onsdag 29 april 2009

EURABIA = Europeiska unionen?

BESEGRA EURABIA

En av många internetsajter som är verkligt intressant att läsa är Gates of Vienna.

I november 2008 kunde man ta del av Fjordmans synpunkter på EU och de tio anledningar som han ansåg var viktiga för att inte vara med i EU. EU-granskning

Den 27 april 2009 skriver Fjordman på brusselsjournal:

Jag är trött på människor som är upptagna med att förlora det pågående världskriget, därför att de fortfarande är besatta av det föregående, det som avslutades för generationer sedan.

Anti-nazismen har muterat till en permanent häxjakt på en tänkt fiende. Föreställningen att nynazister utgör en betydande grupp i dagens samhälle är nonsens. De avgjort farligaste individerna är de som leder och administrerar den Europeiska Unionen, som är engagerat upptagna med att nedmontera den europeiska civilisationen och utvidga EU:s gränser till att omfatta Mellanöstern och norra Afrika och som utan att konsultera de egna befolkningarna öppnar sina hemländer för en störtflod av tiotals miljoner muslimer och andra fientligt inställda främlingar.

Detta gör EU till den största kriminella aktören på planeten, idogt sysselsatt med att förstöra en hel kontinent och med att demontera den största civilisationen som någonsin funnits och att byta ut inhemska och infödda befolkningar mot etniskt främmande befolkningselement.

Jag har skildrat detta i min bok Defeating Eurabia/Besegra Eurabia som finns tillgänglig på nätet.
[...]

Den franske filosofen Alain Finkielkraut anser att "Europa inte älskar sig själv." Han säger att det inte är krafter utifrån som hotar Europa så mycket som den frivilliga avsägelsen av europeisk identitet, sin önskan att befria sig från sin egen historia och traditioner, bara ersättas med mänskliga rättigheter.

Näst efter EU i farlighet kommer vänsteretablissemangen över hela västvärlden som utkämpar ett jihad för att förstöra den egna civilisationen och som samarbetar med muslimerna för att nå detta mål. Till skillnad från neo-nazisterna är till antalet dessa vänstermänniskor så väldigt många fler, men de är även socialt accepterade och oproportionellt väl representerade inom media och utbildningssystemen, där de med hjälp av rasiststämpeln systematiskt tystar oliktänkande genom att förstöra deras försörjningsmöjligheter och anseende. De använder ett påhittat högerextremistiskt hot för att krossa sina motståndare.
[...]
- - - - -


Läs mer: gatesofvienna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.