torsdag 27 november 2008

Finanskrisen kom som på beställning

Eurokraterna i Bryssel har hittat på att 56 miljoner afrikanska arbetare ska utvandra till Europa, kan man läsa i Daily Express. Ett jobb-center har öppnats i det muslimska landet Mali i Västafrika.

"Bryssel-ekonomer hävdar att Storbritannien och andra EU-stater kommer att 'behöva' 56 miljoner invandrade arbetstagare år 2050 för att kompensera för den 'demografiska utvecklingen' på grund av sjunkande födelsetal och ökande dödlighet i hela Europa."

Den ekonomiska krisen borde få Europas politiker att vakna upp och stoppa denna idioti. Inbillar man sig att det finns jobb åt outbildade muslimska afrikaner? Eller har man tänkt sig att fullständigt dammsuga Afrika på kvalificerade ingenjörer och läkare osv?

Europa är redan tillräckligt tätbefolkat.

onsdag 26 november 2008

EU:s grundlag - antidemokratiska svenska riksdagsmän röstade bort nationalstaten SverigeRiksdagens högförrädare ska påminnas om sitt svek


Vi som anser att riksdagen begått grundlagsbrott när man utan att höra folket anslöt Sverige till Lissabonfördraget ska bära en vit armbindel fram till EU-valet nästa år. Civil olydnad i sin bästa form, en blandning av visad solidaritet och fredligt folkligt motstånd. Högförrädarna ska på gator och torg ständigt bli påminda om sitt svek.

Vi kan bli tusenden och åter tusenden...

Rune Lanestrand, chefredaktör för tidningen Småbrukaren och grundaren av Förbundet Sveriges Småbrukare
kommentar till lanestrand@telia.com

tisdag 25 november 2008

Fjordmans bok om Eurabia har släppts

Fjordmans första bok, Att besegra Eurabia, har släppts och finns tillgänglig för försäljning på lulu.com.

Nedan finns den beskrivning som medföljer boken:

Detta är den första boken av Fjordman. Denna sammanställning av Fjordmans artiklar från webbplatser som Gates of Vienna, Jihad Watch, Atlas Shrugs, The Brussels Journal och Fjordmans egen (nu nedlagda) blogg har uppdaterats och finputsats till att återspegla hans nuvarande åsikter om islamiseringen av Europa. Den ger en djupgående analys av orsakerna och omständigheterna i islamiseringsprocessen, en undersökning land för land och ett optimistiskt avslutande kapitel med förslag för framtiden.

Pamela Geller på Atlas Shrugs skriver: "Den ansedde essäisten, historikern, och ett av de ledande ljusen i antijihad-rörelsen, Fjordman, har släppt sin första bok. Europas mest tillförlitliga vittne och moderne historiker har avslutat en sammanställning av analys och data om islamiseringen av Europa."

Baron Bodissey skriver:

Fjordmans arbete kan inte offentliggöras utom på nätet, som ett virus. Om du uppskattar hans arbete, oavsett om du köper boken, vänligen vidarebefordra länken till lulu.com, inkludera den på din blogg, lägg upp den på de forum du besöker, lämna den i kommentarer, mejla den till dina vänner och delta i alla strategier som finns tillgängliga.

Jag upprepar: det enda sättet som detta kan spridas är viralt, som ett virus.

Det är nästan tre år sedan Fjordman stängde sin blogg och började arbeta på sina böcker, och två och ett halvt år sedan han började publicera essäer på Gates of Vienna, Jihad Watch, Atlas Shrugs, The Brussels Journal och andra webbplatser där hans arbete har varit tillgängligt.

Det är glädjande att se att allt samlats i en volym. Tack, Fjordman.

* * *
Den första bokrecensionen av "Att besegra Eurabia"

lördag 22 november 2008

EU - superhjältar och såpoperor

Granskning EU - en tidning om EU-samarbetet

Junilistan ger ut en tidning med jämna mellanrum som granskar arbetet inom EU. Jag fick mig tilldelat ett exemplar nr 3/2008 vid ett möte med Förbundet Sveriges Småbrukare. Alldeles oavsett om man sympatiserar eller inte med Junilistan, så är tidningen väl värd att läsa för den som vill veta vad EU egentligen sysslar med. Man blir mycket förvånad över alla småsaker och bagateller som EU lägger sig i.

T.ex. nämner man den så kallade subsidiaritetsprincipen – som i svensk debatt översätts till ”närhetsprincipen” - som handlar om att rätt beslut skall tas på rätt nivå. Istället visar genomgång av principen att den har använts och används för att motivera ökad centralstyrning. Många EU-kramare tycks tro tvärtom.

Här finns otroligt mycket att läsa och man kan kostnadsfritt beställa tidningen och kommande nummer från E-post: info2inddem.se. Det finns även böcker att beställa. Titlar som Svarta får i EU-parlamentet, Med kluven tunga 3, Makteliten mot folket – Tankar om EU, nationalstaten och demokratin – författare Nils Lundgren m.m.

Sverige är en av de äldsta nationalstaterna i Europa och vårt språk likaså. Genom omröstningen i riksdagen har våra odemokratiska riksdagsmän röstat för att Sverige skall bli en region i norra delen av EU. Vill svenska folket ha det så?

fredag 21 november 2008

EU:s grundlag röstades igenom utan att folket fått säga sittHögförrädarna vann slaget om Lissabonfördraget

Att sälja ut sitt folks inflytande över landets angelägenheter så som en majoritet av riksdagen gjorde vid omröstningen om Lissabonfördraget kan inte ses som annat än högförräderi.

Hade aldrig trott att Sveriges riksdag en dag skulle sjunka så djupt. Att den skulle intas av en så stor majoritet kasperdockor som partiledningar och EU-kommissionärer rycker i när det behövs.

Det är verkligen sorgligt att behöva skriva detta. Men hur ska den lagstiftande församlingen kunna kräva av den vanlige medborgaren att följa lagar och förordningar när riksdagen sätter sig över självaste grundlagen. Den som är till för skydda folket och förhindra kupper av en för tillfället sammansatt riksdag.
Beslutet att via Lissabonfördraget överlämna ett sextiotal viktiga beslut till övermakten i Bryssel strider helt med grundlagen. Beslutet innebär att Sverige inte längre suveränt kan besluta om bl a utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det innebär också att vi trots svenska folkets nej till EMU kan anslutas till den monetära unionen när EU så beslutar.

Det står utom allt tvivel att antagandet av Lissabonfördraget är en omfattande grundlagsändring. Och skulle behandlats som en sådan, d v s två riksdagsbeslut med ett val emellan. Den stora förändring som Lissabonfördraget utgör är i vissa avseenden mer omvälvande än 1809 års regeringsform. Inte ens en folkomröstning vågade de maktfullkomliga politikerna ge oss.

Jag vill också påstå att beslutet är politiskt kriminellt och olagligt enligt 19 kap. §1, brottsbalken, om högförräderi:
"Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år."

Detta är verkligen en fråga för Justitieombudsmannen och riksåklagaren att allvarligt ta under övervägande. För alla oss som tror på den parlamentariska demokratin är riksdagens förfall ytterst sorgligt. Efter FRA-omröstningen och nu grundlagsbrott har jag svårt att se en rimlig möjlighet för hur den innevarande riksdagen ska kunna återta sitt tappade förtroende. På Nyttorp flaggar vi idag på halv stång.

Endast en ledamot inom Alliansen hade ryggrad att stå emot partidiktaturen, småbrukaren Sven Bergström ifrån Gävleborgs län. Han följde sitt samvete och vägrade förråda sitt land och sina väljare. Heder åt honom.

Rune Lanestrand
Kommentar till lanestrand@telia.com

EU:s grundlag röstades igenom i Sveriges Riksdag

Här kommer i sin helhet en artikel från den 20 november i Svenska Dagbladet.

