fredag 15 maj 2009

Bli EU-parlamentariker och miljonär

DU RÖSTAR - DE BLIR RIKA

I Expressen den 14 maj kan man läsa om de löner och andra förmåner som våra EU-parlamentariker har. Det är inga dåliga löner.

Läs mer på EU-granskning om parlamentsledamöternas fusk och EU-granskning om korruptionen inom EU.

Beträffande Gunnar Hökmark gäller att han accepterar de villkor han har och
tycker att hans ersättning är en "icke-fråga.

- Det är en fullkomligt meningslös diskussion. Jag accepterar de villkor jag har, säger han.”För Marita Ulvskog gäller att lönelyftet är blygsamt. Hon har de senaste åren tjänat runt 100000 kronor i månaden som partisekreterare.

Nu sänks lönen för henne med drygt 20 000 kronor i månaden men det kompenseras med råge om hon utnyttjar alla traktamenten och andra ersättningar.

”- Jag har inte hört att man får kvar så mycket efter skatt, säger Ulvskog som kan tänka sig att skänka pengarna till ungdomar som vill åka till EU-parlamentet på studiebesök.”

Marita har ett förflutet i KFML – en kommunistisk extremgrupp. Denna grupp hyllar Stalin och på Journalistutbildningen var Marita Ulvskog med i Clartéfraktionen och deltog i marxist-leninistiska studiecirklar. Senare blev hon maoist. År 1986 blev Marita rådgivare åt statsminister Ingvar Carlsson.Detta kan man läsa i "Sovjetiskt inflytande i Sverige" av Jüri Lina Källa:

FAKTA
SÅ BLIR DU RIK SOM EU-PARLAMENTARIKER

LÖN
* Parlamentarikerna får efter lönehöjningen ett arvode på 7442 euro per månad. Lönen beskattas med cirka 50 procent. 82 000 kronor/månad.

KOSTNADSERSÄTTNING
* Parlamentarikerna får varje månad 4202 euro som ska täcka parlamentarikernas utgifter för bland annat telefon, porto, resor, dator, kontorsomkostnader med mera i hemlandet. Skattefritt. 46 000 kronor/månad.

RESEERSÄTTNING
* EU-parlamentarikerna ersätts - mot uppvisande av kvitto eller biljett - för resor och andra kostnader i samband med resorna som de gör för att delta i parlamentets officiella möten. Utöver det kan parlamentarikerna få ytterligare reseersättning på högst 4148 euro per år. Skattefritt. 3 800 kronor/månad.

TRAKTAMENTE
* Parlamentet betalar schablonersättning på 298 euro per dag för varje dag parlamentarikerna är närvarande vid en officiell mötesdag. Parlamentet betalar även 149 euro per dag plus utgifter för logi och frukost för möten som hålls utanför EU. Skattefritt. Summa: 3300 kronor per möte inom EU och 1600 kronor per möte utanför EU. Kan ge cirka 45000 kronor per månad. 45 000 kronor/månad.

SUMMA FÖRE SKATT
176 800 kronor/månad. (136 000 kronor efter skatt).

SPRÅKKURSER:
* Ersättning på uppåt 5 000 euro, motsvarande 55 000 kronor per år.

DATAKURSER:
* Ersättning på uppåt 1 500 euro, motsvarande 16 500 kronor per år.

ASSISTENTER:
* Parlamentarikerna får disponera upp till 185 000 kronor i månaden för att anställa assistenter.

GRATIS SJUKVÅRD:
* Parlamentarikerna har tillgång till eget sjukhus i huset.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING:
* Täcker läkarkostnader på upp till 82 000 kronor per tillfälle.

INVALIDITETSPENSION.

LIVFÖRSÄKRING TILL EFTERLEVANDE.

Fotnot: Uppgifterna kommer från EU-parlamentets svenska sajt och summorna är omräknade efter en eurokurs på 11 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.