torsdag 31 december 2009

Det eviga av svenske nationalskalden Esaias Tegnér

På årets sista dag kan det vara värt att påminna om en våra stora svenska skalder som nu inte längre läses i våra skolor.
Esaias Tegnér
, 1782-1846, svensk skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

Det var inte bara förlusten av Finland 1809 utan även de övriga omvälvningarna i Europa som påverkade de svenska författarna i deras syn på det nationella. Napoleon var en gestalt som både beundrades och avskyddes.

Tegnér hade först en positiv bild av denna krigarhjälte, efter 1809 svängde han dock om.

I sin dikt "Det eviga" gör Tegnér upp med sin positiva bild av Napoleon

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever, bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande panna.
Hon leder igenom den nattliga värld,
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt; kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: ej rotas därut
från jorden dess trampande lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.


Och viljan som stängdes i lågande bröst
tar mandom likt Gud och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
och färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft
och åldern dess anlete förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt
och bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt
och till dem från tiden vi vädje
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

onsdag 30 december 2009

Den osanna julsagan om flyktingpojkarna

Den historia som presenterades av Aftonbladet och även en pastor Nyström har visat sig vara osann från början till slut.

I människosmugglarnas "biljettpris" till Sverige ingår instruktioner på vad ömmande ord "barnen" skall säga.

Man kan undra varifrån de fått pengar till resan? Har de rest i första klass hela vägen?

Det är frågor som svenska folket kommer att ställa inför valet 2010.

När det står klart att flera av landets journalister gjort bort sig har man istället inlett en hetsjakt mot SJ som inte lät de asylsökande fortsätta åka gratis. Presschefen på SJ, Dag Rosander, informerar att media har gett en felaktig beskrivning. Personalen handlade helt enligt regelboken när de bad de asylsökande att lämna tåget, vilket de också gjorde lugnt och stilla. SJ informerade dessutom polisen om att man släppt av dem.

Det har visat sig att tågpersonal kommunicerade med pojkarna och hade inga problem med att prata med dem och förklara att de måste betala biljetterna för färden annars var de tvungna att kliva av i Sävsjö. Då gick det alldeles utmärkt att kommunicera.

Frikyrkan, som trodde på att de asylsökande dumpades av från en containerbil utanför Sävsjö, har skyllt på kommunikationssvårigheter och översättningsprogrammet de använde på internet.

Flyktingarna tros komma från Calais. Där har de blivit nekade att komma till England.. Många tror inte att de är från Afghanistan. Kan vi förvänta oss att det kommer ännu flera små ”flyktingpojkar” och deras föräldrar, syskon, kusiner, far- och morföräldrar m.fl.?

Människosmuggling som affärsidé

Enligt rikskrim kostar det 100 000 – 200 000 kr för att bli smugglad till Sverige, vilket skulle ge upp till fyra miljarder till de 20 olika ligor som står för människosmugglingen, skriver Under de senaste 11 månaderna har 19 000 personer sökt asyl och 95 procent bedöms ha blivit insmugglade.

..........

Hur kan det komma sig att man från bergstrakterna i Afghanistan har pengar att ta sig hit till Sverige? Den företagsamheten vore bättre att de använde för att bygga upp sitt land och förbjuda den religion som håller människorna nere!

Från Östra Ölands fria horisont i november 2007:

”Svenska journalister är ett samhällsproblem

Den danske bloggaren Snaphanen, som kritiskt granskar den svenska mångkulturpolitiken, ser svenska journalister som ett samhällsproblem. Jag håller med honom. Med det perspektiv jag har, genom läsning av både inhemska och utländska bloggar och daglig konsumtion av många svenska och utländsk media, framstår journalistkollektivet i Sverige som särskilt uselt. Favoriseringen, likriktningen, förutsägbarheten och propagandan har dimensioner som jag föreställer mig fanns i forna Östtyskland. Det är speciellt märkbart vid hanteringen av vissa ämnen som invandringspolitiken, Israel, president Bush, kriget mot terrorismen, brottsligheten, Danmark och feminismen för att nämna några. Feministerna behandlas fortfarande med silkesvantar trots att de i den politiska korrekthetens namn i ett decennium prisgav tiotusentals unga invandrarflickor åt hederskulturen.

Lyssna t.ex. på Täppas Fogelberg i Ring P1 så förstår ni vad som menas med journalisten som ett samhällsproblem. Värst är alltså de statskontrollerade TV- och radiokanalerna, då dessa dessutom har mage att i annonskampanjer framställa sig som ?Fri?! Fria att göra vad då? Jo, att i åratal ensidigt kritisera det som inte faller dem på läppen samtidigt som man okritiskt köper det som enligt journalistskollektivet är politiskt korrekt.

Den svenske 'journalisten' är den födde anpasslingen, feg och fisförnäm, och vet inte vad fair play är. Behandlas något som inte är politiskt korrekt (PK), finns inga hämningar. 'Reporter' Lars Hermansson får exemplifiera. Den 20 september gjorde han ett program i P1:s Kulturradion Reporter om just politisk korrekthet, där Sverige och Danmark jämfördes. Förment objektivt men upplagt så att han skulle få möjlighet att runda av med att kalla Dansk Folkepartis ledare, Pia Kjaersgaard, för 'dansk svinehund'. Lättköpt, precis vad flocken och PK-hannen Guillou förväntar sig. Men det är inte journalistik.!”
………

Det lär vara den franske författaren Honoré de Balzac som myntade utttrycket ”Andens horor” om journalister”. Då hade han inte träffat svenska journalister för då hade han säkert sagt något ännu värre.

Den svenska hjärnridån och fagert tal om invandringen.

tisdag 29 december 2009

Den vite mannen skuldbeläggs

I en nyutkommen bok” ”White Guilt” skildrar Shelby Steele hur rasfrågan i USA har skiftat och jämför två mord:

• År 1955 mördades en svart yngling i Mississippi, men mördarna gick fria eftersom de var vita.

• 40 år senare, 1995, frikändes O. J. Simpson i en mordrättgång. Det fanns DNA-bevis, men han frikändes – därför att han var svart.

Så här skriver Jan Milld på sin blogg:

”Medborgarrättskampen i USA:s sydstater gav resultat. Segregeringen avskaffades och svarta fick samma rättigheter som vita. Det var en kamp som vanns genom icke-våld och överlägsen moral. Trots provokationer från vita som försökte försvara segregeringen uppträdde unga svarta aktivister exemplariskt disciplinerat.

Efter krigsslutet 1945 skedde också en förändring såtillvida att alltfler svarta flyttade från sydstaterna till andra delstater inom USA.

1965 utmärkte sig svarta däremot inte för något moraliskt överlägset agerande. I Watts, förort till Los Angeles, inträffade då de första större ”raskravallerna”. Stadsdelen blev mer eller mindre nedbränd. Det skulle påföljande år följas av liknande massvandalisering i Detroit och andra större städer i USA.

Detta blev början till ett skeende som fortfarande pågår i USA, med i huvudsak två aktörer:
1. svarta, som kräver mer, genom att spela på vitas skuldkänslor

2. vita, med behov av att manifestera sin godhet, genom att ta avstånd från tidigare oförrätter mot svarta, vilket sker genom ”affirmative action” och inkvoteringar.”

Mer att läsa om denna bok finns på Tänd ett ljus


I sin bok ”Att överleva den kommande kraschen” skriver Fjordman, en välkänd skribent på Gates of Vienna hur framtiden för den vite mannen kan komma att se ut.

”Vi är just nu i mitten av en vit ”guldrushskuld”. Om du är en vit västerlänning kanske du inte helt har förstått detta, men jag kan försäkra dig att resten av världen vet det. Tricket är att hålla den vita mannen på defensiven och vagt skyldig hela tiden så att han kan pressas på pengar. Klimatkvoter för koldioxid utgör en tunt förklädd form av global socialism genom FN-stödd omfördelning av rikedomar.

Lagarna upprätthålls bara gentemot den "rasistiska" vita befolkningen, för att försäkra sig om att de fortsätter att betala skatter till de auktoriteter som inte gör annat än ljuger för dem, förolämpar dem och bidrar till nationens undergång..."


Stödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)

söndag 27 december 2009

De svenska bankrånarna

Samtidigt som pensionärerna får lägre pensioner och sjuka och arbetslösa mister sin ersättning kan vi alla glädja oss åt att bankdirektörerna får det bättre och inte behöver leva på allmosor. Alltid något!!

Bonusregnet blir ca 200 miljoner för Swedbanks direktörer, analytiker och mäklare i krisbanken. Detta gäller trots att banken har fått statlig hjälp och nya strängare regler har införts. Man räknar också med en mångmiljardförlust i banken.

