tisdag 5 maj 2009

EU - det demokratiska projektet

I SvD den 4 maj berättar Margot Wallström hur imponerad hon är av Fredrik Reinfeldt. Hon anser att den borgerliga alliansen gör bättre ifrån sig i EU än den tidigare socialdemokratiska regeringen gjorde. Hon formligen öser beröm över de borgerliga. Nu blir man konfunderad. Hur kan en socialist som Wallström tycka något är bra som en ”konservativ” gör? Det stämmer inte. Är det inte i själva verket så att det finns ett slags konsensus mellan våra sju riksdagspartier om EU. Alla vill komma till köttgrytorna. eu-text

Samma dag finns en debattartikel införd med rubriken ”GRANSKA REINFELDTS GÄRNING I TÄBY”. svd De båda skribenterna öser inget beröm över familjen Reinfeldt. Kanske borde Margot Wallström läst den innan hon uttalar sig. Den Reinfeldtska familjen har gjort allt det inom Täby kommun som Margot Wallströms parti förfasar sig över. Den Reinfeldtska familjen har i princip privatiserat allt. Det handlar bl.a. om en väl fungerande skola som såldes till en rektor och en lärare i direkt konfrontation med elever, föräldrar, lärare, fackliga organisationer och alla övriga partier. Privatiseringen skedde helt utan anbudsförfarande och priset på 9 miljoner kronor motsvarade endast värdet av skolans inventarier.

Skribenterna uppmanar Filippa Reinfeldt som är närmast ansvarig att träda fram.

Hela artikeln om Margot Wallströms uttalande om Reinfeldt och sin egen person andas en självgodhet som är frånstötande. Hon har tagit illa vid sig att många människor skrivit till henne och anklagat henne för girighet med tanke på den stora pension hon får efter tio år. Det är förödmjukande och det vill hon inte acceptera. Förstår man det hela rätt så är det av ren idealitet som hon har arbetat inom EU. EU-granskning

” Margot Wallströms karriär inom EU
Margot Wallström är EU-kommissionens förste vice ordförande.
Efter flera år som socialdemokratisk minister i Sverige, sist som socialminister, valdes hon 1999 till EU-kommissionär med ansvar för miljön, ett jobb som hon prisades för.
Sedan 2004 är hon förste vice ordförande med ansvar för kontakterna mellan EU:s institutioner och kommunikationen med befolkningen i EU-länderna.
Har även skrivit en bok som ställer frågan om varför det är så svårt för många att älska EU och fått medalj från kungen för sitt internationella arbete.

Röster om Margot Wallström
”Det första intrycket var att hon var en av kommissionens mest imponerande personer. Hon är en sällsynt blandning av intelligens, politiska färdigheter och charm. Men hennes tid som vice ordförande i kommissionen har inte varit någon framgång.”
Hugo Brady, vid tankesmedjan Centre for European Reform i London.

”Jag känner henne som en mycket hedervärd person och hon gör nog så gott hon kan, men egentligen har hon ett omöjligt uppdrag.”
Michael Shackleton, 25 års arbete inom EU-parlamentet och chef över webb-tv-sändningarna Europarltv.”

LISSABONFÖRDRAGET
Från SvD ”På onsdag röstar Tjeckiens senat om Lissabonfördraget. Alla EU-länder måste godkänna det.
Tanken med det omdebatterade fördraget är att EU ska få en tydligare styrning och en tydligare gemensam röst efter den snabba utvidgningen. Detta görs genom att skapa en fast ordförande, en ”president” och en ”utrikesminister” som blir EU:s röst utåt.
Dessutom ska EU-parlamentets makt öka och ledamöterna ska få medbestämmande i all EU-lagstiftning. Samtidigt ska de nationella parlamenten också få inflytande över EU-reglerna.

Straffrättsliga och polisiära frågor ska bli en del av EU:s regelverk och en stadga om grundläggande rättigheter ska bli bindande för medlemsländerna.
Irland röstade nej till förslaget i en folkomröstning, men har fått igenom ett antal undantag och väntas rösta ja i höst. Sveriges riksdag har röstat ja till fördraget. ”

Mer om Lissabonfördraget och den dolda agendan. EU-granskning.

dn b smp svd sds hd sds

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.