som de bidrag som utgår till invandrarnas anhöriga. Men börjar inte ”charity at home?”. Alla friska nationer ser i främsta rummet till sina egna. Därefter har politikerna rätt att i handling ge sig ut i världen. Dags för ett Dacke-uppror?
I min farfars fall berodde godheten säkert på att han ville visa sig på styva linan bland socknens storbönder och präst, d v s människor som hade det gott ställt. Jag vet inte inför vilka dagens folkpartister vill visa sig på styva linan? Men en folkpartist behöver kanske inte ta hänsyn till så triviala ting som att de ekonomiska resurserna är begränsade?

De storordiga parollerna smälter som honung i munnen - men är i själva verket värre än våra fördomar därför att det saknas verklighet bakom dem.

Folkpartisternas godhet är i själva verket en godhet som bottnar i den bibliska dödssynd som kallas högmod. Det handlar således om en perverterad godhet, en godhet som biter sig själv i svansen.

Till politiker och andra med anlag för högmod vill jag därför säga: Sluta att vara så förbannat goda – på andras bekostnad!
Anders Johansson, författare, Kalmar


Om Anders Johansson

MISSA INTE DETTA!

Hör Anders Johansson och Henrik Rydström i Radio Kalmar

Notera hur Anders Johansson i stort sett hela tiden blev ifrågasatt av reportern medan Henrik Rydström inte pressas det minsta utan får prata helt fritt. Inte en enda kritisk fråga till Rydström, utan det kammas medhårs hela tiden. Skrämmande journalistik!

Intressant fakta om Henrik Rydströms mångkulturella boende på Boholmarna.

Från Östra Ölands fria horisont:
”…..EN AV SVERIGES absolut godaste fotbollsspelare finns i min lilla stad, han heter Henrik Rydström, varje dag kan man läsa på hans blogg hur god han är, det finns inga gränser för godheten och som jag ser det är han det närmaste man kan komma en allsvensk, helig Fransiscus av Assisi. Han kallar min vän, författaren Anders Johansson för ”något som krälar under stenarna...”

Min vän Anders Johansson, som jag känt i 30 år, har aldrig någonsin, i böcker eller i samtal kallat någon människa för en insekt som krälar under stenarna - hans senaste bok handlar om Darwin och är en 130 sidor lång humanistisk plädering med utgångspunkt i The Origin of Species.


Mer om Henrik Rydström
Helt osannlikt
bloggsvammel


Läs Anders Johansson bok ”I landet Censurien”. Kan beställas på DSM
pg 18 02 40-4 eller bg 5296-8070. Pris 180 kr

Cecilia Malmström -europé först och främst

Tung EU-post till Cecilia Malmström

Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström får hand om inrikesfrågor, d.v.s. hon kommer att ha ansvar för polis och migration samt kampen mot organiserad brottslighet.

”– Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet, säger Cecilia Malmström.”

Så här säger hon också:

"För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa. Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU."

Barroso presenterade Cecilia ”portfölj” som en av de viktigaste.

Han sade också att de nya kommissionärerna är det perfekta laget av europeiska tänkare!


”Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att Sverige inte vill ändra förslaget till löner för kommissionärerna:
– Vi ändrar inte det förslaget.
Sveriges nya EU-kommissionär Cecilia Malmström har en lön på 210 000 i månaden, sedan får hon nästan en halv miljon extra i startbidrag när hon börjar. Sedan också traktamente på mer än 30 000 i månaden, plus mer än 15 000 kronor i bidrag för familjen och barnen varje månad.

Cecilia Malmström sade i Ekots lördagsintervju att det är orimligt generösa villkor, men att det är de villkoren som gäller.

– Nej, det är inte rimligt, det är otroligt mycket pengar. Det är det. Men som sagt är det inte jag som sätter de här villkoren utan det är de som gäller. Det är klart att det kan bidra till en dålig bild av systemet.”

Det finns 27 kommissionärer och vilka betalar dem dessa löner? De europeiska skattebetalarna. Sverige betalar ca 29 miljarder till EU och får tillbaka ca 14 miljarder.

Cecilia Malmström är europé. Det glömmer hon aldrig att framhålla. Man kunde kanske tänka sig att hon sade svensk och europé. ”

Så styrs EU


Benjamin Franklin:
”Den som ger upp väsentlig frihet för att uppnå
en tillfällig trygghet förtjänar varken frihet eller trygghet"


sds

fredag 27 november 2009

Nye EU-presidenten inte så grå som det sägs

En haiku kan spegla maktspel i toppen


Så lyder en kolumn av Lars Ryding. Den handlar om EU:s nyvalde president Herman Vad Vadehanhette, som är intresserad av denna japanska versform och skriver haiku på sin blogg.

Fredrik Reinfeldt ringde runt till alla andra regeringschefer och frågade vem de kunde enas om. Ju mindre känd, desto lättare att välja visade sig vara den princip som gällde. Det var ju egentligen inte Vad Vadehanhette som skulle bli president utan megastjärnan Tony Blair. Strålglansen kring Blair och pratet om Blair som president gör att Vad Vadehanhette framstår som ännu gråare.

Så här skaldar Lars Ryding som själv fuskat lite med den japanska versformen haiku.

Ledare på rad
Egon sida vid sida
Pärlband – utan tråd
Så långt SvD.

Men är Herman van Rompuy så grå?

Så här skrev Filip van Laenen i Brussels Journal den 18 november.

Belgiens premiärminister Herman Van Rompuy är en av de främsta kandidaterna till jobbet som den första "EU-presidenten." En blick på hans nya karriär visar att han verkligen är den perfekte kandidaten för jobbet. Som talare i det belgiska federala parlamentet ändrade han låsen till plenumrummet under natten för att undvika att ett möte med parlamentariker ägde rum. Vem skulle bättre passa som chef för en organisation som tvingar medlemsländerna att ordna en andra folkomröstning när den första inte ger önskat resultat?

Den nuvarande belgiske premiärministern Herman Van Rompuy verkar ha blivit toppkandidaten för jobbet som EU-president (tekniskt endast ordföranden för Europeiska rådet), eftersom han hittills har avstått från att framföra sin egen åsikt om någonting alls på en europeisk nivå.

Han och hans parti hävdar att han ska vara "oumbärlig" i Belgien. Den hemlighetsfulla Bilderberggruppens middag förra veckan berättar helt klart en annan historia: han skall definitivt fullfölja jobbet som EU: s första president.

Under middagen höll han ett föredrag där han närmare utvecklade hur Europeiska unionen skulle kunna finansieras direkt, i motsats till de indirekta finansieringsmekanismerna idag. Han förkastade "gröna" skatter för ändamålet, eftersom de skulle blekna bort med tiden, och föreslog i stället EU-skatter på finansiella transaktioner, ungefär som den ökända Tobinskatten.

