fredag 7 augusti 2009

EU:s grundlag -

Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Det var statsminister Fredrik Reinfeldts lakoniska slutsats efter ett besök i invandrartäta Ronna i Södertälje


I Måna muslims Sverige……

I höst skall våra folkvalda riksdagsmän fatta beslut om EU:s grundlag, det s.k. Lissabonfördraget. Svenska folket skall dock inte få folkomrösta om något av det viktigaste och mest omvälvande som har hänt för Sverige som nation i modern tid. Sverige är en av de äldsta nationerna i Europa och svenskarna är väl förankrade i sitt land.

Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige, säger hon. Det var människor som kom utifrån

Svenska är ett språk som talas av över tio miljoner människor i Sverige och Finland, i det senare landet särskilt i kustområdena och på Åland. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av den fornnordiska gemensamma språkstammen för de germanska folken i Skandinavien. Wikipedia

SVENSK HISTORIA: Svensk strävan av Vilhelm Moberg, utgiven 1941.

Utländska kvinnor ska få göra abort i Sverige.
Det kan riksdagen komma att besluta nästa år.
Jag stödjer det här förslaget, säger socialminister Göran Hägglund (kd) i Ekots lördagsintervju.

Att skriva på den nya konstitutionen innebär att våra grundlagar inte betyder något längre. Läs artikeln i SvD.

Beträffande grundlagarna kan man läsa om dessa på riksdagen

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler.

Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället. Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas. För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.

Det är också möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej så får riksdagen inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.

Sveriges grundlagar: Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen.


Margot Wallström anser inte att folkets åsikt är viktig i EU.Idealisten och godhetsaposteln framför alla andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.