torsdag 15 oktober 2009

Storebror ser Dig - FRA-lagen
Kunskapen om FRA brister hos svenska riksdagspolitiker

Staffan Danielsson (C) har ägnat mycket av sin tid åt FRA-frågan under det senaste året. SvD:s granskning visar att han är en av utskottets bäst pålästa.

Vid en granskning av kunskapen om FRA brister det betänkligt hos våra riksdagspolitiker. En del har bra poäng, d.v.s. full pott medan andra har 1 rätt eller vägrar svara på frågorna. Allvarligt, menar kritikerna.

SvD ställde fem frågor till försvarsutskottets ordinarie ledamöter.

• Vilka ska få beställa signalspaning?
• Nämn fem av totalt åtta ändamål för vilka signalspaning ska få bedrivas?
• Vilken yrkesbakgrund ska integritetsskyddsombudet ha?
• Vem beviljar tillstånd för att signalspana?
• För hur lång period får tillstånd för signalspaning ges?

Så mycket vet försvarsutskottets ledamöter om FRA5 Rätt
Karin Enström (M), Nils Oskar Nilsson (M), Staffan Danielsson (C), Michael Hagberg (S),

4
RättAllan Widman (FP), Isabella Jernbeck (M),

2 Rätt
Peter Jonsson (S), Else-Marie lindgren (KD), Peter Rådberg (MP), Åsa Lindestam (S),

1 rätt
Peter Jeppsson (S), Gunilla Wahlén (V), Kjell Eldensjö (KD),

"Av princip ställer jag inte upp på sådana här tester. Det gör jag inte"Rolf K Nilsson (M),

Anders Karlsson (S),"Jag skall svara men inte nu"

Inger Jarl Beck (S)."Jag avstår från att svara. Det blir bara fel".

Rolf Gunnarsson (M),, vice ordfdörande. Upptagen hela dagen.


Fyra steg i nya FRA-lagen.

Beställning
Regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten beställer signalspaning av FRA.

Tillstånd
FRA söker tillstånd hos en specialomstol, Försvarsunderrättelsedomstolen. Prövning sker i varje enskilt fall (se lista över godkända spaningsområden nedan). Tillstånd ges för max sex månader.
För att säkerställa att integritetsskyddet beaktas finns ett integritetsombud med vid prövningen.

Datatillgång
En ny kontrollmyndighet. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamahet, ger FRA tillgång till de aktuella kablarna. FRA får på så vis bara tillgång till just den information som spaningen gäller.

Spaning och lagring
FRA genomför spaning och analyserar materialet. Det råmaterial som samlas in får sparas i högst ett år.

FRA-lagen oroar flera yrkeskårer.
Branschorganisationen Tidningsutgivarna skickade i förra veckan brev till alla riksdagsledamöter med uppmaningen att säkerställa meddelarfriheten. ”Den som vänder sig till medierna kan mot sin vilja komma att få sin identitet röjd genom signalspaningen. Det betyder att efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen i praktiken sätts ur spel”, skriver man i brevet.

Advokatsamfundet gör tummen ner åt signalspaningslagen. Läkarförbundet och psykologförbundet kräver att deras kårer skyddas från spaning.

Stöd Vaclav Klaus: Stoppa Lissabonfördraget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.