Efter föredraget, ställde en av gästerna - tydligen en italienare - en fråga till honom om dessa skatter, då reagerade han ganska irriterat. Uppenbarligen kände han sig obekväm över att noteras som den som föreslår EU-skatter, just nu, strax före ett beslut då utnämningen av EU: s första president måste göras.

Han gick så långt som att publicera en del av sitt hemliga tal i ett pressmeddelande för att kontrollera skadorna. Allt detta väcker frågan om: om herr Van Rompuy inte är en kandidat, varför skulle han tycka det är så obehagligt att uttrycka sin åsikt om EU-skatt?

Om han verkligen är så "oumbärlig" i Belgien, varför använde han inte detta argument för att göra det helt klart att han inte kommer att godta jobb som EU-president?

Han har aldrig varit särskilt talför till pressen, och har alltid kände sig mest bekväm i slutna möten eller i bakgrunden. I själva verket citerades han en gång för att ha sagt att han utövar makt, men inte toppositioner.

Som talman i det federala parlamentet lyckades Mr Van Rompuy skjuta upp en omröstning i plenum i flera veckor innan den blockerades av en motion om intressekonflikter i ett av de regionala parlamenten. Byta lås i plenumrummet var bara ett av de knep som han använde, och att inte visa sig på sitt kontor på en hel vecka, så att han kunde slippa öppna ett brev, var ett annat. Medan tidigare talmän troligen skulle ha skämts djupt för att behöva ta till sådana metoder, var Mr Van Rompuy stolt över det.

Nyligen mutade han även ett av de regionala parlamenten med ett federalt finansierat fotbollsstadion att skjuta upp omröstningen i det federala parlamentet med ytterligare minst fyra nya månader, bara för att att stanna längre vid makten.

Under regeringens förhandlingar eller som talman i det federala parlamentet, brydde han sig inte längre om vad han och hans parti hade lovat väljarna under valkampanjen. Mr Van Rompuy representerar inte sina egna väljare utan det belgiska etablissemanget.

Om Mr Van Rompuy skulle bli den första EU-ordföranden, kommer ytterligare integration i Europeiska unionen att vara en av hans främsta ambitioner.

EU-skatter1) passar den bilden mycket bra och evenemanget på Bilderberggruppens middag kan betraktas som en mycket avslöjande ”slip-of-the tongue”. Man kan också förvänta sig att han starkt försvarar en ytterligare utvidgning av euroområdet, och att begränsa så mycket som möjligt slopandet av de undantag som Storbritannien, Sverige och Danmark har erhållit från Maastrichtfördraget. Detta är vad EU-byråkratin skulle vilja se honom göra, och det är vad han kommer att anpassa sig till.

Denna EU-byråkrati gynnar också starkt turkiskt EU-medlemskap, så i motsats till vad herr Van Rompuy sade i det belgiska parlamentet 2004, kommer han gärna leda vidare inträdesförhandlingarna med Turkiet.

Ukrainas EU-medlemskap, som han gynnade, kommer förmodligen att få vänta eftersom detta skulle reta Ryssland och är därför inte så populärt i de högsta EU-kretsarna.

Om hur han skulle vara som ordförande i Europeiska rådet kan man förvänta sig att han använder alla tricks i boken för att göra vad som krävs för att fördröja eller undvika oönskade diskussioner.

En demokratisk reform av EU med bl.a. öppnare nomineringsprocesser kommer dock inte att vara på toppen av hans dagordning.

Herman Van Rompuy är en människa som anpassar sig snabbt till den verkliga makten, så snart han intagit sin plats.

Knute sa...
1)Sammanfattningsvis; Rompuy vill att EU ska få direkt beskattningsrätt, kan man läsa i Brussels Journal.

gp

torsdag 26 november 2009

Det muslimska kvinnoföraktet

göteborgsmoderaternas riksdagslista finns ett namn, Abdirisak Waberi, som inte har tagit seden dit han kommer, d.v.s. han hävdar i vårt land att en man får ha fyra kvinnor, han får slå henne om han upptäcker att hon varit otrogen men han pratar med henne först. Denne man är ordförande i Sveriges Islamiska Skolor.

Journalisten frågar sig om de åsikter Waberi har också står för göteborgsmoderaterna. Han har nämligen goda chanser att komma in i riksdagen som moderaternas representant till valet 2010.

Citat: "De som inte gör det bör välja ett annat parti. Ett där man har som krav att kandidaterna skall stå bakom jämställdhet mellan könen.”

MOD KAN INTE KÖPAS är rubriken idag på ledarsidan i DN. Parvin Ardalan är på besök i Stockholm och Hanne Kjöller har träffat denna kvinna, som är modet personifierat.


Några läsare kanske kommer ihåg bilderna för ett halvår sedan. Rasande demonstranter, varav många var kvinnor på Teherans gator. Parvin berättar att demonstrationer fortsätter.

Trots tortyr, våldtäkter, arresteringar och dödande så visar männniskor sitt missnöje och utnyttjar allmänna demonstrationsdagar. Blir en grupp attackerad, delar den på sig och springer åt var sitt hål för att sammantråla igen på annan plats.

Vad skall man göra med miljoner människor som demonstrerar. Skjuta dem allihopa? Parvin är ändå hoppfull att en utveckling mot demokratiska värden långsamt sätter sig.

I Iran är livet sådant att kvinnor fortfarande stenas med lagom stora stenar så att de inte ska dö för fort.

Mannen ”överhuvudet” bestämmer om kvinnan skall få yrkesarbveta eller åka utomlands. Men det är inte pengar som behövs. Det är mod, enligt Parvan.

………….

Som svensk kvinna undrar man:
Vad tycker Vänstern i Sverige? Vad tycker t.ex. feministen Gudrun Schyman. Hon uttalar sig om en massa annat men aldrig om detta kvinnoförakt som än idag existerar i de muslimska länderna? Är det rösterna som räknas?

Varför låter göteborgsmoderaterna en man med de åsikter han framför få stå på en riksdagslista till valet 2010? Finns det en politisk agenda att Sverige skall bli en islamistisk stat?

Brigitte Gabriel,
ytterligare en modig kvinna.

onsdag 25 november 2009

Ungdomsministern Maud Olofsson

Jobb är viktigare än lön för nio av tio ungdomar

I en ledare på DN skriver Maud Olofsson att det viktigaste inför valet 2010 är att skapa arbetstillfällen för ungdomar. Sverige har inte råd att utestänga en hel generation från arbetsmarknaden. Den höga ungdomsarbetslösheten är oacceptabel.

För att unga människor skall få in en fot på arbetsmarknaden behövs olika instrument, bl.a. jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, lärlingsutbildningar med mera, flexiblare arbetsrätt och så kallade avstampsjobb med lägre ingångslöner.

” När opinionsinstitutet Novus Opinion för vår räkning frågade 830 ungdomar i åldern 18–25 år svarade 91 procent att de kan tänka sig lägre lön när de söker sitt allra första jobb. Ungdomarna delar alltså Centerpartiets syn att det krävs lägre trösklar på arbetsmarknaden, skriver Maud Olofsson.”

