tisdag 15 december 2009

Skall Sverige som nation och svenskarna som ett folk försvinna?

I Skriv i DN är det en insändare från Linköping som skriver att ”vi måste slå vakt om det svenska språket”.

Enligt denne skribent så föreslår Folkpartiet att engelska ska bli obligatoriskt från och med årskurs ett i grundskolan och menar att det visar hur starka krafter verkar för att det svenska språket ersätts.

Så här lyder ett stycke ur insändaren:

”Som före detta gymnasielärare i svenska och engelska vet jag hur ensamt det ofta kändes att söka entusiasmera eleverna för det språk som numera inte får kallas modersmål (ordet är i dag förbehållet det som tidigare kallades hemspråk). Många ungdomar tyckte att svenskan borde kunna ersättas av engelska på schemat.”

Skribenten menar att det svårt att förstå att det finns ett så litet intresse för vårt språk och betydelse för människor i vårt land och frågar varför man inte erkänner och slår vakt om det som är specifikt svenskt.

Skribenten frågar sig också hur det är i andra nordiska länder och ifrågasätter att norrmän och danskar är beredda att sälja ut sitt modersmål. Om vi inte värnar om vårt språk och vår kultur så kommer vi att utplånas som svenskar och vårt språk kommer också att utplånas. Så långt insändaren. Man kan inte finna denna spalt på nätet, underligt nog.

Fria Nyheter kan man läsa om Ramesh Chibba, som anser att flyktingar skall känna sig välkomna i Sverige.

Han citerar en dikt från bronsplattan på Frihetsgudinnan

”Ge mig dina trötta, dina fattiga,
dina hopträngda massor som
längtar att andas fritt,
de usla soporna från dina myllrande stränder.
Skicka dessa, hemlösa, stormpinade till mig;
Jag lyfter min lampa bredvid den gyllene dörren.”

Han anser att alla som kommer hit skall bjudas in till organisationer, föreningar och idrottsklubbar.

” Vi måste inse de som är invandrare är morgondagens svenskar. Det är viktigt att integrationsfrågan är en aktiv del av kommunens näringspolitik.”Imamen Adly Abu Hajal intervjuas i Skånska Dagbladet 090305 under rubriken
Sverige en islamisk stat?
”Sverige den bästa islamiska staten”

Så långt har det gått i det land om vilket man förut sade ”Sverige ett kristet folk”. Men den tiden är förbi! Så skriver biskop Kyrillos på sin hemsida.

Helt klart är att svenska folket med sitt kulturarv, språk och som en av de äldsta nationerna i Europa skall försvinna. Det är också helt klart att det finns starka krafter som arbetar för en världsregering och på sikt en marxistisk sådan och om man så vill en världsdiktatur.

Den kommande kraschen – vit mans skuldI Draksåddens tid av Sven Delblanc

Sidan 66:
"Nationer, ska du veta, min son, likvideras på så sätt, att man först tar ifrån dem deras minne. Nationernas minnen av sitt eget förflutna, eller hela Europas minne, ja, vi insåg för sent hur nära vi hörde samman i denna gamla världsdel. Man vill förstöra våra böcker, vår bildning, vår historia. Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss en annan bildning och tänker ut en annan historia. Europa börjar glömma vad det en gång varit."

sds

1 kommentar:

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.