fredag 26 juni 2009

EU - ett demokratiskt projekt?

Fjordman är en välkänd norsk bloggare som har skrivit för många konservativa webbplatser. Han brukade ha en egen Fjordman Blogg tidigare, men den är inte längre aktiv. Denna artikel är från den 27 juli 2007 och kan läsas i original på engelska på Globalpolitician ” Why the European Union Must Go”.

Därför måste Europeiska unionen avvecklas

Fjordman

På EU Observer, noterar Anthony Coughlan, en docent vid Trinity College i Dublin, Irland att i varje medlemsstat i EU kommer för närvarande de flesta lagar från Bryssel. Varför accepterar nationella politiker och representanter denna situation? Han föreslår en rimlig förklaring:

"På nationell nivå när en minister vill få någonting gjort, måste han eller hon ha stöd av statsministern och, måste ha samtycke från finansministern om det innebär att spendera pengar. Framför allt måste han ha majoritet i det nationella parlamentet och underförstått bland väljarna i landet. ¨Ändras politikområdet i fråga till överstatlig nivå i Bryssel , där lagar i första hand görs av 27-medlemmar i ministerrådet, blir ministern ifråga medlem i en oligarki, en kommitté bestående av lagstiftare, den mäktigaste i historien, som stiftar lagar för 500 miljoner européer och som ej går att avsätta som en grupp oberoende av vad den gör.

De nationella parlamenten och medborgarna förlorar makten med alla EU-fördrag, eftersom de inte längre har sista ordet i de politikområden som berörs. Enskilda ministrar å andra sidan får en berusande ökning av personlig makt, eftersom de omvandlas från medlemmar i verkställande organ av regeringen på nationell nivå, underställd nationell lagstiftning, till EU-omfattande lagstiftare på överstatlig nivå”.


EU-ministrarna ser sig själva som politiska arkitekter för en supermakt i vardande. Genom att delta i EU kan de också frigöra sig från granskning av deras agerande av valda nationella parlamenten.

Enligt Coughlan, diskuteras "den stora merparten av EU-lagar aldrig på ministerrådets nivå, men är formellt gummi-stämplad om en överenskommelse har träffats längre ner bland de offentligt anställda på 300-rådets sub-kommittéer eller de ca 3000 kommittéer som är knutna till kommissionen."

EU-integrationen utgör "en gradvis kupp av statliga befattningshavare mot lagstiftarna och av politiker mot medborgare som väljer dem." Denna process suger nu ut den verkliga makten från traditionella statliga institutioner, medan dessa fortfarande formellt är intakt. De har fortfarande kvar sina gamla namn - parlamentet, regeringen, Högsta domstolen - så att medborgarna inte blir alltför skrämda, men deras klassiska funktioner har omvandlats."


TONY BLAIR – REGERINGEN BEHÖVER INTE TA HÄNSYN TILL FOLKETS ÖNSKEMÅL
Tony Blair, uppgav i en av sina sista intervjuer som brittisk premiärminister, att "britterna är förnuftiga nog att veta att även om de har vissa fördomar om Europa, förväntar de sig inte att regeringen nödvändigtvis delar dessa och agerar utifrån detta " Med andra ord: det brittiska folket bör vara förnuftiga nog att veta att deras regering ignorerar deras önskemål och intressen, om den anser det lämpligt, eftersom den ofta gör så i sin invandringspolitik.

EU – ”FRÄMJA FRED” - EN URSÄKT FÖR ATT LURA MÄNNISKORNA
Den europeiska unionen är i grunden ett försök - ganska framgångsrikt hittills - av eliten i de europeiska nationalstaterna att samarbeta för att tillskansa sig makten, kringgå och på sikt avskaffa det demokratiska systemet, en långsam kupp. Idéer som "främja fred" används som en ursäkt för detta, ett ben för att lura den lättlurade massan och dölja vad som i grunden är ett oförställt maktövertagande. Det fungerar eftersom de nationella parlamenten fortfarande förefaller att fungera som tidigare.

Detta är kanske den farligaste aspekten av EU: Den är alltmer diktatorisk, men det är en smyg- diktatur, vars mest farliga delar är i stort sett osynliga i vardagen. Vad den genomsnittliga personen ser är att EU gör det lättare för honom att resa till andra länder utan pass, och använda samma eurovaluta från nordligaste delen i Finland till Spanien och Kanarieöarna utanför den afrikanska kusten.

