söndag 22 mars 2009

EU - Maktens arrogans och mediernas svek

Maktens arrogans visar sig på många sätt, bland annat hur folkviljan konsekvent ignoreras.

I Granskning EU nr 3/2008, som jag tror är den senaste tidningen utgiven av Junilistan kan man läsa ett och annat intressant och man kan undra vad EU egentligen sysslar med.

PÅ SIDAN 13 KAN MAN LÄSA EN LÅNG OCH BRA ARTIKEL SKRIVEN AV Åke Karlsson, ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare och sympatisör Junilistan.

Åke Karlsson skriver att då han blev tillfrågad om att vara gästkrönikör i Granskning EU kändes det först naturligt att skriva om EU:s jordbrukspolitik såsom ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare. Det blev inte så utan Åke Karlsson delger i stället sina tankar om vad han kallar maktens arrogans och mediernas svek.
Han menar att svenska folket nu är i den situationen att de folkvalda konsekvent vägrar att lyssna till folkets vilja.

Våra folkvalda hänvisar till den representativa demokratin och framhåller att om vi inte är nöjda, kan vi avsätta dem i nästa val.

Det finns dock frågor.

De beslut som tas är oåterkalleliga såsom nu förslaget till ny grundlag för EU. Den svenska politiska makteliten är eniga i sitt beslut att godkänna konstitutionsförslaget utan att ge svenska folket en chans att ta ställning till en folkomröstning.

Vid Småbrukarstämman 2008 var jordbruksminister Eskil Erlandsson inbjuden. Några närvarande vid stämmande frågade varför Sverige inte får rösta om Lissabonfördraget. Jordbruksministern svarade:

Jag tycker inte att det är mycket att rösta om då riksdagen varje år avgör 100-tals frågor som är viktigare.

Vidare skriver Åke Karlsson att Cecilia Malmström, då hon blev intervjuad efter Irlands nej, svarade mycket arrogant att hon struntade i att Irland röstat nej:

Ett så litet land kan inte få stoppa EU-projektet.

Så svarade vår EU-minister och det var väl demokratiskt!

Tyvärr är det nog så att eliten inom EU vet vad människorna tycker om EU och Lissabonfördraget och eliten vill gärna sitta kvar vid köttgrytorna.

Läs mer på Junilistan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.