onsdag 4 november 2009

Det stora sveket mot svenska folket

Nu är EU:s grundlag underskriven av Vaclav Klaus och framtiden för Sverige är oviss. Vi blir en region i det blivande Europas Förenta Stater. Man bör betänka att Sverige som nation är en av de äldsta i Europa. Våra svenska landskapslagar härrör från mitten av 1300-talet.

Sveriges riksdagshus - uppfört mellan 1897-1905

Grundlagarna
• Regeringsformen
• Successionsordningen
• Tryckfrihetsförordningen
• Yttrandefrihetsgrundlagen
• Riksdagsordningen – nästan en grundlag

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick eller helt enkelt: samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.

Folkomröstning i grundlagsfråga

Det är också möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas.

Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej så får riksdagen inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.


Då det gäller Lissabonfördraget har svenska folket inte bereetts tillfälle att folkomrösta. Vår EU-minister Cecilia Malmström har gång på gång försäkrat oss om hur bra och demokratisk den nya grundlagen är. Varför får då inte svenska folket säga sitt?

Läs om Lissabonfördraget i pdf-format– det antidemokratiska EU.

Bl.a. ett kapitel om EU-elitens förakt för folkets vilja, EU-eliten gör grundlagen oläsbar, Lissabonfördragets antidemokratiska natur, Hotet mot Sveriges suveränitet och Sveriges naturtillgångar (bl.a. uranbrytning) m.m.

Ta del av vad Kurt Lundgren på Östra Ölands Fria Horisont skrev om Lissabonfördraget i december 2008 under rubriken:

EU-politruker förödmjukar en fri nation - Tjeckien
Här är ett utdrag från artikeln som säger en del om den odemokratiska tonen i EU om man inte rättar in sig i ledet.

,,,”Excerpter från avskrifter under ett möte mellan presidenten för den Tjeckiska republiken och medlemmar från EU-parlamentet, fredag den 5 december, 2008, Slottet i Prag:

Daniel Cohn Bendit: Jag har tagit med mig en flagga, som, vilket vi har hört, ni har överallt här vid slottet i Prag. Det är EU:s flagga, så nu placerar jag den här framför Er.

- Det kommer att bli ett hårt och tufft presidentskap, den tjeckiska republiken kommer att få hantera arbetsdirektiven och hela paketet med klimatförslag. Klimatförslagen är inte lika omfattande som vår grupp skulle vilja ha dem, och det kommer att bli nödvändigt att åtminstone hållas fast vid ett minimum av förslagen. Klimatförändringarna är en fara för planetens framtid, Min åsikter är vetenskapligt grundade och de delas av majoriteten inom Europaparlamentet, men jag vet att ni inte har samma åsikter. Ni kan tro vad ni vill, men jag, jag vet att global uppvärmning är en realitet.

Lissabonnfördraget: Jag bryr mig inte om era åsikter om det. Jag vill veta vad ni skall göras om ert parlament och senaten godkänner det. Kommer ni att respektera beslutet? Ni måste underteckna det.

Jag vill att ni förklarar för mig nivån på era förbindelser med Mr Ganley på irland. Hur kan ni sammanträffa med en person vars finansieringskällor är oklara? Ni i er position får inte möta en sådan man. Det är en man vars pengar kommer från oklara finansieringskällor i och han använder pengar för att inleda en kampanj mot EU.

President Vaclav Klaus: Jag måste få säga att ingen någonsin har tilltalat mig i denna stil och med denna ton under de senaste åren. Du är inte på barrikaderna i Paris här. Jag trodde att dessa metoder tog slut för 18 år sedan, men jag inser att jag tog miste. Jag skulle inte för min del vilja ställa frågan till dig hur de gröna finansierar sin verksamhet. Om du är intresserad av en sansad och rationell diskussion under den halvtimme som står till förfogande, så ber jag dig att du överlämnar ordet till någon annan, herr ordförande.

EU-parlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering: Nej, vi har gott om tid. Min kollega kommer att fortsätta därför att vilken ledamot som helst i Europaparlamentet kan fråga er vad som helst. (Till Cohn-Bendit): Fortsätt.

President Vaclav Klaus: Detta är helt enkelt otroligt. Jag har aldrig upplevt något liknande.

Daniel Cohn-Bendit: Det är därför att du aldrig mött mig...

President Vaclav Klaus: Detta är otroligt...”

....

Cristian Lambert, Frankrikes tidigare ambassadör i Bryssel skrev i december 2007 i en konservativ fransk tidning en artikel som han kallade ”Europas ofrånkomliga självmord”.
Citat från artikeln:

”Fotot är av det vackra Pfalzkapellet i Aachen, betraktat som den arkitektoniska höjdpunkten av den karolingiska renässansen. När barbarerna konverterade till kristendomen hjälpte de till att skapa det Europa som nu demonteras. Frankerna avvisade också muslimerna som nu får sin hämnd, utan nämnvärd strid, under det att moskéer reses överallt i det europeiska landskapet för att ersätta storartade byggnadsverk som detta. Klichén "what goes around comes around" tycks kunna appliceras på vår aktuella situation. Vi måste nu räkna med det oväntade.”

Svenska skattebetalare skall nu försörja 349 riksdagsmän, 22 EU-parlamentariker samt den stab som följer med. Vad blir över?

Ruin i Romarriket

svd sds svd sds gp gp d dn hd hd b ex ex ab gp

1 kommentar:

  1. 1997 gav Per Gahrton ut boken

    "Vill Sverige bli län i EU-stat?
    (ISBN 91-7059-008-7)

    Det finns några partier som jag betraktar som rena landsförrädare, det är samma smörja som inte lät oss rösta om fördraget.

    SvaraRadera

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.