torsdag 30 juli 2009

EU:s slöseri med EU-medborgarnas skattemedel

En dialog med EU vi klarar oss utan. På ledarsidan i Svd refererar ledarskribenten Paula Neuding till artikeln att EU använder miljarder av våra skattepengar för att göra medborgarna mer positiva till överstatlighet. Hon menar att den dialogen som förs med EU kan vi klara oss utan.

Rapporten kan läsas på Timbros hemsida.

På ett sätt så informeras EU-medborgarna om unionens verksamhet men detta blir kostsamt med 237 medlemsländer och 23 språk, enligt ledarskribenten. Men enligt Timbros rapport så visar det sig att alltför ofta går man över i ren propaganda.

Kostnaderna ligger långt över de 2,3 miljarder som EU-kommissionen tilldelats bara detta år.

Ytterst ansvarig för propagandamaskineriet är Margot Wallström. EU:s kommunikationskommissionär.

I sitt svaromål till DN i måndags skriver Wallström att det inte är någon envägskommunikation utan EU är en lyssnande union. Men hon skriver tydligt att medborgarnas åsikt inte är viktig.

Visst, när EU-medborgarna får säga sitt är svaret ett mycket tydligt nej till mer överstatlighet.

Från Svd:
”Sverige och Danmark röstade nej till EMU-medlemskap 2003 respektive 2000, Irland röstade nej till Nicefördraget 2001 och nej till Lissabonfördraget 2008, och Frankrike och Nederländerna röstade nej till EU-konstitutionen 2005."

Nu skall en ny omröstning på Irland genomföras, då irländarna inte förstod hur bra EU:s nya grundlag är (Lissabonfördraget) utan måste nu bearbetas att rösta ja. Svenskarna får överhuvudtaget inte rösta.

Man kan dra slutsatsen att dialogen med medborgarna går ut på att vi ska få veta allt om unionens förträfflighet, för våra egna pengar. Det är demokrati när det är som bäst, eller…?

onsdag 29 juli 2009

EU och Storebror ser och hör Dig


Våren 2010 kommer en lag om masslagring av data enligt DN.

”Regeringen siktar på att Sverige till nästa vår ska ha genomfört det omstridda EU-direktivet om masslagring av uppgifter om telefonsamtal, sms och internettrafik.”

Efter terrordåden i Madrid 2004 och London sommaren 2005 framförde EU-kommissionen krav på datalagring. En av de mest pådrivande har varit Thomas Bodström.

Nuvarande justititeministern Beatrice Ask är väldigt kritisk till förslaget och menar att det finns en hel del att reda ut innan något ytterligare sker.

Sverige riskerar emellertid böter av EU för att lagen ännu inte har trätt i kraft.

”Även om regeringen ogillar datalagringsdirektivet så känner man sig ändå tvingad att införa det. Justitieminister Beatrice Ask har utlovat en proposition före sommaren."

I mars i år togs beslut om att uppfylla minimikravet – att hålla uppgifterna lagrade i sex månader. En statlig utredning har tidigare föreslagit en lagringstid på ett år.”

Ur I Draksåddens tid av Sven Delblanc

Man byggde en väldig kontrollapparat för att övervaka och styra dessa hjälplösa barn, kanske av faderlig välvilja, men denna apparat skulle falla i hårdare händer, som du kanske borde veta, min son. Det var en tid då vår draksådd började spira.
Då vidtog den utsugning av arbetande och skapande människor, som nu har antagit groteska proportioner, nu, då den härskande klassen som en metallisk rovstekel suger liv ur det maktlösa folket. Den tidens byråkrati och nomenklatura var ännu liten och förmodligen driven av de ädlaste motiv.”


Svenska pojkar en del i EU:s blivande armé

Ur I Draksåddens tid av Sven Delblanc

"...den som inte vill slåss för sitt eget land får slutligen dö för ett annat land..."

”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”

Så lyder rubriken på DN debatt idag. Sten Tolgfors har ordet och berättar hur oerhört viktigt det är att svenska pojkar är där. Vi är där både för vår egen skull och för afghanernas.

” Det går inte att låta ett land falla samman och låta det tas över av terrorister, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.”

Han berättar vidare om alla bränder och hur flickorna har det i Afghanistan. Men hur har invandrarflickorna det i det mångkulturella Sverige?

Skolor bränns i Afghanistan! Vad är det som brinner i Sverige. Just det skolor. Enligt Nyhetskanalen och Svd så har antalet bränder ökat varje år. Man kan fundera på varför.

Håller Sverige som nation på att falla sönder? Men det är kanske mindre viktigt.

”EU-länderna ska synkronisera sina militära styrkor mer. Den uppmaningen kommer från EU-parlamentet som vill ha en mer kraftfull säkerhets- och försvarspolitik. ”
I själva verket så går det fortare och fortare mot en EU-armé och superstaten EU. Läs mer på Riksdag och Parlament.

Såsom försvarsminister är Sten Tolgfors en intressant person. Kurt Lundgren var en av våra bästa journalister, d.v.s. vad man menar med journalist. Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt och skulle ha behövts nu. Läser man på kurtlundgrens blogg hittar man en del intressanta uppgifter om vår försvarsminister.

” Enkel förklaring

Det finns en väldigt enkel förklaring till försvarsminister Sten Tolgfors problem, hans impopularitet och hans allmänna tillkortakommande : Han har inte gjort värnplikten, han är värnpliktsvägrare.

Han kan därmed aldrig skapa någon auktoritet omkring sig, han blir mestadels till åtlöje; han är en laughing stock, nån som alla skrattar åt. Detta är egentligen inte hans fel utan Fredrik Reinfeldts - hur innerst in i glödheta kunde han utse en samvetsöm värnpliktsvägrare till försvarsminister?”

