måndag 23 februari 2009

EU-eliten utarbetar krisplan


Angela Merkel hade på söndagen kallat till presskonferens i det tyska regeringspalatset vid floden Spree. Åtta män och Angela kom tre kvart försenade till denna presskonferens.

Berlin är en mellanstation mellan Washington och London. I november träffades de s.k. G20-länderna i Washington och nästa möte sker den 2 april i London. Detta möte får enligt Sarkozy inte misslyckas.

De största framstegen under söndagen var följande enligt Agneta Merkel.
”– Vi har klarare formuleringar när det gäller skatteoaserna och hedgefonderna, liksom när det handlar om vilken roll Internationella valutafonden och det finansiella stabilitetsforumet ska spela, sade hon och hade papperet med de sju punkter man kommit överens om framför sig.

De sju punkterna från Berlinmötet
1. Internationella valutafonden (IMF) och det finansiella stabilitetsforumet (FSF) ska ansvara för att aktionsplanen från Washington i november ska drivas vidare.
2. Alla finansmarknader, även hedgefonder, som kan utgöra en risk, ska stå under uppsikt och vara reglerade.
3. Sanktioner måste utvecklas mot bland annat skatteoaser som skydd mot de faror som utgår därifrån.
4. Bankerna måste i goda tider bygga upp en buffert av eget kapital för att vara rustade för dåliga tider.
5. EU-länderna vill i London ta upp diskussionen om en global stadga – ett marknadsekonomiskt regelverk som ska skapa ordning och förebygga excesser.
6. Akuta åtgärder mot krisen ska i minsta möjliga grad skada den fria konkurrensen. EU-länderna förväntar sig att de andra G20-länderna inte vidtar protektionistiska åtgärder.
7. Internationella valutafondens medel ska fördubblas till 500 miljarder dollar för att fonden ska kunna ingripa snabbt om medlemsländerna hamnar i betalningssvårigheter.”

DN den 23 februari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.