Detta är de sju viktigaste nyheterna i Lissabonfördraget jämfört med det nu gällande Nice-fördraget:

1.
Beslut i rådet, där medlemsländernas regeringar lagstiftar tillsammans, ska som grundregel fattas med kvalificerad majoritet. För ett beslut krävs en majoritet av länderna som samtidigt måste representera en majoritet av unionens befolkning, så kallad dubbel majoritet. Beslut i skattefrågor och om utrikes- och säkerhetspolitiken kräver fortsättningsvis enhällighet.

2.
Europaparlamentet blir medlagstiftande på fler områden, som rättsligt och polisiärt samarbete och jordbrukspolitik.

3.
Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna möts, får en permanent ordförande, som utses av regeringarna och sitter i högst fem år. Uppgiften är att leda arbetet vid EU:s toppmöten och representera unionen.

4.
EU får ett eget ”utrikesdepartement” och en diplomatkår, under ledning av en hög representant. Denna ”utrikesminister” blir permanent ordförande i utrikesministerrådet och vice ordförande i EU-kommissionen.

5.
Stadgan om grundläggande fri- och rättigheter blir en del av fördraget och blir därmed juridiskt bindande. Bland rättigheterna finns också fackliga rättigheter, till exempel konflikträtten.

6.
Den svenska riksdagen och de andra nationella parlamenten får en starkare roll med rätten att bromsa lagstiftning. En tredjedel av parlamentet kan stoppa lagstiftning som bryter mot subsidiaritetsprincipen. Grundregeln är att beslut på överstatlig EU-nivå ska fattas endast när det är nödvändigt för att nå uppsatta mål.

7.
Europaparlamentet får färre ledamöter. Taket sätts vid 751 ledamöter. Sveriges antal ökar dock från 19 till 20 platser.

torsdag 20 november 2008

EU:s grundlag - protester på Irland

Protest överlämnad till Svenska ambassaden i Dublin

I dag (onsdag 19:e) på tröskeln till omröstningen i riksdagen om fördraget i Lissabon har Peoples Movement - Gluaiseacht en Phobail lämnat en protest till den svenska ambassadören i Irland Claes Ljungdahl, där man uttrycker sitt motstånd mot den svenska regeringens beslut att gå vidare med ratificeringen av ett fördrag som redan demokratiskt förkastats av det irländska folket.

- Beslutet av den svenska regeringen att gå vidare med ratificeringen är tydligt utformad i samarbete med EU-kommissionen för att odemokratiskt isolera det irländska folket och att sätta mer press på oss att acceptera det här fördraget.

- Många människor, både i Irland och Europa har beundrat och skulle i handling vilja efterlikna den svenska sociala modellen och det system för kollektiva förhandlingar som nu är under attack av Lissabon-fördraget.
Folkrörelsen Peoples Movement - Gluaiseacht en Phobail höll också en demonstration utanför ambassaden för att protestera mot den fortsatta ratificeringsprocessen och i solidaritet med de miljoner svenska medborgare som nekas möjlighet att uttrycka sin demokratiska dom om detta fördrag i en folkomröstning.

Ja det har allt gått långt när andra länders folk tvingas demonstrera mot den svenska regeringen och riksdagen för sitt odemokratiska handlande. Lissabonfördraget är en större grundlagsändring än 1809 års regeringsform. Det väljer en majoritet av riksdagens ledamöter att behandla som vilken fråga som helst. Jag skäms på deras vägnar. Men var så säker de kommer att får skörda vad de sått. Hut brukar att gå hem även om det dröjer ibland.

Tack Irländare för att ni lyckas hålla den demokratiska fanan högt och för att ni röstade nej till det demokratiskt så undergrävande fördraget från de maktberusade, närmast psykopatiska höga herrarnas möte i Lissabon. Det förefaller dessvärre som de flesta statschefer i EU har den vedervärdige Silvio Berlusconi som sin förebild.

Rune Lanestrand
kommentarer till lanestrand@telia.com

Rune Lanestrand är chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren

onsdag 19 november 2008

Centerpartiets drömmar om EuropaVid Centerpartiets framtidskonvent den 15-16 november i Norrköping framkom följande:

Centerpartiet hoppas att drömmar skall ge tre mandat i EU-parlamentet. Drömmarna som förhoppningsvis skall ge två ytterligare mandat är:

EU skall verka för att människan står i centrum.

EU skall vara global ledare.

EU skall arbeta för ett grönt och hållbart Europa.

EU skall verka för företagsamhet och ett välmående Europa.

Lena Ek var första namn och de övriga två som nominerades var Kent Johansson från Skara och som tredje namn nominerades Abir Al-Sahlan från Botkyrka.

Det finns mycket mer att läsa om Centerpartiet och deras framtidsvisioner

EU:s grundlag och våra odemokratiska riksdagsmän

Riksdagen struntar i vad väljarna tycker.

I DN den 18 november kan man läsa denna insändare och de som skriver anser att våra riksdagsledamöter har glömt att vi har ett demokratiskt styrelseskick i Sverige. De tror helt enkelt att våra folkvalda inte känner till den svenska regeringsformen där det står att all offentlig makt utgår från folket. Idag verkar det genomgående vara så anser insändarna att riksdagen fullständigt nonchalerar folkviljan.

Den svenska riksdagen planerar att ratificera EU:s nya grundlag eller som det kallas Lissabonfördraget. Insändarna anser det vara anmärkningsvärt at då det egentligen inte finns någon EU grundlag att ratificera. Det är nästan samma fördrag som tidigare har röstats ner vid folkomröstningen i Frankrike och Nederländerna. Enligt EU:s eget regelverk faller därmed Lissabonfördraget.

Det har också under lång tid funnits en stark opinion i vårt land för att också vi skall få folkomrösta inför de stora förändringar som EU vill driva igenom. Men de som i riksdagen talar sig varma för EU är livrädda för att ge medborgarna möjligheten att bli delaktiga i ett så viktigt samhällsbeslut som detta är. Stora delar av fackföreningsrörelsen är numera kritiska till Lissabonfördraget, då det hotar den svenska modellen med kollektivavtal.

Vidare anser de tre som skickat in insändaren att det är obegripligt att socialdemokraterna utan betänkligheter godtagiti EU:s försök att driva igenom Lissabonfördraget och att de ställer upp på att låta den nuvarande regeringen rösta igenom en sådan antifacklig och nyliberal EU-grundlag.

Det är en sådan betydande politisk maktförflyttning från Sverige till Bryssel och därför har denna fråga en sådan dignitet att det krävs tre fjärdedels majoritet i riksdagen för ett godkännande. Det är en allvarlig situation som uppkommit och ett skendemokratiskt styrelseskick är i själva verket detsamma som elitstyre.

måndag 17 november 2008

Mer demokrati med EU:s grundlag (Lissabonfördraget)

Landsbygdsrådet propagerar för Lissabonfördraget och sviker landsbygdens intressen.

16 november 2008
Rune Lanestrand är redaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren.

Har mått "politiskt dåligt" sedan jag i morse fick läsa detta på hemsidan för Landsbygdsrådet/Hela Sverige ska leva:
"Lissabonfördraget ger på många sätt en mer demokratisk, tydlig och öppen union, anser Hela Sverige ska leva.

Fördraget innebär att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, och att en öppen, tydlig och regelbunden dialog ska föras med det civila samhället. Detta är mycket positivt. Samtidigt är det oroande att befogenheter flyttas från nationell till europeisk nivå. Det försvagar vår nationella suveränitet och möjligheter till lösningar som passar just oss.
Men, vi vill lägga till en aspekt, nämligen bestämmelserna om demokratin och vikten av att den lokala nivån ges inflytande.