Om tre år beräknas en liten del av denna grupp få ca 50 miljoner om tre år när de bonuspengar som nu är inlåsta skall betalas ut.

Den bank som var värst drabbad då finanskrisen kom var Swedbank och helårsresultatet i år beräknas bli minus 10 miljarder. Detta resultat är det sämsta någonsin för Swedbank.

”Det kommer att bli svårt för Swedbank att förklara en sådan bonusutbetalning för aktieägarna på bolagsstämman i vår. Det verkar inte finnas någon logik i den. Det gäller även andra bolag som agerar likadant, säger Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, som är storägare i Swedbank. ”
SEB och Nordea kommer avsätta cirka 2 miljarder vardera till bonusutbetalningar. Dessa båda banker går med vinst, även om SEB, ”enligt analytiker, väntas redovisa ett historiskt magert resultat på cirka 1 miljard kronor (helårsresultatet för 2008 var 10 miljarder”.


Lettlands premiärminister anklagar svenska storbanker för att ha bidragit till att vålla krisen i Baltikum.

Nu kräver han att de ska börja låna ut pengar igen.
"Låna ut igen"
- Det abrupta kreditstoppet är mycket problematiskt. Vi väntar oss att svenska banker ska börja låna ut igen, säger han till den brittiska tidningen Financial Times.
Han säger att lånestoppet nu kväver de baltiska staternas försök att ta sig ur krisen.
- Man kan naturligtvis säga att letterna lånade oansvarigt. Men för att kunna låna oansvarigt behöver man någon som lånar ut pengar oansvarigt, säger Dombrovskis och syftar på SEB och Swedbank som spelade en dominerande roll på den baltiska finansmarknaden före krisen.”
LÅNESTOPP. Annika Falkengren, vd i SEB, har stoppat alla lån till Baltikum.


Bonusbråk mellan de fyra storbankerna.
Läs hela artikeln


Ty den som har, åt honom skall varda givet,
så att han får över nog;
men den som icke har,
från honom skall tagas också det han har. Matteus 13:12


fredag 25 december 2009

Svenska kyrkans kristna budskap i jultid - mångfald

I ÖstgötaCorrespondenten på julaftonen var det en artikel som handlade om Gerda Antti och hennes synpunkter på Etiska rådet.
Rubriken var ”Gerda Antti missförstår både sin och rådets roll”

Den förste som uttalar sig om Gerda Anttis ”missförstånd” är Svenska kyrkans representant i Linköpings stift, nämligen biskop Martin Lind.

” Martin Lind efterlyser i stället mer mångfald i rådet, speciellt med tanke på att de frågor som behandlas ofta rör människor med olika härkomst och trosuppfattningar.

Stor glädje

- Jag skulle med stor glädje hälsa en imam välkommen till etiska rådet, säger han.”

Peo Hansen, som är forskare vid Institutet för Migration, Etnicitet och Samhälle, vid Linköpings universitet säger så här:

”- Texten är typisk. Jag har studerat det här sedan början av 1980-talet och det sägs samma sak nu som då. Det är en retorik där man framställer sig själv som ett offer som inte får komma till tals, trots att det inte alls är så, säger han.
Genom att påstå att ens åsikt är nedtystad får den mer tillåtelse, enligt Peo Hansen.
Det leder i förlängningen till att debatten blir allt grövre.”

Vidare säger han beträffande Gerda Anttis sätt att beskriva svenskar kontra muslimer.

”- Det är en annan typisk sak att prata om vi svenskar som ett kollektiv enhet, trots att en överväldigande majoritet av de svenska medborgarna inte tycker som hon och inte heller är någon enhet, säger Peo Hansen.”

I DN:s förteckning över julaftonens olika evenemang i kyrkorna i Stockholm var följande infört mot en dyster svart bakgrund:

Välkommen
att fira jul
• I hopp om att krigen tar slut
• i glädje över mångfalden i vårt land
• I tro på att alla har lika värde
• I bön om att det nya året bär gott med sig

Berättelse om hur Gud blev ett barn i Marias armar vill vi gärna dela med dig. Den börjar i julen och fortsättning följer..

En riktigt god jul!

Eva Brunne
biskop

Vem är då Eva Brunne som är biskop i Stockholms stift?

Från tidningen Dagen hämtar jag följande information.

”Reaktionerna på att Eva Brunne blev vald till ny biskop i Stockholms stift är blandade. I Svenska kyrkan är många försiktiga med att ge någon kommentar, medan RFSL i ett pressmeddelande skriver att de gläds över en öppet homosexuell biskop.

- Det är positivt för alla hbt-personer inom Svenska kyrkan att de kan se att kyrkan förändras, säger Anna Söderström på RFSL Stockholm.
- Men egentligen handlar det ju inte om just biskopsposten utan att htb-personer syns och verkar på betydelsefulla positioner, och det påverkar folks attityder.”

------

Det viktigaste för svenska kyrkan är mångfald och att homosexuella och lesbiska kommer in och verkar i de svenska församlingarna.

Biskop Hammar , den tidigare ärkebiskopen, deklarerade öppet att han var socialist och inte var säker på om Gud fanns! Han menade också att de som gick ur den svenska kyrkan efter hans uttalanden var sådana som man kunde vara utan.

Bland kommentarerna till artikeln om Gerda Antti och att hon inte förstår etiska rådet så skriver en läsare följande:

”Men Gerda Antti har inte fått någonting om bakfoten. Hon har utmärkt väl förstått och formulerat frågor som hon delar med många och som kräver ärliga svar.

Företrädaren för svenska kyrkan biskop Martin Lind borde bekymra sig mer för kyrkans innehåll och sviktande medlemsunderlag än för islams välgång i Sverige. Det åligger inte svenska kyrkan att agera politiskt genom att göra sig till megafon för det statligt påbjudna mångkulturella samhället eller vara lobbyorganisation för sexuella särintressen inom HBT-rörelsen. Om det är vad dagens kyrka uppfattar som sin roll är det inte förvånande att kyrkbänkarna står tomma.”


Våra journalister är inte längre objektiva journalister utan lärare som skall undervisa och tala om för ”det enkla folket” de rätta lärorna.

onsdag 23 december 2009

God Jul och Gott Nytt År

Lyssna till vår störste tenor Jussi Björling då han sjunger

LAND, DU VÄLSIGNADE?
Land, du välsignade, tag min sång!
Gjut din ande i orden!
Giv, att den ljuder fullkomnad en gång,
Sången om landet i Norden,
Sången om sjumila skogar och sjö,
Slätter, som skördar oss bära,
Midnattssol och midvintersnö,
Sverige till ära, Sverige!

Land, du välsignade, tag mitt verk!
Dig min strävan jag vige!
Signa min tanke och armen stärk,
främst bland de främsta jag stige,
att när min bana jag ändat har,
sjunkit till skuggorna neder,
stolt må man minnas, att svensk jag var,
Sverige till heder, Sverige!

Dikten Land, du välsignade skrevs av Elisabet Björklund men blev känd genom
Ragnar Althéns tonsättning från 1923 och framför allt genom Jussi Björlings
insjungningar, den senaste från 1959. Sången ingår i den nationalromantiska
traditionen tillsammans med bl a Wilhelm Stenhammars Sverige, Tonerna av
Carl Sjöberg och Kung Heimer och Aslög av August Söderman

Är svenska domare för litet religiösa?

I en debattartikel i ÖstgötaCorrespondenten ställer författarinnan Gerda Antti den frågan och undrar varför Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson vill ha en imam i sitt etiska råd.

I Corren har vi kunnat läsa om hur omänskliga vi svenskar är och att vi hyser människoförakt, är inbundna och islamofober, skriver hon vidare.

Vi måste utbildas, tycker Jan Hjärpe. Men svenskarna läser tidningar och böcker.

Så här skriver Gerda Antti:

”Det är inte skåningar och frälsningsarmen som är självmordsbombare och som lägger ut vägminor och förbjuder flickor att gå i skolan och slår ihjäl flickor som har haft en pojkvän, det är islamister som bedriver heligt krig. Men så fort något av detta förs på tal får vi höra att detta står inte i Koranen. Men blir man ihjälslagen så blir det inte roligare för att det inte står i Koranen. Det blir gjort i alla fall, och det blir gjort i religionens namn”.

Svensken gillar inte att de kommer hit och vill bestämma hur de ska ha det. Svenskar är inte islamofober, de känner sig överkörda. Hon menar att det är som att bjuda in någon till sitt hem som börjar med att möblera om och de inte gillar dina tavlor m.m.

Vidare skriver hon att vid ett föredrag på Migrationsverket sade Eva Hamberg att en sekulariserad svensk förstår sig inte på religion så där skulle vi lägga ner vapnen.
Litar inte generaldirektör Eliasson på Migrationsverket och domstolarna?

