söndag 6 september 2009

Eurabia är idag en realitet

Gertrud Johnsen skriver:

En Niklas Orrenius har i Sydsvenskan skrivit en artikel, där han avvisar "Eurabia-projektet" som ren konspirationsteori gripen ur blå luften. Han gör det väl antingen utifrån sin tro och överbevisning eller sämre: han ljuger medvetet för at sprida desinformation.
Hade han skrivit sin artikel för tio år sedan, kunde man ha tagit honom för att vara i god tro.

Det kan man knappast nu. För Eurabia är inte längre en tanke, som skall fullbordas i framtiden, men den är handgripligen under full uppbyggnad, vilket varje lite mer noggrann journalist kan övertyga sig om. Men eftersom Orrenius verkar vara på bar botten utan större kunskaper, så bör han kanske börja 60-70 år tillbaka i tiden. Om detta är för stort arbete, så måste han i alla fall börja med EU´s avtal med araberna år 1978 efter oljekrisen ("Den arabisk-europeiska dialogen"). Avtalet var ödesdigert för Europa, eftersom EU lovade att ta hand om all överskjutande arbetskraft från Mellanöstern, censurera våra skolböcker och främja arabisk kultur (läs: islam). Allt detta finns det naturligvis dokumentation för och resultat av!

Man arbetade intensivt, men tyst i EU och utvigade avtalet från 1978 till att också gälla alla nordafrikanska stater längs Medelhavets kust, som man knöt tätare förbindelse med genom den så kallade Barcelona-processen 1995 och stödde ekonomiskt. Anna Lindh-fonden ingick i projektet med ett center i Alexandria i Egypten.

I 2005 höll Gerlach Hansen, ledare för en kulturavdelning under danska utrikesministeriet ett tal i Rabat i Marocko med ett program för hur man skulle komme vidare och få alla tidigare avtal med de islamiska länderna genomförda. Det gällde till ex. censurering av skolböckerna (utifrån islamisk syn) samt gästbesök av arabiska skollärare, utställningar om de islamiska länderna etc. - ett stort propagandaprogram.
Allt detta är naturligvis också dokumenterat och upplevt av danskar.10 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Jörgen, din kommentar hade för demagogisk och otrevlig ton för att bli publicerad.

  Om du vill ha belägg för Eurabia-projektet finns det mycket att läsa, t ex

  http://spydet.blogspot.com/2008/03/4-breve-til-magthaverne-angende-eu.html

  SvaraRadera
 3. Ja man får förstås inte säga emot er konspirationsteoretiker, då blir man raderad. Ingen yttrandefrihet på denna blogg!

  Givetvis hänvisar du bara till en annan blogg som givetvis inte innehåller något belägg för dina påståenden. Så jag frågar igen. Vad har du för belägg för detta:

  "Avtalet var ödesdigert för Europa, eftersom EU lovade att ta hand om all överskjutande arbetskraft från Mellanöstern, censurera våra skolböcker och främja arabisk kultur (läs: islam). Allt detta finns det naturligvis dokumentation för och resultat av!"

  Men jag lär väl inte få nåt svar utan bara bortförklaringar....

  SvaraRadera
 4. Läs till exempel boken Eurabia: The Euro-Arab Axis, av Bat Ye'or.

  Det finns knappt någon som är så kunnig i Eurabiaprojektet som historikern Bat Ye´or.

  SvaraRadera
 5. Ännu en kommentar avvisad där Jörgen uttrycker sig oförskämt! Idén med kommentarer är att få igång en diskussion, men då gäller det att hålla sig till ämnet och inte komma med personliga gliringar.

  SvaraRadera
 6. Jag har försökt att diskutera men du vägrar ju göra just detta. Du tillåter ingen att säga emot dig eller ifrågasätta. Då blir det ingen diskussion förstår då, då blir det monolog!

  Men det är ju tydligen så du vill ha det!
  Patetiskt...

  SvaraRadera
 7. Jörgen, det du mestadels "försöker diskutera" är Knutes personlighet, och det är inte vad postingen handlar om!
  Läs boken Eurabia, eller utdrag från den!
  När en person, i alla kommentarer är så oförskämd som du, är det ingen som vill diskutera något med dig eller lägga ner tid på att hitta länkar åt dig.

  SvaraRadera
 8. Jörgen, märker du inte själv hur du gör en seriös diskussion omöjlig genom att använda ord som "patetiskt"?

  Läs till exempel om varför EU-kommissionären Benita Ferrero-Waldner är så ivrig att få lägga sig platt för religiös fanatism och uråldriga vidskepelser.

  http://www.samtiden.com/node/252

  Eller vad Fjordman skriver om avtalen mellan Europa och Arabvärlden:

  http://centurean2.wordpress.com/2009/07/01/fjordmans-the-eurabia-code-part-one/

  SvaraRadera
 9. "Eurabia’s driving force, the Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation, was created in Paris in 1974. It now has over six hundred members – from all major European political parties – active in their own national parliaments, as well as in the European parliament. France continues to be the key protagonist of this association.