Vidare kan man läsa på samma blogg: ”tolgfors-overskottsbolaget-forsvarets-raddning.html”

Mer från Kurt Lundgren:

”Försvarsröra
av egen kraft

På SvD Brännpunkt skriver vapenvägraren Sten Tolgfors, som av slumpens obevkliga kraft till sin egen och andras förvåning, en dag blev försvarsminister, att en rödgrön försvarsröra hotar om socialdemokraterna får makten.?

Ja, en sådan röra kan således komma ovanpå och adderas till den försvarsröra som Tolgfors själv är ett uttryck för.

När jag gjorde värnplikten för ganska länge sedan fanns det inget som vi i vårt kompani föraktade mer än vapenvägrare; vi kämpade igenom 14 ganska roliga men hårda månader (ibland) under gott kamratskap, och fick vänner som finns än i dag, och på stan såg man tolgforsarna dra omkring, ynkliga figurer, tyckte vi, som inte kan ställa upp när plikten kallar.

Att utse en tolgforsare till försvarsminister är en moderat skam - tolgforsen måste ju betraktas med löje utomlands.

Vet en tolgforsare hur man gör honnör för ett hederskompani, hur man står i givakt när nationalsången spelas?

Att Reinfeldt kunde utse honom visar på dåligt omdöme, men att tolgforsen kunde acceptera utnämningen visar på ett helt obefintligt omdöme hos honom själv.

Att kalla Sten Tolgfors för Tomhylsan är ju gansla elakt, men träffande.

- Giv akt för Tomhylsan.

Så kan det låta när han besöker våra soldater hemmavid och i utlandet.” Så skrev Kurt Lundgren.


Men det är inte bara skolor som brinner, syra kastas på flickor som går i skolan och stening av kvinnor förekommer fortfarande i dessa länder. Vad tycker Tolgfors om detta? I Sverige förekommer kast från balkong. Vilka försvarar svenskar?

tisdag 28 juli 2009

Folkets åsikt inte viktig i EU


Idag svarar Margot Wallström på kritiken på artikeln ”Skattemedel för miljarder går till EU:s propaganda”

Margot inleder med följande:

”Målet är inte att få folk att älska EU”

Vi bedriver inte propaganda utan för en dialog med medborgarna, skriver EU-kommissionären Margot Wallström.”

Borde det inte vara själv idén med EU att få folk att förstå hur helt underbart det är med EU. Folket borde kunna glädja sig åt att EU-parlamentarikerna blir miljonärer inom fem år och får en jättebra pension. Att svenska pensionärer blir fattigare och fattigare spelar mindre roll!

svd

Tjeckisk president häcklar EU-toppen


Tjeckiens euroskeptiske president Vaclav Klaus har inte blivit mer EU-vänlig av att stå i spetsen för de 27 länderna i unionen vid en rad toppmöten under det senaste halvåret.

Tvärtom har det varit "absolut frustrerande" för Klaus att uppleva det övriga EU-toppfolket på första parkett.

- När jag satt bredvid José Manuel Barroso (EU-kommissionens ordförande), Javier Solana (EU:s utrikespolitiska chef) och andra EU-representanter blev jag nästan galen när jag hörde vad de sa, säger Klaus till den tjeckiska tidningen Lidové noviny.

Jyllands-Posten

måndag 27 juli 2009

EU:s propaganda kostar skattebetalarna miljarder varje år

DN debatt den 27 juli

” Tystnaden kring EU:s progagandaappart är desto märkligare när det är vår svenska kommissionär Margot Wallström som är huvudansvarig för EU:s kommunikationsarbete, menar Hannes Kataja, Maria Rankka och Philip Thomasson-Lerulf.

SKATTEMEDEL FÖR MILJARDER GÅR TILL EU:S PROPAGANDA

Varje år spenderar EU åtskilliga miljarder kronor på tevekanaler, radiostationer, tankesmedjor, trycksaker, kampanjer och resor för journalister.

Kommunikationsinsatsen propagerar för en stark och enhetlig europeisk union. En utveckling som flera folkomröstningar har sagt nej till. Det visar en ny rapport från Timbro som presenteras i dag av tankesmedjans vd Maria Rankka, samt utredarna Philip Thomasson-Lerulf och Hannes Kataja.

De uppmanar Fredrik Reinfeldt att under det svenska ordförandeskapet dra en tydlig linje mellan information och propaganda.”

EU har på kort tid förändrats. Den antar alltmer konturer av en politisk union och Romfördraget som undertecknades 1957 pekade ut färdriktningen för EU.
Vidare skriver de att precis som i gamla tider ska ett motvilligt folk omvändas till den rätta uppfattningen.

Timbro har gjort en undersökning som visar att EU-institutionerna är uppfinningsrika då det gäller att använda offentliga medel till att flytta fram positionerna.
De tre skribenternas slutsats:

” Det svenska EU-ordförandeskapet ger regeringen en unik chans att göra medborgarnas röst hörd. Fredrik Reinfeldt har förvisso påtalat att Sverige inte ska använda ordförandeskapet till att driva sina egna frågor, men EU-institutionernas skattefinansierade opinionsbildning är ett problem som angår hela Europa. Det är hög tid att vi drar en tydlig linje i sanden mellan information och propaganda.”
Maria Rankka,vd för Timbro och Philip Thomasson-Lerulf och Hannes Kataja, utredare Timbro

---
”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation." Jean Monnet, en av grundarna av EU.

dn dn svd sds hd

Nationalstaterna under attack anser Roger Scruton, brittisk filosof

Vet du vad oikofobi är?

Den brittiske filosofen Roger Scruton anser att nationalstaterna i Europa är under attack både inifrån och utifrån.

Han är mycket kritisk till utvecklingen av de mångkulturella samhällen med globala ambitioner, som framför allt folket på vänsterkanten undan för undan genomför med tvång i Europa. Alla senare försök att omdana nationalstaten till något slags transnationell politisk ordning har, enligt Scruton, alltid slutat med totalitära diktaturer, såsom forna Sovietunionen, eller i jättelika byråkratier, såsom EU.