Gerda Antti undrar om det bli här som i Iran, där mullorna styr såväl i moskén som i domstolarna.

Hela artikeln är klart läsvärd och innehåller allt det som gemene man tänker och tycker.

------

Man måste fråga sig varför de stannar i vårt land om de bara finner fel på oss svenskar och våra seder och bruk?


Meningslöst att vara svensk, anser PM Nilsson på Newsmill
Stödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)
”Man kan lura en del av folket hela tiden.
Man kan också lura hela folket en kort tid.
Men man kan inte lura hela folket hela tiden”.

tisdag 22 december 2009

Svenska politiker - dra upp huvudet ur sanden

Jan Björklund

Göran Hägglund


Maud OlofssonDetta brev har skickats till Folkpartiet, Sverigedemokraterna Riks, Kristdemokraterna ; Moderaterna-riks ; Centerpartiet,
Cc: Tobias Billstrom Migrationsminister ;Statsminister Fredrik Reinfeldt ;

Per Schlingmann Moderat

Avsändare John Wilthorn

Vakna upp ni som sover!

Hur många partier kommer att försvinna under nästa val kan man undra? Kanske bildas exempelvis något trovärdigt pensionärsparti… eller något parti som sätter svenska folkets välfärd förre importen av kriminella och bidragstagare. Folk som inte vill ta seden hit de tagit sig. Hur blir blockställningen då – då tryckpressarna tystnar och Internet tar över? När den rödskrivande journalistkåren står i arbetslöshetsköer.

Då är åsiktsmonopolets tid förbi. Då duger det inte längre att stämpla de som kritiserar flyktingpolitiken som främlingsfientliga eller rasister. Då gäller det för politikerna att lyssna till saklig kritik – eller att snabbt åka ut i kylan.

Vad kommer att hända i moderaternas starkaste fäste Vellinge? Där har (M) ledningen naivt öppnat portarna för bildandet av något nytt parti…för ni inbillar er väl inte att väljarna i Vellinge på kommando ställer in sig i ledet? Tala om att såga av den gren som bär frukt!

Mvh
John Wilthorn (partipolitiskt fristående)

------------


"Vi måste lämna ett läge när Sverigedemokraterna hela tiden omtalas, till ett läge där de också granskas och ställs till svars”.
Moderaternas partisekreterare Per Schlingman om SCB:s väljarsympatiundersökning, där SD alltså får över fem procent.
ÖstgötaCorrespondenten fredagen den 11 december.


Fråga: hur dum kan en politiker vara?
Svar: Hur dum som helst.

Vad är det SD skall ställas till svars om?

Får ni era insändare och inlägg refuserade. Här är bloggen där ni kan lägga in det som Newsmill inte vill publicera. Det är Jan Milld som har varit förutseende. Så här skriver han:

”Tydligen får det nu genomslag att PM Nilssons finns i redaktionen, att Bonniers är ägare i Newsmill och att man fått kritik på sig för att ge utrymme åt ”rasister” (”rasist” är ju, som alltfler nu vet, envar som kritiserar massinvandringen och det mångkulturella projektet).”

PM Nilsson var tidigare chefredaktör på Expressen.” (Min anm)

Här kan ni läsa vad PM Nilsson tycker om att vara svensk! Meningslöst, menar han. Varför emigrerar inte alla dessa svenskhatare till de länder som de vurmar för?

COP15: Fiasko i Köpenhamn

Klimatmötet i Köpen¬hamn slutade, kanske inte helt oväntat, i ett fiasko. Så skriver Världen idag. Det var stor förvirring och besvikelse de sista konferensdagarna. Det enda som blev kvar var ett tunt dokument (Copenhagen Accord).

Med andra ord så blev det inte ett ambitiöst avtal som Fredrik Reinfeldt hoppats på.

Enligt vår statsminister så fick de anstränga sig för att inte ” hela processen ska gå baklänges”. Han tycker dock att överenskommelsen är bättre än inget. ”Man kan tycka att papperet är för svagt, men alternativet vore inget papper alls och total kollaps.”

Maria Wetterstrand är av en helt motsatt uppfattning. Hon kallar det för ”ett monumentalt nederlag för alla aktörer”.


VärldsledarnaBarack Obama, Fredrik Reinfeldt och andra statsledare misslyckades helt med de uppsatta målen för klimatkonferensen i Köpenhamn. ”Ett monumentalt nederlag”, summerar miljöpartiets Maria Wetterstrand.

Demokraturen Sverabia
Som framgår av denna video var detta mötessabotage helt i linje med en uttrycklig linje från Vänsterpartiet.

I sin skrift "Vänstern i första ledet" pläderade kommunisterna för att inte bara riva ned affischer för "rasister" utan även för att "blockera" deras möten. Det blir ju inte svårt att lyckas med den saken, om man har polismakten på sin sida.

måndag 21 december 2009

Klimatmötet i Köpenhamn - Kejsarens nya kläder

Klimatmötet i Köpenhamn ett monumentalt nederlag

”En allians av klimatprogressiva länder kan agera som blocköverskridande grupp i klimatförhandlingarna och luckra upp låsningar, skriver Maria Wetterstrand.

Miljökommiss.. förlåt miljöpartisten Maria Wetterstrand är utbildad biolog och bör naturligtvis veta hur världens miljöproblem skall lösas. Särskilt med tanke på den utmärkta utbildning studenterna får på våra svenska universitet och högskolor. De får börja om med matematiken och lära sig bl.a. multiplikationstabellen till att börja med.

.........

I Helsingborgs Dagblad kunde man för några dagar sedan läsa följande insändare.

Den stora klimatbluffen

I Köpenhamn diskuterar man nu mångmiljardsatsningar med avsikt att minska utsläppen av koldioxid, CO2. Detta gör politikerna, fastän det idag står klart att hela konceptet är en stor bluff.

Forskare med djupa kunskaper i kinetisk gasteori, termodynamik, strålningsfysik och molekylfysik har visat att jordens klimat är oberoende av människans ökningar eller minskningar av halten CO2 i luften.

Som alla andra gaser har CO2 ett spektralband, som dess molekyler reagerar för: den strålar ut energi eller absorberar energi inom detta band. Det är mycket smalt, så som är fallet med gaser i allmänhet. Därför är det en mycket liten del av solens instrålade värme, som CO2 kan absorbera.

Redan vid halten 20 ppm har gasen absorberat det mesta av energin i spektralbandet. Vid högre halter finns det helt enkelt inte så mycket mer energi att hämta. Atmosfären innehåller nu över 300 ppm, vilket betyder att ytterligare höjning av halten ger helt försumbar ökning av energiupptaget. Rent fysiskt KAN INTE mer koldioxid påverka jordens temperatur.

De kurvor som tagits fram över jordens temperatur och koldioxidhalt visar att båda svängt upp och ner. Emellertid är det helt tydligt att temperaturkurvorna ligger 500 à 800 år FÖRE koldioxidens svängningar.

Det är alltså temperaturvariationerna som orsakar koldioxidens variationer, inte tvärtom. Eftersläpningen beror på den långsamma omsättningen av oceanernas vatten, vilket absorberar mer CO2 ju kallare det är. Där finns mer CO2 än i atmosfären.

För kort tid sedan exploderade ”Climategate”, med bevis för metodiska manipulationer av basdata i den grupp av ledande forskare, som sammanställer data för IPCC, FN:s panel för klimatstudier. De har sorterat bort data som talat emot deras hypotes och förfalskat andra basdata. De har varit medvetna om att de driver en bluff.

Detta betyder inte att klimatet inte ändras. Det har det alltid gjort. Den viktigaste orsaken är troligen variationer i solfläckarnas intensitet. Om det nu är på väg att bli varmare eller kallare är inte helt klart. Gå till nätsidan ”stockholmsinitiativet” för fler fakta.

Kampen mot utsläppen av CO2 är alltså missriktad. Om vi minskar atmosfärens halt av CO2 kommer det inte att påverka klimatet.

Vi skulle få större effekt om vi beslöt att måla alla tak vita eller plantera gräs och taklök på dem.

Trots allt menar jag att vi skall fortsätta att minska vår användning av fossila bränslen. Men med väl avvägda ansträngningar, eftersom motivet är att bli oberoende av despotiska schejker och andra diktatorer, som visat sig kunna använda sådant beroende för utpressning.

Det finns inte någon anledning att vi skall skicka miljarder till andra länder, för att minska deras utsläpp, eftersom det inte kan påverka klimatet.