Detta verkar bekvämt, och på viss nivå är det så.. Men till priset av att kraften i valda institutioner urholkas och placeras i händerna på en icke vald oligarki som konspirerar för att tillskansa sig allt mer makt och ordna livet för en halv miljard människor utan deras samtycke. Det är ett högt pris att betala för en gemensam valuta. Men folk ser inte detta tydligt i sin vardag och att se är att tro. Fienden som tydligt identifierar sig själv som en sådan är ibland mindre farlig än fienden som är diffus och oklar, eftersom du inte kan samla (uppbringa) något mot honom.

Alexander Boot, en ryss från födseln, hoppade av till Väst under 1970-talet, bara för att upptäcka att Västvärlden han söker inte längre finns. Boot anser att demokrati, eller för att citera Abraham Lincoln, regeringen för folket, av folket och för folket, har ersatts av glossocracy , regeringen för ordet, med ordet och för ordet.

GLOSSOCRAZYFÖRVRÄNGNING AV ORD OCH VILSELEDANDE AV ORDENS INNEBÖRD
Glossocracy kan spåras åtminstone tillbaka till den Franska revolutionens slogan i 1789, "Frihet, jämlikhet, broderskap". Som det visade sig innebar detta massterror, undantagstillstånd och auktoritärt styre. Ju mer meningslös ordet är, desto mer användbart är det för glossocrats. Det är därför som begreppet Multiculturalism har varit så användbart, eftersom det låter vagt positivt, men tvetydigt och kan användas för att täcka upp så att stora förändringar kan genomföras med liten offentlig debatt. Effekterna med politisk korrekthet består av att förvränga det språk vi använder, genomföra nya ord eller ändra innebörden av gamla, att göra dem till "vapen för hantering av folksamlingar" av att demonisera dem som inte uppfyller de nya definitionerna. Den Europeiska unionen, ett fransk-lett företag, är för närvarande världens mest framstående och mest oförfalskade glossocracy.

Enligt Boot, är en diktator, vars makt bygger på kulor, rädd för kulor. En glossocrat, vars makt bygger på ord ,är rädd för orden. EU har utarbetat riktlinjer i rådgivning till regeringens talesmän att använda "icke-kränkande" fraser när man talar om terrorism. Ordet Jihad bör helst inte användas alls, eller bör förklaras som en missförstådd term som innebär fredlig kamp mot sig själv. Dessa rekommendationer håller på att genomföras.

I ett försök att undvika att kränka muslimer förbjöd Storbritanniens premiärminister Gordon Brown under sommaren 2007 sina ministrar att använda "muslim" och "terrorism" i samma andetag, efter försök till terrorattacker iscensatt av muslimer - däribland flera läkare - i Glasgow och London.

JIHAD I VÄST
För att citera Paul Fregosis bok Jihad i Väst: "The Jihad, Islamiska s.k. heliga kriget, har varit ett faktum i Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern för över 1300 år, men detta är första historien om det muslimska kriget i Europa som någonsin kommer att publiceras. Hundratals böcker har dock dykt upp i sin kristna motsvarighet, korstågen, som Jihad ofta jämförs med trots att de varade mindre än tvåhundra år, och till skillnad från Jihad, som är universella, var till stor del men inte helt begränsad till det heliga landet. Dessutom har korstågen varit över mer än 700 år, medan ett Jihad fortfarande pågår i världen. Jihad har varit den minst upptecknade och beaktade större händelsen i historien. I själva verket har det till stor del ignorerats. Till exempel, ger Encyclo-paedia Britannica korstågen åttio gånger mer utrymme än Jihad. "

Samtidigt som minnet av 1300 års nästan oavbruten Jihad krigföring och islamisk aggression gradvis utplånas från Västs skolböcker, skall "islamofobi" tas fram som en allvarlig utmaning. Genom att ersätta "jihad" mot "islamofobi", flyttas betoningen från européer som försvarar sig mot islamiska våld till oskyldiga muslimer som drabbas av fördomar och rasism. Ett alternativt ordet skapar därmed en alternativ verklighet.

EUROSKEPTIKERNA ÄR ”PSYKOLOGISKA TERRORISTER”!
Italienska presidenten Giorgio Napolitano, uppenbarligen rädd för vad han uppfattar som växande motstånd mot EU-projektet, anser att euroskeptikerna är "psykologiska terrorister." Så europeiska ledare kommer inte att använda ordet "terrorist" om muslimer som stöder självmordsbombare, men de har äntligen hittat någon som förtjänar etiketten: européer som motsätter sig EU.

