fredag 3 juli 2009

Herrefolksmentalitet avskaffad med... ett penndrag?


Från Snaphanen:

"Europarådet öppnar upp för nordafrikanska länder med tvivelaktiga demokratiska traditioner, men i gengäld med en rikt dokumenterat kultur av herrefolksmentalitet, förmoderna hedersbegrepp, hysteriska temperament och ålderdomlig kvinnosyn. En motivering: Dessa länder har själva önskat närmare band med Europa. Men det sägs ingenting om att det sker efter de europeiska befolkningarnas önskemål, och jag tror att vi kan vara säkra på att inte bli tillfrågade, samt att avtalen kommer att få minimal, om någon, uppmärksamhet i media - det är ju bara en fråga om allas vår framtid."

EUROPARÅDET öppnar sina dörrar för Maghrebländerna:

"Den parlamentariska församlingen i Europarådet har officiellt öppnat sina dörrar för Maghrebländerna. Med skapandet av en ny "partners för demokratin" -stadga, kommer församlingens medlemmar att institutionalisera och förstärka den pågående relationen mellan Europarådet och länderna söder om Medelhavet. Denna öppning för Tunisien, Marocko och Algeriet har varit en prioriterad fråga för ordföranden i församlingen, Lluis Maria de Puig, sedan början av hans mandatperiod i januari 2008. Men de Puig själv betonade att det beslut som fattats under de senaste dagarna också är ett svar på en uttrycklig begäran från dessa länder att ha en närmare relation till den alleuropeiska institutionen.  

Som en del av begäran att komma in i "partnerskapet för demokrati" kommer varje lands premiärminister att förbinda sig att anamma värdena i Europarådet: pluralistisk och representativ demokrati, lagens överhöghet och rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.  

Ett formellt avtal för att garantera fria val, i överensstämmelse med internationella standarder, kommer också att bli nödvändigt och att lika deltagande av kvinnor och män i det offentliga och politiska livet måste uppmuntras."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.