-------

Några rubriker om cirkusen i Köpenhamn


FN-chefen vädjade; Åk inte hem ännu
EU har tappat sin ledarroll

Här är plan B – mixtra med hela klotet

Stort misslyckande för klimatmötet

FN:s framtidsscenarier för klimatet rena fantasier


Fråga: Hur dumma kan politiker vara?
Svar: Hur dumma som helst!

söndag 20 december 2009

Allas vår svenskfientlige statsminister


Från den flitiga skribenten ISM har följande brev skickats till vår svenskfientlige och islamvänlige statsminister. Med skribentens tilllåtelse publiceras brevet här.


Statsrådsberedningen v g diarieför och meddela dnr tack
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Samtliga partiledare i Alliansen


Ämne: Alliansens politik. 1

Som MUF-ordförande jämförde Ni 1994 i Er bok Det sovande folket med en dödlig sjukdom och kallade välfärden för ”2000-talets farligaste och dödligaste epidemi fullt jämförbar med pest, smittkoppor och aids.”

Att döma av den politik Er regering för idag har Ni inte ändrat uppfattning sedan Ni skrev detta! Alliansens politik bygger i stort sett helt på denna bok.

Ordagrant skrev Ni på sid 11 i inledningskapitlet Sovhjärnorna : ”Han dog precis som en lång rad andra unga människor började göra den sommaren i vad som skulle kallas 2000-talets farligaste och dödligaste epidemi fullt jämförbar med pest, smittkoppor och aids. Han dog välfärdsdöden.”

En välvillig tolkning är att det är för att Ni inte vill att vi skall dö ”välfärdsdöden” som Ni och Er regering utförsäkrar svårt sjuka människor och gör andra kännbara nedskärningar i välfärden. Bl.a beskattar Alliansen pensionerna högre än arbete, där Sverige är det enda av 54 länder kartlagda av Världsbanken. Dessutom sänker Alliansen våra redan låga pensioner med 3% fr.o.m den 1 januari 2010. Samtidigt anser Ni att 120 000 kr/mån plus ett månatligt traktamente och familjetillägg på 45 000 kr mm mm för en EU-kommissionär vara rimligt.

Ni och Er regering borde veta hut!

I Alliansens Sverige är det givetvis bättre att undersåtarna dör av utmattning genom att vi tvingas arbeta trots allvarliga sjukdomar och tills vi stupar – ni planerar ju att höja pensionsåldern, eftersom ”vi måste arbeta längre för att garantera fortsatt välfärd.”

Vilken ”välfärd är det som skall garanteras” frågar vi oss. Och svarar: givetvis det politiska frälsets och de nya hedersmedborgarnas dvs det arbetsbefriade och bidragsberoende trasproletariat Ni importerat och fortsätter att importera från Tredje världen.

På sid 12 får vi veta att ”De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten skall göra detta väl medvetna om att ingen standard garanteras.”

Denna princip har Alliansen dock frångått på åtminstone ett område. Trots gigantiska nedskärningar på alla andra områden fortsätter ni att garantera det stora invandrarkollektivets standard bl a genom det skattefria äldreförsörjningsstöd, som tillfaller alla som är 65 år eller äldre vid ankomsten till Sverige.

Ni skrev vidare: ”Vi vill inte se ett samhälle där folk svälter.” Det är Sveriges 100 000-tals fattiga pensionärer, sjuka och utförsäkrade säkert tacksamma för.

Att höra Er i tid och otid upprepa Ert mantra att ”mitt uppdrag är att förbättra för människor” är ett hån och en skymf.

Avslutningsvis föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilsofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Ty det är just till en avgrund Ni och Er regering fört Sverige.
ISM
-------


Du kan ladda ner Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket


Reinfeldts folkhemstal 2009:

”Jag är en typisk svensk, sa Fredrik Reinfeldt och fortsatte: Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat."


Reinfeldts uttalande vid besök i Ronna 2006 efter att svenska flickor blivit hotade och polisstationen beskjutits:

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån".!

Fredrik Reinfeldt apropå halalslakt som djurplågeri:


”Det är mycket märkligt att stora företag inte ser till sitt eget bästa. Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige och som rättrogna muslimer vill ha sitt eget halalkött. Det finns ju en efterfrågan och det finns pengar att tjäna men de tas inte tillvara p g a okunskap eller i värsta fall fördomar.”
Rapport 1 september 2008


Demokraturen Sverige

torsdag 17 december 2009

Vilket liv har de svenska julgrisarna haft?

Enligt en artikel i DN så har vanvård av grisar avslöjats ”på en grisfarm som ägs Lars Hultström, ordförande för köttböndernas organisation Swedish Meat och styrelseledamot vid HK Scan och Svenska Djurhälsovården, ett veterinärföretag som arbetar med djurhälsofrågor. Hultström har också tidigare varit ordförande för Sveriges Grisproducenter.”

Med anledning av detta och om Marit Paulsen som skulle ändra EU:s jordbrukspolitik har Rune Lanestrand, redaktör för tidningen Småbrukaren, gjort följande inlägg på sin blogg.

"Grisarna i svenska djurfabriker är lyckliga"!


”Jag ska ändra EU:s jordbrukspolitik” hojtade folkpartisten Marit Paulsen i valrörelsen till EU-parlamentet. Sedan hon väl lurat väljarna att kryssa sig, kommit in och fått sin feta lön har det inte hörts ett pip från Paulsen.

Marit Paulsen, som är en kuliss skapad av okritiska och om jordbruk okunniga journalister, kan nu ohämmat driva sin linje för storskaligt gift- och kemijordbruk. Och Monsanto applåderar när Paulsen talar sig varm för genmanipulerade grödor som dödar både humlor och bin.

Som vice ordförande i EU:s jordbruksutskott kan hon också, i strid med de flesta konsumenter, förfölja och baktala ekologiskt jordbruk. Vilket hon gjorde redan i valrörelsen.

Ur energi- och miljösynpunkt och för Moder Jord är det inte mindre än en katastrof att denna politiskt eländiga, ytliga folkpartist har fått denna EU-tribun att sprida sitt förvirrade budskap från.

Enligt säkra källor i Bryssel har Marit Paulsen ställt in ett sedan länge planerat anförande inför EU-parlamentet. Rubriken för hennes tal var: Grisarna i svenska djurfabriker är lyckliga. Så långt Rune Lanestrand.


Jag har fortfarande bara en bön: Gud bevare oss för folkpartister!

onsdag 16 december 2009

Sverige åt alla utom svenskarna

Risk för akut brist på arbetskraft

Olle Wästberg, Svenska institutet och tidigare chefredaktör på Expressen, skriver i SvD att det är risk för akut brist på arbetskraft och utan invandrare kommer vi inte att klara välfärden. Han skriver också att ” Under de närmaste tio åren kommer den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder att minska med 100000 personer”.

Vidare skriver han att den höga arbetslösheten i Sverige nu får inte stoppa kampanjen att få in fler invandrare till Sverige.

Man måste läsa hela artikeln för att förstå att Olle Wästberg är ännu ett redskap för de svenskfientliga krafterna i Sverige. Han är dessutom folkpartist. Blunda och tänk på Bengt Westerberg, världsförbättraren och godhetsaposteln framför andra. Välbetald generaldirektör för Röda Korset.

Jag har bara en bön: Gud bevare oss för folkpartister.

Läs kommentarerna till artikeln. Här är två st.

”Självklart är denna artikel ett beställningsverk från den politiska maffian. Om det nu vore så att arbetsdkraftinvandringen var till för bristyrken så vore det bra. Men så är inte fallet det "importeras städare,pizzabagare osv osv. Vad säger Olle Wästberg om den anhörighetsinvandringen av lågutbildade personer som numer uppgår till nästan 100.000 personer per år? Vad säger du Olle om denna utbildninsgreserv som vi "importerar" varje år? Vad kommer dessa att bidra med till Sverige och vår ekonomi”

”Håller med om att Olle W vore en värdig vinnare i nobelpris om det fanns ett i kategorin idioti.”

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland den högsta i Europa.


Tyvärr är bilden dålig men klickar man på den så får man den i större format.

Hur länge till skall det dröja innan svenskarna förstår att vi kommer att bli mer och mer satta på undantag i vårt eget land. Sverige är den enda plats som vi svenskar kan säga är vår plats på jorden och detta skall inga ta ifrån oss.
Kanske kommer det en dag snart då våra politiker skall förstå vreden som finns hos människorna.

Här några citat från demokratbloggen.

”Den svenska kulturen kommer att gå under på grund av er!

Den svenska landsbygden kommer att bytas ut mot åsnor och getter på grund av er!

Våra svenska kvinnor kommer att skändas och torteras på grund av er!

Våra barn kommer att omvandlas till barbarer på grund av er!”


