söndag 8 november 2009

Ett kollektivt steg mot den nya världsordningen

Vår tids största utmaning skriver FN:s generalsekreterare i en artikel på Brännpunkt

. Om en månad, skriver Ban Ki-Moon, kommer klimatkonferensen i Köpenhamns bli en milstolpe i ansträngningarna att bygga ett uthålligare förhållande till vår planet.

Det är viktigt att vi kommer fram till ett bra klimatavtal i Köpenhamn. Det är dags nu.

”Vi får inte slösa bort detta unika tillfälle att staka ut en ny väg mot ett lågfossilt välstånd för alla. Det är väsentligt att vi når fram till ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. Tiden är inne. Klimatförändringen påverkar alla andra utmaningar vi står inför. Världsfattigdom och folkhälsa. Ekonomisk tillväxt. Tryggad matförsörjning. Rent vatten. Energi. Den kommer att förändra ekvationen för 2000-talets utveckling, fred och välstånd. Därför har klimatförändringen varit den viktigaste frågan för mig alltsedan jag tillträdde min post.”

Vidare säger Ban Ki-Mon att Köpenhamn är inte ”den slutgiltiga mätaren på framgång lika lite som det är slutpunkten för kollektiva, världsomfattande åtgärder. Genomförandet kommer att vara det avgörande. I slutänden är det vetenskapen som kommer att berätta för oss om vi lyckats eller inte.”

Denna artikel är den första i en klimatserie i Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.