Hela Sverige ska levas engagemang finns på den första lokala samhällsnivån, bland de 4 500 lokala utvecklingsgrupper som verkar över hela Sverige. Den deltagardemokrati som dessa grupper representerar kompletterar den representativa demokratin.

De lokala utvecklingsgrupperna svarar för helheten lokalt i bygden, under den kommunala nivån. Grupperna representerar den lokala allmännyttan, och det folkliga engagemang som de mobiliserar är en betydande kraft för samhällsutvecklingen. Denna första lokala samhällsnivå bör stärkas på olika sätt, exempelvis inom samhällsplaneringen och som aktörer i EU-programmen.

På Landsbygdsriksdagen i Lycksele bildades ERCA, ett nätverk av nationella byarörelser i Europa, som ska ge röst åt folket på landsbygden.

” - Det är viktigt att ERCA och andra europeiska landsbygdsorganisationer inte bara inbjuds att delta i möten och grupper av olika slag, utan dessutom ges ekonomiska möjligheter att medverka och agera. De har en synnerligen viktig uppgift i att stärka civilsamhällets kapacitet lokalt och kan bli en motvikt till de starka krafter som drar mot ekonomisk och geografisk koncentration i Europa, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva. ”

Se byarörelsen som den resurs vi är - även på europeisk nivå!

För mer information kontakta:

Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-510 28 67
Staffan Bond, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-534 13 50
Karin Wenström, informatör, tfn 0730-41 26 97"

Kanske inte så konstigt med denna EU-fori då både Marit Paulsen (v,s,c,fp) och Lena Ek(c) ingått i styrelsen för Landsbygdsrådet Hela Sverige ska leva. Men de sviker landsbygdens folk som ogillar EU och dess enorma byråkrati. Inte minst inom jordbruket. Rådet kryper får Bryssel och propagerar för Lissabonfördraget medan man inte törs ta ställning mot GMO, uranbrytning eller provborrning. Ödesfrågor för landsbygden folk.

Rune Lanestrand
kommentar till lanestrand@telia.com

EU-gurkor


I Svenska Dagbladet den 12 november kan vi läsa om att gurkorna nu får vara krokiga. Med andra ord får de vara naturliga och sållas inte bort. Säkert kan detta vålla problem i parlamentet!. Ett ärende mindre att arbeta med!!!

Som ni vet har EU-byråkraterna alltid hävdat att det är en myt att det finns regler för hur gurkor får vara böjda, hur små jordgubbar får vara, etc.

Detta är ingen myt, dessa regler finns och fanns, ty nu i torsdags avskaffades de nämligen, de regler som inte fanns och som var en myt; läs här:

“Reglerna om storlek och form på frukt och grönsaker avskaffas. EU-länderna röstade i dag för kommissionens förslag om att upphäva handelsnormerna för 26 typer av frukt och grönsaker. Genom att avskaffa dessa normer strävar kommissionen efter att göra EU-reglerna effektivare och enklare och ta bort onödig byråkrati. Handelsnormerna behålls för tio typer av frukt och grönsaker, däribland äpplen, jordgubbar och tomater. Men även för dessa typer kan medlemsländerna tillåta butiker att sälja produkter som inte uppfyller normerna, förutsatt att de märks på ett sätt som skiljer dem från frukt och grönsaker i klasserna extra, klass I och klass II. De nya reglerna innebär alltså att de nationella myndigheterna kan tillåta försäljning av alla typer av frukt och grönsaker vilken storlek och form de än har.”

Vi har alltså ett överstatligt organ, som icke är valt av medborgarna, med 30 000 byråkrater, vilka hela dagarna reglerar våra liv, vår livsstil, våra gurkor. Överheten bär icke sin gurka förgäves!

Lena Ek, EU-parlamentariker och som också i dagarna fått förnyat förtroende som EU-parlamentariker inför EU-valet 2009 uttalar sig i DN den 13 november 2008 apropå avskaffandet av reglerna för hur krokiga gurkorna får vara. ”Det skall bli jätteskönt med ett normaltillstånd, alternativen blir fler med ökat utbud och billigare varianter i affären.”

torsdag 13 november 2008

EU-flytten Bryssel-Strasbourg-Bryssel

Följande är ett svar på Cecilia Malmströms debattartikel den 4 november i Östgöta Correspondenten.

Upp till bevis, Cecilia Malmström

När Sverige tar över ordförandeklubban i EU nästa år får vi se om Cecilia Malmström menar allvar med sin artikel om EU-parlamentets pendlande, skriver BJÖRN VON DER ESCH, vice ordförande i Junilistan.

EU-minister Cecilia Malmström skriver (4/11) att det ständiga flyttandet av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett stopp. Det är lätt att hålla med henne. Det är givetvis orimligt att en karavan av EU-parlamentariker, tjänstemän, lobbyister, ledamöter från kommissionen och journalister varje månad reser från EU-parlamentets lokaler i Bryssel för att under några få dagar sammanträda i Strasbourg.

Flyttkalaset kostar årligen Europas skattebetalare minst två miljarder kronor. Därtill är resorna både tidskrävande och förkastliga ur ett miljöperspektiv.

Men Cecilia Malmström har låg trovärdighet i frågan. För om kritiken av Strasbourgpendlandet är äkta – hur kommer det sig då att den borgerliga regeringen inte satte ned foten när EU-parlamentet hösten 2006 beslutade sig för att köpa parlamentsbyggnaden i Strasbourg i stället för att som tidigare hyra den? Det beslutet borde ha gjort det än svårare att stoppa resandet.

Nästa höst är Sverige ordförandeland i Europeiska rådet. Då är det upp till bevis för Sveriges EU-minister och den borgerliga regeringen har ett gyllene tillfälle att på allvar försöka sätta stopp för Strasbourgpendlandet. För det är bara medlemsstaternas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet som genom enhällighet kan fatta ett beslut om att slopa pendlandet.

Först då får vi se om Cecilia Malmström menar allvar med att vilja att stoppa flyttandet, eller om hennes artikel bara var att betrakta som de berömda läpparnas bekännelse.

Björn von der Esch
Vice ordförande Junilistan

Lissabonfördraget - uranbrytning i Sverige

I Svenska Dagbladet, Synpunkt var följande insändare införda, den första
den 22 oktober 2008 och den andra den 10 november 2008. Riksdagsman Göran Montan svarar på den första insändaren och verkar dåligt insatt vilket också Kerstin Magnusson anser och ifrågasätter riksdagsledamöternas kompetens och det gör jag också. Våra folkvalda anser sig inte behöva ta del av vad ”allmogen” anser utan de styr vårt land som deras eget fögderi.

EU kan bestämma om svensk uranbrytning

I regeringens proposition om Lissabonfördraget föreslås förändringar i lagtexten.
Nu står det i paragraf 3: Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet. Efter den 22 november kommer det att stå: Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Atomenergigemenskapen får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.

Ändringen innebär att Sverige blir förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning.

I Euratomfördraget står det
”Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.

För detta ändamål upprättas en byrå som skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Medlemsstaterna skall lämna byrån all information som den behöver för att kunna utöva sin optionsrätt och sin ensamrätt att ingå avtal om leveranser.

Medlemsstaterna skall garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet inom deras territorier.

Byråns optionsrätt skall omfatta rätt att använda och förbruka material som tillhör gemenskapen,

Kommissionen får inom ramarna för gemenskapens budget och på de villkor som den själv bestämmer, finansiellt medverka i prospekteringsverksamhet inom medlemsstaternas territorier.”

Riksdagsledamöter från alla partier i berörda områden måste rösta nej till Lissabonfördraget den 22 november, för att Sverige ska slippa uranbrytning.
Ring eller mejla och fråga hur riksdagsledamöterna i din valkrets tänker rösta!

