onsdag 20 maj 2009

Vilka visioner har jordbruksminister Eskil Erlandsson?

Denna debattartikel var införd i VK-Växjöbladet7Kronobergaren fredagen den 20 maj 2009.

Sverige – ett nytt matland

När man hör Jordbruksminister Eskil Erlandsson tala om sin vision om Sverige som Europas ledande matland undrar man om han är medveten om vad som krävs för att nå målet.

Jordbruksministern har verkligen spänt bågen, då han utmanar Europas ledande matländer såsom Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland. Risken är överhängande att vi får lyssna till den sträng som brast, då han inte redovisat någon handlingsplan för att nå målet.

I Sverige har de senaste 50 åren stordriften inom jordbruks och livsmedelssektorn prioriterats av tidigare regeringar och dessvärre även av lantbrukets stora intresseorganisation LRF.

Mycket gammal kunskap om hantverksmässig småskalig livsmedelförädling har förlorats. I de länder som jordbruksministern nu utmanar har man bevarat och utvecklat kunskapen och förädlar med smak och kvalitet som mål.

Det är inget fel på Jordbruksministerns vision men det vore klädsamt med litet mer ödmjukhet inför uppgiften och framför allt, en konkret handlingsplan. Så länge en sådan saknas är det bara att betrakta som tomma ord.

Fler och fler konsumenter tar avstånd från livsmedelsindustrins kemikaliepreparerade produkter ofta framställda på råvaror av okänt ursprung. Efterfrågan på lokalproducerade kvalitetsprodukter är starkt ökande. De stora handelskedjorna har tillsatt personal med uppgift att dammsuga marknaden efter dessa produkter. Tyvärr hittar de inte särskilt mycket av vad de söker. De småskaliga livsmedelsförädlare som finns har i de flesta fall redan avsättning för sina produkter. Det finns för få producenter med kunskap om småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling. Det krävs en stor utbildningsinsats inom området.”Eldrimner” nationellt resurscenter för mathantverk är idag det enda alternativet till utbildning för lantbrukare och andra intresserade, som planerar att gå vidare med förädling inom de olika brancherna ystning, chark, bär, bröd och fisk, tilldelas i dag alldeles för små resurser för att klara utbildningsbehovet. Några nya pengar för att förverkliga sin vision om det nya matlandet har inte ministern redovisat, de begränsade medel som finns till stöd för småskalig livsmedelförädling anslogs av den tidigare regeringen. En omfördelning av medel som tidigare avsåg stöd till ekologisk produktion gäller nu generellt småskalig produktion, men det är inga nya pengar.

Osäkerheten är stor om vilket allvar som finns bakom ministerns vision, för mellan alla hans uttalanden om det nya matlandet lyser det gamla igenom. Ropet på större volymer och vikten av att ta en större andel av Europamarknaden och därtill nödvändigheten att introducera GMO-grödor i Sverige. Det senare är inget som konsumenterna efterfrågar.

Det vore tragiskt om inte jordbruksminister Eskil Erlandsson ser och tar möjligheten att skapa 1000-tals nya företag i landet inom sektorn småskalig livsmedelsförädling. För att nya företag skall etableras räcker det inte med utbildning, det krävs också en bra småföretagsmiljö.

I ministerns vision ingår att ”det skall vara enkelt och roligt att vara företagare” Det är lätt att
hålla med om men tyvärr är vi inte där ännu. Trots löfte från regeringen om 25% minskning av kostnader och byråkrati för företagen, har sedan löftet gavs företagens administrativa kostnader ökat med ca 2 miljarder.

Dessutom har de små livsmedelsförädlande företagen fått vidkännas kraftigt höjda tillsynsavgifter.

Lägg därtill att jordbruksministern föreslår att jordbruksföretag under 4 ha inte skall få del av EU-stöden. Detta betyder att 12 600 företag mister sina stöd.

Intill dess att jordbruksministern presenterat en strategi för hur han skall förverkliga sin vision om Sverige som Europas ledande matland, är hans prat att betrakta som populistiskt svammel.Åke Karlsson ordf.
Förbundet Sveriges Småbrukare
Krokeks gård 61892 Kolmården
tel 011 39 16 74

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.