Hela artikeln är en lovsång till Centern och det som Maud Olofsson och hennes parti står för.

” Vi menar att det ska löna sig att arbeta hårt, vare sig det är som företagare, lärare eller ingenjör. Den som går upp tidigt på morgonen, sliter hårt och strävar efter att hänga med och förnya sig, tar ansvar för sig och sina närmaste, anstränger sig mer än andra, ska känna att det uppskattas och belönas – inte osynliggöras och motarbetas – i ett framtida Sverige.”

”Vi formar innovationsprogram för unga entreprenörer så att deras affärsidéer blir företag och kan växa.”

Det är svårt att tro att detta är det parti som en gång grundades för att tillvarata svenska landsbygdens folk. Maud Olofsson och hennes parti har hamnat långt från den profil som sedan Bondeförbundet numera Centern grundades 1913 har haft målsättningen att värna om svensk landsbygd även om det finns inslag i detta parti som har varit mindre sympatiska.

Från DN
TYDLIG LIBERAL PROFIL
Centerpartiet har präglats av pragmatism och har under årens lopp samarbetat med både socialdemokrater och borgerliga partier. I dag har Centerpartiet intagit en tydlig borgerlig och liberal profil, något som möjliggjorde lanseringen av Allians för Sverige hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors 2004. Innan hon 2001 valdes till partiledare var hon verkställande direktör för Hushållningssällskapet i Västerbotten. Olofsson blev näringsminister och vice statsminister 2006.
Källa: Wikipedia.


Då man läser artikeln frågar man sig var dessa lärlingar och de högskoleutbildade som skall genomgå traineeprogram skall arbeta. Måste det inte finnas industrier? Är det inte produktionen och jordbruket som bär upp samhället? Många svenska företag flyttar utomlands. Behövs inte svenska arbetare och bönder i Maud Olofssons framtida Sverige?

I Dagens PS läser vi att inom vårdyrkena kommer det att finnas arbeten i framtiden och för den som väljer att läsa till apotekare, präst, socionom och sjöbefäl är framtidsutsikterna goda. Även för brandingenjörer ser det hoppfullt ut. Det kan man förstå med tanke på att det lär brinna ca 550 skolor om året i Sverige.

I dag läser vi att utsikterna för SAAB att finnas kvar är ytterligt små. I Näringsliv i Svenska Dagbladet den 24 november kan vi läsa att det finns 4 miljoner skäl att misströsta. Så många jobb har försvunnit i EU under finanskrisen. Denna artikel finns inte att tillgå på nätet.

nm

tisdag 24 november 2009

Mer än prat

På ledarsidan skriver DN idag att Sverige bör slåss för rätt uppdrag åt Cecilia Malmström.


José Manuel Barroso sken som en sol och var uppenbarligen lättad över att de nyvalda, EU-presidenten och EU-utrikesministern var oerfarna nykomlingar i EU-toppen Nu skall han lägga pussel.

Det pågår nu en huggsexa för fullt och tjugosju länder slåss om uppdragen i EU-kommissionen. Sverige har en chans att påverka då det gäller Cecilia Malmström och hennes framtida arbetsuppgifter.

Cecilia Malmström har själv uttryckt behovet av att sätta fri- och rättigheterna främst i EU-länder och de länder som kränker principen om människors lika värde bör kunna straffas menar hon.

Med Lissabonfördraget kommer att välla fram nya lagförslag under de kommande åren.

” En EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor kommer alltså att kunna göra verklig skillnad i EU.” enligt DNs ledare.

Den svenska hjärnridån

måndag 23 november 2009

Trojanska hästar - ensamkommande flyktingbarn

Trojanska kriget, ämnet för en av den grekiska mytologins viktigaste sagocykler. När Paris, son till kung Priamos av Troja, rövade bort Helena, hustru till kung Menelaos av Sparta, samlades grekerna till en straffexpedition ledd av Menelaos bror Agamemnon av Mykene. Trots att hjältar som Akilles, Diomedes och Odysseus deltog dröjde det tio år innan grekerna (trojanska hästen) lyckades erövra Troja. Sagan skildrades, förutom i Iliaden och Odysséen, bl.a. i den inte bevarade Ilioupersis ('Trojas erövring').

På bilden är de grekiska krigarna på väg in i hästskulpturen.

Nedanstående framtidsprofetia skrev John Wilthorn den 2 januari 1988 sedan som insändare i Fria Nyheter:

DEN TROJANSKA HÄSTEN
För att ockupera Sverige behövs inga militära insatser. En presumtiv inkräktare har betydligt enklare möjligheter. De som planerar taga över vill naturligtvis besätta Sverige med minsta möjliga egna militära förluster. För dem blir det bingo om broar, flygfält, hamnar, byggnader och övrig infrastruktur kan tagas över helt utan skadegörelse. Det är fullt möjligt eftersom svenskarna är så snälla att de rent av är dumma – och förmodligen världens mest naiva folk.

För att nå sin målsättning behöver de kulturer som vill ta över bara skicka hit sina egna som asylsökande ”flyktingar”. Redan nu fungerar transporterna hit- och omhändertagandet alldeles utmärkt.

Väl hitkomna är de instruerade att spela ångestfyllda flyktingar. Med väl inlärd hårresande beskrivning på anledningen till ”flykten” – och noga inpräntade lämpliga svar på Invandrarverkets frågor begär ”flyktingen” asyl. Tjänstvilliga advokater ställer, mot rejält skattebetalt arvode, upp med de kompletterande svar som behövs för att asylansökan skall beviljas. Hänger asylansökan likväl upp sig tar tjänstvilliga advokaterna – mot ytterligare skattefinansierade arvoden – hjälp av medierna och prästerskapet.

Med gråtvalsen i bagaget kommer ”flyktingarna” garanterat att hälsas hjärtligt välkomna av Folkpartiet, Miljöpartiet, Kommunisterna/Vänstern och givetvis av samtliga våra massmedier.

För frikostiga ekonomiska bidrag, fri sjukvård, hemspråksundervisning, komfortabel inkvartering och kulturanpassad mat svarar naturligtvis Invandrarverket (numera på nyspråket: Migrationsverket). På Invandrarverket/Migrationsverkets lott faller naturligtvis också att bekosta semesterresor till deras tidigare hemland. Det finns ”flyktingarna” som besöker det hemland de, enligt egna uppgifter vid asylansökan, flytt ifrån med livet som insats. Märkligt kan man tycka. De får förstås inte förlorar sina rötter eller sin kultur.

Har ”flyktingarna” instruerats att föröka sig efter bästa förmåga – och dessutom att avvakta tills tillräckligt många tagit sig hit, då kan de i ett sista fullt demokratiskt val ta över vårt land. Det kan de göra med bl.a. stöd främst från våra genomgående vänsterinriktade medier.