Han menar i sin lilla bok, The Need for Nations, att nation och nationalitet är en direkt förutsättning för demokrati och fredlig utveckling. "Bara om människor har en stark känsla för vilka de är och inser varför de handlar på ett visst sätt och varför de handlat på rätt eller på fel sätt, då kan individen bli så engagerad i kollektiva beslut att den kan acceptera dem som sina egna", skriver han.

Det handlar således om grundläggande mänskliga rättigheter såsom åsikts- , yttrande- och mötesfrihet i första hand. Om en demokrati skall kunna fungera är dessa tre friheter en förutsättning för känslan av delaktighet och solidaritet.
Människor i demokratiska nationer ser därför varandra som grannar medan människor i stamsamhällen, där blodsband ofta gäller, endast ser varandra som de troende och de enda rättrogna, menar Scruton.

Stamsamhällets mentalitet finns bra beskrivet i det arabiska ordspråket: ”Jag och min broder mot vår kusin. Jag och min kusin mot världen” . Scruton menar att detta ordspråk på ett tydligt sätt fångar den historiska erfarenheten i det muslimska Arabien. Och det ger en sammanfattande förklaring till varför demokrati aldrig slagit rot i den muslimska världen.

Läs hela artikeln på ordmotord

EU:s bestämda mål är att nationalstaten skall försvinna. Läs mer om EU och nationalstaten
EU - det nya Sovjet

Därför måste unionen avskaffas -

Nationalstaten grunden för framgångsrika demokratier

Sverige bland de äldsta nationerna i Europa

söndag 26 juli 2009

Ny kärnkraft kommer att behövas i framtiden

”Vi behöver all koldioxidfri energi”

Så lyder rubriken på en intervju i SvD med Sir Nicholas Stern, professor vid London Schoolof Economics and Political Science. Han framförde då att ny kärnkraft kommer att behövas för att klara klimathotet.

I lördags avslutades EU-s miljö- och energiministermöte i Åre.

Den svenska regeringen anser att det går att det går att förena kraftfulla åtgärder mot klimatförändringar med ekonomisk utveckling. Det kan också bli så att övergången till energisnål teknik utan fossila energikällor blir en chans att skapa nya jobb och nya affärsmöjligheter.

” –Det duger inte att komma tvåa i den här utmaningen. EU ska leda den, poängterade näringsminister Maud Olofsson.”

Detta sätt att tänka gäller i högsta grad Sir Nicholas Stern, År 2006 kom han ut med Sternrappporten i vilken det framgår att det kostar mer att inte motverka klimatförändringarna än att vänta.

lördag 25 juli 2009

Sverige och Italien leder ungdomsarbetslösheten

”Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.

SR.se
SR.se

Sverige har högst andel arbetslösa unga

Sverige och Italien är de länder i EU som har den högsta andelen unga bland de arbetslösa. Det visar ny statistik från EU:s statistikorgan Eurostat.

Arbetslösheten fortsätter att stiga inom hela EU och sammanlagt var 21,5 miljoner EU-medborgare utan arbete i maj i år, rapporterar Eurostat.

Det är nästan 9 procent av arbetskraften. Ökningstakten varierar också mycket och den är snabbast i de baltiska länderna.

I exempelvis Estland steg arbetslösheten från 3,7 procent i april förra året till 15,6 procent i år.

Värst är läget i Spanien, med 18,7 procents arbetslöshet.
Hittills har män drabbats hårdare än kvinnor, och ungdomar hårdare än äldre arbetskraft. Under det första kvartalet i år var nästan fem miljoner människor i åldrarna 15-24 år arbetslösa inom EU.

Även här är situationen värst i Spanien där var tredje ungdom är utan arbete. Bäst är arbetsmarknaden för ungdomar i Nederländerna, bara 6 procent är arbetslösa där.

Sverige hade under första kvartalet i år en ungdomsarbetslöshet på 24,2 procent.
Fyra gånger mer än i Nederländerna. I går rapporterade Ekot att siffran steg till 30 procent i juni.

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har erbjudits att kommentera EU:s siffror, men avböjt.

sds

Bakslag för Fredrik Reinfeldt som Sveriges EU-ordförande

Barroso svår nöt för Reinfeldt
Så lyder rubriken i DN.

Det ser ut som om Fredrik Reinfeldt går mot sitt första nederlag som EU-ordförande.

Det förefaller som om Barroso inte blir återvald som kommissionens ordförande i juli. Detta skulle inte vara bra för Sverige. Reinfeldt själv har lagt ner mycket arbete och prestige på att tala för Barroso.

Vid ett möte i midsomras med var EU-ledarna eniga om att Barroso skulle återväljas. Så inte nu.

onsdag 22 juli 2009

EU - det nya Sovjet

I DN skriver Peter Wolodarski om den polskfödde filosofen Leszek Kolakowski som nyligen avled och som från början var en marxistisk tänkare men snabbt kom i konflikt med det kommunistiska polska styret.
Han inspirerade dissidenter inom hela östblocket.

Hans stora verk ” ”Marxismens huvudströmningar” skrevs 1976-1978 och är en känd uppgörelse med marxismen. Verket upptar tre volymer och i detta verk analyseras och kritiseras marxismen och Kolakowski avger ett omdöme som är helt förödande för marxismen och därmed kommunismen som har Marx som ledstjärna.

Han ställer frågan:
”Varför lockades så många av Marx idéer? I sin ytliga form var de förrädiskt enkla, menade Kolakowski. De gjorde det möjligt att till fullo behärska ämnen som historia och ekonomi utan att egentligen kunna något.”

Enligt Peter Wolodarski kan man inte nog betona Kolokowskis inflytande för utvecklingen i Central- och Östeuropa.