Då det gäller cirkusen i Köpenhamn, d.v.s. klimatmötet skall ni lyssna på Lord Monckton, då han samtalar med några förståsigpåare från Greenpeace. Han sätter dem på det hala. Njutbart.

tisdag 15 december 2009

Skall Sverige som nation och svenskarna som ett folk försvinna?

I Skriv i DN är det en insändare från Linköping som skriver att ”vi måste slå vakt om det svenska språket”.

Enligt denne skribent så föreslår Folkpartiet att engelska ska bli obligatoriskt från och med årskurs ett i grundskolan och menar att det visar hur starka krafter verkar för att det svenska språket ersätts.

Så här lyder ett stycke ur insändaren:

”Som före detta gymnasielärare i svenska och engelska vet jag hur ensamt det ofta kändes att söka entusiasmera eleverna för det språk som numera inte får kallas modersmål (ordet är i dag förbehållet det som tidigare kallades hemspråk). Många ungdomar tyckte att svenskan borde kunna ersättas av engelska på schemat.”

Skribenten menar att det svårt att förstå att det finns ett så litet intresse för vårt språk och betydelse för människor i vårt land och frågar varför man inte erkänner och slår vakt om det som är specifikt svenskt.

Skribenten frågar sig också hur det är i andra nordiska länder och ifrågasätter att norrmän och danskar är beredda att sälja ut sitt modersmål. Om vi inte värnar om vårt språk och vår kultur så kommer vi att utplånas som svenskar och vårt språk kommer också att utplånas. Så långt insändaren. Man kan inte finna denna spalt på nätet, underligt nog.

Fria Nyheter kan man läsa om Ramesh Chibba, som anser att flyktingar skall känna sig välkomna i Sverige.

Han citerar en dikt från bronsplattan på Frihetsgudinnan

”Ge mig dina trötta, dina fattiga,
dina hopträngda massor som
längtar att andas fritt,
de usla soporna från dina myllrande stränder.
Skicka dessa, hemlösa, stormpinade till mig;
Jag lyfter min lampa bredvid den gyllene dörren.”

Han anser att alla som kommer hit skall bjudas in till organisationer, föreningar och idrottsklubbar.

” Vi måste inse de som är invandrare är morgondagens svenskar. Det är viktigt att integrationsfrågan är en aktiv del av kommunens näringspolitik.”Imamen Adly Abu Hajal intervjuas i Skånska Dagbladet 090305 under rubriken
Sverige en islamisk stat?
”Sverige den bästa islamiska staten”

Så långt har det gått i det land om vilket man förut sade ”Sverige ett kristet folk”. Men den tiden är förbi! Så skriver biskop Kyrillos på sin hemsida.

Helt klart är att svenska folket med sitt kulturarv, språk och som en av de äldsta nationerna i Europa skall försvinna. Det är också helt klart att det finns starka krafter som arbetar för en världsregering och på sikt en marxistisk sådan och om man så vill en världsdiktatur.

Den kommande kraschen – vit mans skuldI Draksåddens tid av Sven Delblanc

Sidan 66:
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

sds

måndag 14 december 2009

Den kommande kraschen - bibehålla de samhällen vita skapat

Att överleva den kommande kraschen - (del 5) Gates of Vienna

Sanningen är att vita skapar bättre samhällen. Inte nog med att andra inte kan skapa vad vi gör, de flesta av dem kan inte ens bibehålla det. Det enda stora undantaget skulle vara nordöstasiater, den enda stora grupp av människor på denna planet förutom européer som kan upprätthålla ett tekniskt sofistikerat samhälle. Om någon ersätter oss som världens ledande civilisation kommer det att vara dessa av den enkla anledningen att de är de enda som har en genetisk intelligens för att matcha våra, och de är inte självmordsbenägna.

Därför att vi skapar attraktiva samhällen vill andra folkslag flytta till våra länder men genom att undantränga oss kommer de successivt att förstöra det som gjorde våra länder önskvärda ställen att bo på i första hand. De både hatar och i hemlighet avundas oss och våra barn lider i onödan av våld och verbala kränkningar på grund av detta. Om vita sätter upp en koloni på planeten Mars, är jag säker på att andra skulle lifta till våra rymdskepp och kräva att vi låter dem komma in. Väl där skulle de inte uppvisa några spår av tacksamhet. Tvärtom skulle de ständigt gnälla och klaga över hur ont och rasistiskt och förtryckande den vite mannen är.

Muslimer skulle kräva respekt för att vi är skyldiga alla våra vetenskapliga och tekniska framsteg till medeltida muslimska lärde och eftersom Mars koloni är den 63: e heligaste platsen i islam. I fall du trodde att den sista meningen var tänkt som ett skämt, tänk om. År 1997 stämde tre arabiska muslimska herrar från Jemen NASA för olaga intrång på Mars, som de hävdade att de ägde eftersom de ärvt planeten från sina förfäder för 3000 år sedan.

Romanförfattaren Virginia Woolf skrev som bekant att kvinnor behöver "ett rum för sig." I det tjugoförsta århundradet är det vita som behöver ”ett rum för sig”, och om vi inte kan ha det i Europa, som är vår vagga, då kan jag inte se var vi kan ha det. Alternativet är att vi upprätthåller en kontinuerlig cykel där vita skapar dynamiska samhällen som körs över av människor oförmögna att upprätthålla dem. Denna cykel kommer till ett slut när vita samhällen i sig själv tar slut. Den enda långsiktigt hållbara lösningen på detta dilemma är fysisk separation. Om du tvingar många olika folkslag att dela samma geografiska plats är konflikten oundviklig. Denna insikt kallades en gång sunt förnuft. Nu är det "hattal”.

Kommer en sådan politik inte fördömas som "hat" och "fascism"? Möjligen, men jag förstår inte varför vi ska bry oss om det. Även vi har rätt att forma vårt öde. Dessutom kan vi alltid använda argument från våra kritiker mot dem. Om vita verkligen är unikt onda och förtryckande, som vissa tycks tro, är det då inte en nådegåva att hålla icke-vita borta från sig? På så sätt behöver de inte bli utsatta för vår rasism, vårt hat och vår islamofobi, men kan behålla sina olika, äkta och färgstarka stamvåld ostört.

En förändring som kunde tänkas äga rum, är att människor av europeiskt ursprung utvecklar en starkare identitet som "vita" på toppen av sin nationella identitet. Jag försökte förklara för en fientlig och nu lyckligtvis misskrediterad amerikansk bloggare för ett tag sedan att begreppet "vita nationalister" är meningslöst i ett europeiskt sammanhang. Kanske går detta i Nordamerika eller Australien där de flesta vita har ett blandat arv men här går det inte. Engelsmän och tyskar ser ganska lika ut, men det har inte hindrat dem från att slakta varandra i miljontal. Dito för de franska och spanska, polackerna och ryssarna etc.

Jag vet inte om det någonsin kommer att bli en "vit" identitet. Kanske är vi bara alltför olika. Vad jag vet är att om en sådan identitet någonsin kommer till stånd kommer det i stor utsträckning ha skapats och påtvingats oss av våra fiender. Jag har sett ett antal oroande videos, filmad av angriparna, av gäng av svarta eller araber som attackerar vad som verkar vara helt slumpmässigt vita. Detta sker från Sverige via Tyskland, Storbritannien och Frankrike till USA. Denna eskalerande våg av anti-vita våld är ett av de minst rapporterade stora nyheterna idag eftersom västerländska mainstream media nästan enhetligt försöker dölja dessa saker.

Vad som slår mig om dessa attacker är att de är baserade på hudfärg, ingen frågar offren om de är rysk-ortodoxa, polska katoliker, ateister engelska, tyska lutheraner eller holländska kalvinister. Dessa distinktioner spelar stor roll för oss - vi har kämpat många blodiga krig på grund av dem - men de verkar inte ha någon betydelse för dem som hatar oss. Om människor känner att de angrips som vita kan de börja försvara sig som sådana också.

Den kommande Västkraschen kommer åtminstone leda till ett ideologiskt-politiskt paradigmskifte och uppkomsten av en ny mytologi för att ersätta den efter andra världskriget "självmordsparadigm" av missförstådd antinazism. I värsta fall kommer bristen på kontinuitet vara så lång och svår att resultatet på den andra sidan blir en helt ny civilisation, den tredje generationen av den europeiska civilisationen, precis vad som kom fram under medeltiden var en annan civilisation än från den grekisk-romerska antiken. Övergången mellan den första och andra generationens europeiska civilisation tog århundraden. Historien går oftast snabbare nu än det gjorde då, men jag misstänker att en sådan övergång kommer dock att ta flera generationer.