Allt under det att svenska folket, som vanligt bräker, bääää – tills det är för sent.

NU… 21 år senare: Det ankommer på var och en av mina läsare att själva avgöra i vad mån min framtidsprofetia slagit in, eller är på väg att slå in…fast vi kan väl vara överens om att vi redan har förlorat det hederliga Sverige som våra fäder kämpat för i generationer. Det gjorde vi på ett årtionde, genom en modern variant av den TROJANSKA HÄSTEN!

Sens morale: De flesta nyfödda gossebarn i Malmö får numera förnamnet Muhammed!

Tacka våra aningslösa politiker och vänstervridna medier för det. Bristen på civilkurage gör det möjligt att ockupera Sverige helt utan vapenmakt…allt medan svenska folket tystas!
John Wilthorn

Alla ensamkommande flyktingbarn!

Den svenska hjärnridån och Emma – 19 år

lördag 21 november 2009

EU:s nyvalde president färglös

I Aftonbladet skriver Lena Mellin att den nye EU-presidenten är beige och man kan tycka en hel del om honom men han är inte särskilt djärv eller fantasirik.

Så här skriver Lena Mellin:

”Van Rompuy, 62, är säkert en utmärkt medmänniska. En jesuitutbildad professor i ekonomi med skrattrynkor, som bland annat var sitt lands budgetminister under 1990-talet.

I Belgien, där det nästan konstant är regeringskris, har han hållit ihop regeringen sedan han förra året motvilligt accepterade kungens vädjan om att bli premiärminister. Han uppges ha en underfundig humor och skriver Haikudikter.”

Men varför väljer man en sådan intetsägande person? Ja, sanningen, enligt skribenten, är att de 27 EU-ledarna är rädda för konkurrens!


Paul Belien på Brussels Journal skriver under rubriken ”Möt Presidenten” följande:

” Ordförande i Europa har inte valts, han utsågs i ett hemligt möte med regeringscheferna i EU: s 27 medlemsländer. De valde en av sina egna. Herman Van Rompuy var premiärminister i Belgien. Jag kände honom när han motvilligt påbörjade sin politiska karriär.

För att förstå Herman, måste man veta något om Belgien, ett litet land i Västeuropa, och prototypen för EU. Belgarna finns inte som en nation. Belgien är en konstgjord stat, som konstruerats av den internationella makter 1830, som en politisk kompromiss och experiment. Landet består av 6 miljoner holländare, boende i Flandern, den norra halvan av landet, och 4 miljoner fransmän, som bor i Vallonien, den södra halvan. De belgisk- holländska, kallas flamländare, skulle ha föredragit att vara en del av Nederländerna, som de var fram till 1830, medan de belgisk-franska, kallas valloner, skulle ha föredragit att tillhöra Frankrike. Istället tvingades de att leva tillsammans i en stat.”
……

Så här slutar den långa artikeln i Brussels Journal:

”Herman är som Saruman, den vise guiden i Tolkiens Sagan om ringen, som gick över till andra sidan. Han brukade bry sig om vad vi brydde sig om. Men inte längre. Han har byggt sig ett högt torn där han härskar över oss alla.”

Enligt ÖC har inte EU fått en president utan en permanent ordförande som skall hålla samman EU:s agenda i två och ett halvt år. Hans möjlighet att driva egna frågor är begränsad. Ordvalet president är felaktigt enligt ÖC.

Om utnämningen av Catherine Ashton skriver ledarskribenten så här:

” Långt viktigare är att EU har fått en hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken. Storbritanniens Catherine Ashton, som i dag är EU:s handelskommissionär, ersätter inte bara dagens höga utrikessändebud Javier Solana och EU:s utrikeskommissionär Benita Ferrero-Waldner. Hon kommer dessutom att bli vice ordförande för kommissionen. Bakom sig kommer hon att ha en stab på 6 000 diplomater och ett världsomspännande nät av EU-ambassader. Lägg till det att Lissabonfördraget på sikt öppnar för ett gemensamt försvar.”


Ur bok av Sven Delblanc :
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

fredag 20 november 2009

Demokratins nedsmältning: Du har fått en president

Från Hodja:

EU har utnämnt Belgiens premiärminister Herman van Rompuy till sin första president. Hans första uttalande är: “Jag har aldrig strävat efter denna post.”
Medierna diskuterer all världens vinklar i samband med utnämningen – undantaget en: EU’s president är inte vald av EU’s medborgare.

Man kan läsa mycket, mycket mer om den käre ledaren här


ab ab dn dn kb svd svd hd gp sds sds b

torsdag 19 november 2009

EU kollapsar inom 15 år.

Babels torn

Början till Den nya världsordningen

CIA har förutspått att Europeiska unionen kommer att kollapsa inom 15 år om det inte radikalt reformerar sina sjuka välfärdssystem. Rapporten från underrättelsetjänsten, som gör prognoser hur världen kommer att se ut år 2020, varnar för att Europa skulle kunna dras in i ekonomisk nedgång genom sin åldrande befolkning. Den förutspår också slutet på Nato och efter 1945 militära allianser.

I en förödande anklagelse mot EU: s ekonomiska framtidsutsikter, varnar rapporten: "Den nuvarande EU-välfärdsstaten är ohållbar och avsaknaden av ekonomisk förnyelse kan leda till splittringen eller i värsta fall, upplösning av EU och undergräver dess ambitioner att spela en tungviktare i internationella roll. "[...]

I rapporten står det: "Antingen anpassar de europeiska länderna sin arbetsstyrka, reformerar den sociala välfärden, utbildningen, skattesystemen samt hanterar de ökande invandrargrupperna [främst från muslimska länder] eller står de inför en period av långvarig ekonomisk stagnation." Som ett resultat av den ökade invandringen som behövs förutspår rapporten att Europas muslimska befolkning kommer att öka från cirka 13% i dag till mellan 22% och 37% av befolkningen år 2025 och detta kan utlösa spänningar.

Rapporten förutspår att USA: s relationer med Europa kommer att vara "dramatiskt förändrat" under de kommande 15 åren, i ett steg bort från tiden efter andra världskrigets institutioner. Nato skulle försvinna och ersättas av ökade EU-åtgärder. [...] CIA ger bister varning om europeiskt perspektiv.

onsdag 18 november 2009

Cecilia Malmström, europé - kommissionär för Sverige

EU-minister Cecilia Malmström Sveriges nya EU-kommissionär

Hon efterträder Margot Wallström som suttit i tio år.

Enligt Fredrik Reinfeldt är hon mycket väl kvalificerad för sitt nya arbete.

- Hon är en övertygad europé och har en gedigen bakgrund i Europa, i politiken och har egna europeiska erfarenheter, både politiska och personliga. Hon är den bästa vi har att tillgå som kan arbetet där nere. Av alla de skälen är hon bäst lämpad, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Lägg märke till att han betonar att hon är europé inte svensk. Folkpartisterna är mer än några andra politiker s.k. internationalister och hon kommer säkert att göra sitt bästa för att EU skall bli Europas Förenta Stater.

