måndag 19 oktober 2009

Svenskarna och deras hövdingarRegeringen föreslår i budgetpropositionen för nästa år att Sverige betalar 29,7 miljarder kronor i EU-avgift.

Finansminister Anders Borg har presenterat budgetpropositionen för 2010. Där föreslår regeringen att riksdagen beviljar 29 680 044 kronor till Sveriges avgift till EU.

EU:s budget uppgår till drygt 1000 miljarder kronor. Sverige brukar betala 25-30 miljarder per år till EU och får tillbaka cirka 10 miljarder kronor i form av EU-stöd.

Medlemsländernas avgifter till EU bygger främst på respektive lands tullinkomster, momsintäkter samt bruttonationalinkomster (BNI).

Så här ser det biståndsindustriella komplexet ut enligt Östra Ölands fria horisont från september 2007 och kostnaderna har inte minskat. Nu har vi kunnat ta del av att anställda skall sägas upp från SIDA och ”studieresorna” skall mer eller mindre upphöra. Tro´t den som vill:

SIDA, 900 anställda, sätter sprutt på 25 miljarder/år.

Pengar rullar ut till:

Afrikagruppen, 44 anställda, 40 miljoner kr/år.

Diakonia, 200 anställda, 290 miljoner kr.

Forum Syd, 272 anställda, 290 miljoner.

Kooperation utan gränser, 173 anställda, 173 miljoner kr.

LO-TCO Biståndsnämnden, 18 anställda, 129 miljoner kr.

Olof Palmes center, 32 anställda, 20 miljoner.

Svenska Pingstmissionen, 93 anställda, 142 miljoner.

Rädda Barnen, se ovan.

Svenska Naturskyddsföreningen, 6 anställda, 33 miljoner.

Handikappades internationella bistånd, SHIA, 18 anställda, 45 miljoner.

Svenska kyrkan, 178 anställda, 98 miljoner.

Svenska Missionsrådet, 35 anställda, 21 miljoner.

Den ideella organisationen Rädda Barnen inte mindre än 763 anställda och ett bidrag från SIDA på 623 miljoner kr per år.

En som är anställd inom biståndsverksamheten byter aldrig bransch, han/hon vandrar runt inom komplexet självt och här har ni anledningen - lönerna:

En handläggare har 30 000 kr i månaden i grundlön.

Skattefritt per månad vid utlandstjänsten, 10 570 kr i månaden.

Medföljande fru, 8 978 kr i månaden. Barnen pröjsas med till nästan 5 000 kr per månad.

Fri bostad, semesterresa till Sverige varje år och hör nu och fall platt till marken:

För genomlidet hard ship under utlandstjänstgöringen har varje SIDA-anställd en fri resa till Seychellerna.

Nu kommer den verkliga chocken:

Totalt tillägg till grundlönen, skattefritt, inte mindre än 24 239 kr per månad.
…..
Vem vill bli av med dessa extrema förmåner.

Uländerna behöver inte biståndet, Sverige behöver det.

Inget av de länder som fått del av det svenska biståndet, och det återkommer jag till har blivit rikare utan fattigare - det förefaller som om bistånd endast konserverar fattigdom och befordrar korruption.

Till det absolut mest stötande och häpnadsväckande är att ulandsbistånd utgår med 359 miljoner kr om året till Ryssland.”

Så långt Östra Ölands Horisont.


Det svenska biståndet

regeringens hemsida kan man läsa:

”Sveriges utvecklingssamarbete ska präglas av kvalitet och effektivitet. Det förutsätter en tydlig styrning från regeringen och mer fokus på att inhämta resultat av biståndet och väga dem mot uppställda mål. Regeringen har tagit fram en särskild modell för resultatstyrning. Den innehåller fem delar.”

Läs mer om det svenska biståndsarbetet.

Förutom alla dessa människor som arbetar inom ”välgörenhetsbranschen” så skall svenska skattebetalare försörja 349 riksdagsmän med en lön på 54,200 kr per månad + 22 EU-parlamentariker som nu har 81.000 kronor per månad + andra förmåner. Förutom dessa löner och förmåner så förekommer ett utbrett fusk bland EU-parlamentarikerna med skattemedel. Uttrycket ”mer vill ha mer” gäller här.

Margot Wallström blir inte en av de ca 800.000 fattigpensionärerna i Sverige .Hon får ett avgångsvederlag på fem miljoner kronor efter att hon avgår senare i år. Hon får dessutom 1,2 miljoner om året i pension efter att hon fyllt 65.

Allt detta kan svenska skattebetalarna glädja sig åt! Vi skall inte missunna våra demokratiskt valda politiker att de får det bra på svenska folkets bekostnad!


”Denna överklass utsög folket för folkets eget bästa. Som varje ny överklass genom tiderna såg de sitt samhälle som historiens slutmål. Och som varje överklass i historien byggde de sig en vacker ideologi och hyrde professorer att försvara den och poeter att besjunga den.

Och dessa lysande diktare och tänkare bespottade ett samhälle som inte längre fanns, för att därmed känna sig tappra. Och de beskyllde det nya samhället för att alltför långsamt hasta mot ett fulländat system av förtryck, och de kände sig därmed tappra. Och de blev rikt belönade.

Detta hände under den tid, då vår draksådd började spira."
Sven Delblanc ”I draksåddens tid”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.