tisdag 24 mars 2009

EU - Det är skillnad på folk och folk


Från Östra Ölands fria horisont har jag hämtat detta med tanke på de pensionsförmåner som Margot Wallström nu kommer att få. Även kommentarerna får komma med.

Groteska pensionsförmåner för EU-politiker

Svensk arbetare i kalkberget utan pensionsförmåner för fru och barn.

Sedan den 23 juni är vi med i EU-staten; låt oss därför se på pensionsförmånerna för de svenska ledamöter och alla andra i parlamentet som företräder oss - pensionsförmånerna är groteska och borde väcka indignation över hela Europa, men eftersom förmånerna är mörkade - hört nån parlametsledamot tala om dem? - är allt detta som nu följer okänt.

Pensionsförmånerna ärvs från make/maka och till barn.

Om en arbetare i Sverige dör vid 67 års ålder och efterlämnar en liten ATP-pension så får naturligtvis inte änkan ärva denna pension, den tilllfaller staten och änkan blir utan trots att de två levt ett långt och strävsamt liv tillsammans, vilket var fallet med mina föräldrar där min faders ganska goda ATP försvann när han avled och min mor fick leva på de socialdemokratiska smulor som ett grymt system lämnat till henne.

Icke så för en parlamentsledamot i Bryssel.

Europaparlamentets ledamotsstadga av den 28 september 2005 (hört om den?) citeras nu här:

- Avlider en ledamot eller avlider en före detta ledamot som är pensionsberättigad har efterlevande maka/make och underhållsberättigade barn rätt till efterlevandepension.

- Efterlevande har rätt till 60 procent.

- Barn har rätt till 20 procent.

- Pensionen skall betalas ut omedelbart efter ledamotens dödsfall.

- Barn kan uppbära EU-pension till det fyller 21 år, men även upp till 25 års ålder om barnet genomgår utbildning. Om barnet är oförmöhet att försörja sig självt kvarstår pensionen för evigt. Så länge detta barn lever.

- Allt detta gäller även partnerskap.

- Alla som har rätt till efterlevandepension har rätt till ersättning med två tredjedelar av alla utlägg för sina sjukdomar, graviditeter, tandlossningar etc. Hur länge? 100 år, det finns ingen notering om det.

Alla ledamöter har rätt till polisskydd.

Jag tror inte ens att den feodala adeln i Frankrike före revolutionen hade sådana garantier för sina fruar, barn och mätresser - detta är fullkomligt otroligt.

Jag trodde inte det var sant, bara hörsägen och myter, men det är kalla EU-fakta.

Låt oss nu anta följande: Här har vi en parlamentsledamot som avlider vid 40 års ålder, sånt händer. Han har fru och barn.

Vi som bor i EU är nu skyldiga att försörja hans fru så länge hon lever, båda barnens utbildning skall bekostas av EU, om ett av barnen blir psykiskt sjukt eller oförmögen att försörja sig av andra orsaker har vi, som betalar skatt nu, plikten att försörja den lille pilten till dess att han blir 80 år och avlider, det vill säga bortåt år 2100.

Åh, du lille adelsman i franska feodalismen, om de hade levt nu kunde du ha känt dig hemma.

När grodorna kväker i dammen på godset, då skall du ha ersättning för störningen.

---------------------

Citat: (Bloggtoppen)


Per Petersson

Skrev June 13, 2007, 11:15 pm:

Totalt beroendeframkallande.

Bengt

Skrev June 8, 2007, 4:32 pm:

Den bäste av bloggare, det är som att återigen få möta bildtidningen SE:s giganter Rune Moberg och Gits Olsson i salig åminnelse igen. Kurt Lundgren är en utmärkt skribent! Humorn finns där hela tiden i det allvarliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.