onsdag 19 augusti 2009

EU: s befolkning förvandlas snabbt till muslimsk.

ICEJ Nyheter

11 aug 2009

Enligt prognoser som publiceras av Reuters på tisdagen, är befolkningen i 27 medlemsländer inom EU redan 5% muslimer och den siffran kommer att stiga till 20% år fram till 2050 på grund av hög invandring och katastrofalt låga födelsetal bland Europas inhemska befolkning. Information tyder på att Storbritannien, Spanien och Holland kommer till och med ha en ännu högre andel muslimer inom en kortare tidsperiod. I de flesta EU-länder har födelsetalen bland de infödda folken sjunkit långt under 2,3 födslar per kvinna som behövs för att bibehålla befolkningen på nuvarande nivåer.

Samtidigt har den växande muslimska befolkningen ,som redan finns i Europa, mycket högre födelsetal och är koncentrerad till storstäderna, där dessa människor har ringa intresse för att integreras i det europeiska samhället. Tidigare prognoser hade beräknat att ett antal av Europas största städer kommer att ha muslimsk majoritet långt före 2050.

Det finns en utbredd oro för att frågan inte tillräckligt uppmärksammans av regeringar, trots de omfattande konsekvenserna för de sociala, ekonomiska och politiska förändringar som utan tvivel kommer att ske beroende på vad vissa analytiker kallar en "demografiskt tidsinställd bomb.

-------
På många bloggar dyker med jämna mellanrum upp citat av Sir Winston Churchill och här kommer ett:

Churchill om Islam - Från "The River War" 1899.

… den moderna europeiska civilisationen kommer att falla, såsom den antika Roms civilisation en gång föll.

Hur förfärlig är inte inriktningen som muhammedanismen lägger ut för sina tillbedjare! Förutom fanatismen, vilken är lika farlig för en man som rabies är för en hund, är det den skrämmande handlingsförlamningen inför ett oundvikligt öde.

Effekten är uppenbar i många länder. Slösaktiga vanor, långsamma och efterblivna jordbrukssystem, tröga metoder för handel och kommers, samt osäkerhet rörande ägande och egendom förekommer varhelst tillbedjarna av Profetens principer får gälla.

En degenererad sensualism förtar livet på sin ödmjukhet och förfining; därefter på dess värdighet och okränkbarhet. Faktum är att den muhammedanska lagen säger att varje kvinna måste tillhöra mannen som hans absoluta ägodel – eller som barn, hustru eller älskarinna – vilket måste fördröja utplånandet av slaveriet till dess att tron på Islam har förintats som ett gigantiskt maktmedel för den muslimska mannen.

Föredömliga kvalitéer kan dock förekomma bland enstaka muslimer. Tusentals blev modiga och lojala soldater under den engelska drottningen; alla visste hur de skulle dö; men påverkan från den muslimska religionen paralyserade den sociala utvecklingen hos de som följde den.

Ingen mera bakåtsträvande kraft förekommer i världen såsom Islam. Långt från att vara utdöende, är denna tro militaristisk, hierarkisk och en övertygelse för nyvunna anhängare.

Den muslimska tron har redan spridit sig ut över Centralafrika, frambringande orädda krigare för varje steg; och var det inte för att den kristna civilisationen var skyddad inom det moderna Europa, skulle den falla såsom det antika Roms civilisation en gång föll.

Churchill var en klok politiker.
Läs mer om våldtäkter, sharialagar, hedersmord och balkongkast!

Etnisk, kulturell och religiös mångfald är grunden för det samhälle vi bygger.
Nymako Sabuni, integrationsminister

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.