Läs mer om dissidenten Vladimir Bukovsky , Vaclav Havel och kommunismen samt EU – den nya sovjetstaten.

måndag 20 juli 2009

EU:s utvidgning går inte på räls

Gränstvist hotar utvidgningen inom EU

Det är nu Sveriges och utrikesminister Carl Bildts uppgift att lösa gränskonflikten mellan Slovenien och Kroatien skriver Balkanforskaren Tomislav Dulic, forskare vid programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet.

Kroatiens premiärminister Ivo Sanader avgick oväntat för drygt två veckor sedan. Det instabila politiska läget riskerar att ytterligare komplicera förhandlingarna med Slovanien, skriver Dulic .

EU måste helt enkelt öka pressen på Slovenien, som i denna konflikt anses vara den part som är minst försonlig.

Läs vidare på Brännpunkt, SvD.

söndag 19 juli 2009

EUSSR

Den före detta sovjetiske Gulagfången Vladimir Bukovsky försöker varna Europas folk för att EU är på väg att bli en polisstat efter sovjetiskt mönster. Europol motsvarar KGB, Europaparlamentet motsvarar Högsta Sovjet, Kommissionen motsvarar Politbyrån.

"Kommissionen har nu 27 medlemmar och Politbyrån hade vanligen 13 eller 15 medlemmar. Bortsett från det är de precis likadana, inte redovisningsskyldiga för någon, inte direktvalda av någon alls. När man ser all denna bisarra aktivitet i Europaunionen med dess 80 000 sidor av föreskrifter, liknar det Gosplan. Vi brukade ha en organisation som planerade allting i ekonomin, till sista muttern och skruven, fem år i förväg. Exakt samma sak händer i EU. När man ser på EU’s korruption är det exakt samma sorts korruption som i Sovjet, den går från toppen till botten snarare än från botten till toppen."

tisdag 14 juli 2009

EU - det demokratiska projektet

Snart blir George Orwells 1984 verklighet.


Nu vill EU kunna följa dig i detalj.

EU-länderna föreslås få fri tillgång till information om medborgarnas resor, bankaffärer och internetanvändning. Beatrice Ask (M) har tidigare sagt att hon välkomnar EU-kommissionens utformning av programmet.

Enligt Camilla Lindberg (FP) kommer detta att drabba svenskarna hårt. Hon anser att det går att få fram mer känslig data om svenskarna än till exempel fransmännen.

Läs hela artikeln i Expressen

- - -

Föregående inlägg:
Både statens och individens suveränitet hotas av EU

måndag 13 juli 2009

Både statens och individens suveränitet hotas av EU

Hittills har Internet fungerat med samarbete på gräsrotsnivå och öppna gemenskaper som arbetar fritt tillsammans. Inte ens Microsoft har lyckats monopolisera det. Men nu har totalitära regimer fått upp ögonen. I kampen mot friheten står Europaunionen i förgrunden, tillsammans med Iran och andra Barbaristans. För dem är yttrandefriheten den värsta tänkbara mardrömmen. Liksom sharia-lagen siktar den nya EU-konstitutionen på att ta kontroll över all mänsklig verksamhet, inklusive tänkandet. EU:s allians med den muslimska världen är logisk.
Frågan är inte om, utan när Internet slutar fungera fritt.

"På onsdag träffas EU:s justitieministrar på ett informellt möte i Stockholm för att diskutera riktlinjerna i det så kallade Stockholmsprogrammet," skriver Expressen. "En av huvudpunkterna är det rättsliga samarbetet inom EU - där informationsutbytet länderna emellan ska "förbättras".
Fri tillgång till information om medborgarnas resor, bankaffärer och internetsurfande är några av förslagen."

EU:s konstruktion liknar mer Sovjetunionen än USA. Ingen ska slippa undan, varken människor eller djur. Allt och alla ska bokföras och förses med GPS-sändare. Kontrollapparaten utvidgas för att klara av folkvandringen från länder utanför EU. För att upprätthålla skattetrycket krävs angiveri och övervakning.

Från Simon Espersens blog: Individets suverænitet:

"De socialdemokratiska 'välfärds-staterna' i Europa har avvecklat individens frihet. Beskattningsnivån och de många förbuden och regleringarna tar ifrån medborgarna deras rätt att bestämma över sitt eget liv, rätten att förvärva rättmässig egendom, samt att råda över sin egendom.

Angreppen på individens frihet sker alltså i kraft av massiv konfiskation, som när det specifikt gäller EU-samarbetet används till ett sinnrikt system av ekonomiska överföringar till bland annat jordbruks- och regionalstöd, men också i stigande grad till ständigt flera olika områden, där EU-administratörer och de europeiska politikerna säkrar sig sympatisörer med hjälp av medborgarnas konfiskerade medel.

Vänskap via skattepengar kan också ses på den globala och internationella nivån, där konfiskerade miljardbelopp sänds till ofria länder i Afrika och Asien.

Det är praktiskt taget omöjligt att föra en debatt på EU-nivå om statens roll och individens rättigheter på grund av frånvaron av gemensamma medier, vilket i sin tur beror på de språkliga skillnaderna. Det finns ingen europeisk offentlighet.

Därför är det värt att ta parti för staternas suveränitet, men bara som något underordnat i förhållande till den långt viktigare kampen för att få tillbaka individens förlorade frihet, som de lokala socialdemokratiska 'välfärds-staterna' har avvecklat."

gp gp ex

lördag 11 juli 2009

Välgörenhetsföretaget Röda Korset

Röda Korset är i blåsväder.

Tillammans med två företagare har kommunikationschef Johan af Donner förskingrat fem miljoner. Skadan är dock större. Röda Korset och Cancerfondens förlust är betydligt större än 6.6 miljoner kronor och hela välgörenshetsindustrin riskerar att dras med i smutsen.

Vad säger då godhetsaposteln och Sverigeförstöraren framför andra Bengt Westerberg. Han kallar Johan af Donners agerande för extraknäck. ”Att kalla Johan af Donners agerande för extraknäck var olyckligt”, skriver Realtid i en artikel.