Birgitta Möller, Helsingborg, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnv
EU-fördraget innebär ingen ändring
Publicerad 28 oktober 2008

I SvD den 22 oktober skriver Birgitta Möller att en förändring av skrivningen § 3 (avser upplysningsvis ”Lagen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen”
(1994:1500) skulle innebära att Sverige blir ”förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning”.

Med utgångspunkt i de klimatutmaningar vi står inför ser jag personligen kärnkraften som både en helt nödvändig och välkommen del av vår elproduktion även framåt, men fru Möllers insändare handlar egentligen om ett motstånd till EU. Det är tydligt då den förändring som är central i hennes argumentering helt saknar den betydelse hon försöker påskina.

Begreppet ”Europeiska gemenskaperna”, som finns i den nuvarande lydelsen av paragrafen, innefattar både Europeiska gemenskapen (EG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Så Euratom ingår alltså redan. I Lissabonfördraget försvinner Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person och ersätts av Europeiska unionen. Euratom fortsätter att finnas kvar. Därför står det ”Europeiska unionen” och
”Euratom.”

Detta är ett direkt citat från riksdagens EU-upplysning, på bara några minuter tog deras kunniga medarbetare fram detta, komplett med hänvisningar.
Det är naturligtvis tråkigt att fru Möller blivit så orolig för något som är ett fullständigt missförstånd. För det är väl inte så att fru Möller och hennes nätverk medvetet vill sprida osanning trots kunskap om hur det egentligen förhåller sig?

GÖRAN MONTAN (M),Riksdagsledamot
EU bestämmer om Sveriges uran

Refererar till Göran Montans artikel om uranbrytning i Sverige, som infördes i SvD Synpunkt den 28/10. Jag vet inte var Sveriges riksdag har hittat sina ”kunniga medarbetare”, men faktum kvarstår, här svart på vitt, ur Euratom-Lissabonfördraget:

”Försörjning med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.

För detta ändamål upprättas en byrå som skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsländernas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Medlemsstaterna skall garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet inom deras territorier.”

Detta betyder således att om Sverige ansluts till EU:s nya grundlag, så har vårt land frånsagt sig rätten att själv fatta beslut i denna för alla medborgare så viktiga fråga.

Kerstin Magnusson Ehnqvist,Slöinge, Junilistan

tisdag 11 november 2008

Bryssel-Strasbourg-Bryssel


Sveriges EU-minister Cecilia Malmström skriver i Östgöta Correspondenten den 4 november om flytten av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg tolv gånger per år. Denna flytt gör att mer än 3.000 personer tolv gånger per år förflyttar sig 55 mil mellan parlamentets två arbetsplatser. Den årliga kostnaden för resor, transporter och dubbla parlamentsbyggnader uppgår enligt EU-minister Cecilia Malmström till över 200 miljoner euro.

I somras rasade taket in i byggnaden i Strasbourg och ledamöterna fick samlas i Bryssel istället. Förutom besparingarna i pengar (cirka 30 miljoner kronor) så har det också blivit mer arbete utfört eller för att uttrycka sig med EU-ministerns ord ”lett till viktiga effektivitetsvinster”.

Vidare anför EU-ministern att Strasbourg har gamla anor och placeringen av EU-parlamentet i denna stad har av tradition setts som en symbol för freden mellan Frankrike och Tyskland. Visionen om fred lever kvar och utgör grunden för hela EU.

Med tanke på att förtroendet är lågt bland medborgarna i de 27 medlemsländerna är det viktigt att inför Europavalet i juni nästa år verkligen visa medborgarna länken mellan de beslut som fattas inom EU och människornas vardag och att de skattemedel som används för verksamheten används på ett ansvarsfullt sätt.

EU-ministern lägger också in en passus om att flygresorna och de olika transporterna ökar på utsläppen av koldioxid.

Cecilia Malmström startade ett upprop för något år sedan om att Europa-parlamentet skulle vara i Bryssel men inget har hänt. Du kan läsa hela artikeln på corren.se

EU-ministern skriver ingenting om vilket land som bromsar förändringen men hittills har fransmännen vägrat och så även den nya presidenten Sarkozy.

* * *
Bild: Lastbilstransport av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg. Det står "lies" (lögner) på lastbilen.

söndag 9 november 2008

Lissabonfördraget

På sin blogg den 23 oktober skriver Rune Lanestrand, chefredaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren följande:

Moderat adelsdam avslöjar fult politiskt spel i i EU

Det pågår ett obehagligt politiskt spel för att den politiska eliten till varje pris ska få igenom Lissabonfördraget utan att svenska folket får säga sitt. Att det är så avslöjades då en av de främsta inom moderatadeln Charlotte Cederschiöld skickade hemligt sms till fel person.

Hon bekräftar våra värsta farhågor, att trätan mellan Alliansen och oppositionen främst är ett spel för gallerierna. Och att de flesta viktiga frågor som behandlas i Sveriges riksdag redan har avgjorts genom politisk kohandel mellan de stora partierna i EU-parlamentet.

Troligen var brevet avsett för moderaternas partisekreterare men kom i stället till Britt-Marie Hillberg i Hofors. Cederschiöld skriver i sitt vilsekomna sms att Jan Andersson (s) fått med sig EU:s sysselsättningsutskott när det gäller synen på Vaxholmskonflikten. Det som senare blev Laval-domen. Men hon försöker få det stoppat i presidiet. Den konservativa gruppen kan inte gå emot EG-rätten, menar hon.

Hon skriver vidare att hon hyser stor oro för Laval-domen och Lissabonfördraget och dess behandling i Sverige. Men skriver att ”Fredrik Reinfeldt nog kan göra upp med Mona Sahlin.” Innan hon avslutar sitt sms, med en kram, hälsar Cederschiöld att ”EU-kommissionären Margot Wallström pushar på Mona”.

Några dagar senare förklarar Mona Sahlin på en presskonferens att socialdemokraterna ställer sig bakom Lissabonfördraget utan att kräva folkomröstning.

Denna fadäs från en av moderaternas främsta ledamöter i Bryssel bekräftar vad Junilistan skriver i sin rapport ”Med kluven tunga”. Där man visar på många exempel då socialdemokrater, konservativa, kristdemokrater och liberaler går samman i centrala frågor. Samtidigt som man på hemmaplan försöker ge väljarna intryck av att de står långt ifrån varandra.

Därför blir det, som tidskriften Economist har konstaterat, ofta närmast nordkoreanska ja-majoriteter på 75-90 procent i centrala frågor vid omröstning i EU-parlamentet. Ett politiskt ohederligt spel som skadar parlamentarismen och förtroendet för politiker.

torsdag 6 november 2008

1. Fjordmans 10 anledningar

Gates of Vienna har Fjordman skrivit om 10 olika anledningar till varför EU måste upplösas.

Här följer den första i översättning av Berit och Gerda


1. EU främjar brottslighet och instabilitet.


 EU skyddar inte freden i Europa. Tvärtom undergräver EU stabiliteten på kontinenten genom att avveckla gränskontrollerna vid en tidpunkt då vi ser de största befolkningsförflyttningarna i mänsklighetens historia, med många invandrare som kommer från politiskt instabila länder och vars instabilitet sprider sig till europeiska stater.
Genom sin vansinniga invandringspolitik, skulle EU kunna bli delvis ansvarig för att utlösa inbördeskrig i flera europeiska länder. Kanske kommer EU att bli ihågkommen som "fredsprojektet" som skapade krig. Europeiska unionen har skapat en gränslös region från Grekland till Frankrike och från Portugal till Finland, men medborgarna i dessa länder betalar fortfarande det mesta av sina skatter till nationalstater, vars gränser inte längre respekteras. Det är löjligt att betala upp till hälften av sin inkomst till ett företag som inte längre kontrollerar sitt eget territorium eller lagstiftning. Om inte de nationella gränserna återställs, har medborgarna i EU: s medlemsstater inte längre någon skyldighet att betala skatt.