Hur en ny civilisation skulle se ut vet jag inte. Medeltida européer använde olika delar av det grekisk-romerska arvet kreativt och lade till nya innovationer på toppen av detta. Generation två av den europeiska civilisationen innehöll i sig aspekter av Generation ett, men innehöll också inslag av skarp brist på sammanhang. Detta kommer förmodligen vara fallet nästa gång också.

Allt detta låter onekligen lite dystert, men jag är sanningsenligt övertygad om att vi har de nödvändiga kulturella och genetiska resurserna att omgruppera oss och pånyttfödas någon gång, även om det är tänkbart att vita i framtiden kommer att härstamma från färre blodslinjer än vi gör idag .

-----Reinfeldts folkhemstal vid moderatstämman 2009
________________________________________
"Jag är en typisk svensk", sa Fredrik Reinfeldt och fortsatte:
"Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt. Blandat."

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån."


Det var statsminister Fredrik Reinfeldts lakoniska slutsats efter ett besök i invandrartäta Ronna i Södertälje den 11 november 2005. Två svenska flickor hade blivit hotade av assyrier-syrianer, det blev kravaller och polisstationen blev beskjuten av dessa människor.

Det sovande folket - bok av Fredrik Reinfeldt

Läs om unga muslimska män uppvuxna i USA och solidariteten mot detta land.

söndag 13 december 2009

De svenskfientliga godhetsapostlarnaBarnmorskan Anna Venegas Rydmark har kämpat i 18 år för att papperslösa flyktingar ska få vård.
”Det värsta var nog deras rädsla för att söka vård.”

ÅRETS SVENSK

Juryn som utsåg henne

Anni-Frid Reuss (före detta Lyngstad ), popartist känd från Abba
Jan Eliasson , diplomat och politiker (S)
Helena Bergström , skådespelare
Stefan Einhorn , läkare och författare
Josef Fares , regissör och manusförfattare
Thomas Fogdö , föreläsare och författare, före detta utförsåkare
Carin Götblad , länspolismästare Stockholms län
Elisabeth Dahlin , generalsekreterare Rädda barnen
Christer Fuglesang , Sveriges förste man i rymden

Att utse en person till årets hjälte för att denna motarbetar
rättsmyndigheterna i Sverige och hjälper brottslingar, säger allt om
jurymedlemmarnas karaktär och begåvning. Det är förvånande att
Fuglesang ställer upp på detta. Men det mest anmärkningsvärda är att
polismästaren i Stockholm, Carin Götblad, är med och fattar beslutet
om att Anna Venegas Rydmark ska utses till årets hjälte.

Centern går från klarhet till klarhet. Nu vill de ge nyanlända invandrare jobb med 15.000-20-000 kronor i månaden i 6 månader. Vad händer med alla arbetslösa svenskar?

Våra företrädare i riksdagen håller på att byta ut svenska folket. Frågan är bara när svenskarna skall förstå detta.


>> Semesterbilder med familjen....
>>
>> Familjefoto.
>>
>> Till vänster min fru, i mitten min svärmor, till höger min svägerska,
>>
>> längst till vänster min syster och längst till höger min mor.
>>
>> Nej vänta, min mor är i mitten, längst till vänster är min fru,
>>
>> min svägerska var inte där den dagen, så till vänster var det nog min
>> kusin.
>>
>> Jäklar, nu kommer jag inte ihåg ifall min dotter var där också, i så fall
>> måste det vara hon som är till höger.
>>
>> Tror du att hon i mitten är min fru???


Låt oss skratta lite

Kul historia

Det var en liten grabb som sade till sin lärarinna att de fått kattungar hemma, och att alla är socialdemokrater. Den vänsterinriktade lärarinnan tyckte det var kul och sade till grabben att en socialdemokratisk politiker skulle besöka klassen nästa vecka. - Då kan du ju berätta om katterna för politikern, sade hon.

Nästa vecka kom politikern på besök men pojken sade ingenting. - Skulle du inte berätta för politikern här om dina katter? - Jo, sade då pojken, vi har fem kattungar hemma och alla är nationalister. - Nämen du sa ju tidigare att de var socialdemokrater, sade lärarinnan upprört.

- Jo, sade grabben, men nu har de öppnat ögonen.

fredag 11 december 2009

Den kommande kraschen - global förvaltning (världsregering)

Att överleva den kommande kraschen- (del 3) Gates of Vienna - Fjordman

Enligt Herman Van Rompuy, den nyinstallerade ordföranden för Europeiska unionen är klimatkonferensen i Köpenhamn ett steg mot en "global förvaltning" av vår planet. Som författare Bat Ye'or har visat och som jag har bekräftat i min egen bok Att besegra Eurabia, samarbetar EU aktivt med islamiska länder att skriva om läroböcker i de europeiska länderna för att göra dem mer "islam-vänliga".

Det är väl dokumenterat att det finns detaljerade långsiktiga planer på att utvidga EU till att omfatta muslimska Nordafrika och Mellanöstern . Detta har offentligt bekräftats av flera högt uppsatta tjänstemän, inklusive den brittiske utrikesministern under 2007. En tidning läckte att EU planerar att importera 50 miljoner (!) fler afrikaner till Europa under de kommande årtiondena, även om urbana samhällen runtom i Västeuropa redan håller på att brytas ned på grund av massinvandring. En högt uppsatt tjänsteman från Tony Blairs Labourregering i Storbritannien bekräftade öppet att de främjat massinvandring för att importera väljare och ändra den etniska sammansättningen i landet. Liknande politik främjas utan tvivel i länder från Tyskland till Australien.

I juni 2009, bara några år efter att en grupp araber dödade tusentals amerikaner i en jihadistattack, sa den förre amerikanske presidenten Bill Clinton till en arabisk amerikansk publik att snart kommer USA inte längre ha en majoritet av personer med ett europeiskt arv. Han ansåg att "detta är en mycket positiv sak." Det var inte första gången som Bill Clinton uttryckt sådana åsikter.

Jens Orback, demokratiminister i den dåvarande socialdemokratiska svenska regeringen, uppgav under en radiodebatt att "Vi måste vara öppna och toleranta mot islam och muslimer, för när vi blir en minoritet kommer de att vara så mot oss." Han tog för givet att infödingarna blir en minoritet i sitt eget land och att de inte har rätt att motsätta sig detta.

Jag skulle kunna tillägga att Sverige inte har någon kolonial historia. Det har inte heller Finland eller Norge, som fick sin självständighet så sent som under nittonhundratalet, men båda länderna tvångsmatas fortfarande med massinvandring av främmande folk. Det "koloniala skuld" -argument som används mot urinvånarna i Storbritannien, Frankrike och andra västeuropeiska länder är bluff. Den verkliga frågan är att vi vita västerlänningar inte skall ha några länder som vi kan kalla våra egna. Våra länder blir jättemångkulturella temaparker för alla andra, som finansieras av hjärntvättade vita skattebetalare.

Otvivelaktigt den ledande akademiska mångkulturalisten i mitt land, professor Thomas Hylland Eriksen vid universitetet i Oslo, som har fått miljoner i statliga medel för sina projekt, har i en intervju sagt att "Det viktigaste målet nu är att bryta ned majoriteten så grundligt att den aldrig kan kallas majoritet igen". Detta är det yttersta målet för Västs mångkulturalister. Gör inga misstag med detta. Självfallet skall denna agenda endast gälla den vita majoriteten i väst. Alla andra länder får behålla sin demografiska profil, endast väst är skyldig att begå självmord.

Läs också FN:s framtidsscenarier och En marxistisk världsregering

Har Sverige en chans att överleva kriget? Se videon

torsdag 10 december 2009

Den kommande kraschen – Hur skall det gå för USA?

Att överleva den kommande kraschen (del 2) Gates of Vienna - Fjordman

”Räddade” inte Obamas administration med internationellt stöd världen från en annalkande finanskris? Naturligtvis gjorde de inte detta. Det största problemet för USA är att statsskulden fortsätter stiga medan den nationella IQ fortsätter att falla. Detta har inte förändrats ett dugg under det senaste året. Tvärtom är det värre nu än det var innan, och det ser ut att bli ännu värre nästa år och året efter det. Så länge denna situation förblir oförändrad, är min insats att guldpriset kommer fortsätta att öka. Människor söker en trygg hamn från kollapsande amerikanska dollarn.

Även om andra industrialiserade länder har hög skuldbelastning är fallet med Förenta staterna särskilt allvarligt på grund av dess storlek. Hade USA varit en privat person skulle han förmodligen ha gått i konkurs för länge sedan. Men USA är inte en privat person, det är fortfarande världens största ekonomi och har världens största väpnade styrkor. Som författare takuan Seiyo säger i den senaste versionen av hans lysande Från Meccania till Atlantis-serien: "Det starkaste, mest beundrade landet i världen tills för bara några år sedan är nu en varnande berättelse om syndens lön och dumhet berättat för kinesiska skolbarn” .