I ett öppenhjärtig ögonblick, beskrev Jean-Claude Juncker, Luxemburgs premiärminister, en gång EU: s "system" på detta sätt: "Vi beslutar om något, låter det ligga ett tag, väntar och ser vad som händer. Om ingen gör något väsen av det , eftersom de flesta människor inte förstår vad som har beslutats, fortsätter vi steg för steg tills det inte finns någon återvändo."

MARGARET THATCHER UPPSKATTADE INTE HELT KONSEKVENSERNA AV ANSLUTNINGEN TILL EU

" I The Economist, skriver krönikör Charlemagne: "Vad Jean-Claude Juncker och de som tycker som han försöker göra är i huvudsak att döva motståndet mot europeisk federation i en massa tekniska detaljer, för att tråka ut folk till underkastelse. Som en strategi, har det gått en lång väg. Största enskilda överföringen av suveränitet från Europas nationer till Europeiska unionen ägde rum 1985, som en del av projektet att skapa en gemensam europeisk marknad. Även [brittiska konservativa PM] Margaret Thatcher, som vanligtvis inte är långsam att upptäcka en list, hävdade senare att hon inte helt uppskattade konsekvenserna av vad hon då anslöt sig till. "

Under 2005 (och på nytt 2006), vägrade EU: s finansiella vakthund att godkänna EU: s räkenskaper för det 11: e året i rad, eftersom de var så fulla av bedrägerier. Europeiska revisionsrätten vägrade att ge en revisionsförklaring om EU: s $ 160,3 miljarder budget för 2004. "Det mesta av betalningsbudgeten var återigen behäftat med fel vad beträffar laglighet och korrekthet", sas det. Det vägrade speciellt att godkänna budgeten för EU: s utrikespolitik och biståndsprogram, av vilka många är inriktade på arabiska och muslimska länder. Hälften av projektest budgetar. som godkänts av Europeiska kommissionen, var otillräckligt övervakade.

Denna berättelse om bedräglighet ignorerades till stor del av media. EU-kommissionen är regering för en halv miljard människor från Ungern till Storbritannien och från Finland till Spanien, men den kan fortlöpande frigöra konton med stora brister i över ett decennium. En sådan brist på tillsyn skulle ha varit otänkbar i USA. EU kommer undan med det eftersom den verkar avlägsen i människors vardag och inte är föremål för någon verklig maktfördelning.

EU-kommissionen, utbreder sig ofta genom ett komplicerat nät av oskyldigt klingande organisationer, skapar avtal med araber och sedan tysthet genomföra dem såsom federal EU-politik. Detta sker eftersom miljarder euro flyter runt i ett system med lite kontroll utifrån, och med några få starka individer och grupper som drar i trådarna. Européerna finansierar således sin kontinents sammanslagning, i själva verket med kolonisation, av den muslimska världen utan deras vetskap och utan deras samtycke. Det måste vara första gången i människans historia, där en hel kontinent kulturellt utrotas med byråkratisk noggrannhet. Detta är kanske det största sveket i historien om Västs civilisation, men ignoreras fortfarande till stor del av mainstream media (politiskt korrekta) i de flesta Västerländska länder.

MARGOT WALLSTRÖM - NATIONELL SUVERÄNITET KAN RISKERA ÅTERGÅNG TILL 1930-TALETS OCH 1940-TALETS NAZISTISK FASOR
EU-kommissionär Margot Wallström hävdade 2005 att politiker som motsatt sig att samla nationell suveränitet riskerade en återgång till 1930-talet och 1940-talets nazistiska fasor. Hennes kolleger utfärdade också ett gemensamt uttalande i vilket de förklarade att EU-medborgare bör hedra de döda i andra världskriget genom att rösta ja till EU-konstitutionen. De tillskrev att EU gjorde slut på det kalla kriget, och nämnde ingenting om den roll som Nato eller USA spelat.

Detta är absurt. Den europeiska unionen har i själva verket mycket mer gemensamt med totalitära regimer som nazi-Tyskland - och Sovjetunionen - än de förment onda stater som den är avsedd att ersätta, särskilt tendensen att undertrycka yttrandefriheten, indoktrinera skolbarn med uppenbart falsk information och införa beslut på dess individer utan deras samtycke.

En konferens om rasism, främlingsfientlighet och medier i Wien i maj 2006 samordnades av EU. I slutet av 2006, hade det nätverk av medierna som deltar i dialogen mellan Europa och arabländerna vuxit till över 500 (pdf). Dessa inkluderade människor, medier och organisationer från alla 37 länder i Europa-Medelhavsområdet. Europeiska och arabiska journalister producerade dussintals rekommendationer om hur man kan förbättra sitt samarbete och främja "ömsesidig förståelse" mellan kulturer och religioner i media.