EU främjar en löjlig mängd lagar och förordningar, medan gatuvåldet i stor utsträckning förblir ostraffat och ökar allt mer. Lagar används för att straffa de laglydiga, medan brottslingar härskar på gatorna. Denna brist delas dock av många nationella regeringar. När myndigheterna från Berlin via Amsterdam till London och Rom inte upprätthåller lag och ordning, har medborgare inte bara rätt utan skyldighet att beväpna sig för att skydda sin egendom och liv för de nära och kära.

Det är mycket möjligt att vi skulle kunna dra nytta av någon form av europeiskt samarbete i försvaret av en gemensam kultur, men inte i form av det EU som finns i dag. EU handlar inte om samarbete för att skydda européernas bästa intressen, det handlar om att förvandla hela kontinenten till en mångkulturell temapark där de infödda blir omformade och demografiskt krossade. EU är ett omfattande socialt experiment som utförs med hundratals miljoner människor. Det handlar inte om stordriftsfördelar, det handlar om dumhet i stor omfattning.

EU ger inte européerna en "röst" på den internationella arenan. Det är i bästa fall ett byråkratiskt monster ; ett farligt utopiska projekt i värsta fall. Det gör att våra fiender tar oss mindre på allvar, inte mer. Det handlar inte om att ge alla en röst, det handlar om att tysta de röster vi redan har, genom att beröva oss all bestämmanderätt vad gäller vår framtid och våra öden.

2. EU försvagar Europas kulturella försvar

Fjordmans anledning #2.

EU överlämnar systematiskt kontinenten till våra värsta fiender.
När de franska, nederländska och irländska väljarna förkastade EU-konstitutionen, gick EU-eliten vidare som om ingenting hade hänt. När den muslimska världen säger att EU bör verka för att utrota "islamofobi" gör de omedelbart ett medgivande.
När en organisation ignorerar intressen rörande sitt eget folk men genomför de intressen som gagnar folkets fiender, då har organisationen blivit en aktiv fientlig enhet som drivs av en korrupt klass av ynkliga förrädare. Detta är vad EU är i dag.

EU förstör medvetet de kulturella traditionerna i medlemsstaterna genom att låta dem översvämmas av invandrare och utrotar därmed inhemska traditioner. Detta är en grov kränkning av ursprungsbefolkningens rättigheter över en hel kontinent. Europa har några av jordens rikaste kulturella traditioner. Att ersätta detta med sharia-barbari är ett brott mot mänskligheten.
Europeiska unionen är för närvarande den viktigaste (men inte den enda) motorn bakom islamiseringen av Europa, kanske det största sveket i denna civilisations historia. Undfallenhet för islam och muslimer är så djupt nedsänkt i Eu's strukturella DNA att det enda sättet att stoppa islamisering av kontinenten är att bli av med EU. Alltihop.

3. EU främjar en uppsvälld byråkrati

Fjordmans anledning #3


 I en studie som offentliggjordes av organisationen Open Europe i augusti 2008 konstaterades att EU använder en "armé" av byråkrater och att det faktiska antalet individer som krävs för att administrera EU är nära 170,000 - mer än 7 gånger 23,000, en siffra som ibland anges av kommissionen. Enligt dem är "Den rättsliga processen i EU ett mycket komplicerat och ogenomträngligt system, vilket gör det mycket svårt att fastställa hur många som faktiskt är inblandade i utformning, genomförande och tillsyn över lagstiftningen.
Men forskning från Open Europe, med den begränsad information som finns tillgänglig, visar att bara utkast och uträkning om hur lagstiftningen inom EU ska utföras kräver en byråkratisk personal på cirka 62,026 människor. Denna siffra avslöjar var EU: s verkliga lagstiftningsarbete faktiskt åstadkommit; i kommittéer, bakom stängda dörrar och dolt för allmänheten.
Merparten av arbetet äger rum utanför de centrala institutionerna inom expertgrupper, rådets grupper, och de så kallade kommittéerna inom kommittéförfarandet." Notera hur detta slutna och hemlighetsfulla förfarande med att utarbeta lagstiftning för en halv miljard människor liknar det som sker i en diktatur. EU följer en strategi för att dölja vanlig insyn och gömmer den verkliga makten bakom lager av byråkratiska komplikationer. Denna strategi följdes också under utarbetandet av den löjligt långa europeiska konstitutionen. Om någon presenterar ett kontrakt för dig på hundratals sidor, bestående av mer eller mindre obegripligt tekniskt språk, och som skulle styra alla aspekter av ditt liv och dina barn och barnbarns, och den personen sa att du bara behövde lita på hans ord och skriva på papperen, skulle du ha accepterat det?
Det är i huvudsak vad EU har gjort när det gäller ödet för en hel kontinent, inte bara en enda familj.
När vissa förargade människor, såsom nederländare och irländare, var ovänliga nog att inte blint ta emot sin nya livegenskap, beslutade EU att de ändå var bundna av kontraktet som de just förkastat. Det är arrogans av monumentalt mått, om inte klart förräderi. EU är ännu inte en totalitär enhet, men den har alla verktyg som behövs för att bli en. Man har lyckats korrumpera den nationella eliten att sälja ut friheten för sitt folk genom att bjuda in dem att delta i världens största bluff, som betalas av de europeiska skattebetalarna. Den över hela Europa växande förmyndarinstitutionen stör nu varje aspekt av det sociala och ekonomiska livet och styrs av en oansvarig och ofta fientlig minoritet av sociala ingenjörer som vill påtvinga alla sitt eget sätt att tänka.

4. Överdriven reglering och centralisering är dåligt för frihet och välstånd Fjordmans anledning #4


 Europa blev en gång en dynamisk kontinent tack vare konkurrensen på alla nivåer. Det är nu nästan omöjligt att hitta en sektor av samhället som är oberörd av ofta överdrivna EU-förordningar.
EU fungerar som en enorm superstat som styrs centralt av statister som är besatta av förordningar. De har inte lärt sig något av historien, där central planering har varit ett nästan universiellt misslyckande.
Här är vad Nathan Rosenberg och LE Birdzell Jr säger i How The West Grew Rich: The Economic Transformation Of The Industrial World:

"Till en början berodde västvärldens uppnådda självständighet på en avskärmning, eller en försvagning, av politisk och religiös kontroll, vilket ger andra delar av det sociala livet möjlighet att experimentera med förändringar. Tillväxt är naturligtvis en form av förändring och tillväxt är omöjligt när förändringarna inte är tillåtna.
Alla framgångsrika förändringar kräver ett stort mått av frihet så att man kan experimentera. En garanti av detta slag för frihet kostar samhällets härskare känslan av kontroll, som om de gav sitt medgivande till andra att besluta om samhällets framtid. Den stora majoriteten av samhällen, förr och nu, har inte tillåtit detta. Inte heller har de undgått fattigdom. "

"Västvärldens teknik utvecklades inom den särskilda ramen för en hög grad av självständighet bland de politiska, religiösa, vetenskapliga och ekonomiska sfärer av det sociala livet. Är denna hög grad av självständighet nödvändig för en framgångsrik tillämpning av teknik för att ekonomiskt välstånd? Det är få västerländska forskare som inte skulle hålla med om att en hög grad av självständighet i den vetenskapliga sfären, från politisk eller religiös kontroll är nödvändig för vetenskapliga framsteg. Det är nästan lika självklart att ett liknande oberoende, är avgörande för den ekonomiska processen att överföra vetenskapliga framsteg till varor och tjänster. Den tekniska kapaciteten i ett samhälle förstörs om kontroll av någon vetenskaplig undersökning eller innovation bestäms av politiska eller religiösa myndigheter, för att kombinera ett intresse av att kontrollera resultatet av teknisk utveckling med befogenhet att begränsa eller styra experiment. I alla välfungerande samhällen är politiska myndigheter inriktade på stabilitet, säkerhet och status quo. Det är således sällsynt okvalificerat att styra eller kanalisera aktiviteter som syftar till att producera instabilitet, osäkerhet och förändring”. "