I ÖC lördagen den 11 juli svarar Bengt Westerberg (BW)på några frågor som ställs:

ÖC: I realtid uppmanar Jan-Olof Liljedahl, själv aktiv i Röda Korset sedan 35 år, dig att avgå. Vad tänker du om det?

BW: Jag tror att han är en ganska isolerad röst, om jag ska vara ärlig. Jag har fått många reaktioner men inte några sådana.

ÖC: Kan du sitta kvar efter det här?

BW: - Absolut. Jag förstår inte frågan. Varför skulle jag inte kunna det? Vi har upptäckt fusk i vår organisation och vågat polisanmäla, det är en styrka.

---
Med andra ord så anser Bengt Westerberg inte att han har något ansvar för det inträffade. Såvitt jag förstår är han styrelseordförande i Röda Korset. Han om någon bör väl se till att interna kontroller och redovisning verkligen kontrolleras och sköts som det ska.

Läs mer om BW
”Man kan lura en del av folket hela tiden. Man kan också lura hela folket en kort tid. Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.

fredag 10 juli 2009

Irland röstar om EU:s nya grundlag den 2 oktober

En ny folkomröstning om EU:s nya grundlag (det så kallade Lissabonfördraget) skall ske den 2 oktober på Irland.

Irländarna röstade inte så som politikereliten ville utan nu har Brian Cowen fått igenom en rad ”garantier” som skall göra att resultatet denna gång blir ja.

Att respektera irländarnas första nej till EU:s grundlag går inte för sig för demokratiprojektet EU. Det gäller att få människorna att tänka ”rätt”.

Mer om EU:s nya grundlag på EU-granskning och Nej till EU

torsdag 9 juli 2009

EU och klimatfrågan

I en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver José Manuel Barroso och Fredrik Reinfeldt att klimatfrågan är viktigast i L´Aquila. Det kommande G-8mötet är viktigt på många sätt och frågan om ett klimatavtal är absolut den högst prioriterade.

Det framhålls i artikeln att EU och dess medlemsstater kommer se till att löftet att minska utsläppen med 20 procent fram till 2020 hålls.

”Vi är övertygade om att det europeiska ledarskapet kan sy ihop ett avtal i Köpenhamn som vi alla kan vara stolta över. Det finns inget alternativ. För om vi misslyckas nu kommer vi också att misslyckas med att lämna över en bättre värld i arv till våra barn. Låt oss i L’Aquila se klimatförändringen som en stor möjlighet för hela vår planet.”

Läs hela artikeln på Svd

På DN Debatt skriver Per Kågeson inför klimatmötet i Köpenhamn att utsläppsrätter från flygbolag och rederier bör gå till utvecklingsländer. Per Kågeson är flitig samhällsdebattör och väckte stor uppmärksamhet då han gav ut en bok som kritiserade den förda familjepolitiken. Förra året meddelade han att han lämnar socialdemokraterna på grund av just familjepolitiken.

Han skriver vidare att trots att det bara är ett halvår kvar till Köpenhamns-mötet så befinner sig parterna långt ifrån varandra.

Han anser att Sverige bör som ordförandeland se till att kloka och rättvisa beslut fattas.

Läs vidare på DN

Undrar om EU-ministrarna talade klarspråk med Littorin?

Sverige ligger i topp, Danmark tillhör bottenskiktet – när det gäller europeisk ungdomsarbetslöshet.

Den stod på dagordningen under gårdagens EU-möte i Jönköping. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin var värd för ministermötet.

Sverige har över 30 procent ungdomsarbetslöshet medan Danmark ligger under 10 procent.

Skillnaden går inte att förklara enbart med den ekonomiska krisen eftersom den drabbat båda länderna. Förra året invandrade 100.000 människor till Sverige, i år väntas ännu fler.

Men det var väl ministrarna för finkänsliga för att dra upp som orsak till ungdomsarbetslösheten i Sverige. De visste säkert att sådant är tabu att prata om här.

onsdag 8 juli 2009

Mångkultur och terrorism

Ska vi ha Säpos eller EU:s syn på terrorism? frågar terrorismforskaren Magnus Ranstorp i en artikel i Newsmill. Tydligen pågår en revirstrid mellan Säpo och regeringen. Regeringen vill göra något åt radikaliseringen bland muslimer i Rosengård och andra problemområden. Men Säpos chef tonar ner problemen. Om detta skriver Ranstorp:

"Det var också högst uppseendeväckande att en myndighetschef i samma intervju både recenserade och kritiserade den ansvariga ministern Nyamko Sabuni för att "generalisera" när hon talat om problemen i Rosengård som ett hot mot demokrati och värdegrund.

Här finns alltså i botten en olycklig byråkratisk målkonflikt. Vad ska egentligen vara styrande för svenska åtgärder att motverka terrorism? Det snäva synsättet i befintlig svensk lag eller det vidare EU-perspektivet som Sverige utåt anammat?"


Kanske Ranstorp har fel om det där med att EU skulle vara så bra på att förebygga och bekämpa terrorism. Bland eurokraterna är det tabu att nämna ordet islam som orsak till terror och andra problem. Allra värst är det i Storbritannien, trots attacken mot det brittiska folket den sjunde juli för fyra år sedan. Alla möjliga omskrivningar används av deras säkerhetspolis, fjäsket har till och med lett till att terrorism kallas för "anti-islamisk aktivitet"! Helt otroligt nyspråk som går ut på att muslimska terrorister inte representerar den "rätta" islam. Men det är ju precis tvärtom, de är ju fundamentalister och följer Muhammeds lära till punkt och pricka.

Säpochefen Danielsson är en problemförnekare med politiskt korrekt färgade glasögon. Alla bränderna i Rosengård, stenkastningen mot poliser och brandmän, är väl skräckinjagande så det räcker. Till och med så kallade slangbomber har använts. Eller vill Säpochefen ha ännu kraftigare smällare, för att det ska rubriceras som terrorism?

