tisdag 31 mars 2009

EU - ett demokratiskt projekt!


Demokratienkät

bgf kan man ta del av en demokratienkät som skickades den 24 februari i år till de svenska EU-parlamentarikerna.

Så här löd brevet

"Till
Sveriges ledamöter i EU-parlamentet

Som framgått av en video på Youtube marscherade ett stort antal ledamöter ut i protest under det tal som Vaclav Klaus från Tjeckien höll i EU-parlamentet i februari 2009.

Med anledning av detta har jag frågor till dig:

• Tillhörde du dem som närvarade under hela talet?
• Deltog du i denna protest mot Vaclav Klaus?"

Det är intressant att läsa svaren. Här är några:

” En otäck hånfull stämning, en intolerans mot oliktänkande kändes i hela kammaren. Var det inte precis detta som EU skapades att bekämpa? Pinsamt.
Carl Schlyter (mp)”

1. Nej, jag närvarade inte under hela mötet. Jag började med att inta min plats i plenum, eftersom jag anser att det är en demokratisk rätt att lyssna och bli lyssnad i parlamentet, men efter några minuter blev jag mycket irriterad över vad han sa och gick ut, eftersom varken jag eller någon annan hade någon replikmöjlighet. (det handlade om ett tal och inte om debatt, alltså)

2. Nej, jag deltog inte i protesten.
Anna Ibrisagic (m)

Jag var frånvarande med anledning av min mans bortgång, men tycker att det är förkastligt av förtroendevalda att bete sig på detta vis. Om man inte är ense med den som talar, kan man låta bli att vara där eller så håller man tyst. Att inte talman håller ordning i salen, när talaren är av annan åsikt är talande. Men respekt för demokratin är inte den högsta i EU- parlamentet, tyvärr!
Hélène Goudin (jl)

Läs mer om svaren och vilka de svenska ledamöterna är i Europa-parlamentet på bgf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.