onsdag 19 november 2008

EU:s grundlag och våra odemokratiska riksdagsmän

Riksdagen struntar i vad väljarna tycker.

I DN den 18 november kan man läsa denna insändare och de som skriver anser att våra riksdagsledamöter har glömt att vi har ett demokratiskt styrelseskick i Sverige. De tror helt enkelt att våra folkvalda inte känner till den svenska regeringsformen där det står att all offentlig makt utgår från folket. Idag verkar det genomgående vara så anser insändarna att riksdagen fullständigt nonchalerar folkviljan.

Den svenska riksdagen planerar att ratificera EU:s nya grundlag eller som det kallas Lissabonfördraget. Insändarna anser det vara anmärkningsvärt at då det egentligen inte finns någon EU grundlag att ratificera. Det är nästan samma fördrag som tidigare har röstats ner vid folkomröstningen i Frankrike och Nederländerna. Enligt EU:s eget regelverk faller därmed Lissabonfördraget.

Det har också under lång tid funnits en stark opinion i vårt land för att också vi skall få folkomrösta inför de stora förändringar som EU vill driva igenom. Men de som i riksdagen talar sig varma för EU är livrädda för att ge medborgarna möjligheten att bli delaktiga i ett så viktigt samhällsbeslut som detta är. Stora delar av fackföreningsrörelsen är numera kritiska till Lissabonfördraget, då det hotar den svenska modellen med kollektivavtal.

Vidare anser de tre som skickat in insändaren att det är obegripligt att socialdemokraterna utan betänkligheter godtagiti EU:s försök att driva igenom Lissabonfördraget och att de ställer upp på att låta den nuvarande regeringen rösta igenom en sådan antifacklig och nyliberal EU-grundlag.

Det är en sådan betydande politisk maktförflyttning från Sverige till Bryssel och därför har denna fråga en sådan dignitet att det krävs tre fjärdedels majoritet i riksdagen för ett godkännande. Det är en allvarlig situation som uppkommit och ett skendemokratiskt styrelseskick är i själva verket detsamma som elitstyre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.