onsdag 22 april 2009

EU och våra alerta EU-parlamentariker

Små avtryck trots fem år i parlamentet

I DN under Sverige och inför EU-valet tar man upp aktiviteten hos våra EU-parlamentariker.

Lars Wohlin och Maria Robsahm (tidigare Carlshamre) har inte varit särskilt flitiga.
Det gör ingenting om de inte säger så mycket, de får bra betalt ändå!!

DN

Parlamentarikerna får chockhöjd lön

Efter valet får EU-parlamentarikerna höjd lön med 49 procent, från 54.500 kronor i månaden till cirka 81.000 kronor (7.400 euro).

Men parlamentarikerna har också förmåner värda flera miljoner kronor per år:

• Pengar för att anställa en eller flera assistenter (max 2,3 miljoner kronor per år).

• Traktamente, exempelvis när parlamentet sammanträder (3.278 kronor per dag).

• Ersättning för ”allmänna utgifter” (drygt 550.000 kronor per år. Halva denna ersättning fortsätter att betalas tre månader efter mandattiden.)

• Reseersättning för deltagande i parlamentets arbete. (Inget maxbelopp).

• Reseersättning för arbetsresor i länder utanför Sverige (max 45.600 kr per år).

• Ersättning för språk- och datakurser (max 55.000 kr).

• Olycksfallsförsäkring (täcker läkarkostnader upp till 82.500 kronor per tillfälle).

• Livförsäkring (faller ut vid dödsfall eller vid 60 års ålder, om man suttit minst tio år som ledamot).

• Ålderspension: För varje år som parlamentariker får man 3,5 procent av lönen i pension från 63 års ålder (max pension är 70 procent av lönen).

Alla är vi jämlika, somliga är mer jämlika!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.