BENITO FERRERO-WALDNER – HATE SPEECH ÄR ALLTID MOTBJUDANDE
Benita Ferrero-Waldner, kommissionär med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken (läs: Eurabian-frågor), vände sig till de samlade journalisterna. Enligt henne, "vi tror inte att medierna bör regleras utifrån, utan snarare att ni själva hittar ett sätt att reglera er själva. (...) 2008 är Europeiska året för interkulturell dialog, och jag är fast besluten att vi då kommer har gjort betydande förbättringar i fråga om ömsesidig respekt och förståelse för varandras samhällen. Under de kommande månaderna och åren måste vi nå bortom eliten till mannen och kvinnan på gatan. Det är en viktig del av kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Och ni kommer att vara nyckeln för att uppnå detta. "

Detta dokument finns på Internet, men jag tvivlar på att de flesta européer har hört talas om det. Ferrero-Waldner uppgav också att "Yttrandefrihet är inte frihet att förolämpa eller förnedra. Hate speech är alltid motbjudande." EU har i ett flertal avtal med muslimska länder klargjort att islamofobi är en form av rasism.

År 2007 gjorde EU uppvigling till rasism och främlingsfientlighet till ett brott i samtliga 27 nationer. Enligt den nya lagen kommer brottslingar att möta upp till tre års fängelse för "offentlig uppmaning till våld eller hat riktat mot en grupp personer eller en medlem av en sådan grupp som definieras med hänvisning till ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung. " Begreppet "anstiftan till hat" mot "religion" kan användas för att tysta kritikerna av islam och muslimsk invandring, särskilt eftersom Europarådet tidigare har beslutat att betrakta islamofobi som lika med antisemitism. Samtidigt som EU skriver under avtal som ökar samarbetet med araber och muslimer, inkluderande immigration, förbjuder de motstånd mot detta och uppmuntrar media att följa partiets agenda och främja den officiella eurabiska ideologin. Den Europeiska Unionen visar därför upp många av den totalitära statens kännetecken, en pan-europeiskt diktatur.

SAMIZDAT
Som Robert Spencer kommenterade vid Jihad Watch, "Snart kommer Eurabia att likna det gamla Sovjetunionen, där oliktänkande i hemlighet distribuerade samizdat litteratur och fick höga böter om myndigheterna upptäckte vad de gjorde. Européer som bryr sig om vad som händer med dem måste resa till Väst, köpa böcker som berättar sanningen om Islamiska jihad, och distribuera dem hemma från vakande ögon från EU-byråkrater. "

Det Eurabiska nätverket har skapats mot bakgrund av arabiska Jihad terrorism. En rad hijackings och angrepp, många av dem godkändes av PLO ledaren Yasser Arafat, som senare fick Nobels fredspris från mitt land, har genomförts under 1970. Arafat belönades för detta genom att tillåtas tala i FN: s generalförsamling. Under den palestinska kapningen av italienska kryssningsfartyget Achille Lauro 1985, motarbetades amerikanska planer för en räddning av italienska regeringen vars "utrikespolitik kräver att nära förbindelser upprätthålls med arabländerna och PLO," enligt Philip Heymann, USA: s tidigare biträdande riksåklagare.

Som Harvard professor Alan Dershowitz säger: "Det internationella samfundet reagerade på terrorism mellan 1968 och 2001 genom att belöna och legitimera den, snarare än att straffa och fördöma den. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att vi var tvungna att genomlida fasorna den 11 september , 2001. De som gav dessa förmåner till palestinierna efter deras terrorism, i synnerhet våra europeiska allierade och FN, gjorde den 11 september oundvikligt. "

Jag måste ifrågasätta Mr Dershowitz här: Jag har hört amerikaner påstå att muslimer borde tycka om USA, eftersom amerikaner har tenderat att ställa sig på muslimernas sida i många konflikter runt om i världen under de senaste årtiondena. Det är faktiskt sant, och det är inte något som amerikanerna skulle skryta om. Den islamiska revolutionen i Iran 1979 var grovt misskött av Västs ledare, från USA: s president Jimmy Carter till franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing, liksom vänstersympatiserande intellektuella och media i Väst. Likaså var reaktionerna på dödshot som gjordes från samma regim ett decennium senare mot Salman Rushdie dämpade. Oslo-fredsprocessen på 1990-talet samt på Balkan krig, där USA och Nato aktivt ingripit för muslimer, grundlade intrycket i muslimska sinnen att en dekadent civilisation inte längre ville eller kunde försvara sig.

