onsdag 30 september 2009

Sverige bäst i klassen

Försörjningskrav för flyktingar splittrar

Migrationsminster Tobias Billström anser att krav måste ställas på flyktingar som kommer hit att de skall kunna försörja sig. På vad undrar nog de flesta svenskar med den arbetslöshet som nu råder och särskilt bland unga människor.

Läs om hur svenska barn och ungdomar behandlas av de sociala myndigheterna. Det är skillnad på folk och folk.

Förslaget om försörjningskrav för flyktingar har blivit en besvärlig fråga för alliansregeringen. Både inom Folkpartiet och Kristdemokraterna finns det en stark opposition mot förslaget.

Folkhälsominister Maria Larsson

Försörjningskravet skulle innebära att den som kommer till Sverige måste ha både jobb och bostad innan han eller hon får ta hit sin familj. Precis som andra kristdemokrater är folkhälsominister Maria Larsson missnöjd med förslaget.

– Jag tycker att det är problematiskt när man skiljer familjer åt, när inte barn och föräldrar kan leva tillsammans. Det är i praktiken vad det här förslaget innebär, det är också vad många myndigheter och barnrättsorganisationer som har lämnat remissvar haft invändning mot. Jag ser det som oerhört svårt att kunna lägga ett sådant förslag, säger Maria Larsson.

Fyra nej-röster är allt som krävs för att fälla förslaget i riksdagen, så liten är nämligen skillnaden mellan blocken. Nu gäller det därför att hitta en kompromiss som alla kan acceptera.

Folkpartiets riksdagsgrupp ska diskutera frågan på ett extrainsatt möte i dag och enligt uppgifter till Ekot är frågan så känslig att den kommer att avgöras av partiledarna. För Folkpartiets och Kristdemokraternas ledare handlar det om en svår balansgång. Ingen av dem vill kommentera försörjningskravet i dag.

Inte heller Migrationsminister Tobias Billström vill i dag kommentera vilka krav som ska ställas i framtiden på att flyktingar kan försörja sig innan resten av familjen får följa efter till Sverige.

När regeringen nyligen presenterade en lista på alla förslag som ska klaras av under resten av mandatperioden fanns inte försörjningskravet med. Ändå låter Tobias Billström hälsa, via sin pressekreterare, att förslaget kommer att läggas fram som planerat i november. Men det är ett besked som Kristdemokraternas Inger Davidson tvivlar på.

– Han påstår det, men det finns inte med på propositionslistan och jag har inte sett något förslag till utkast.

Vad skulle krävas av förslaget för att det skulle ha stor chans att gå igenom tror du?
– Jag tror att det behöver omarbetas ganska rejält. Min förhoppning är att det inte kommer att läggas fram, säger Inger Davidson.

Men redan i mars i år slog migrationsminister Tobias Billström fast att det inte finns några alternativ. Såhär sa han då om förslaget att den som kommer till Sverige ska kunna försörja sin familj:

– Det här förslaget kommer att genomföras. Vi har från regeringens sida sagt att ett försörjningskrav ska komma på plats.

Vi kan inte vara det enda landet i den Europeiska unionen som inte har något som helst krav på de människor som kommer som anhöriginvandrare.

I den här frågan står alltså allianspartierna långt ifrån varandra. Men många folkpartister och kristdemokrater skulle ändå kunna acceptera förslaget, om barn undantas från de nya reglerna.

– Barn behöver sina föräldrar och barn som har genomgått traumatiska upplevelser behöver dem mer än någonsin. Det handlar inte bara om bostad och mat utan det handlar faktiskt om den trygghet som bara föräldrarna kan ge, säger Inger Davidson.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.