Jag vet inte vad framtiden utvisar för USA. Det skulle kunna splittras längs etniska och ideologiska linjer i ett andra amerikanskt inbördeskrig, eller det kan bli ännu ett land i Latinamerika tillsammans med Kanada, i vilket fall hela Amerika kommer att Latinamerika.

Jag kan tillägga att jag inte hatar Latinamerika. Om vi kommer fram till en rad otäcka mångkulturella inbördeskrig i Västeuropa är det möjligt att vissa områden i Sydamerika kan bli bättre platser att leva på än Birmingham eller Marseille. Men Latinamerika har aldrig varit och kommer aldrig att finnas som en stor kraft i världspolitiken. Om Förenta staterna förfaller kommer detta att förskjuta global makt tillbaka till Eurasien, där det har varit under större delen av människans historia. Kina kommer med all sannolikhet att bli en ledande aktör och kanske den dominerande.

Jag blir alltmer övertygad om att en del av den utveckling vi bevittnar är avsiktlig och att det finns ett långsiktigt mål bland vissa mäktiga grupper att bryta ner västerländska nationer för att underlätta skapandet av en global oligarki. De lögner som vi serveras är nästan identiska i varje västland. Jag har diskuterat detta med min kinesiske vän Ohmyrus som anser det är orsakat av en strukturell brist i vårt demokratiska system. Jag håller inte nödvändigtvis med om detta, utan det är andra krafter som verkar här.

Läs mer av Fjordman

EU främjar brottslighet och instabilitet.
EU försvagar Europas kulturella försvar

En bild av MalmöStödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)


”Inom en generation kommer EU:s största stad inte längre att vara London utan Istanbul”
Carl Bildt

onsdag 9 december 2009

Den kommande kraschen - vit mans skuld

För en komplett Fjordman blogography, se Fjordman filer. Det finns också en multi-index information här.

Att överleva den kommande kraschen

Som jag har förklarat i min essä The Coming Crash tror jag att vi
måste inse att den nuvarande ideologiska ordningen är bruten och går inte att reda ut. Det kommer förmodligen någon typ av pan-Western ekonomisk och social kollaps inom en inte alltför avlägsen framtid, jag rädd att det är för sent att undvika nu. De människor som stöder den härskande paradigm är alltför mäktiga, och paradigm i sig innehåller så många brister att det inte kan redas ut. Det måste krascha. I stället för att slösa tid och energi på att försöka reda ut vad som inte kan redas ut måste vi förbereda oss så gott vi kan för kommande krasch, och förhoppningsvis gruppera om för att skapa en starkare och friskare kultur efteråt.

Vi är just nu i mitten av en vit ”guldrushskuld”. Om du är en vit västerlänning kanske du inte helt har förstått detta, men jag kan försäkra dig att resten av världen vet det. Tricket är att hålla den vita mannen på defensiven och vagt skyldig hela tiden så att han kan pressas på pengar. Klimatkvoter för koldioxid utgör en tunt förklädd form av global socialism genom FN-stödd omfördelning av rikedomar.

Den senaste vetenskapliga skandalen om falska uppgifter om av människan skapad global uppvärmning är bara toppen på isberget. För närvarande finns så många olika lager av lögner från "jämställdhet" via klimatrelaterade IQ-skillnader att det nästan är omöjligt att behandla dem alla. Hela vårt samhälle har blivit i allt väsentligt en stor lögn. Våra medier, våra skolor och våra politiska ledare upprepar dessa lögner varje dag, de som vågar ifrågasätta dem blir omedelbart utstötta.


Eftersom EU har tvingat igenom EU-konstitutionen / Lissabon-fördraget och i huvudsak avskaffat inte bara folkligt inflytande på EU: s politik, utan upplöst dussintals nationalstater, har den självutnämnda europeiska eliten i praktiken förbjudit alla juridiska invändningar mot dess styre. Det är inte längre möjligt att formellt motsätta sig deras politik inom de reguljära politiska kanalerna.

Med tanke på att samma elit tycks fast besluten att driva hela kontinenten i botten, ger detta alternativ till uppror eller en strukturell kollaps. Jag tror inte vi kommer att se öppet uppror just nu, även om detta skulle förändras om ekonomin försämras ytterligare. Detta innebär att den mest sannolika vägen ut nu är en strukturell kollaps, och jag fruktar att det är precis vad vi kommer att få.
Stödja vitboksarbetet?
Postgiro 80 73 30 - 6
(Jan Milld)

tisdag 8 december 2009

Bankrånare i kostymer och kort-kort

Girigbukarna banar väg för osunt samhälle


Så skriver författare Anders Johansson, författare, Kalmar.

Nästa år sänks svenskarnas pensioner men bankdirektörerna kan man lugnt påstå ”badar” i bonus och andra förmåner. Det är svenska folket som står för fiolerna.

Enligt skribenten så kan man i Dagens industri den 16 november läsa att Swedbank, Nordea och Handelsbanken förväntas betala bonusar på 4 miljarder i år.

Vi kommer kanske ihåg hur vd:n Christer Elmehagen i AMF tjänade oerhört mycket pengar men också flyttade 33 miljoner, från AMF pensionsfonder till räntefonder.

Citat från artikeln som är mer än läsvärd:

”Maktens girigbukar rubbar hela fundamentet för en någorlunda harmonisk samlevnad i det vi med ett högtidligt ord brukar kalla samhälle. Plötsligt ser vi som i blixtbelysning att samhället bara var en kuliss. I själva verket var det en iskall tundra där var och en sliter åt sig vad han förmår. För kommunister och vänsterpartister innebär detta att frisk syresatt luft strömmar mot dem. Ju fler bonusar desto fler kommunister. De har fått en fin bas och kommer säkert att göra ett utmärkt val nästa år. I den meningen kan man därför också benämna de giriga direktörerna medlöpare och befrämjare av osunda och farliga ideologier”.

Läs hela artikeln på Snaphanen

Läs även Anders Johansson: Varning för folkpartister och lyssna på den värste av dem alla Bengt Westerberg.


Lyssna på bankdirektören Annika Falkengren när hon försöker förklara för reportern sin höga lön. Mycket se- och hörvärt.


Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har. Matteus 13:12

måndag 7 december 2009

FN:s framtidsscenarier för klimatet rena fantasier

Kjell Aleklett, professor i fysik, Globala energisystem vid Uppsala universitet, internationellt känd anser att ”FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier”.

Han ifrågasätter inte att växthuseffekten påverkar vårt klimat . Så här skriver han bl.a.

”Men jag har en annan uppfattning än FN:s klimatpanel IPCC om omfattningen av utsläppen från kol och olja – och den bygger på nya vetenskapliga rön från Uppsala universitet. De framtidsscenarier som IPCC publicerade år 2000 är inte bara osannolika, utan också i flera fall helt orealistiska.

Skälet är att den produktion av kol och olja som IPCC:s skräckscenarier bygger på över huvud taget inte är möjlig. Detta kan förvisso lindra oron för klimatet, men å andra sidan måste vi oroa oss desto mer för framtida energibrist, skriver Kjell Aleklett.

År 2000 publicerade FN:s klimatpanel IPCC 40 olika framtidsscenarier där utsläpp från olja, naturgas och kol specificerades. Under de senaste nio åren har dessa scenarier varit ledstjärnan för världens klimatforskare och IPCC motiverar varför de skall följa dem: ”Utsläppsscenarierna är en beskrivning av möjliga snarare än önskvärda framtidsscenarier. De representerar relevanta, rimliga, alternativa framtider.” Trots att utsläpp från fossila bränslen varierar stort ansåg man att alla scenarier var lika sannolika.

Bland dessa finns framtidens skräckscenarier som bland andra Al Gore har varnat för, och de går under benämningen ”Business as usual”. Klimatberäkningar som bygger på dessa utsläpp ger som medelvärde en temperaturökning med 3,5 grader från 1990 fram till 2100. Några scenarier passerar 6 grader.”

I en annan artikel kan man läsa att det finns dolda motiv bakom Barack Hussein Obamas fredspris. Priset motiverades med att ”han hade gjort en extraordinär insats för att stärka internationell diplomati och mellanfolkligt samarbete. Dessutom framhölls pristagarens vision om en kärnvapenfri värld och att han hade skapat ett nytt klimat i internationell politik. Multilateral diplomati har återigen en central ställning med tonvikt på den roll FN och andra internationella institutioner kan spela. Detta ligger i linje med Alfred Nobels testamente.”