Så här skriver Rune Lanestrand, redaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren:

Le, le, stråla med ögonen, var strömlinjeformad och rabbla på utan att dra andan så kan du gå hur långt som helst inom politiken. Ja, du kan t o m bli EU-kommissionär. Det enda jag minns av Cecilia Malmström när hon satt i regionfullmäktige i Västra Götaland var att hon var så obetydlig att ingen egentligen la märke till henne. Jag kan inte minnas att hon var uppe i talarstolen en enda gång. Men ständigt leende skolflicka som inte oroade gubbarna med några kontroversiella förslag. Eller egna idéer. I dessa tider med allt underligare budskap från den politiska eliten får man ändå glädjas åt att regeringen inte utsåg Marit Paulsen eller Carl Bildt.
Rune Lanestrand”


Herman Lindqvist har rätt i sin artikel att det är fint att vara osvensk i Sverige.

Fakta: Cecilia Malmström
Politisk post i dag: svensk EU-minister, har bland annat ägnat sig år Lissabonfördraget, EU:s budget, tillväxt och sysselsättning samt det svenska ordförandeskapet.
Tidigare EU-uppdrag: ledamot i EU-parlamentet 1999-2006 med inriktning på utrikespolitik, mänskliga rättigheter, EU:s utvidgning och konstitutionella frågor.
Parti: Folkpartiet
Utbildning: filosofie doktor i statsvetenskap med inriktning mot europeisk politik.
Födelseår: 1968.
Uppväxt: delvis i Frankrike, Tyskland och Spanien.
Bostadsort: Göteborg.
Familj: Man och tvillingar.Någonstans i Sverige

tisdag 17 november 2009

Centerns bruna historia

På kultursidan i DN skriver Ola Larsmo om Centerns bruna arv.

Centern har gjort en folder som varnar för ”röd gubbe”. Argumentet är bekant och man menar att röstar man på socialdemokraterna så röstar man på kommunisterna.

Man skriver: ”Den 9 november är det 20 år sedan Berlinmuren föll och kommunismen kollapsade. Men i Sverige kan de gamla kommunisterna efter nästa års val för första gången ta plats i en svensk regering”.

”Låt inte den ideologi som begått bland de värsta övergreppen i mänsklighetens historia, få inflytande över vårt land”, uppmanar partiledarens politiskt sakkunniga, Catrin Mattson, på sin blogg. Tonläget är lite högt.

I Bondeförbundets partiprogram år 1933 fanns en passus infogad ”den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar”. Det fanns t.o.m en bondeförbundare i riksdagen, Otto Wallén, som öppet sade sig vara ”antisemit. Ett etablerat språkbruk inom Bondeförbundet var ”judelakej”.

Centerns nuvarande partiledare och Alliansens näringsminister Maud Olofsson har gång efter annan visat sig vara sverigefientlig och vad gäller nazism så uttalade hon sig enligt följande” Hitler och hans tokigheter”.

Maud Olofsson har också uttalat att det inte var svenskar som byggde Sverige utan att det var människor som kom utifrån.

Maud Olofsson har hamnat långt från de människor som hon skulle företräda i riksdagen med tanke på det historiska arv hon har att förvalta. Bondeförbundet bildades 1913.

Centerpartiet kunde ha varit riksdagens största parti men istället riskerar de nu att hamna utanför riksdagen i valet 2010.

måndag 16 november 2009

Fint att vara "osvensk" i Sverige

”Den omvända nationalismen odlas i Sverige. Här uppfattas det som en komplimang om någon säger att man är ”så härligt osvensk”. Motsvarande uttryck vore otänkbart i till exempel USA, Frankrike och Japan.”

Så skriver Herman Lindqvist i Aftonbladet.

Han konstaterar att det finns en unik svensk variant på nationalism – den omvända nationalism. De som giller den sorten av nationalism kan man kalla självförnekarna. Det är huvudsakligen vänsterfolk och socialliberaler.

Tyvärr så är det dessa som styr de stora opinionsorganen och det är deras åsikt som är för tillfället rådande och politiskt korrekt.

Herman Lindqvist menar att ”de tar avstånd från det som kan kallas svenskt. De kan kokettera med sin ickesvenskhet genom att säga att de aldrig hejar på det svenska landslaget i fotboll därför att laget spelar sådan tråkfotboll. ”

De är arroganta och pekar finger åt den stora majoriteten av svenska folket som är född och uppvuxen i Sverige, som har som modersmål svenska språket och som älskar sin hembygd, där deras förfäder har bott i generationer.

”Denna stora svenska majoritet har olika politiska åsikter, de ser olika ut, de har olika religioner eller ingen religion alls, men de är sammanflätade i en historisk ödesgemenskap för de tillhör alla den unika svenska mixen, den vi kallar den svenska kulturen.

Dit hör vi alla, även självförnekarna som i sin upphöjda avskildhet idiotförklarar alla som vågar ha en annan åsikt och till och med erkänna sin svenska patriotism.”


I Frankrike har ministern för invandring och integration uppmanat hela nationen att debattera två frågor:

Vad är det att vara fransk?
Vilka är de franska värderingarna?

Herman Lindqvist menar att svenska folket skall fråga sig detsamma:

Vad är det att vara svensk?
Vilka är de svenska värderingarna?

söndag 15 november 2009

Margot Wallström och Europas historia

Wallström är regeringens kandidat till FN-post


Margot Wallström utanför EU-parlamentet i Strasbourg. Det är tio år sedan hon lämnade Sverige för att bli EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor.
Margot Wallström har av svenska regeringen med Carl Bildt som den mest drivande föreslagits till en hög FN-post som gäller kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter.

Hennes andra period som EU-kommissionär är nu definitivt slut och i januari beräknar man att den nya kommissionen skall vara på plats.

Margot Wallström blir ingen fattigpensionär utan kan lugnt luta sig tillbaka efter att ha blivit miljonär med skattebetalarnas hjälp.

Då diskussionerna om EU:s nya grundlag pågick som bäst menade Margot Wallström ” att folkets åsikt är inte viktig i EU.” Margot Wallström är en sann demokrat!

Östra Ölands Fria Horisont kan man läsa om Margot Wallströms bravader. Hon hölll ett tal i Theresienstadt på 60-årsdagen av krigsslutet. Det väckte stor uppmärksamhet och irritation.