  A wide-ranging policy was sketched out. It entailed a symbiosis of Europe with the Muslim Arab countries that would endow Europe – and especially France, the project’s prime mover – with a weight and a prestige to rival that of the United States. This policy was undertaken quite discreetly, and well outside of official treaties, using the innocent-sounding name of the Euro-Arab Dialogue. The organization functioned under the auspices of European government ministers, working in close association with their Arab counterparts, and with the representatives of the European Commission and the Arab League. The goal was the creation of a pan-Mediterranean entity, permitting the free circulation both of men and of goods.

  On the cultural front there began a complete re-writing of history, which was first undertaken during the 1970s in European universities. This process was ratified by the parliamentary assembly of the Council of Europe in September 1991, at its meeting devoted to “The Contribution of the Islamic Civilisation to European culture.” It was reaffirmed by French President Jacques Chirac in his address of April 8, 1996 in Cairo, and reinforced by Romano Prodi, president of the powerful European Commission, the EU’s “government,” and later Italian Prime Minister, through the creation of a Foundation on the Dialogue of Cultures and Civilizations. This foundation was to control everything said, written and taught about Islam in Europe.

  Over the past three decades, the EEC and the EU’s political and cultural organizations have invented a fantasy Islamic civilization and history. The historical record of violations of basic human rights for all non-Muslims and women under sharia (Islamic Law) is either ignored or dismissed. In this worldview the only dangers come from the United States and Israel. The creators of Eurabia have conducted a successful propaganda campaign against these two countries in the European media. This fabrication was made easier by pre-existing currents of anti-Semitism and anti-Americanism in parts of Europe, although both sentiments have been greatly inflated by Eurabians and their collaborators."

  http://centurean2.wordpress.com/2009/07/01/fjordmans-the-eurabia-code-part-one/

  SvaraRadera
 10. "Jeg har nu i 4 år studeret EUs forhold til arablandene omkring Middelhavet. Og jeg må give Orrenius ret i hans mening om konspirationsteori omkring ”Eurabia”. Men desværre er det folk som Orrenius, der står for konspirationsteorierne. For Eurabia – eller som det hedder siden 1995 – er en politisk realitet, dokumenteret af EUs egne dokumenter, se nedenfor.

  Det udtryk, som Niklas Orrenius anvender, "Eurabia" (fra Bat Ye´ors bog Eurabia, 2005), skaber forvirring, fordi det er et ord, som fuldt ud dækker forhistorien – indtil Barcelonadeklarationen af 1995, hvor Sveriges udenrigsminister, Lena Hjelm-Wallen var med til at skabe ”Det Euromediterrane Partnerskab”, som det kan ses i dette originaldokument, der nu er fjernet fra internettet http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf

  Den 13. August sidste år blev dette partnerskab under tilstedeværelse af Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt udråbt til ”Barcelona Processen : Unionen for Middelhavet” – altså en regulær union omfattende alle Middelhavslande + resten af EU, som De kan se af dette officielle dokument. .http://www.emuni.si/Files//Dokumenti%20PDF/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf .
  Som Sarkozy sagde i den anledning:” Vi vil lave Middelhavsregionen om til et område med fred, og vi vil bygge, hvad vi har bygget med EU”! http://www.ansamed.info/en/top/ME11.@AM09321.html

  På 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli 3. december 2003 lovede EUs udenrigsministre ”partnerlandenes” borgere EUs 4 fundamentale friheder – herunder fri bevægelighed i euromediterranien-området - til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt. http://euro-med.dk/?p=1212 (dette originaldokument er nu fjernet fra internettet).

  Denne status blev 13. okt. 2008 tildelt Marokko, hvis borgere herefter har fri adgang til EU-landene. Andre vil følge efter. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . Interessant er her EU/Marokko-handlingsplanen http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf

  I 2002 fortalte EU-kommissær Louis Michel det belgiske parlament, at EU skulle omfatte hele Nordafrika http://www.brusselsjournal.com/node/2018 . Forfatteren til denne artikel, Paul Belien, er gift med et belgisk parlamentsmedlem, som hørte den udtalelse.

  Det er vel derfor, at EU nu har oprettet hvervekontorer overvejende i det muslimske Afrika for inden 2050 at få lokket 50 millioner afrikanere + deres familier til EU – som meddelt i the Daily Express d. 11. okt. 2008 http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%20hamiltonMORE

  De får svært ved at betegne ovenstående som konspirationsteori. Jeg kalder det konspirationspraksis. Dette blot til Deres orientering - skønt jeg på trods heraf ikke forventer nogen korrektion af Orreniu´artikel - eller mere lødig information af læserne om Euromediterranien/Middelhavsunionen - Europas undergang.
  Skulle De være interesseret i at vide mere, så se min blog d. 10. juni, 2009: ”Euromediterranien Processen fra Eurabia til Middelhavsunionen” http://euro-med.dk/?p=8949 - eller på engelsk http://euro-med.dk/?p=9049 - eller på tysk http://euro-med.dk/?p=9023 . I den anledning kan jeg også anbefale Dem at se på ”symbolism” eller ”Symbolik” – foklaringen af headeren.

  Venlig hilsen

  Anders Bruun Laursen
  pens. ögonläkare

  SvaraRadera

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.