måndag 7 december 2009

FN:s framtidsscenarier för klimatet rena fantasier

Kjell Aleklett, professor i fysik, Globala energisystem vid Uppsala universitet, internationellt känd anser att ”FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier”.

Han ifrågasätter inte att växthuseffekten påverkar vårt klimat . Så här skriver han bl.a.

”Men jag har en annan uppfattning än FN:s klimatpanel IPCC om omfattningen av utsläppen från kol och olja – och den bygger på nya vetenskapliga rön från Uppsala universitet. De framtidsscenarier som IPCC publicerade år 2000 är inte bara osannolika, utan också i flera fall helt orealistiska.

Skälet är att den produktion av kol och olja som IPCC:s skräckscenarier bygger på över huvud taget inte är möjlig. Detta kan förvisso lindra oron för klimatet, men å andra sidan måste vi oroa oss desto mer för framtida energibrist, skriver Kjell Aleklett.

År 2000 publicerade FN:s klimatpanel IPCC 40 olika framtidsscenarier där utsläpp från olja, naturgas och kol specificerades. Under de senaste nio åren har dessa scenarier varit ledstjärnan för världens klimatforskare och IPCC motiverar varför de skall följa dem: ”Utsläppsscenarierna är en beskrivning av möjliga snarare än önskvärda framtidsscenarier. De representerar relevanta, rimliga, alternativa framtider.” Trots att utsläpp från fossila bränslen varierar stort ansåg man att alla scenarier var lika sannolika.

Bland dessa finns framtidens skräckscenarier som bland andra Al Gore har varnat för, och de går under benämningen ”Business as usual”. Klimatberäkningar som bygger på dessa utsläpp ger som medelvärde en temperaturökning med 3,5 grader från 1990 fram till 2100. Några scenarier passerar 6 grader.”

I en annan artikel kan man läsa att det finns dolda motiv bakom Barack Hussein Obamas fredspris. Priset motiverades med att ”han hade gjort en extraordinär insats för att stärka internationell diplomati och mellanfolkligt samarbete. Dessutom framhölls pristagarens vision om en kärnvapenfri värld och att han hade skapat ett nytt klimat i internationell politik. Multilateral diplomati har återigen en central ställning med tonvikt på den roll FN och andra internationella institutioner kan spela. Detta ligger i linje med Alfred Nobels testamente.”

Läs båda artiklarna i DN

Stöd namninsamlingen mot massinvandringen


Nedan följer ett utdrag av det tal som Lord Chriopher Monckton höll vid ett möte i Minnesota. (fri övers)

Obama kommer försöka att tvinga igenom det i Kongressen för att uppnå sitt mål , ett marxistiskt världsherravälde.

Text John Charlton

Den 16 oktober 2009 - En världsregering, som styrs av hjärtlösa och gudlösa marxister, kan vara här tidigare än du tror. Och målen för internationell kommunism förklarar alla de pengar och all makt som ligger bakom att Obama kom till makten.

Men mekanismen för upprättande av denna marxistiska världsregeringen har bara nyligen uppdagats: I Köpenhamn- Fördraget om klimatförändringar.

Så säger Lord Christopher Monckton, f.d vetenskaplig rådgivare till brittiska premiärministern Margaret Thatcher, som enligt Fighting 'Words Blogg, levererade en svidande kritik av fördraget vid det senaste Minnesota Freemarket Institute Conference:

Här är några utdrag av Lord Monckton's avslutningstal, som skrevs ut av Fightin 'Words Blogg, från inspelning av konferensen:

Vid FN: s klimatkonferens i Köpenhamn, i december 2009, om bara några veckor , kommer ett avtal att undertecknas. Er president kommer att underteckna det. De flesta av länderna i tredje världen kommer att underteckna det, eftersom de tror att de ska få pengar genom det. De flesta av vänsterregimerna från EU kommer att acceptera det. Praktiskt taget kommer ingen att inte underteckna det.

Jag har läst detta fördrag. Och vad det säger är att en världsregering kommer att skapas. Ordet "regering" framstår faktiskt som det första av tre syften med den nya enheten. Det andra syftet är att överföra välstånd från länderna i väst till länder i tredje världen för att uppväga vad man kallar, coyly, "klimat skuld" - eftersom vi har orsakat CO2 och de har inte gjort det. Vi har förstört klimatet och de har inte gjort det. Och det tredje syftet med denna nya sammanslutning, denna regering, är möjligheten till tvångsgenomförande

Hur många av er tror att ordet "val" eller "demokrati" eller "röst" eller "valsedel" förekommer någonstans i den 200 sidor av detta fördrag? Rätt, inte en enda gång. Så, de kommunister som vällde ut från Berlinmuren och in i miljörörelsen, som tog över Greenpeace, så att mina vänner som grundade rörelsen lämnade den inom ett år, eftersom [kommunisterna] tog över den - Nu har äntligen kröningsögonblicket kommit. De är på väg att införa en kommunistisk världsregering. Ni har en president som har mycket starka sympatier för denna idé. Han kommer att underteckna det. Han kommer att skriva under vad som helst. Han är en Vinnare av Nobels fredspris , naturligtvis kommer han att underteckna det.
.
Titta på Lord Monckton's tal på video - Läs en analys av det faktiska "fördraget"

Är Obamas fredspris och klimathotet ett steg på väg mot Den nya världsordningen!


Vaclav Havel om demokrati

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.