”Mot alla EU-skeptiker hötte hon med pekfingret och sade att ett nytt Holocaust kan ske om vi håller fast vid den nationella stoltheten; att vara EU-skeptiskt skulle alltså i förlängningen leda fram mot en ny förintelse. För det första är ett sådant påstående rent historiskt fullkomligt lögnaktigt eftersom det var en våldsam diktatur vars idelogiska bas var antisemtismen som drev fram förintelsen - mot dessa diktaturer (Tyskland, Japan, Italien) stod stolta nationer som England, det fria Frankrike, USA och efter 1941 Sovjet vars slaviska befolkning skulle utrotas och fördrivas av Nazityskland. För det andra är Wallströms yttrande ett gement skamgrepp mot den EU-kritik som till sitt innersta väsen är mer demokratisk än den hyperbyråkrati som växer fram i Bryssel, och som hotar demokratin på alla dess områden : folklig suveränitet, makt över det egna livet, yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter.

Wallström har i ett annat sammanhang påstått att EU givit europeerna en rad rättigheter, vilket EU aldrig gjort. De medborgerliga rättigheter vi har i exempelvis Sverige är erövrade inom nationen av det egna folket, ofta under hård kamp, men kanske med utländska förebilder. Att påstå att engelsmännen med sin Magna Charta och sin parlamentariska tradition skulle ha fått en enda mänsklig rättighet från Bryssel utmanar löjet och väcker såvitt man kan förstå stor häpnad bland engelsmännen.

Margot Wallström saknar det intellektuella djup och den bredd och beläsenhet som krävs för att inneha Europas nästa högsta ämbete. Men tyvärr och dessvärre kan man frukta att de triviala iakttagelser man kan ta del av på hennes EU-blogg är ett utflöde av det intellektuella klimat som råder inom hela kommissionen.”


Margot Wallström är säkert rätt kvinna för FN och de fria stolta nationerna!Platon:
Förfallet börjar då de folkvalda upptäcker att de kan använda sin makt till att mätta sina egna ohämmade begär, oftast pengar eller andra förmåner.

torsdag 12 november 2009

Världen med Vaclav Klaus

Finns det paralleller som kan dras mellan ett enat Europa och den av få sörjda Warszawapakten? Tjeckiens president Vaclav Klaus hävdar det.

Video: An interview with Vaclav Klaus, the Hoover Institution, 10 November 2009

Tips: bloggen Danmark

Gordon Brown gör bort sig igen

Gordon Brown, Storbritanniens premiärminister, har tappat bort sina läsglasögon. Så måste man tolka det enligt en artikel som publicerats och som visar alla de stavfel Gordon Brown gjorde i ett brev till modern till en stupad soldat i Afghanistan.Brevet uppges vara knappt ”läsbart”.

” Bland annat står det greatst istället för greatest, condolencs istället för condolences, you istället för your och colleagus istället för colleagues. Inte ens familjens efternamn lyckades Brown få rätt. "Dear Mrs Janes" blev istället "Dear Mrs James"...

Vidare är bokstaven "i" felskriven inte mindre än 18 gånger...
I brevets början stavade premiärministern fel till soldatens namn, men istället för att slänga papperet och börja om, skrev Gordon Brown över sista bokstaven och fortsatte.”

Modern till den stupade soldaten menar att man åtminstone kunde förvänta sig att han stavar rätt i ett sådant brev. Enligt henne så verkade brevet bara vara ”hoprafsat” och svårt att läsa.Hon tycker att om han ändå inte bryr sig så behövde han inte skriva något brev alls.

Gordon Brown har nu offentligt tvingats att be om ursäkt.

Se klippet och lägg märke till med vilken inlevelse han beklagar det hela!!!

Som någon kommenterar. Han skulle inte köpa en bil av den mannen.

Platon
De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.

Sverige det nya DDR?

Murar kan fallaSå lyder rubriken på en artikel av Jan Milld, en man som mer än någon annan vet vad han talar om då det gäller Sverige och de problem som vi har i detta land med bl.a. den massinvandring som pågått länge.

Citat:

” Idag framstår det från västlig horisont som helt självklart att DDR - den östtyska kommuniststaten - var ett elände för dess medborgare. Det känns helt naturligt att muren slutligen skulle falla. Men hur stora är egentligen skillnaderna mellan DDR-samhället och dagens svenska samhälle?”

Ja, vi svenskar borde verkligen fråga oss om skillnaden överhuvudtagete finns. Vissa ämnen i vårt land är helt tabu att överhuvudtaget diskutera och framförallt nämns vissa kostnader aldrig då budgeten presenteras varje år.

Vidare skriver Jan Milld så här:

”Också DDR hade ett flerpartisystem. Det fanns sex olika partier representerade i Folkskammaren - samtidigt som skillnaderna mellan dessa partier var begränsade.

Också i DDR fanns en grundläggande materiell välfärd och trygghet för alla, eller så gott som alla, medborgare.

Också DDR var ett tekniskt utvecklat land, där det krävdes människor med intelligens och begåvning på i olika funktioner för att hålla samhället igång.”

Läs hela artikeln .

onsdag 11 november 2009

Full fart mot Europas Förenta Stater

Enligt flera dagstidningar idag räknar Fredrik Reinfeldt med att valet till de nya toppjobben EU-president och EU-utrikesminister skall vara klart nästa vecka. Statsministern kallar till extra toppmöte på torsdag kväll nästa vecka, d.v.s. den 19 november.

Det som alla svenska politiker förnekade vid valet till EU 1994 är nu sant. Det skulle aldrig bli Europas Förenta Stater men det håller nu på att realiseras snabbare än fort.


Benjamin Franklin:
”Den som ger upp väsentlig frihet för att uppnå
en tillfällig trygghet förtjänar varken frihet eller trygghet”.

tisdag 10 november 2009

Socialdemokratins smutsiga byk

Ulf Nilson.
……”Det slog mig också att många svenskar kommer att avstå från att applådera - eller hyckla glädje. Jag tänker då inte i första hand på Jan KGB Guillou, en förvirrad våldsromantiker som med hjälp av en idiotisk regering förvandlades till frihetskämpe. Jag tänker mera på att en hedersman som Ingvar Carlsson sex år före murens fall slog fast att kommunismen nog i alla fall löst de materiella problemen. Vilket var precis vad kommunismen i n t e gjort.”
……
Han slutar så här:
Fy faen. Allt var känt: Stalin, skåderättegångarna, KGB:s tortyrkällare, nackskotten, den framtvingade svälten, men vi rapporterade (jag vet, för jag var med) mycket mer om rasförtryck i USA (utan tvivel förkastligt) och övergrepp i Sydafrika (d:o, d:o). Sverige sveptes in i ett finmaskigt nät av moralisk relativism och rena lögner - allt för att bevara en neutralitet som snart blev dogm. Samtidigt som den egentligen aldrig fanns - vi som gjorde lumpen visste ju att fienden alltid kom från öster.

1987 sa Ronald Reagan, på besök i Berlin:
- Mr Gorbatjov, riv den här Muren!
I Sverige utpekades han genast som farligt aggressiv och lite dum i skallen. Så kom 9 november 89. Muren föll, gradvis förstörd av förtryck och lögner. Två år senare
var Sovjet plötsligt ett minne blott.