 Europeiska unionen kan inte ses som något annat än att den är emot frihet eftersom EU koncentrar alldeles för mycket makt i ett centraliserat byråkratiskt system som är nästan omöjligt för utomstående att förstå. Som den österrikiska ekonomen Friedrich Hayek varnade i The Road to Serfdom (Vägen till Livegenskap).
"Att tro att det ekonomiska livet inom ett stort område, som omfattar många olika människor, kan styras eller planeras av ett demokratiskt förfarande avslöjar en total brist på medvetenhet om de problem som denna planering skulle åstadkomma. Planering på internationell nivå, ännu mer än vad som är brukligt på nationell nivå, är ingenting annat än en osminkat kraftfullt tvång, ett översitteri från en liten grupp gentemot andra av den standard och den sysselsättning som planerarna tror lämpar sig för oss alla".

5. Bristen på en verklig maktuppdelning i EU uppmanar till missbruk


 Fjordmans anledning #5

Vi borde studera sjuttonhundratalets store franska tänkare Montesquieu och hans arbete. Han beundrade det brittiska politiska systemet. Han förespråkade att de verkställande, lagstiftande och dömande grenarna av regeringen bör tilldelas olika organ, där var och en av dem inte skulle vara tillräckligt stark för att påtvinga samhället sin vilja.

Detta beror på att "konstant erfarenhet visar oss att varje man som tilldelats makt är skapad att missbruka den, och att driva makten så långt det går."

Uppdelningen av makt är nästan totalt obefintlig inom Europeiska unionen, där det bara finns svag till obefintlig åtskillnad mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten, och där alla dessa fungerar utan medgivande från allmänheten. Kort sagt, ett litet antal människor kan utarbeta och genomföra lagar utan att rådfråga folket, och dessa lagar har företräde framför de som antagits av de valda församlingarna. Detta är en blåkopia för en diktatur. År 2007, varnade tidigare tyske presidenten Roman Herzog för att parlamentarisk demokrati var under hot från EU. Mellan 1999 och 2004, härrörde 84 procent av rättshandlingar i Tyskland - och i de flesta av alla EU-länder - från Bryssel.

Enligt Herzog: "EU-politiken lider i en oroväckande grad av en brist på demokrati och ett de facto-upphävande av maktuppdelning."

Trots detta var EU till stor del en icke-fråga under tyska valet 2005. Man får en känsla av att de verkliga frågorna i sak inte är föremål för offentlig debatt. Nationella val har blivit en alltmer tom ritual. De viktiga frågorna har redan avgjorts i förväg bakom stängda dörrar. Fria medborgare bör lyda lagar som utarbetas med nationens och folkets bästa, långsiktiga intressen i åtanke. De flesta av de lagar inom EU: s område är inte längre utarbetade av valda företrädare utan genom oansvariga EU-byråkrater, av vilka vissa skulle kunna ha köpts och betalats av våra muslimska fiender med arabiska oljepengar. Om det är så borde medborgare i dessa länder inte längre ha någon skyldighet att följa dessa lagar. Som Montesquieu varnade, "När den lagstiftande och verkställande makten är förenade i en och samma person, eller underordnad samma domstol, finns det ingen frihet, eftersom farhågor kan uppstå, att samma monark eller senat antar tyranniska lagar, för att verkställa dem på ett tyranniskt sätt."

Han sade också att," Onödiga lagar försvagar de nödvändiga lagarna. "
Det nuvarande problemet med EU är inte bara innehållet i lagar och hur de utarbetats och godkänts, utan också deras stora antal.

Laglydiga medborgare förvandlas till brottslingar av lagar som reglerar tal och uppförande, medan riktiga brottslingar tar över på gatorna i våra städer. Denna situation kommer antingen att leda till en polisstat eller till ett totalt sammanbrott av lag och ordning, eller båda. 


6. Bristen på öppenhet lämnar EU sårbart för fientlig infiltration

Fjordmans anledning # 6.

För att ha ett system med en regering under offentlig kontroll, behövs ansvarsskyldighet och öppenhet. EU har misslyckats bedrövligt i båda fallen.

Anledningen till att EU: s ledare kunde begå ett svek så stort som skapandet av Eurabia är inte enbart därför att EU: s myndigheter inte formellt utsätts för folkets vilja, utan lika mycket därför att de gjort beslutsprocessen oerhört komplicerad och flyttat den verkliga makten från allmänhetens insyn. Det finns all anledning att tro att några av dem som hävdar att de är våra företrädare har mutats och / eller utsatts för utpressning av muslimska länder och andra fiender, att genomföra en agenda som står i motsatsförhållande till våra intressen.

Inget system är perfekt, men ett slutet och icke-transparent system som EU företräder, är särskilt utsatt för infiltration från utomstående och fientliga utländska intressen. De "lagar mot diskriminering" vi nu ser i Västeuropa är en indikation på att det demokratiska systemet inte längre fungerar som avsett.

Dessa lagar kommer från en liten grupp av självutnämnda ledare som svarar på trycket från den muslimska världen och inte från sitt eget folk. Den europeiska politiska eliten riskerar i allt högre grad att bli medarbetare och marionetter för våra fiender, eftersom det är så de agerar i många fall. 


7. EU leder till begränsad yttrandefrihet

Fjordmans anledning # 7

EU bidrar inte till att främja frihet i Europa, utan ägnar i stället mycket tid åt att försöka avskaffa den lilla som är kvar.
EU, i samarbete med islamiska länder, skriver om skolböckerna över hela den europeiska kontinenten för att presentera en mer "positiv" bild av Islam.
EU betraktar media och utbildningssystemet mer och mer som en förlängd arm av staten. Detta är kännemärket för en totalitär stat, vilket EUSSR gradvishåller på att bli.

Man får en känsla av att EU: s koncept för ett "enat Europa” betyder en nation, ett folk - och en enda tillåten uppfattning. Det är också frestande att säga, en enda tillåten religion : Islam.


Enligt den brittiske författaren Daniel Hannan: "eurokrater ogillar instinktivt spontana aktiviteter. För dem är "oreglerat" nästan synonymt med "illegal".
Det byråkratiska tänkesättet kräver enhetlighet och tillståndsgivning, order. Eurokrater är särskilt upprörda eftersom många bloggare, har en anarkistisk tendens och är anti-Bryssel. I de franska, nederländska och den irländska folkomröstningen var MSM [vanliga nyhetsförmedlare] enhetligt för fördraget, medan Internet-aktiviteterna var överväldigande skeptiska.

Bruno Waterfield rapporterade nyligen om en hemlig rapport från kommissionen om den risk som frihetsivrarna utgör via internet. "Bortsett från officiella webbplatser, har Internet i stort sett blivit ett utrymme för anti-europeisk känslor. Möjligheten att nå en publik till en mycket låg kostnad, och med tanke på enkelhet i Nej- kampanjens meddelanden, har det visat sig vara lätt att hantera under kampanjperioder.

"EU: s lösning? Naturligtvis att reglera bloggarna!"


I skrivande stund, ser det ut som de mest radikala förslagen för att reglera blogsfären och oberoende webbplatser har urvattnats tills vidare, men det är ingen tvekan om att EU kommer att göra nya försök att censurera Internet, särskilt eftersom organisationen framgångsrikt har mutat många av de traditionella nyhetsförmedlarna. EU har uppmuntrat pan-europeiska lagar mot "rasism och hets mot folkgrupp."