Det skulle vara intressant att veta varför Säpo underdriver problemen med att radikal islam får fäste i Sverige. Är det detta som ska föreställa mångkultur? Det liknar mer monokultur, eftersom islam snart är den enda religionen i vissa stadsdelar.


måndag 6 juli 2009

KLIMATHOTET OCH VATTENFALL

I DN den 5 juli kan man läsa följande, som tyvärr inte finns på nätet och jag har därför skrivit in artikeln.

NÄR BOCKEN BLIR TRÄDGÅRDSMÄSTARE

Mitt i denna berg och dal-banesommar kommer nyheten att en svensk har utnämnts till klimatrådgivare åt FN. Vad bra, tänker man. Det är beviset på att Sverige går före i miljöfrågan! Nu undrar man bara vem det kan vara: Kanske Anders Wijkman eller forskaren Johan Rockström? Nej, det är Vattenfalls vd, Lars G Josefsson. Han ingår i en grupp som ska ge Ban KI-moon råd om klimat och energi.

Och vad har han gjort för att förtjäna utnämningen? Han är vd för ett företag som släpper ut mer koldioxid än hela Sverige, driver fyra av Europas smutsigaste kolkraftverk och har utnämnts till Europamästare i ”greenwashing” av Greenpeace. Han har också kommit undan med att storsatsa på kolkraft trots att bara tre procent av svenska folket – som äger Vattenfall – vill detta.

Det är som en scen ur Eduardo Galeanos ”Bakvända världen”. Ordet ”green” och ”miljö” har blivit kodord för klimatbovar. Vattenfall satsar på dyra reklamkampanjer med gråtande isbjörnar och dalande snöflingor, samtidigt bygger de ogenerat ut kolkraften i östra Tyskland. Belöningen från världens ledare är: Dig behöver vi för att lösa klimatfrågan!

KAJSA EKIS EKMAN

Våra svenska seriösa journalister!


Sakine Madon: Journalisterna lever i samma kvarter

VISBY. Kindpussare som delar stil, intressen och social bakgrund. Det finns förvisso en charm när så många opinionsbildare och journalister klämmer ihop sig på en minimal yta i Visby. Men man påminns också om homogenitetens baksida: ett snävt och ibland direkt verklighetsfrån-vänt innehåll i medierna.

Journalisten Kerstin Ekberg, som skrivit rapporten "Här bor journalisterna" (Sim(o), 2007), är något intressant på spåret när hon kartlägger var svenska journalister - yrkesaktiva och medlemmar i Journalistförbundet - bor. Snabbt visar sig mönstret man anade: Ju fler arbetare, låginkomsttagare och invandrare i ett område, desto färre journalister.

Det är inte så att journalister hamnar på tjusiga ställen som Danderyd och Askim. Däremot lockar platser som en gång i tiden var arbetareområden, men som nu är upprustad och populär innerstad. Boende i Masthugget eller Linnéstaden i Göteborg, Södermalm i Stockholm eller i Lugnet i Malmö, har med andra ord stora chanser att få syn på en journalist om de kikar ut genom fönstret.

Högalid på Södermalm i Stockholm toppar i popularitet; där bor hela 371 journalister som kan morsa på varandra i matbutiken och föreslå nästa brunch eller lattefika. Stockholms innerstad lockar 19 procent av samtliga svenska journalister - på en yta där tre procent av svenska folket bor.

1 259 journalister trängs på Södermalm, medan det i Rosengård bor sju och i Angered tio. Så mycket som det skrivs, debatteras och görs reportage om ställen som Rosengård, och ändå så få journalister som bor och lever där.
Den som tror att det inte skapar ett glapp mellan mediebild och verklighet, eller mellan journalister och människor i "journalistfria zoner", kan ju räcka upp en hand. När en tjej hade sett mig i Flemingsberg söder om Stockholm skrev hon "Undrar vad Sakine Madon skulle göra här?" på sin blogg. Som om det vore otänkbart att jag - i egenskap av skribent - skulle bo i ett "sådant" område.

Kåren har sig själv att skylla. Diverse perifera frågor ältas med jämna mellanrum i medierna, såsom "väskdebatten" som engagerade innerstadsjournalister härom året, samtidigt som riktiga samhällsproblem ignoreras år efter år.

Aldrig att det skulle vara tyst om kollektivtrafiken skulle fungera ens i närheten så uselt i innerstaden som den fungerar i många områden i samma stad. Så fort det blir svettigt i innerstadens bussar när sommaren kommer, skrivs däremot ett maffigt reportage av en innerstadsjournalist som provåker en buss, beskriver plågan i detalj och visar upp sin svettiga tröja. Exemplen är många. Men vem granskar granskaren, när så många journalister delar världsbild?

Missförstå mig rätt. Jag är trött på påståenden som "journalister bara skriver dåligt om förorten", inte sällan representerad av någon projektsnubbe eller tjej i hiphopbyxor och Palestinasjal som tycker att journalister ska skriva om för allmänheten totalt ointressanta saker.

Däremot är det ett gigantiskt problem att mediechefer och rekryterare är i jakt på sina kopior. I stället för att anställa folk med erfarenhet och kunskap om ämnen som behandlas, kvoteras kompisarna in.

Det ger en besk eftersmak efter en i övrigt härlig vecka i Almedalen. Den journalistiska uppgiften är trots allt mer än att festa ihop, ignorera stora delar av Sverige och trängas i hippa bostadsområdet.

Av Sakine Madon
sakine.madon@expressen.s

söndag 5 juli 2009

Global klimathysteri


Klimatet huvudfråga för Reinfeldt i Almedalen, skriver DN. Fredrik Reinfeldt har allt fokus på EU, skriver HD. Lika illa båda sakerna.

Som nyblivet ordförandeland i EU hamnar förberedelserna inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december på den svenska regeringens bord.