Nog sagt.


Så här kan man läsa vidare på en annan hemsida:

Olof Palme lovordade DDR


Vad unga i Sverige också bör veta är att det officiella Sverige hade goda förbindelser med förtryckarregimen i DDR. I dagens Svenska Dagbladet recenseras Birgitta Almgrens nya studie av Sveriges relationer till DDR, Inte bra Stasi. Under strecket skriver Barbro Eberan,

”Ju längre den östtyska staten existerade, desto mer positiv blev dock inställningen i Sverige. På 80-talet besökte en rad svenska ministrar DDR och lovordade vad de såg. När Olof Palme, som av DDR-regimen hedrades som 1900-talets störste politiker, avlade ett officiellt besök i Östberlin 1984 talade han om vänskap och samarbete, inte om fängslade regimkritiker och mördade republikflyktingar. De östtyska dissidenterna […] upplevde hans tal som hyckleri och hån.

I januari 1989 besökte Ingvar Carlsson DDR för att gratulera Erich Honecker inför DDR:s 40-årsjubileum.”

Svenska socialdemokrater har en skitig buk att tvätta. Man kramade kommunister då, som man kramar islamistiska fundamentalister idag. Socialdemokratins nyfikenhet på och fascinationen inför totalitära krafter är lika påtaglig som skrämmande.

Var står då Vänsterpartiet och dess ledare Lars Ohly i dag? Då, 1989 Vänsterpartiet kommunisterna.

Vänsterpartiet kommunisterna stod ända fram till murens fall sida vid sida med broderpartierna i Öst.

Lars Ohly var med hela tiden. Nu vill Mona Sahlin ta in honom och hans parti i regeringen.
... I verksamhetsberättelsen till Vpk:s kongress 1987 – den sista kongressen innan murens fall – redogjordes för partiets internationella utbyte under de senast föregående åren.”

måndag 9 november 2009

Klimatkonferensen i Köpenhamn

Den nuvarande strategin som främst fokuserar på hur mycket utsläpp man kan få bort med hjälp av skatter sätter vagnen framför hästen, skriver Bjørn Lomborg.

Köpenhamnskonferens dömd att misslyckas ” eftersom att sänka koldioxidhalter är något oändligt komplicerat, politiskt kontroversiellt och kolossalt dyrt. Dessutom är det ett uruselt sätt att hjälpa planeten.”

1. Många av de löften som politikerna ger kommer aldrig att realiseras. I Japan t.ex. skulle man behöva ”nio nya kärnkraftsreaktorer och ökar deras användning med en tredjedel, bygger över en miljon nya vindsnurror, installerar solpaneler på nära tre miljoner bostäder, fördubblar andelen nya bostäder som uppfyller mycket långtgående krav på isolering samt ökar andelen sålda miljöbilar från 4 till 50 procent ” för att kunna minska utsläppen av växthusgaser till 2020. Det är orealistiskt.

2. I en utredning som gjorts i Köpenhamn visar det sig att dagens energi - kärnkraft, vind, sol, jordvärme – ej fossilbaserad – inte alls ger de effekter man vill ha fram till 2050 och definitivt inte till 2020.

3. Detta kan förorsaka en splittring mellan rika och fattiga länder.

”Den indiske premiär- ministern Manmohan Singh förklarade nyligen att utvecklingsländer inte kan och inte kommer att kompromissa i frågan om utveckling.”

Läs hela artikeln i klimatserien på SvD

söndag 8 november 2009

Ett kollektivt steg mot den nya världsordningen

Vår tids största utmaning skriver FN:s generalsekreterare i en artikel på Brännpunkt

. Om en månad, skriver Ban Ki-Moon, kommer klimatkonferensen i Köpenhamns bli en milstolpe i ansträngningarna att bygga ett uthålligare förhållande till vår planet.

Det är viktigt att vi kommer fram till ett bra klimatavtal i Köpenhamn. Det är dags nu.

”Vi får inte slösa bort detta unika tillfälle att staka ut en ny väg mot ett lågfossilt välstånd för alla. Det är väsentligt att vi når fram till ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. Tiden är inne. Klimatförändringen påverkar alla andra utmaningar vi står inför. Världsfattigdom och folkhälsa. Ekonomisk tillväxt. Tryggad matförsörjning. Rent vatten. Energi. Den kommer att förändra ekvationen för 2000-talets utveckling, fred och välstånd. Därför har klimatförändringen varit den viktigaste frågan för mig alltsedan jag tillträdde min post.”

Vidare säger Ban Ki-Mon att Köpenhamn är inte ”den slutgiltiga mätaren på framgång lika lite som det är slutpunkten för kollektiva, världsomfattande åtgärder. Genomförandet kommer att vara det avgörande. I slutänden är det vetenskapen som kommer att berätta för oss om vi lyckats eller inte.”

Denna artikel är den första i en klimatserie i Svenska Dagbladet.

fredag 6 november 2009

Den nya världsordningen - FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

Kommunistisk världsregering och global enhetsreligion utan Gud

Det handlar om att komma överens om ett ramverk för en världsregering som FN: s generalsekreterare tydligt säger.

"Sammanfattning: FN: s klimatkonferens i Köpenhamn den 7 till 13 december är bara en låtsaslek i klimat frågan, även om EU överväger att införa CO2 skatter utöver farsen ang. CO2-utsläppsrätter på London Climate Exchange (ECX ).

.. ". Västerlänningar måste bli vegetarianer, säger Lord Stern, tidigare chefsekonom för Världsbanken och socialist. För efter Köpenhamn, blir kött så dyrt att det inte kan köpas. Orsak: Djur släpper ut för mycket metan! Och det är det nya evangeliet från Al Gore, som säger att CO2 är bara ansvarig för 40% av den globala uppvärmningen - mycket till förtret för skattehungriga globalister.

Läs mer på Euro-med

Kampen om EU-topposterna har börjat


EU behöver en kraftfull, respekterad och samlande gestalt som ny, permanent ordförande. Hon heter Vaira Vike-Freiberga.” DN

Låt henne leda EU

Valet till EU-ordförande inom demokratiprojektet EU sker helt utan insyn, offentlig debatt och öppen utfrågning. Det är mun-mot-mun-metoden som gäller i korridorerna.

Vem är då Vaira Vike-Freiberga? Hon valdes till Lettlands president 1999 och omvaldes 2003. Hon har en akademisk karriär bakom sig. Tillsammans med sin familj flydde hon från Lettland före Sovjetinvasionens invasion. Under fyra år bodde hon i ett flyktingläger i Tyskland, sedan flydde familjen vidare till Marocko och lyckades senare ta sig till Kanada.

Som statschef i Lettland engagerade hon sig i frågor som rörde uppbyggnaden av en lettisk rättsstat och kampen mot korruption.

Hon är en utmärkt talare och behärskar förutom sitt modersmål lettiska, engelska, franska, tyska och spanska samt har ett stort engagemang för Europa.