Varje enskild åtgärd som EU har vidtagit visavi dessa ämnen har lett till fler begränsningar av yttrandefriheten, online och offline. Det finns ingen anledning att inte förvänta sig att trenden kommer att fortsätta, särskilt som EU konsekvent försöker att blidka muslimer och andra invandrargrupper på alla sätt.
EU: s försök att krossa oliktänkande och tysta kritik av dess idéer kommer att bli allt mer aggressiva och svåra att ignorera.

8. EU misslyckas med att rådfråga sina medborgare och förolämpar dem därmed


 Fjordmans anledning #8

Den irländska folkomröstningen 2008 om den föreslagna EU-konstitutionen / Lissabon-fördraget är en kraftfull vittnesbörd om den onda karaktären i Europeiska unionen.

Före folkomröstningen, gjorde ett antal av EU:s ledare helt klart att Lissabon-fördraget var nästan identiskt med den europeiska konstitutionen, som hade avvisats av franska och nederländska väljare 2005, och som sedan förmodligen skulle ha varit död. Frankrikes tidigare president Valéry Giscard d'Estaing (ansvarig för utkastet till konstitutionen) sa:

"Förslagen i det ursprungliga konstitutionsfördraget är praktiskt taget oförändrade. De har helt enkelt spridits ut i de gamla fördragen i form av tillägg. Varför dessa subtila förändringar? Framför allt för att avvärja eventuella hot om folkomröstningar genom att undvika varje form av konstitutionellt vokabulär."

D'Estaing sa också:" Den allmänna opinionen kommer att ledas att anta, utan att veta om det, de förslag som vi inte vågar lägga fram direkt... Alla de tidigare förslagen kommer att finnas i den nya texten, men kommer att gömmas på något sätt."

Spaniens premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero sade:"Vi har inte tagit bort en enda väsentlig punkt i det konstitutionella fördraget..."

Italiens president Giorgio Napolitano sade : "De som är mot EU är terrorister. Det är psykologisk terrorism att sprida ryktet att om en europeisk superstat." Irlands premiärminister Brian Cowen medgav att han inte hade läst Lissabon-fördraget i sin helhet, men försäkrade ändå sitt folk att det var bra och som irländare borde man rösta "ja" baserat på denna försäkran. Han sa att väljarna har blivit ombedda att ge EU "en mer ändamålsenlig och effektiv beslutsprocess. " Om en diktator beslutar att ignorera alla andras åsikter och genomföra en politik som han finner lämplig utan att rådfråga någon, kan detta ses som en "effektivare" beslutsprocess från en viss synvinkel. Är det denna typ av "effektivitet" som EU främjar? Mr Cowen säger det inte, men det är frestande att spekulera att svaret är "ja." Enligt ord och handling från EU-eliten, är folkets vilja bara en irriterande farthinder vilket fördröjer genomförandet av EU:s överlägset upplysta politik. Efter folkomröstningen, när det stod klart att irländarna inte lät sig föras bakom ljuset , avslöjade den irländske EU-kommissionären Charlie McCreevy att han inte hade läst Lissabon-fördraget själv:

"Jag vågar säga att det inte finns 250 personer av de 4,2 miljon invånare i Irland som har läst fördraget från pärm till pärm. Jag påstår också att det är inte ens är 10 procent av dessa 250 som kommer att förstå varje avsnitt och underavsnitt. Men är det något ovanligt med det?" menade kommissionären, och tillade: "Finns det någon som läste finansakten?" och hänvisar till det långa dokument som han utarbetade när han var finansminister i Irland. Låt oss upprepa detta igen... Den här mannen uppgav - troligen korrekt - att inte mer än ett par dussin människor, bland miljontals medborgare, faktiskt läst hela dokumentet men det var ändå meningen att de skulle rösta om det, och att han inte ser något grundläggande fel i detta.

EU:s konstitution / Lissabon-fördraget skulle avsluta överföringen av befogenheter till en ny pan-europeisk superstat med nästan obegränsad makt att styra frågor och livet för en halv miljard människor i ett tiotal länder, från Finland till Frankrike och från Irland till Polen. Den irländska befolkningen reagerade på det enda förnuftiga sättet, men EU:s ledare gjorde det helt klart att de skulle gå vidare med projektet att nedmontera de europeiska nationalstaterna oberoende av det folkliga motståndet. Frankrikes president Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger i ett gemensamt uttalande att de "hoppas att andra medlemsstater kommer att fortsätta ratificeringsprocessen." Den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier sade: "Ratificeringsprocessen måste fortsätta. Jag är fortfarande övertygad om att vi behöver detta fördrag."

Den brittiske utrikesministern David Milliband sade Storbritannien skall gå vidare med ratificeringen: "Det är rätt att vi fortsätter med vår egen process." Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering säger: "Ratificeringsprocessen måste fortsätta" eftersom "reformen av Europeiska unionen är viktig för medborgarna, för demokrati och öppenhet."

Med andra ord: Skälet till att EU ignorerar viljan hos det irländska folket, liksom de franska och nederländska folken och många andra som aldrig fick chansen att uttrycka sina åsikter, är för "demokrati". Enligt författaren Martin Helme, var det helt uppenbart att makteliten inte skulle acceptera Irlands "nej." Efter den första chocken skulle de helt enkelt fortsätta med plan A:

Ett av de mest avskyvärda och upprörande argumenten som framhålls av eurokrater och deras vänner i den liberala media är att 862,415 irländska väljarna har ingen rätt att blockera önskemålet för cirka 450 miljoner européer. Denna snedvridning av sanningen får inte passera ostraffat. Först av allt, de få miljoner irländarna var faktiskt de enda medborgare i Europa som har blivit tillfrågade om synpunkter.

Resten av ca 446 miljoner blev aldrig tillfrågade. Hur kan någon politiker hävda att deras väljare vill ha ratificeringen av EU: s konstitution / Lissabon-fördraget när hela den politiska klassen eftertryckligt insisterade på att inte fråga folket?

I många länder erkänner politiker öppet att deras väljare skulle ha gjort samma sak som irländska väljare gjorde, det vill säga rösta nej till det ruttna förslaget. Så det är inte några få miljoner irländska väljarna som blockerar önskemålen för hundratals miljoner andra europeiska väljarna utan helt klart en massa irländska väljarna mot ett par tusen politiker och byråkrater som utgör EU:s makt elit.

För det andra, vad hände med de 20 miljoner franska och nederländska väljare som sade nej till samma dokument för tre år sedan? Europeiska kommissionen lade fram en ny plan i april 2008 som syftar till att öka EU-medborgarnas deltagande i beslutsfattandet i 27-nation blocket, samt göra det mer populärt. "Vi måste samråda med allmänheten", sade den svenska kommissionären Margot Wallström. Hon är känd för sin kommentar år 2005 att européerna måste godkänna den föreslagna EU-konstitutionen annars riskerar man en ny Holocaust. Tre år efter det att konstitutionen först avvisades, och fortfarande utan någon Holocaust i sikte, låtsas inte EU längre att man bryr sig om folkets vilja. När eurokrater talar om "samråd" med sina medborgare, förolämpar de dem. I april 2008, samlades människor från alla samhällsskikt och från de flesta politiska partier framför den kända och vackra Staatsoper (Operan) i mitten av Wien för att demonstrera mot ratificeringen av Lissabon-fördraget i det österrikiska parlamentet, som senare skedde utan att man höll en folkomröstning.