Koldioxidskatten ska höjas, men Miljöpartiet är inte nöjda. Varför lyssnar regeringen på dessa bluffmakare. Det är inte ens bevisat att koldioxid gör klimatet varmare.

Koldioxid är är bra för växterna. Tänk på det när du "pratar" med dem, det är koldioxid i utandningsluften. Skatt på luft, politikerna är inte kloka, de skrämmer oss för att vi ska ge dem makt och pengar.

Läs mer: Påpeka lögnen och du kallas terrorist

ex ab dn ab sds sds svd svd gp dn dn sds sds d b blt

fredag 3 juli 2009

Herrefolksmentalitet avskaffad med... ett penndrag?


Från Snaphanen:

"Europarådet öppnar upp för nordafrikanska länder med tvivelaktiga demokratiska traditioner, men i gengäld med en rikt dokumenterat kultur av herrefolksmentalitet, förmoderna hedersbegrepp, hysteriska temperament och ålderdomlig kvinnosyn. En motivering: Dessa länder har själva önskat närmare band med Europa. Men det sägs ingenting om att det sker efter de europeiska befolkningarnas önskemål, och jag tror att vi kan vara säkra på att inte bli tillfrågade, samt att avtalen kommer att få minimal, om någon, uppmärksamhet i media - det är ju bara en fråga om allas vår framtid."

EUROPARÅDET öppnar sina dörrar för Maghrebländerna:

"Den parlamentariska församlingen i Europarådet har officiellt öppnat sina dörrar för Maghrebländerna. Med skapandet av en ny "partners för demokratin" -stadga, kommer församlingens medlemmar att institutionalisera och förstärka den pågående relationen mellan Europarådet och länderna söder om Medelhavet. Denna öppning för Tunisien, Marocko och Algeriet har varit en prioriterad fråga för ordföranden i församlingen, Lluis Maria de Puig, sedan början av hans mandatperiod i januari 2008. Men de Puig själv betonade att det beslut som fattats under de senaste dagarna också är ett svar på en uttrycklig begäran från dessa länder att ha en närmare relation till den alleuropeiska institutionen.  

Som en del av begäran att komma in i "partnerskapet för demokrati" kommer varje lands premiärminister att förbinda sig att anamma värdena i Europarådet: pluralistisk och representativ demokrati, lagens överhöghet och rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.  

Ett formellt avtal för att garantera fria val, i överensstämmelse med internationella standarder, kommer också att bli nödvändigt och att lika deltagande av kvinnor och män i det offentliga och politiska livet måste uppmuntras."

torsdag 2 juli 2009

LRF - Landsbygdens Rena Fördärv

Landsbygdens Rena Fördärv i Almedalen
onsdag, juli 1, 2009 4:15 em +0200 Av: Rune Lanestrand

LRF gör ett desperat försök att med ett antal miljöseminarier under Almedalsveckan försöka framställa sig som rena miljöorganisationen. Och en del kan de säkert lura med sin falska reklam med små röda ladugårdar och lantliga miljöer.

Den hemska sanningen är dock att LRF som av folk på landsbygden numera går under benämningen Landsbygdens Rena Fördärv har en stor skuld i bl a Östersjöns övergödning. Men genom enorma resurser inom lantbrukskooperationen har storbondeorganisationen till viss del lyckats framställa sig som en garant för god miljö och en levande landsbygd.

LRF har under alla år både politiskt och i all rådgivning mot bönderna propagerat för det miljöfarliga industrijordbruket med mycket växtgifter och kemikalier. Orsakande stor skada både på människors hälsa, i naturen, grundvatten, åar, sjöar, fjordar och innanhav. För att möta den ekologiska anstormningen och få fortsätta med kemijordbruket lanseras märket Sigill som inte alls utesluter växtgifter och kemikalier. Vilket många konsumenter tycks tro.

Båda gångerna LRF har tillsatt jordbruksministrar har de klämt åt småbönderna och med olika politiska medel påskyndat nedläggning av småbruk och därmed avfolkat landsbygden. Även större jordbruk som odlar ekologiskt ses också på med ett visst förakt från LRF-ledningens sida.

LRFDen nuvarande jordbruksministern LRF-aren och centerpartisten Eskil Erlandsson är nog den för landsbygden och miljön sämsta jordbruksminíster Sverige någonsin har haft. Hans senaste insats för en levande landsbygd är att ta bort EU-bidragen till 12 000 smågårdar. Erlandsson och LRF har inte förstått eller velat inse att det oljeslösande och miljöfarliga industrijordbruket med allt sämre kvalité på livsmedlen är vid vägs ände.

Erlandsson talar sig också varm för kött- och mjölkfabriker. Detta är konsumenterna, som i ökad utsträckning vill ha ekologiska och närodlade produkter som är framtagna på rimliga villkor för jorden och djuren, ännu inte medvetna om. Konsumenternas dom över Erlandsson blir hård när de också får kunskap om att han förordar GMO och i EU:s ministerråd gång på gång röstar för att enskilda länder inte ska få stoppa Monsantos genmanipulerade grödor och livsmedel.

Hittills har medierna fjäskat för Erlandsson. De bugar och tar emot hans hycklande och vackra miljöprat utan minsta kritisk granskning. Kanske beror det på att många journalister kan så lite om modernäringen att de inte ens kan formulera kritiska frågor till jordbruksministern. Och centerns ordförande Maud Olofsson, i LRF:s politiska gren, skäms över partiets historia och ursprung och nämner nu inte längre ordet jordbruk då hon i sin enfald tror att det skrämmer bort de storstadsväljare hon så hett åstundar.

Rune Lanestrand

Maud Olofsson - svensk landsbygds främsta företrädare


EU-granskning ”Maud Olofsson är inte heller dålig på att visa sin svenskfientlighet så kommen från den svenska landsbygden eller ”vischan” som hon är. På ett företagarmöte i Trosa i oktober 2007 förklarade hon sin syn på svenskarna:
- Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.”