Det var uppenbart att det var Västs svaghet, inte aggression, som ledde till terrorattacken den 11 september och amerikanerna själva bidrag i hög grad till detta. Även andra bra presidenter som Ronald Reagan har aldrig riktigt förstått hur man skall handskas med muslimer. Fortfarande, trots att amerikanerna lämnat bidrag till detta problem också, vilket de gjorde, är det obestridligt att Västerländska eftergifter för muslimer började med Västeuropeiska överlämnandet till arabfysiskt- och finansiellt (oljeembargo) terrorism på 1970-talet och blev institutionaliserad genom Europa - arabiska dialogen. Dessa eftergifter har bidragit till återkomsten av Jihad som nu spänner över flera kontinenter.

EURO-ARABISKA SAMARBETET HOT MOT VÄRLDSFREDEN
Den Europeiska unionen presenteras av sina förespråkare som en organisation som arbetar med att främja ”fred”. EU har aldrig haft något att göra med fred, det var och är ett öppet maktövertagande av den europeiska eliten som har använt makten för att föra ett kulturellt och demografiskt krig mot de folk och de nationer de var tänkta att representera. Deras eftergifter mot muslimer utgör inte bara ett hot mot överlevnaden av Europa, som det faktiskt är, det har destabiliserat situationen långt utanför Europas gränser. Det Euro-Arabiska samarbetet utgör därmed ett hot mot världsfreden. Och eftersom detta samarbete har blivit ett djupt förankrat inslag i EU, leder detta till bara en möjlig slutsats: Den europeiska unionen måste avvecklas så snart som möjligt.

F.D.SOVJETISK DISSIDENT ANSER ATT EU ÄR PÅ VÄG ATT BLI ETT NYTT SOVJETUNIONEN
PS: Den fd sovjetiske dissidenten Vladimir Bukovksy befarar att Europeiska unionen är på väg att bli ett nytt Sovjetunionen. I ett tal kallade han EU ett "monster" som måste förstöras: "Ju förr vi avslutar EU, desto bättre. Ju förr det kollapsar desto mindre skada har det gjort för oss och andra länder. Men vi måste vara snabba eftersom eurokraterna arbetar mycket snabbt. Det kommer att bli svårt att besegra dem. Idag är det fortfarande enkelt. Om en miljon människor marscherar mot Bryssel i dag kommer de här killarna att smita iväg till Bahamas. "

Organisationen Stoppa islamisering av Europa (SIOE) har fått tillstånd att ha en demonstration i Bryssel mot islamisering av Europa den 11 september (2007). Huruvida det kommer att bli en miljon demonstranter är tveksamt, men det bör vara möjligt att samla tillräckligt med folk för att det skall märkas. Medborgare i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Belgien, Tyskland, Sverige, Italien eller någon annan EU-stat som berörs av islamiska inbrytningar i deras land borde ställa upp och protestera.

Eftersom islamiseringen av Europa aktivt och avsiktligt drivs av EU varje dag är det från min synvinkel omöjligt att separera kampen mot islamiseringen från kampen mot själva EU. Demonstranter ska åtminstone bära banderoller som förespråkar avskaffandet av Euro-Arab Dialogen, nedmontering av Europa-Medelhavsavtalets parlamentariska församling, Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturerna samt alla andra instrument för Europa-Medelhavsområdet och Eurabiansamarbete .

EU bör bannlysa all direkt eller indirekt hjälp till palestinierna och istället använda den till att försvara vår civilisations kusin Israel. EU bör upphöra att främja en uppenbart falsk bild av Islamiska jihad under 1300 år i europeiska skolor och det bör omedelbart stoppa alla samtal med Turkiet om EU-medlemskap. Nog är nog.

Läs mer om Eurabia och Fjordmans artikel Eu-granskning

1 kommentar:

  1. Nej, det finns ingenting demokratiskt med EU, det har vi sett otaliga exempel på allt sedan EU bildades. De personer som anser att EU är bra lever i sin egen lilla värld som ligger ljusår ifrån verkligheten.
    Det enda som dessa personer gör är att köra med självhjärntvättning, och det smittar tyvärr av sig på människor som är lättmanipulerade.
    Men vi andra, vi vet hur verkligheten ser ut och därför går vi inte på det.

    SvaraRadera

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.