måndag 17 november 2008

Mer demokrati med EU:s grundlag (Lissabonfördraget)

Landsbygdsrådet propagerar för Lissabonfördraget och sviker landsbygdens intressen.

16 november 2008
Rune Lanestrand är redaktör och ansvarig utgivare av tidningen Småbrukaren.

Har mått "politiskt dåligt" sedan jag i morse fick läsa detta på hemsidan för Landsbygdsrådet/Hela Sverige ska leva:
"Lissabonfördraget ger på många sätt en mer demokratisk, tydlig och öppen union, anser Hela Sverige ska leva.

Fördraget innebär att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt, och att en öppen, tydlig och regelbunden dialog ska föras med det civila samhället. Detta är mycket positivt. Samtidigt är det oroande att befogenheter flyttas från nationell till europeisk nivå. Det försvagar vår nationella suveränitet och möjligheter till lösningar som passar just oss.
Men, vi vill lägga till en aspekt, nämligen bestämmelserna om demokratin och vikten av att den lokala nivån ges inflytande.

Hela Sverige ska levas engagemang finns på den första lokala samhällsnivån, bland de 4 500 lokala utvecklingsgrupper som verkar över hela Sverige. Den deltagardemokrati som dessa grupper representerar kompletterar den representativa demokratin.

De lokala utvecklingsgrupperna svarar för helheten lokalt i bygden, under den kommunala nivån. Grupperna representerar den lokala allmännyttan, och det folkliga engagemang som de mobiliserar är en betydande kraft för samhällsutvecklingen. Denna första lokala samhällsnivå bör stärkas på olika sätt, exempelvis inom samhällsplaneringen och som aktörer i EU-programmen.

På Landsbygdsriksdagen i Lycksele bildades ERCA, ett nätverk av nationella byarörelser i Europa, som ska ge röst åt folket på landsbygden.

” - Det är viktigt att ERCA och andra europeiska landsbygdsorganisationer inte bara inbjuds att delta i möten och grupper av olika slag, utan dessutom ges ekonomiska möjligheter att medverka och agera. De har en synnerligen viktig uppgift i att stärka civilsamhällets kapacitet lokalt och kan bli en motvikt till de starka krafter som drar mot ekonomisk och geografisk koncentration i Europa, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva. ”

Se byarörelsen som den resurs vi är - även på europeisk nivå!

För mer information kontakta:

Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-510 28 67
Staffan Bond, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-534 13 50
Karin Wenström, informatör, tfn 0730-41 26 97"

Kanske inte så konstigt med denna EU-fori då både Marit Paulsen (v,s,c,fp) och Lena Ek(c) ingått i styrelsen för Landsbygdsrådet Hela Sverige ska leva. Men de sviker landsbygdens folk som ogillar EU och dess enorma byråkrati. Inte minst inom jordbruket. Rådet kryper får Bryssel och propagerar för Lissabonfördraget medan man inte törs ta ställning mot GMO, uranbrytning eller provborrning. Ödesfrågor för landsbygden folk.

Rune Lanestrand
kommentar till lanestrand@telia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.