fredag 21 november 2008

EU:s grundlag röstades igenom utan att folket fått säga sittHögförrädarna vann slaget om Lissabonfördraget

Att sälja ut sitt folks inflytande över landets angelägenheter så som en majoritet av riksdagen gjorde vid omröstningen om Lissabonfördraget kan inte ses som annat än högförräderi.

Hade aldrig trott att Sveriges riksdag en dag skulle sjunka så djupt. Att den skulle intas av en så stor majoritet kasperdockor som partiledningar och EU-kommissionärer rycker i när det behövs.

Det är verkligen sorgligt att behöva skriva detta. Men hur ska den lagstiftande församlingen kunna kräva av den vanlige medborgaren att följa lagar och förordningar när riksdagen sätter sig över självaste grundlagen. Den som är till för skydda folket och förhindra kupper av en för tillfället sammansatt riksdag.
Beslutet att via Lissabonfördraget överlämna ett sextiotal viktiga beslut till övermakten i Bryssel strider helt med grundlagen. Beslutet innebär att Sverige inte längre suveränt kan besluta om bl a utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det innebär också att vi trots svenska folkets nej till EMU kan anslutas till den monetära unionen när EU så beslutar.

Det står utom allt tvivel att antagandet av Lissabonfördraget är en omfattande grundlagsändring. Och skulle behandlats som en sådan, d v s två riksdagsbeslut med ett val emellan. Den stora förändring som Lissabonfördraget utgör är i vissa avseenden mer omvälvande än 1809 års regeringsform. Inte ens en folkomröstning vågade de maktfullkomliga politikerna ge oss.

Jag vill också påstå att beslutet är politiskt kriminellt och olagligt enligt 19 kap. §1, brottsbalken, om högförräderi:
"Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år."

Detta är verkligen en fråga för Justitieombudsmannen och riksåklagaren att allvarligt ta under övervägande. För alla oss som tror på den parlamentariska demokratin är riksdagens förfall ytterst sorgligt. Efter FRA-omröstningen och nu grundlagsbrott har jag svårt att se en rimlig möjlighet för hur den innevarande riksdagen ska kunna återta sitt tappade förtroende. På Nyttorp flaggar vi idag på halv stång.

Endast en ledamot inom Alliansen hade ryggrad att stå emot partidiktaturen, småbrukaren Sven Bergström ifrån Gävleborgs län. Han följde sitt samvete och vägrade förråda sitt land och sina väljare. Heder åt honom.

Rune Lanestrand
Kommentar till lanestrand@telia.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.