Det som talar emot henne enligt många bedömare är att hon är en stor USA-vän och stödde president Bush och hans beslut om invasionen iu Irak. Hon anses därför omöjlig som kandidat.

Andra bedömare anser att hon skulle kunna ge unionen en kraftfull och välformulerad röst i världen. Hon om någon vet ”hur avgörande medborgerliga fri- och rättigheter är för samhällen, stater och unioner utvecklas.”. Detta enligt DN.
………

Frågan är om de nuvarande herrarna som bestämmer inom EU vet detta. EU är på god väg att bli ett Europas Förenta Stater och det är frågan om det är denna kvinnas högsta önskemål.

Samtidigt har nu kampen om platserna inom EU:s topp börjat. EU länderna skall nu enas om bl.a. en självständig maktapparat med en EU-president och en EU-utrikesminister.

Stark kandidat till EU-president är socialisten Tony Blair, om vilken det nu avslöjats hans önskan att förstöra brittisk kultur för alltid genom massinvandring. Det finns namn för sådana företrädare för sitt land.

En av de starkaste kandidaterna till posten som utrikesminister är den svenske flygande utrikesministern allestädes närvarande utom på UD, Carl Bildt, en av de många som deltar i möten med Bilderberggruppen.


Östra Ölands Fria Horisont

Bildt bara babblar
Formalism i tunn luft, det är Carl Bildts utrikespolitik.
Som utrikesminister är han en stor besvikelse.

I draksåddens tid av Sven Delblanc:

Sidan 66:
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

onsdag 4 november 2009

Det stora sveket mot svenska folket

Nu är EU:s grundlag underskriven av Vaclav Klaus och framtiden för Sverige är oviss. Vi blir en region i det blivande Europas Förenta Stater. Man bör betänka att Sverige som nation är en av de äldsta i Europa. Våra svenska landskapslagar härrör från mitten av 1300-talet.

Sveriges riksdagshus - uppfört mellan 1897-1905

Grundlagarna
• Regeringsformen
• Successionsordningen
• Tryckfrihetsförordningen
• Yttrandefrihetsgrundlagen
• Riksdagsordningen – nästan en grundlag

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.

Folkomröstning i grundlagsfråga

Det är också möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas.

Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej så får riksdagen inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.


Då det gäller Lissabonfördraget har svenska folket inte bereetts tillfälle att folkomrösta. Vår EU-minister Cecilia Malmström har gång på gång försäkrat oss om hur bra och demokratisk den nya grundlagen är. Varför får då inte svenska folket säga sitt?

Läs om Lissabonfördraget i pdf-format– det antidemokratiska EU.

Bl.a. ett kapitel om EU-elitens förakt för folkets vilja, EU-eliten gör grundlagen oläsbar, Lissabonfördragets antidemokratiska natur, Hotet mot Sveriges suveränitet och Sveriges naturtillgångar (bl.a. uranbrytning) m.m.

Ta del av vad Kurt Lundgren på Östra Ölands Fria Horisont skrev om Lissabonfördraget i december 2008 under rubriken:

EU-politruker förödmjukar en fri nation - Tjeckien
Här är ett utdrag från artikeln som säger en del om den odemokratiska tonen i EU om man inte rättar in sig i ledet.

,,,”Excerpter från avskrifter under ett möte mellan presidenten för den Tjeckiska republiken och medlemmar från EU-parlamentet, fredag den 5 december, 2008, Slottet i Prag:

Daniel Cohn Bendit: Jag har tagit med mig en flagga, som, vilket vi har hört, ni har överallt här vid slottet i Prag. Det är EU:s flagga, så nu placerar jag den här framför Er.

- Det kommer att bli ett hårt och tufft presidentskap, den tjeckiska republiken kommer att få hantera arbetsdirektiven och hela paketet med klimatförslag. Klimatförslagen är inte lika omfattande som vår grupp skulle vilja ha dem, och det kommer att bli nödvändigt att åtminstone hållas fast vid ett minimum av förslagen. Klimatförändringarna är en fara för planetens framtid, Min åsikter är vetenskapligt grundade och de delas av majoriteten inom Europaparlamentet, men jag vet att ni inte har samma åsikter. Ni kan tro vad ni vill, men jag, jag vet att global uppvärmning är en realitet.

Lissabonnfördraget: Jag bryr mig inte om era åsikter om det. Jag vill veta vad ni skall göras om ert parlament och senaten godkänner det. Kommer ni att respektera beslutet? Ni måste underteckna det.

Jag vill att ni förklarar för mig nivån på era förbindelser med Mr Ganley på irland. Hur kan ni sammanträffa med en person vars finansieringskällor är oklara? Ni i er position får inte möta en sådan man. Det är en man vars pengar kommer från oklara finansieringskällor i och han använder pengar för att inleda en kampanj mot EU.

President Vaclav Klaus: Jag måste få säga att ingen någonsin har tilltalat mig i denna stil och med denna ton under de senaste åren. Du är inte på barrikaderna i Paris här. Jag trodde att dessa metoder tog slut för 18 år sedan, men jag inser att jag tog miste. Jag skulle inte för min del vilja ställa frågan till dig hur de gröna finansierar sin verksamhet. Om du är intresserad av en sansad och rationell diskussion under den halvtimme som står till förfogande, så ber jag dig att du överlämnar ordet till någon annan, herr ordförande.

EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering: Nej, vi har gott om tid. Min kollega kommer att fortsätta därför att vilken ledamot som helst i Europaparlamentet kan fråga er vad som helst. (Till Cohn-Bendit): Fortsätt.

President Vaclav Klaus: Detta är helt enkelt otroligt. Jag har aldrig upplevt något liknande.

Daniel Cohn-Bendit: Det är därför att du aldrig mött mig...

President Vaclav Klaus: Detta är otroligt...”

....

Cristian Lambert, Frankrikes tidigare ambassadör i Bryssel skrev i december 2007 i en konservativ fransk tidning en artikel som han kallade ”Europas ofrånkomliga självmord”.
Citat från artikeln:

”Fotot är av det vackra Pfalzkapellet i Aachen, betraktat som den arkitektoniska höjdpunkten av den karolingiska renässansen. När barbarerna konverterade till kristendomen hjälpte de till att skapa det Europa som nu demonteras. Frankerna avvisade också muslimerna som nu får sin hämnd, utan nämnvärd strid, under det att moskéer reses överallt i det europeiska landskapet för att ersätta storartade byggnadsverk som detta. Klichén "what goes around comes around" tycks kunna appliceras på vår aktuella situation. Vi måste nu räkna med det oväntade.”

Svenska skattebetalare skall nu försörja 349 riksdagsmän, 22 EU-parlamentariker samt den stab som följer med. Vad blir över?

Ruin i Romarriket

svd sds svd sds gp gp d dn hd hd b ex ex ab gp