Opinionsundersökningar visar att en majoritet av österrikarna var övertygade om, som de borde vara, att politik bestäms nästan uteslutande av Bryssel. De ser lokala politiker som i stort sett helt utan makt, och många av dem var tveksamma till att ge ännu mer makt till det oansvariga EU. Opinionsundersökningar från mitten av 2008 visade att en stor majoritet av de holländarna fortfarande var emot Lissabon-fördraget, som är nästan identiskt med den konstitution som de nederländska väljarna röstade nej till med 62 procent mot 38 procent i 2005 års folkomröstning. Icke desto mindre går Nederländerna vidare med ratificeringen av fördraget, även efter att irländarna förkastat det, sade premiärminister Jan Peter Balkenende. Den politiska eliten är fast besluten att fortsätta en process som huvudsakligen kommer att avveckla det egna landet och minska det till bara en provins i en framväxande Eurabian superstat, och öppet ignorera sitt eget folk för att genomföra detta. Helme fastslår, "Regeringarna har självsvåldigt och medvetet agerat mot folkets vilja, förkastat sina egna grundlagar, korrumperat sina domstolar (därmed förstört rättssäkerheten) och började styra utan medgivande från folket eller rättsstatsprincipen.... Det är den väg som leder till revolution."

Bra! Thomas Jefferson sa, "Frihetens träd måste vederkvickas då och då med blod från patrioter och tyranner."

Jag har en känsla av att allt fler människor runt om i Europa är redo för det. Hur är det med politikerna?

9. EU undergräver politisk legitimitet och kontakt mellan styrande och de styrda


Fjordmans anledning# 9

Förespråkare av den Europeiska unionen hävdar att det är ett "fredsprojekt". Men EU handlar inte om fred, det handlar om krig: Ett demografiskt och kulturellt krig mot en hel kontinent, från Svarta havet till Nordsjön, för att förstöra de europeiska nationalstaterna och bygga ett imperium som drivs av självutnämnda byråkrater.

Detta stöds av nationella politiker för att stärka sin personliga makt, genom att skapa en större politisk enhet än de enskilda nationalstaterna och genom att befria sig från begränsningarna i ett demokratiskt samhälle.

EU korrumperar den nationella politiska eliten genom att de sviker de människor som de förväntas tjäna och skydda. 


Anthony Coughlan, en docent vid Trinity College i Dublin, Irland, faststår följande i en uppsats i EU Observer:


När en minister vill utföra någonting på nationell nivå måste han eller hon ha stöd av statsministern samt ha samtycke från finansministern om det innebär att spendera pengar, och framför allt ha majoritet i det nationella parlamentet, och underförstått bland väljarna i landet. Överför det politiska beslutet i fråga till överstatlig nivå i Bryssel där lagar stiftas i första hand av de 27 medlemmarnas ministerråd, och ministern i fråga blir medlem i en oligarki, en kommitté bestående av lagstiftare, de mäktigaste i historien, som stiftar lagar för 500 miljoner européer, och omöjliga att avsätta som grupp oberoende av vad de gör. Nationella parlament och medborgare tappar makt med varje EU-fördrag, för att de inte längre har sista ordet i de politiska frågor som berörs.

Enskilda ministrar å andra sidan upplever en berusande ökning av personlig makt. De omvandlas från medlemmar i den verkställande grenen av regeringen på nationell nivå, vilken är underordnad en nationell lagstiftning, till en överstatlig lagstiftning inom EU.


EU-ministrarna ser sig själva som arkitekter av en supermakt i vardande, och kan frigöra sig från granskning av sina handlingar av valda nationella parlament. Enligt Coughlan, är EU-integration "en gradvis kupp av statliga chefer mot lagstiftarna, och av politiker mot de medborgare som väljer dem."

Denna process suger i verkligheten ut makten från ""traditionella statliga institutioner, medan dessa fortfarande formellt är intakta. De fortsätter att behålla sina gamla namn - parlamentet, regeringen, Högsta domstolen - så att medborgarna inte får alltför mycket panik, men deras klassiska funktioner har ändrats."Europeiska unionen är i grunden ett försök från eliten i europeiska länder att samarbeta för att tillskansa sig makten, genom att kringgå och avskaffa det demokratiska systemet; en långsam statskupp. Idéer som "fred" eller "främja frihandel" används som en förevändning för detta, ett ben kastas för att lura en godtrogen massa och dölja vad som i grunden är rent och skärt maktövertagande.Europeiska unionen är mycket bristfällig i sin grundläggande konstruktion och kan inte fungera som något annat än en alltmer totalitär all-europeisk diktatur, som drivs av en självutnämnd oligarki. Det finns anledning att befara att den konstruerades på det sättet.

Makten är kraftigt koncentrerad på institutioner som står över formella begränsningar av allmänhetens samtycke och över informella begränsningar av offentlig granskning och insyn. EU-myndigheterna kan göra mer eller mindre vad de vill, precis som de gör i relation till den arabiska och islamiska världen.

10. EU sprider en kultur av lögner och korruption

Fjordmans anledning #10


 Efter det att irländska väljare tydligt avvisat Lissabon-fördraget (den något ändrade, men i stort sett återanvända versionen av den Europeiska konstitutionen, som tidigare hade avvisats av de franska och nederländska väljarna), sade statsminister Anders Fogh Rasmussen i Danmark att Irland borde få mindre än nio månader för att arbeta igenom sina problem med Lissabon-fördraget innan EU:s parlamentsval 2009.

Rasmussen sade att Irlands "nej" till konstitutionen inte borde stoppa unionens fortsatta arbetet att ratificera fördraget.

Europas ledare, inklusive danska sådana, har i allmänhet föredragit ratificeringen av EU: s konstitution utan folkomröstningar eftersom de vet att det är kraftigt motstånd mot den i många länder.

Det är meningslöst att ha folkomröstningar om de bara sker när eliten vill ha dem, och denna elit kan ignorera dem om de ogillar resultaten. Herr Rasmussen är ett bra exempel på hur Europeiska unionen långsamt förstör det demokratiska systemet och avsiktligt är utformat för att göra det. Hans plikt är att följa sitt folks vilja och intresse, men hans verkliga lojalitet ligger hos resten av EU: s oligarki. Han är inte på något vis den värsta personen bland EU: s ledare, detta handlar inte om hans personliga brister, det handlar om EU och hur det så småningom korrumperar även andra, vanligtvis anständiga individer.

En liknande sak hände i Portugal, där premiärministern påverkades av uppmaningar från ledare i Tyskland och Frankrike och inte sina egna väljare. EU är en långsam statskupp som genomförts mot ett dussintal länder samtidigt. Det är utformat för att avleda makten hos alla organisationer som representerar folkets vilja och verklig makt och överföra den till en icke-vald oligarki. I själva verket är det värre än en statskupp eftersom en sådan traditionellt inneburit att en grupp människor tog kontroll över ett land. EU inte bara vill ta kontroll över nationalstater, det vill avskaffa dem. EU är organiserat förräderi. EU-eliten reagerar som en man när de utsätts för utmaningar från vanliga människor beträffande deras maktbas. Ledamöterna i Europaparlamentet samt deltagare på alla nivåer i EU-systemet, har mycket välbetalda jobb, vilket innebär att deras pragmatiska intressen ligga i att upprätthålla makten. Deras lojalitet har köpts - med europeiska medborgarnas skattepengar - och överförts från dem där det i teorin borde vara, till EU.

EU är deras pensionsplan, så att säga. När du utmanar EU, utgör du därmed ett direkt hot mot deras personliga ekonomiska intressen, och de kommer att reagera därefter. Precis som Sovjetunionen främjar Europeiska unionen en kultur av lögner och korruption som börjar på toppen och filtreras ner genom samhället som helhet. EU: s system korrumperar så gott som alla som kommer i dess närhet.

EU kan inte reformeras, EU kan endast nedmonteras.