Läs båda artiklarna i DN

Stöd namninsamlingen mot massinvandringen


Nedan följer ett utdrag av det tal som Lord Chriopher Monckton höll vid ett möte i Minnesota. (fri övers)

Obama kommer försöka att tvinga igenom det i Kongressen för att uppnå sitt mål , ett marxistiskt världsherravälde.

Text John Charlton

Den 16 oktober 2009 - En världsregering, som styrs av hjärtlösa och gudlösa marxister, kan vara här tidigare än du tror. Och målen för internationell kommunism förklarar alla de pengar och all makt som ligger bakom att Obama kom till makten.

Men mekanismen för upprättande av denna marxistiska världsregeringen har bara nyligen uppdagats: I Köpenhamn- Fördraget om klimatförändringar.

Så säger Lord Christopher Monckton, f.d vetenskaplig rådgivare till brittiska premiärministern Margaret Thatcher, som enligt Fighting 'Words Blogg, levererade en svidande kritik av fördraget vid det senaste Minnesota Freemarket Institute Conference:

Här är några utdrag av Lord Monckton's avslutningstal, som skrevs ut av Fightin 'Words Blogg, från inspelning av konferensen:

Vid FN: s klimatkonferens i Köpenhamn, i december 2009, om bara några veckor , kommer ett avtal att undertecknas. Er president kommer att underteckna det. De flesta av länderna i tredje världen kommer att underteckna det, eftersom de tror att de ska få pengar genom det. De flesta av vänsterregimerna från EU kommer att acceptera det. Praktiskt taget kommer ingen att inte underteckna det.

Jag har läst detta fördrag. Och vad det säger är att en världsregering kommer att skapas. Ordet "regering" framstår faktiskt som det första av tre syften med den nya enheten. Det andra syftet är att överföra välstånd från länderna i väst till länder i tredje världen för att uppväga vad man kallar, coyly, "klimat skuld" - eftersom vi har orsakat CO2 och de har inte gjort det. Vi har förstört klimatet och de har inte gjort det. Och det tredje syftet med denna nya sammanslutning, denna regering, är möjligheten till tvångsgenomförande

Hur många av er tror att ordet "val" eller "demokrati" eller "röst" eller "valsedel" förekommer någonstans i den 200 sidor av detta fördrag? Rätt, inte en enda gång. Så, de kommunister som vällde ut från Berlinmuren och in i miljörörelsen, som tog över Greenpeace, så att mina vänner som grundade rörelsen lämnade den inom ett år, eftersom [kommunisterna] tog över den - Nu har äntligen kröningsögonblicket kommit. De är på väg att införa en kommunistisk världsregering. Ni har en president som har mycket starka sympatier för denna idé. Han kommer att underteckna det. Han kommer att skriva under vad som helst. Han är en Vinnare av Nobels fredspris , naturligtvis kommer han att underteckna det.
.
Titta på Lord Monckton's tal på video - Läs en analys av det faktiska "fördraget"

Är Obamas fredspris och klimathotet ett steg på väg mot Den nya världsordningen!


Vaclav Havel om demokrati

söndag 6 december 2009

Oikofoben Mona Sahlin sviker sitt eget folk

I Svenska Dagbladet skriver Göran Skytte träffande om vår blivande statsminister Mona Sahlin.

Göran Skytte undrar varför hon ser så belåten ut. Har hon lyckats lösa krisen md SAAB eller kommit fram till något positivt för arbetarna vid SAAB? Hon har kanske presenterat en bra plan och utveckling för näringslivet i Trollhättan? Hela artikeln är ett ifrågasättande av Mona Sahlin.

Vad är Mona Sahlin egentligen bra på, frågar Göran Skytte.

Så här slutar artikeln:

”Nu gäller samling för Saab… Nu gäller tempo för Trollhättan… kampanda”.
Ursäkta, i mina öron låter det som att coacha ett skollag i fotboll. Klämmigt och käckt, men med samma effekt som att skicka en grupp ständigt leende cheerleaderflickor att paradera utanför fabriksportarna. Till tonerna av Tomtarnas Vaktparad.

Förlåt mig. Men jag tycker hennes agerande är ovärdigt. Trollhättan behöver något helt annat än en skamfilad S-politiker, en obetydligt reformerad kommunist och en notorisk bilhatare.”


Med Anders Johanssons tillåtelse följer här nedan en artikel av Anders som var införd i Barometern men den finns inte på nätet.

I en intervju i en invandrartidning säger Mona Sahlin så här: ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, nånting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.”

Så uttrycker sig sålunda en person som mycket väl kan bli nästa statsminister i Sverige. Yttrandet är på sitt sätt en klassiker, i synnerhet i enfaldens historia.

Ur graven får hon svar av den i dag nästan bortglömda författaren och nobelpristagaren Heidenstam.

I ”Medborgarsång” skriver han:

Det är skam att sitta, som vi ha gjort,
Och tempel åt andra välva,
Men kasta sten på vår egen port
Och tala ont om oss själva.

Demokratier förutsätter för sin existens nationella lojaliteter. Det är ett huvudtema hos den brittiske filosofen Roger Scruton i hans bok The need for nations. Utan nationell lojalitet blir all opposition ett hot mot styrelseskicket.

Med andra ord: en levande demokrati förutsätter ett samhälle där människorna känner att de äger en tillhörighet med vilken de är lojala. De måste känna en kollektiv vi-känsla. De måste känna band av förpliktelser mot andra, som motiverar dem att rösta och känna respekt för den demokratiska processen. De måste i någon mån känna sig delaktiga i det som sker i samhället. Om så inte är fallet förtvinar demokratin, respekten för lagarna minskar, och samhället tenderar på sikt att delas upp i fraktioner, som står i motsatsställning till varandra.

Det Heidenstam, och Roger Scruton, som myntat begreppet, beskriver är oikofobi. Den är förutsättningen för den multikulturella propaganda som genomsyrar det svenska samhället och har, enligt Scruton, varit till stor skada eftersom den gör att vi tvekar att bekräfta vår dyrbara sekulära kultur, vilken vi så länge kämpat hårt för.

Det mesta av vår sekulära kultur skulle malas sönder och samman i en stat där muslimska värderingar blir viktiga och samhällspräglande.

Det är en absurd tanke, sedd i ett historiskt perspektiv, att Sverige i en kanske snar framtid skulle tolerera att religiösa föreställningar överordnas den sekulära lagen. Men den utveckling som är att vänta bortom alla vackra fraser om mångkultur är ett osammanhängande samhälle med en rad parallellsamhällen som kännetecknas av ghettobildningar och befolkningsgrupper vilka lever isolerade från varandra.
Mångkultur har, såvitt vi vet, aldrig blivit verklighet i sinnevärlden, endast i önskedrömmen.

”Det blott och bart mångkulturella är det som skulle kunna strykas ur världskulturen utan den ringaste förlust”, skriver Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria (Salt 1/1999).

En målande illustration till detta resonemang utspann sig när sitar-spelaren Ravi Shankar belönades med Polarpriset 1998 och högtidstalet på gängse svenskt manér karaktäriserade hans musik som världsmusik, varvid han irriterat invände att han spelade klassisk indisk musik. Så talar en man som är stolt över sitt land, till skillnad från den journalist i en mellansvensk tidning som skrev att svenska folkdräkter är ”färgglad fascism”, vilket onekligen är oikofobi i dess prydno.

I Why I am not a muslim visar Ibn Warraq I sin beskrivning av multikulturalismen I England att förhoppningen först var att man via utbildning skulle kunna assimilera immigranterna i den engelska huvudkulturen. Detta resulterade i stället bara i beskyllningar om chauvinism, rasism och kulturimperialism. Inte gick det bättre med de efterföljande ”multikulturella” parallellsamhällena.

Eftersom ”multikulturalismen” är ett barn av relativismen är den oförmögen att värdera, att skilja gott från ont, att på minsta sätt kritisera en kultur. Här ställs vi inför den fruktansvärda upptäckten att all mödosam demokratisk utveckling som flyttat fram lagar och normer till förmån för till exempel kvinnor och djurskydd är möda som spillts förgäves och inte ens är värd att försvara.

Förblindad av dessa ideologiers myter tycks den svenska journalistiken ha gått i sin och upphört att intressera sig för klassiskt journalistiskt sanningssökande.

Efter Sovjetimperiets fall är parollen inte längre att folk i alla länder ska förena sig, nu ska de blandas till en ”mångkultur” och en ”världskultur”. Detta är sedvanlig socialistisk ingenjörskonst, med urusel prognos.

Oikofoben Mona Sahlin har vid upprepade tillfällen kallat svenska folket för enfaldigt, i motsats till de människor som invandrat, vilka hon anser representera mångfald.

Hon är verkligen en tänkbar statsminister i tiden, en statsminister som sviker sitt folk