ÖC
Alliansens mest engagerade agitator
Publicerad 1 jul 11:35

Minuterna innan Maud Olofsson skulle kliva upp på scenen i Almedalen och hålla sitt tal höll hon dansshow för fotograferna. Till förbandets musik rockade hon loss totalt, och åtminstone en av fotograferna fick själv tydliga dansryckningar i benen. Det är troligen få andra partiledare som skulle göra likadant, utom på blöta valvakefester.

Men Mauds dansshow var nykter och äkta, och ett exempel på det som både är hennes största tillgång och svaghet som politiker: En gränslös entusiasm, eller som Olofsson själv säger, "att vara ivrig som en bäver".

Entusiasmen fanns kvar när Maud Olofsson inledde talet med jämställdhet. Trots, eller kanske på grund av att Olofsson är den enda kvinnliga partiledaren i alliansen brukar hon inte tala om jämställdhet särskilt ofta. Men i går visade hon med besked att hon kan. Det var uppfriskande att höra icke-socialistiska jämställdhetstankar om inkomstskatter, privatiseringar inom offentliga sektorn och avdrag för hushållsnära tjänster. Känslosamt blev det på slutet, när Olofsson vädjade till alla män som inte bryr sig om jämställdhet att tänka om, för sina döttrars skull.

De starka känslorna och entusiasmen var på sin plats också när Maud Olofsson pratade om ungdomsarbetslösheten. Borgerliga tankar om hur ungdomsarbetslöshet kan stävjas - lägre ingångslöner och uppluckrad LAS - brukar ofta bli avhandlade på ett torrt och kameralt vis. Men inte när Maud Olofsson talar!

Men Maud Olofssons starka entusiasm kan som sagt vara till nackdel ibland, och så blev det bitvis när hon pratade om klimatet. Det finns redan så många ödesmättade klimatprofeter i samhällsdebatten att den som talar torrt och sakligt, håller sig till fakta i stället för känslor, blir mest lyssnad på. Olofssons klimatbudskap skulle nå ut bättre om hon höll sig kallare.

Däremot var hon saklig i sin hårda kritik av oppositionen. Olofsson undrar varför de rödgröna inte ger besked om vilka åtgärder de tänker sig för att uppnå sina mycket högt satta klimatmål. "Endera vet ni inte eller så törst ni inte berätta", sade hon.
Centerpartiet har förändrats mycket under Maud Olofsson. Från att vara den opålitliga fjärdedelen av borgerligheten, partiet som ofta har gjort upp med Socialdemokraterna, till att i dag vara de tydligaste företagarvännerna och arbetsrättskritikerna. Kärnan hos den ivriga bävern Olofsson måste vara en stark ideologisk övertygelse, och det krävs för att förändra ett parti.

Just denna entusiasm och iver är en tillgång inte bara för Centerpartiet utan hela alliansen. I ett Sverige som fortfarande präglas mycket av "du ska göra som Svensson gör" hamnar borgerliga politiker ofta i försvarsställning, där de pedagogiskt ska förklara varför det är rätt med sänkta skatter och friare företag. Maud Olofsson lyckas göra detta med känsla, utan att bli trist och föreläsande. Det är guld värt. Men på politikområden där alla andra talar till känslorna, som klimatet, borde hon försöka att tagga ned en aning.

onsdag 1 juli 2009

Almedalsjippot - Mediatan och hovreportrarna

ALMEDALEN - EN FEST FÖR DEN SVENSKA POLITISKA NOMENKLATURAN

Rune Lanestrand är chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren och har på sin blogg detta inlägg, som jag tror de flesta tänkande svenskar tänker och tycker.

Almedalsveckan - en motbjudande tillställning
tisdag, juni 30, 2009 10:02 fm +0200 Av: Rune Lanestrand

Känner för varje år en allt större avsmak för alla de lika etablerade som motbjudande kotterier som samlas på en gång och haussas upp av Mediatan och dess många hovreportrar. Nogsamt undvikande att ta upp allvarliga problem som rör vår framtida existens som hotas av ytterligare satsning på den riskfyllda kärnkraften, genmanipulerade grödor och Sveriges nya försvars -och säkerhetspolitik som drar oss allt längre in i NATO och USA krigande runt om i världen. Inte bara i Afganistan.
I denna politiska skenvärld får inte finnas några mörka moln på himlen. Här gäller det som Totta Näslund sjöng att "visa sol i alla väder"

För att legitimera sitt deltagande på Almedalsveckan presenteras politisk skåpmat som något alldeles nytt. Möglet på de gamla politiska ostbitarna hyvlas bort av partistrategerna och medierna. Och presenteras som färskvara. Därför blir också hela tillställningen så slentrianmässig och ointressant för den som verkligen är intresserad av politik.

Har inte sett att någon tar tar upp att svenska landbygden töms på folk och service medan storstäderna dras med växtproblem och ökad social oro. Ingen tycks heller ta upp värdet av Sveriges neutralitet som gett oss fred i 200 år. Och som nu under major Björklunds kommando är på väg att gå förlorad. Varför ska vi överge den som gett oss fred i 200 år? Borde vara ett huvudtema.

Denna "folkliga" politiska mötesplats, som medierna försöker få oss att tro, är en exklusiv gratisfest för eliten. Den största notan står skattebetalarna för då det främst är partierna med rikliga partistöd och välanpassade, legitimerade riksförbund med feta statliga anslag som klarar kostnaderna. Och så näringslivet förstås som vi alla är med och betalar middagarna för.

I Visby handlar mötesfriheten om pengar. Hur många vet att det kostar 30 000 kr att hyra en möteslokal i Visby en timma under A-veckan. Det har i varje fall inte Sveriges Småbrukare råd med som inte lever på statsbidrag.

Rune Lanestrand


dn sds sds svd hd